Skip to main content

Full text of "Supplementa Syntaxeos Syriacae"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ 


■ I K*S?< 
■ ■ 


I I *■•• ■■ *»>- f^-t w ■£',. ^CMBB^ /J«itWK 

<4. Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC 


CAROLI BIAGNI AGRELLII 

THE0L06IAE DOCTORIS AC PRAEPOSITI 9UI IX ORDINE 
8TELXAE BOREAE EOUESTRI E8T 39»»l>SK8It¥A SYNTAXEOS STKIACAE PRAEFATUS EST JOAN. OODOFR. ImVOOV. KOSEGARTEN 

THSOL. AC llTTZltARVH ORHVTALIUM 1H ACADSMIA OHTPHISWALDSVSI 

pnoFsssom/ GRYPHISVALDIAE 

SUMTU ERNEtfTi MAURITII BIBLIOPOLAE. 
MDCCCXXXlT. Digitized by VjOO^IC pBIP.LIOTHECA 

?,£CrlA 

Imonacensis. Digitized by Google P r a e f a t i o. 

Supplementa haec Syntaxeos Syriacae, quae 
«x ipsis fontibus per longam annorum seriem col- 
legi, e prolixiori opere, manu mea scripto et titulo 
Hodegetae Syri insignito, coarctata excerpsi. 

Nolui, haec collectanea, qualia demum cumque 
sint, prorsus interitura, quum non modo permultas ob- 
servationes novas, in grammaticis Syriacis frustra 
quaerendas, contineant, sed antiquas etiam regulas 
exemplis, e profanis Syrorum scriptoribus petitis, con- 
firment ampliusque illustrent: id quod ut clarius pate- 
scat, optimas easdemque locupletissimas grammaticas 
Syriacas, Michaelicam (Hal. 1784) et Hoffmanni- 
anam (Hal. 1827) sedulo citavi *). 

Harmonjami Syntaxeos IJebraicae vel Arabicae 
cum Syriaca, laudatis interdum Gesemi Lehrgebau- 
de der hebrdischen Sprache (Leipz. 18 17) etStorrii 
Observationibus ad Anal. et Synt. Hebr. perti- 
nentibus (Tub. 1779), reiro et obiter tantuin attigi: 
neqiie Graecorum Latinorumque in quibusdam con- 
struendi modis concentum silientio praetermisi. 

*) Obserratioiie* e^ regnlas, quae in his desunt grammaticis , crnce -j* 
apposita plerumque distiuxi. Digitized by VjOOQlC 1T Maximam exeuiplorum Syriacorum partem hausi 
ex Jos. Sim. Asseinani Bibliotheca Orientali, quae in 
tres Tomos (ultimo bipartito) divisa prodiit Romae 
1719 — 1728 **), Barhebraei Chronico Syriaco, Lips. 
1789 (cujus textum dumtaxat Syriacum, praemisso 
Barh.y citavi) ejusque Appendice in Pauli Neues Re- 
pertor. fur Bibl. und Morgenl. Litt. P. I., Chresto- 
mathiis Syriacis Michaelica (Gott. 1783), Knosiana 
(Gott. 1807), Tychseniana (Elementali Syr. subnexa, 
Rost. 1793), Hahniana (Lips. 1825), Oberleitneriana 
(Vien. 1826), Adleriana (Brevi Linguae Syr. Institu- 
tioni subjuncta Alt. 1784), Rinkio - Vateriana (Arab. 
Syr. und Chald. Lesebuch Lips. 1802), aliisque 
libris. 

Scripsi in Skatel6f prope 
Wexioniam d. 24 Sept. 1831. 

Carolus Magnus Agrell. 

**) Ib citando hoc opere (qaod solo A$*. designatf) ipsnm textnm • 
notis textui subjectis distinxi, ita ut lineae textus et notarum nnm- 
quam sint connnmeratae. — Cum Dissertationis de Monophysitis, qnae 
in fronte Tomi II. exstat, paginae nnllis nnmerorum characteribus 
(▼ulgo ' Cifiis) sint notatae, hanc dissertationem per Signaturas trpo- 
graphicas (qnarnm quaelibet octo paginas continet) , hoc est, per lit- M 
tems Alphabeti minnscnlas infimae plagulae impressas, dtavi, appo- 
sito simnl nnmero (Cifira), qnem pagina laudatae Signaturat (non to- 
tins dissertationis) habitnra esset. Digitized by VjOOQlC Praefatio* Ad orieutis antiquitatem exploraudam litteras Sjriacas lna- 
gnum momentum habere, viri docti mijti jam pridem recte adfir- 
marunt. Quae enim ad Orontem atqne Euphratem primis post 
Christum saeculis gesta sunt, iis exponeudis, nt alios scriptores 
Sjtos taceam, historici Sjri insignem operam tribneruut In an- 
tiquam iJlam christianam ecclesiam Sjri nos qnasi introdncnnt, 
qnae postea quam in terra Edessaea atqne Euphratidi efflomerat, 
inox ad Arabes Bostrenses, Anbarenses, Hirenses, Kaskarenses, 
propagata est, ac denique ad Fersas quoqne Indosqne traducta, 
etiam in longinqnas illas terras, peregrinis ferisque moribus im- 
bntas, radios quosdam sparsit evangelicaelucis, atque humani- 
tatis studii, et eruditionis. Quam multa, scriptn dignissima, de 
his rebns in Sjrorum libris consignata legantur, praeclara Asse- 
maniorum opera dilucide demonstrarunt. Utinam viri docti, qui 
Romae versautnr, Assemaniornm industriae memores, libros Sj- 
riacos, qni in scriniis Romanarum bibliothecarum adhuc latue- 
runt, e tenebris protraherent , atqne in pnblicnm ederent, prisco 
orienti novam exoptatamque lucem affusuri, Exemplum laudabile 
jam praebet Josias Forshallus, theologns Anglus, codicibus ori- 
entalibus in museo Britannico adservatis praefectns, qui in eden- 
dis annalibus Sjriacis Eliae, metropolitani Nesibensis, occupatus 
est, qni nou modo patriarcharum Nestorianomm historiam nar- 
rant, verum etiam omnes res memorabiliores , quae a nato Jesu 
Christo ad saeculura uudecimuin in illis terris gestae sunt, dili» 
genter expouunt. Qui liber nt mox, et Sjriace, et AngHce, editns 
nobis tradatur, mecnm omnes honarum litterarum fautores vehe- 
meuter exoptant. 

Mnlti jam apnd nos exstiterunt viri ernditi , qui sermonis 
Sjriaci emendati et politi, quem Edessaeum nuncupare solent, re- Digitized by VjOOQlC VI gulis grammaticis plene lucideque expoueudis operam navarant. 
Qui primi saeculo sexto decimo in hac palaestra apud nos desu- 
daruut, Thesens Ambrosius, Caninius, Widmanstadins, Andreas 
Masins, libros satis rndes edidemnt, qnibns de Sjntaxi perpauca, 
vel fere nulla, tradita sunt. Meliora vero saeculo septimo deci- 
mo Maronitae illi docti dederunt, qui, Romae versautes, ex an- 
tiquis Sjrornm libris grammaticis patrii sermonis leges eruere, 
atqne denno eas, vel Latino sermone, vel Sjriaco, disserere, sedulo 
studuernnt, Georgins Amira, qui longe omninm diligentia prin- 
ceps fnit, et qui eum, tanquam snmmnm magistram, in pleriscjue 
seqnnti sunt, Abrahamns Ecchellensis, Isaac Sciadrensis, Joeua 
Acurensis. Qui viri etiam sjntaxin Sjriacam nonnnllis observa- 
tionibns illnstraverunt. Deinde seqnnti snnt, qni sjntaxin peni- 
tius perscrutari coeperunt, Guilielinus Bederidgins ao. 1658, qni 
in exemplis loqneudi adponendis insignem ditigentiam praestitit ; 
David Grafnnderns ao. 1665, qni in sjntaxin aliquautnm nberins 
explicandam incubuit. Tandem vero Christianus Benedictns 
Michaelis, egregins litterarum Sjriacaram fautor ac vindex, ao. 
1741 grammaticam conscripsit, ab Joanne Davide Michaeii ao. 
1784 iternm editam , qnae adcurata et ubera sermonis Sjriaci 
expositioue caeteris omnibus, qnae ante eam in lucem prodierant, 
palmam eripuit. 

In sjntaxi disserenda dno potissimnm loci illustrandi esse 
mihi videntur, primus, qui est de singularam sermonis partinm 
usn, alter, qui est de propositionum structnra atque jnnctura. 
Michaelis in primo tantnm loco tractando versatus est. Totam 
sjntaxin in qnattnor Hbros dispertivit, qni tradunt sjntaxin et 
idiomata verboram, nominum, pronominum, particularum, Singu- 
la primi libri capita inscripta sunt: verba nentra pro passivis 
posita; passiva pro activis deponentialiter poni visa; passiva re- 
dproce posita; verbnm habendi circumscribitur ; compositorum 
verborum defectum quomodo snppleant; atqne sic porro. E qni- 
bns satis adparet, maxime singnlas de singnlarum sermonis par- 
tinm nsn libri anctorem tradidisse adnotationes. Quomodo vero 
t singulis verbis recte usurpatis propositiones concinne strnctas 
Sjri componant, exponere supersedit. Sermonis exempla quae Digitized by VjOOQlC Tlf adposnit, paene omnia e veteris novique testamenti translatione, 
qnam simpJicem vocant, sumta sunt; pauca, quae e translatione 
Philoxeniana depromta sunt, adieejt Joannes David Michaelis» 
Qoa re factnm est, nt nonnullae libri auctoris adootationes dun- 
taxat ad modnm convertendi spectent, quo Sjri in novo testa- 
mento Sjriace reddendo nsi sunt. Igitur libri secnndi capnt pri- 
mnm inscriptnm est: composita Graecomm quomodo exprimant 
Syri, nbi ipsi compositnm non habent. Adjecit Michaelis non- 
nufla, qnae aliis fortasse ad lexicon remittenda esse videantur; 
e quo genere sunt, quae eo capite tradidit, qnod inscriptum est : 
observatione8 de qnibusdam verbis ordine alphabetico. Quae 
qnanqnam a grammatica jure postnlari nequeant, tamen, si den- 
tnr, mea qnidem sententia grato animo accipienda sunt. 

Recentiores litterarnm orientalium cultores tero etiam pro- 

positionnm structuram, qua lingnae orientales ntantur, exploran- 

dam, atque in grammaticis expHcandam esse censuerunt. Silve- 

stre de Sacy grammaticae Arabicae parte secnnda banc rem 

magna diligentia tractavit; qnod ea capita demonstrant, quae 

inscripta snnt: syntaxe des propositions compUmentairc*; 

syntaxe des propositions qui fotU fonction de termes circon- 

standeh aVitat; de Ja construction proprement dite. Itaqne 

etiam Andreas Theophilus Hoffmannns, theologus Jenensis, qni 

ao. 1827 grammaticam Sjriacam, Jonge omnium, qnae adhuc 

compositae sunt, locnpletissimam edidit, hunc sjntaxis locum 

non praetermittendnm censuit. Sjntaxin in libros quinqne divisit, 

qui disserunt de sjntaxi nominum, pronominnm, verborum, par- 

ticularum, ac de nonuuliis sermonis Sjriaci idiotismis. De pro- 

positionum structura nonnulla iis capitibns tradidit, qnae in- 

scripta snnt: de constructionis mutatione; de parenthesi; de vocum 

eollocAtione a regnla recedente. Quae .sermonis exempla adpo- 

suit, non omnia e bibliis Sjriacis, sed, quod roaxime landandum 

est, partim ex aliis scriptis Sjriacis, quae non merae translatio- 

nes sunt, diligenter selegit. Augustus Ewaldns, professor Gottin- 

gensis, propositionnm strnctnram in sjutaxi disserenda tanti rao- 

menti esse existimavit» ut ex hujns loci ratione fere totam sjn- 

taxin hebraicam digereret. Nam in tria potissimum capita ma- Digitized by VjOOQlC rni teriam dispertivit. Primam caput usum modoram verbi explicat; 
ad singulam ergo sermonis partem spectat. Sed secundum pro- 
positionnm simplicinm stmctnram explicat, et qnomodo in iis ver- 
ba collocentur; tertinm structnram propositionnm inter se con- 
jnnctarnm exponit, 

Carolns Magnns Agrellins, horam syntaxis Syriacae snpple- 
mentornm auctor, vir venerabilis, qui jam plnribns libris editis 
de litteris Syriacis optime meritns est, boc quidem scripto eum 
gyntaxis loonm uberrime illustraudum sibi snmsit, quem abhinc 
circiter centum annos perseqnntns est Michaelis, id est enm, qui 
maxime ad singularum orationis partium usum pertinet. Propter- 
ea etiam ipse pariter atque Michaelis qnattnor syntaxis libros 
adornavit, snpplementa in quattuor libros distribuit, qui verbornm, 
nominnm, pronominnm, particnl arara , usnm illustrant. Atque 
etiam inscriptionem fere eandem, quam Michaelis capita, nonnulla 
Agrellii capita habent; primi libri enim prima inscripta snnt: 
verba nentra pro passivis ; verba neutra et passiva juiiguntnr ac- 
cnsativo; passiva deponentialiter posita. Quantnm vero Agrellii 
snpplementa ab adnotationibns Michaelis distent, quautopere 
modus loqnendi, a scriptoribns Syris usurpatus, his supplementis 
illnstretur, quot dictiones Syriacae, quarum rationem grammatici 
adhuc non habuerint, ab Agrellio consignatae, digestae, atque ex- 
plauatae sint, quicumqne harnm litterarum peritus est, facile in- 
telliget. Ipsa sigua, quae plurimis capitibus adposita sunt, qnam 
multa, quae nova sint, hic tradantur, indicant. Quae singula per^. 
seqni longnm est Itaqne nonnisi de re una dicam pauca. Li- 
bri auctor pag. 74 — 77. primns bene exposuit, quid intersit in- 
ter adjectivum Syriacum in statn absoluto positum, atque adjecti- 
vum in statu emphatico positum; ex quo pag. 77 tamquam prin- 
cipalem regulam colligit, praedicata significari adjectivis in statu 
absolnto positis, epitheto vero adjectivis in statu empha- 

fico positis. Dici igitur -^lJ ^*^ *■#* est f<™ aia 
wea; v eed ]JL£j ]\£-& multi prephetae. Quae regula cum 
regula Arabica, quae ad hanc rem spectat, optime consentit. 
Etenim statos emphaticus Svrorum fere idem qnod nomenArabi- Digitized by VjOOQlC IX cnm cum articulo conjunctnm est. Praedicatum antein Arabes 
adjectivo significant, qnod articulum additnm non habet; qnalia 

sunt £**3 oixmJ) kX^ ftic gjadius acutus est; ^Jj JoJM 

terra est ampJa* Exceptio quaedam est, qna perraro utnntnr; 
id est qnando praedicatum significatnr adjectivo, qnod snbstantivi 

vicem explet; quale est: ^^J^u) ^ iUi sunt improbi, quod 

proprie significat: illi quidem ii sunt, qu% improbi censentur. 
Epitheton contra etiam Arabes adjectivo significant, cui articulus 

additus est, ut £oULl! <Jb+»$ gladius Ule acutus, Joy) *^ 
'jjuJjft ampla haec terra. Sed apud Arabes tamen hoc non fit, 

nisi snbstantivnm definitnm sit, aut articulo adjecto, aut pro- 
nomine suffixo, aut statn, qnem vocant, constructo. Nam si sub- 
stantivum sit indefinitum , etiam praedicatum indefinitum pooen- 

G * So* ^ ^ SoS 

dum es.t, dicunt igitur £»3 <-***« gJadius cdiquis acutus; JcJ 
sju+L terra aliqua ampJa. Hoc potissimum supplementorum 

auctor egit, ut quas loqnendi regulas in Hbris Sjrornm observa- 
tas repperisset, adcurate et ingenue enarraret, rationes vero regu- 
larum, causasque indagandas aliis disceptatoribus relinqneret. 
Quuin longa sedulaque lectione Sjrorum libros perscrutatus sit, 
exempla sermonis, quae proponenda censnit, non ex solis bibliis 
Sjriacis, sed e variis etiam illis libris sumsit, quorum notitiam 
bibliotheca orientalis Assemanii nobis praebuit. Tanti hnic libro 
plausus impertirentnr vellem, nt iis venerabilis anctor ad reliqna 
qnoque, quae de sermone Sjriaco elaboravit, opera mox in pnbli- 
cum edenda iucitaretur. Dabam Grjphisvaldiae die vicesimo 
mensis aprilis a. MDCCCXXXIV. 

Jo. Godofr. LudoT. Kosegarten. -Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC ELENCHUS 

PARAGRAPHORUM. Capat 1. Syutaxis Verboruiu. 

}. 1. Verba nentra pro passiTis. P«g. 1. 

{, 2, Verbis neutris et passrris jungitnr accasativus. ^. 

§, 3, PassiTa deponentialiter posita; *. 

{. 4. Passira reciproce sett reflexiye posita. $• 

J. & De A*| * Adk^." 5 - 

{.6. joGI Aa| «t ]od Adb^fc neutraliter posita. 6. 

}. 7. Jfcm habere quomodo exprimatur, it. frJjQ habetu, habet, 8. 

§. 8- Pecnliares usus vocis A*j («I» etiam de Arfb^ impossibile est). 9. 
§. 9. Compositornm Verbornm defectns quomodo suppleatur. 11. 

}. 10. Tertia persona ponitnr pro secunda. Pronomen OGI P«> **. 14. 
{•11. Enallage generis et nnmeri, 16. §. 12. Usus Praeteriti. 18. 

j» 13* U»ns Puturi. 19. 

5. 14. Peripbrasis Futuri (ubi etiam de ^Am^)* 20. 

§, 15, Imperfecti formatio. 22. 

§♦ 16. Imperfectum et perfectum partidpialiter interdum Latine Tertenda. 24. 

§, 17. ImperatiTns periphrasticus. 25. 

§. 18. Participium pro Terbo finito, Item de Nonrinibus quibus- 

dam, Telut ****, wldmj ^Sl» partidpialem interdum signi- 
ficationem habentibus, 25. 

f §, 19, Participinm partieipialiter intelligendnm perpetno fere sibi prae- 

mittit f£> Tel 9. — Idem facit ^.m vivens. 28« 

§♦ 20. Participii constructio. 28. Digitized by VjOOQlC XII 

Pag. 
J. 21« Optatirus qnomodo exprimatur. 3I v 

§. 22, Tariae infinitiyiim exprimendi rationes. 33. 

§. 23» Constructio Terbi cnm suo ipsius infinitiTo. * 34. 

§. 24« Lat. Gerundia quomodo exprimantur. 36. 

j. 25« Lat. Supina quomodo exprimantur. 40. 

§. 26. Terbum jod redundat. 4t. 

§♦ 27« Terba tam actnra, quam neutra et passfra adsciscunt nominis 
cognati accusatiTum (velut Lat. Bonare donutn, Tivere vilam), 42. 

§. 28» Ex duobus Terbis inter je conjunctis alterutrum adTerbialiter 
exponendum est. 45. 

§. 29« Neutrum genus quomodo exprimatur in Terbis, adjecthris et par- 
ticipiis, atque in pronominibus. 47. 

§. 30. Impersonales constructiones. 49» 

§. 31. Quomodo plura subjecta copulata construantur cum praedicato. 52. 

§. 32* Praedicatum respondet nomini regenti Tel recto, 55« 

§. 33. Terbum substantivum genere et numero respondet Tel subjecto 
Tel praedicato. 56. 

§♦ 34. Persona praedicati conTenit personae subjectorum digniori. 57. 

§♦ 35. Terba cum gemino accusatiTO constructa. — Ubi Terbum in 
passivo positum est, ni duo accusatrri aliquando in geminum nomi- 
natiTum conTertuntur. 58« 

§. 36. Terbum J08I, notans fieri, evadere, interdum construitur cum 

Lomad. 61. 

§• 37. Terba synonyma conjunguntur. 61. 

§• 38. Terba quaedam motum ad locum indicantia, Telut \ilj abiit y 

j^j venit, r\Vfrt Tel ^SQl adscendit, AdiaJ descendit , 

^Q^J exiit y^M&i venit y supervenit, «^. venit 9 advenit y 

^SJ cecidit, ruit, \^ ingressus est, *&p insecutus, perse- 

cutus est, l^^ tronsiit, cum praepositione \>J^ (contro), ra- 
rius cum Lomad constructa, saepe notant tendere 9 contendere, 
(marschera emot), Tel etiam invadere 9 adoriri, irruere. Idem 

significant y^D eurrexil, et j u^ percussit 3 cum \^ con- 

structa. ' 63. 

§• 39» Terba veniendi cum nudo accusatiTO constructa. 64» 

§. 40. Verba jod * ^|^. imitantur usum Hebraici WU 65. Digitized by VjOOQlC IIIX 

4, 41. Verba - CLSlA ; ^Q^ el rj A abundant. 66» 

j. 4$. Verba jubendi (j^S) «< mittendi (ifjfc) quomodo constru- 

antnr. 68. 

§. 43. Singularis et pluralis prhnae personae alternant. 69. 

§. 44. Verba pro interjectionibus. 70. 

^. 45. Repetitio vocum (Terborum, nominnm et particularum) empha- 

tica ant affectuosa. 71, 

$. 46, Veiba interdnm spectant ad rimotiu* nomen. 72. 

Caput 2. Syntaxis Nominum. 

}, 47. Differentia statnnm absoluti et emphatici. ' 73^ 

§. 48. Nomina Graecornm composita (affirmatiTa) quomodo expriman- 
tur. I. Concreta. — Etiam coniposita ex numeralibus, ex navro 
ex nolv etc. II, Abstracta, III. Composita ex rjui IV. ex 
fieao, V. Nomina plagarum mundi composita. 70 

}. 49. Composita negatWa Tel priyativa. I. Adjectiva. II. Substan- 
tiTa. III. AdTerbia. IV. Alia, Telut Netno, nullus. Nthil. JVe- 
qvaquam, Numquam. Nullibi, Nondum, 04 

}. 50. Nomina auxiliaria, quorunt ope alia fingi possunt nomina 
U j£> filim. U. J^ filia. III. AaO domus. XV. ^v^ 

dominus, V. ]|.So dominus, possessor. VI. j ^l V dbataia 

VH. uLa5 caput. Vm. 2\JLa$ «*p*< , de feminis aut femini- 

nis. IX. JD? princeps, praefecius. X. Nomina munerum ab- 

stracta y quae concretis per UL*& el ^5 formati* reipondent. 

XI. jg^* hberi. XII, jj^. vir. g^ 

{. 51. Adjectrra in «mbstantiva transeuntia. I^ 

§. 52. AdjectiTorum circumscriptio. jqa 

$. 53. Lat. participium in dus et adjecriva in bilis tenninata. 1x4 

J. 54. De usu nominis {^On\V>. j^ 

}. 55. Voces A-a^»5 et ^jJ*'? («un praenxo Dolath extra geai- 
tiTum). 118# " Digitized by VjOOQlC XIT 

}, 66. Pluralia, terminationem alius, qnam in singulari, generis ha- 
bentia. 120, 

}. 57. Casus, speciatini Genitivus, quomodo exprhnantur. — Genitivus 
interdnm praeponitur, quem praepositum aliquando subsequitur suf- 
fixum, — GenitiTus absolute positus: cut haud raro, Gallorum 

more, praemittuntur pronomina 0(51, <*A» Tel * \*« 120. 

}, 58. Usus genitivi specialior. (Ubi etiam sob n. V. de suffixis,) 126, 

\ f 59. Usus Dativi speciatios*. 131. 

$, 60 Usus AccusatiTi specialior, 132. 

}. 61, ComparatiTus, 134. 

$. 62. SnperlatiTus (tcI interdnm Intxaois qnaedam). 137. 

}, 63, GenitiTus nominum et Snffixa modo acnre modo passiTe in- 
telligenda, 146. 

}. 64» CollectiTorum constructio, 147. 

$. 65« Pluralia et Dualia tantum, **8» 

$. 66. Status constructus extra regimen. 149. 

}, 67, Kepetitio (geminatio) Nominum Tel Particularum, per appositio- 
nem Tel ope praefixi aut praepositionis facta, sensum habet I, tn- 
tensivum, II. Distributivum. JII, Mulntudinis et continuitatis, 
IV, Plurativum et diversitatis. V. Successivum. VI» AdTerbia 
Lat, in atim desinentia, VII, Aliae repetitiones. 150, 

}, 68, Nomina conjugata diversi generis (masc, et fem,) copulantur. 155. 

$.69. SnbstantiTa verbalia (nomina actionis) regunt accusativum (me- 
diante Lomad). 156» 

$. 70* Synonymia nominum. 156. 

$♦ 71, Nominis \^£ nsus et constructiones, 157. 

$, 72. De 01^3 }j<31 •* GIUa£ jjCl. 161. 

$, 73, |)e jj^aa. 164. 

§, 74. Abstractum pro concreto. — Etiam in titulis. 165. 

t 75. Pluralis pro singulari. (Et singularis pro plurali.) * 168, 

§. 76, Discrepantia generis, orta ex nominis significatione. 168. 

$, 77. Continens pro contento. 169. 

< 78, Genitivus Dierum interdum additur nominibus Mensi, Septima- 

nae vel Anno. 170, 

$, 79. Temporis determinatio (Quamdiu? Quando? etc.) 170. 

$. 80, Determinatio mensurae, spatii et distantiae. 176, 

$. 81. Determinatio pretii. 176. 

}♦ 82. SpieUegia ad Numeraliura syntaxin. I. Daterminatio anni. 

II. Diei. III. Horae. IV. Nomen rei numeratae cum numerali- Digitized by VjOOQlC xr 
P«f. 

bus cardinalibus,, cardiualjter intelljfendis, coajunctum, V. Cardi- 
nalia a 3 et quae sequuntur, quomodo nomini rei numeratae jun- 
f antur. VI. Numeraiia, pariem toiui$ sifnificantia, Telut J, J etc. 
VH, Vici$ quomodo exprimatur, YHI* Quomodo ae inyicem ex- 
cipiant adrerbia ordinjs, Telut Prwirtj, $ecundo, tertio; Primum, 

demde, tum. IX. DistributiTa, Telut bini y terni. it. \^ praemit- 

timr numeralibus Tario senait. X. Particula oj (aut) modo inter- 

ponitur, modo deest, XI. Peculiaria qnaedam, XII. Nonnulla con- 
iulto omissa. tfj^ 

}. 83, £I|ipsis nominum. IQI^ 

Capnt 3. Sjutaxis Pronominum. 

$. 84, De ^J. 195. 

}. 85, Pronomen personale loco Terbi substantiTi : quale pronomen 
interdum in unam Tocem cum antecedenti Tocabulo coalescit. 198, 

}. 86« Pronomina Ofll (et hoc quidem scriptione interdum cum ante- 
cedenji Tocabulo connexum), ^d et .oJ(51 abundant, 201, 

}. 87. Pronomina Ofll et OGI, femin. ,^oi et ^fll conjunfuntur, 203, 

{. 88. Pleonasmus pronominum Tel otiosus toI empnaticus, 204. 

j. 89, Pronomen redprocum quomodo exprimatur, 210 

\ 90. Ipse et Idem atque XTnus idemque quomodo exprimantur. 214. 

}, 91. Pronomen relarimm alia atque alia ratione exprimitur 219. 

}. 92. Pronomen relatiTum nec primae nec secundae personae impa- 
tiens est. ^ 

j, 93. Casus obliqm pronominis separati quomodo exprimantnr. 226. 

}. 94. Casus obliqui pronominis relativi (tam Polatft quam vicariorum) 
quomodo exprimantur. 227 

}. 95. Suffixum per datiTum Tel alium casum aliquando Tertendum, 236. 

}• 96. Pronomina nonnulia: I. Aliquis, quidam (masc. et fem.). JUi- 
quid. Plur. Aliqui, quidam, nonnulli, aliquot. H. JJnus - - 
aher. AUer - - alter. Alius - - alim. Plur. Quidam - - non- 

mdfi. Quidam - - alii. Mii - - o7n, Prior po$terior. 

m. TTnusquisque, quisque, eingulu IV, Quisquts, qtncumque 
(masc. et iem.), Quidquid, quodcumque. 237. 

}. 97. Pronomina et nomina quandam intewofativa. I, Qui$? Qui$- 
nam? £cqui$? (masc, et fcm.) n. Quid? Quidnam? Kcquid? 
m, Quali$? IV. Quantu$? V. Quot? 2 $4. Digitized by VjOOQlC XTI 

Caput 4. Syntaxis Particiilarnm 
(quibus adrerbia etiam adnumeto). 

}. 98. De particnlis generatim. 259. 

}. 99. Particulae per nomen alia atqne alia ratione exprimuntur, se- 

cundnm Schema, exemptis iUustratum. 260. 

$. 100, Particulae per pronomen exprimuntur. 274« 

$. 101. Particulae per periphrasin exprimuntnr. 275. 

§. 102. Particnlae Graecae. 275. 

$, 103. Adyerbia gcntilitia y in A*j desinentia, modo fine modo cnm 

praefixo ^ ponuntur. 276. 

J. 104. De Praefixis. L iJD. — Ejus ellipfi» ante nomen A*JD. 

II. 5 — Sibi praemittere ^otest alia praefixa, nempe Beth, Do- 

lath TelLomad. — Particula putatira ^O. III, O. — Repetitum. 

tt. \. - V. >0. 2 77- 

J. 105. liQ facit periphrasin nominatiTi. 283. 

j. 106. Constructio particularum, quae&fer significant, nempe A^£), 

^ >^ j ^^j et AifcgSG. 284. 

£. 107. Duplex negatiTum modo negat modo affirmat. 287. 

§. 108. J y+\ (ricut) abundat. 289. 

i 109. Ne et U"# post Terba timendi quomodo exprimantur. 290. 

4. 110. Interrogatio , quae fit per An? quomodo exprimatur. it. An y 
' num (om) ibid. it. An (eller) ibid. 291. 

4. 111. InterrogatiTum An non? Nonne? quomodo exprimatur. Alia 
interrogatira de indostria omissa. 2y3. 

& 112. Apodosis quomodo formetur. I. Sueth 5a. II. Lat. Tamen. 294. 

4. 113. Particulae quaedam (ut ita dicam) correlatae. I. Et - - et. 
II. Tam - - o«am, Tum - - #«m. HI. Parftm - - partim. 
IV. Stt/e - - sive. V. 3T«m, «e, «*r«m - - ait. VI. ilforfo - - 
modo. AHquando - - aUquando. Inierdum - - interdum. Nunc 
- - *«»c. VII. H«c et illuc. Huc - - t7J«c. VHI. Hine et tU 
7w*c. Hinc - - t7Jt«c. IX. Abhinc (ab hoc tempore) et deinceps. 
Exinde (ab illo inde tempore) et deinceps. Ab hodierno die (ab 
hoc die) et deinceps. Ab itlo die et deinceps aliaqne similia. 298. 
J. 114. Quomodo Terba atiomm et argnmentnm epistolae Tel scripti 
referantor. ^ 03 » Digitized by VjOOQlC CAPUT PRIMUH, 
S y n t a x i s V e r b o r u m. §. l. 
Verba neutra pro passivis. 

Exemplis a Mich; ia Gr. §. 94 et Hofbn. iu Gr. p. 375 

y 
prolatis adde: %m1 exiit h. e. exportatus est Barh. p. 198 , 

liri. 5. ProJatus /uit (frambfiras) Ass* T. III. P. I. p. 532 col. 
1 lin. 24. — x^j abiit h. e. transportatus est Barh. p. 312 
Jin. 8. MisSus fuit Knbs Chrest Syr. p. 82 lin. 9.' — • <^| 
p<v*Y* h. e. occisus est Barh. p. 521 liu. 13. ereptus est ibid. 
p. 336 Hn. 13. — 2l*J deseendit h. eJran&aius, transpor- 
tatus est Ass. T. II. p. 49 col. 2 lin. 6 a fioe. <fe?o*iM /tit* 
(nedbSras) ib. T. III. P. I. p*532 coL 1 lin. 26. •*- *Q^&' rel 
*OXQl adseendit b. e. delatusjuit (frambdrjBsjAss. T. II. p. 183 
col. 1 lio. 16 a fine. col. 2 lin. 23. directus fuit (yelnUpre- 
ces) ibid/p. 207 col. 1 lin. 3, 4. -*- ^^A, reslavit h. e. r*» 
fficft» /W# Barh. p. 271 Kq. 13. p. 478 liu, uJt, p. 604 Jju. 7. 
delutW) deductus fnit . Ass. T. II. Moaophys. sigu. 1. p. 1 lin. 
17. Barhf p. 1N lin. 6 a fiue. redactus fuit in nihilum Ass. 
T. IIL P. I. p. 128 col. 1 Jiu. 3. ad buiiiilitatem totalem Barb. 
p. 308 lin. 3. 

1 Digitized by VjOOQlC 2 Syntaxis §. 2. 

§. 2. 

Verba neutra et passiva junguntur accu* 
sativo •)• 

f 1° Accnsativns jnngitnr interdnm verbis qnihnsdara uentris b) y 

r>i •• 7.7 "P P 7 

A^or *-*0IQ2| ^Sl^J ^o stittante faeie ejus 

sudorem (sndore ) Ass. T. III. P. I. p. 455 col. 1 lin. 13. 

. p» 7« « ■' « m * J 

| i^ ^ |<3I. sitiens aquam Ass. T. I. p. 286 Not. col. 1 lin. 

11 a fine. y 1 - 3 O fJ^j A-^io pbfta es* tara possessionem 

\ p 7 \ •* 

/j/am (bouis tnis) Ps. 104 : 24. jJ j^ 'f" ^ r ** ^»te« cornu 

Matth. 6:2. 

II Accnsativns jnngitnr etiam verhis passivis <0, q n i L a _ 

line plernmaue per ahlativnm vertemlus est, c. g. obh£*±\ a) In primis hoe fit, ubi verbum et nomen ex eadem stirpe sunt orta, 

>> . P 7 

e. g, jLqLQ^ |^Q^£ moriem morietur, Barh» p. 288 lin, 12. p # 

• P 7 * P 7 

487 lin~U. f *-**-£> 1^°^ A^iO^AJ? «< necaretur mortem 

accrbam (morte actrba) Ass. T. I. p. 531 col. 2 lin. 2, 3. Qua de 
re infra agam. §. 27. 

b) faem fit in Ar#bica liogua, ubi accusativus manifeste cernitnr, e. g. 

J^A-lJf tJlS errarunt viam Coran. Sur, 25: 18. Sur. 4: 47 (ed- 
Hinkelm.) pro V a w* Sur. 6 r 117. Sur. 68 : 7* — Donec 

__ ' cr 

2$Sj>J K2t& ~ praesens sit unum (uni) eorum mors Sur. 4 : 22. 
Sn* 6: 105, An securi fuerunt dolum (a dolp) De4 ? Ergo 
non securi erunt dolum I)ei *8ur. 7 : 97. — Etiam Latini ver- 
. bum neutrum juagunt accusativo, e. g. PastiUos Rufilhis o7et f Gor- 
gomus Tiircunt Hor» Arbores bahamum sudant Just. 36 : 3, Ar- 
bores picem manantcs Pijh. * - y 

o 2 ' # * 

c,Vere accusaiivum esse, patet ex Arabismo, e. g. ^,*JL impletutfnissesao 
"* lll! 1*rtorem (terrore) Coran. Sur, 18 : 17. add. Sur. 72 ; 8. Sparsum DigitizedbyGoOgle §. 2. v Verbornm. 3 

I ^N iii V) persuasi erant d) dtbiliiatem (<le (]ebilitate)Frafi- 
corum Barh. p. 379 lin. antep. C//*» persttasus esset Jwc (de 
hac re) ibid. p. 88 lin. 9. j IgBSo jL&f A !\^ ^ ^^ 
fa esf /erra pauperes (-ribus) e) ibid. p. 505 Jiu. 10 adde p. 
100 lin. 4 a fiue. |5<TLDa^ ) i Vr>? I^Wj epidola plena ar- 
rogantiam (-tiae)f) Mich. Chrest. p.23 lin. penult. •O^a^AJ 

f | * s^ jJoV?V> mulctarentur divltias multas (magn^pe- 
cuniae snmma) Ass. T- III. P. I. p. 273 col. 1 Jin. 3, 4. Z>r- 
cem myriades (-dibus) auri tmtlctarcniur Barh. p. 5{UJin.~10. 
|5qa4 ^ «A i nN induii albas (vestes) ib. p. 88 Jiu. 13, ^oa^Al 
50a4 induerentur albas g ) Ass. T. II. p. 400 rol. 1 iin. 2. est caput ,^ caniticm (- tie) Sur. 19: 3. Rependemini (accipietis) 
poenam ignominiae Sur« 6: 93. — Etiam passiva Lat. accusativo 
jungi possunt, e. g„ nudatosque humeros oleo perfusa nitescit Virg. 
Ibant evincti tempora taeniis Id. Veniat longos incomta capill 09 
Tibull, VvriaS membrasub aibttto stra/us Hor. f^estem induilur 
Curt. 10: 7: 13. 

<5) 99i\^| saepe notot persuasm est (persuasum ' est ei) «t construutir 

etiam cum \^ (de) Ass, T. I. p, 79 col. 1 Jfn. 9. 

*) ^\V^| construitur etiam cum ^ Act» 2*. 4.4 c. 4 : 3i # cum 

_iO Act: 2: 2. Apoc. 15: 8. — Ceterum verba ^opm* et tnopiae, 
atque induendi, exuendi y et ar*ajf<7t amant coustructionem cum accnsativo, 
sive in activo sive in passivo iuerint posita. Cir* Hoffm, Gr. p, 367. 

f) Cum _io e. g/ Invenerunt eum (JibeUum) . plenum totum ex 

f, ^) doclrina* et impietate Sophisfae. Ass. T, II. p„ 75 col, 
1 linT 19, 20.- * 

g)Construiturcum ,^ 5 e * S» pQ*f f A ^*"^ ^^ . ^A\A^ indatus 
vestibus albis Apoc. 3:5. Digitized by VjOOQlC 4 Syntaxis §. 3. 

Tttnicas pilosas indutus esset Barh. p. 74 lin t 2, 3. add. ib. p, 
255 Jin. 5. Apoc. 11: 3. |^Qlij°)S5 iUiOAGI^f concredi- 
tus sum Maphrianatum, h. e. concreditns est mihi Maphrjanatns, 
h) Mieh. Chrest. p. 103 Hn. antep. Add. Ass. T. III. P. II. 
p. 280 Hu. 1, 2. p. 674 col. 2 liu. 5. p. 915 Hu. 5. Gal. 2: 1. 
Hic cdoctus erat viam Dotnini Act. 18 : 25. §3. 

«Passiva deponentialiter posita. 

PassivaeCoujugationis verba activam interdnm significatiouem 
habent (Mich. Gr. §. 95. Hoffin. Gr. p. 374.), id quod prae- 
eipue in Conjng. Ethpahal obtinet (Otiol Sjr. p. 30.). Exem- 
plis allatis adde: A) Ex Ethpa. <-*£>^f inteJlexit cum acc. 

Barh. p. 207 liu. 7. — B) Ex Eschtaph. ^joi^j promisit 
cnin acc. 2 Pet 2: 19. Barh. p. 532 lin. 6. p. 544 Jiu. an- 
tep. professus cst cnm acc. 1 Tim. 2 : 10. — C) Ex Ettaph. 
v^ ^ a l^ f occupavit, cepit i), c.a. Barh. p. 391 lij). II. p. 

431 Hn. 5. p. 529 Hn. 13. ^QA^f bibit (pr. bibere factus 

cst) cnm acc. ib." p. 322 Hn. 14. ]i]j\ rescivit k) c. a. ib. 

p. 229 Hn. nlt. p. 543 Hn. 10. ^SOi^U] yesci (pr. nutriri) 
c. a. ib. p. 333 liu. 6 a fiue. h) Constrnitur etiam more Latinornm, e. g. ut pascat et visitet 
fll^ ^ A ^ Vr> A ^ i Ja% ]^*^ eccJesiam 9 quae concredita est e% 
Ass.T. ni. P. II. p. 697 iin t 9. add. 1 Thess. 2:4. 

i) Proprie tradiim est Barh. p. 464 lin. 6 a tine. p. 548 lin 7. p. 
578 lin. antep. 

k) De hoc rerbo vid, Ot, Syr, p, 50. Digitized by VjOOQlC §• 5. Verbornro. 5 

§.4. " 

Passiva reciproce seu reflexive posita. 

(Mich. Or. $, 96. Hoffin* p. 374«) 

Hunc usiiin exeraplis ex omnibns fere Conjngationibus pas- 
6ivJs, etiam rarioribus, adductis confirinavi in Lum. Syr. §. 6. et 

Ot. Syr. p. 28, quibus adde: ^*»j,^j commovit se (Ethpe.) 

y y c* 
Barh. p. 213 lin. antep. j^tt^j (Ethpa.) twiVt* *e, conjunxlt 

$e ib. p. 269 lin. 5 a fiue. ^^Sr^f accusarunt se mutuo 
Ass. T. UI. P. n. p. 457 liu. 7. 

§.5. 
De A*| ct AA. 

1° A-*| , qnod aeque atqueHebr.ti;? proprie est nomen,vicem 
reddit verbi substantivi, ac inoclo absolnte de utroqne numero 
siugulari et plnrali (est, sunt\ modo adscitis uominnm pluraHuiu 
masculiuorum snffixis usnrpatnr. Paradigma hujns vocis, suffixa 
habeutis, dedemnt Mich. Gr. p. 98 et Hoffm. Gr. p. 377 et ex- 
emplis confirmavitt Schaaf Lex. p. 16. 

11° Ex A*j p coutractum est A*^ non est, noh sunt, 

qnod eodem modo ac simplex A*j sibi suffixa adjnugit, cnjns 
rei exeuipla exstaut in Schaaf Lex. p. 17 et meo Hodeg. mscr. 
III Si voci A-*| adjicitur jooi exprimitur imperf'ectum % 
cujus usns clim uuicnm modo exemplum dederiut Mich, etHoffm, 
ac bka tartum Scbaaf, sequentia ego a$>pouo:yofll &*]e+at *) 

Mich. Chrest. p. 77 lin. 1. et |0<3I ^flloZU^ idem, ib. p. 2 

1 — — , i ii 

a) Sic ]o<51 £*£±uon erat Matth. 13 : 6* Digitized by VjOOQlC 6 Syntaxis §. 5. 

liu. ult.^oci &+] x erat *) Ass. T. I. p. 52 eol. 1 liu. 18 et 

jLotSl <3UA*] ib. col. 1 Ku. 7 a fiue. oofll A*| mwifMatth. 

22: 25. et oo<3l .o<3i*2u] Matth. 4: 18. ^oci A*] erant 

Barh. p. 287 liu. 1. et ^OCl ^*OUA*^ b) ib. p. 65 liu. 13. 

"1" AaOCI ^iuj erat» Act. 22 ; 3. — Hoc vero joci rarissime 

praeponitur, e. g. investigaret , fitwi **OIOA*] ]o<3l **sef, 
wec wr Barh. p. 94 liu. 7. 
t IY° A*] absolnte vel etiam cnm suffixo, siue addito jocfc 
positnm non modo de praesenti tempore (est, sunt) frequeutissi- 
me nsnrpatnr, sed etiam, licet rarins, 

A) de praeterito , e. g. Pervenerunt ad locum quendam, 

inquo &J\ erant aquae Act. 8: 36. ^JLl^ *3 cum essem 
puer parvus Ass. T. I. p. 34 Not. col. 1 liu. 8 a fine. T. III. 
P. I. p. 603 col. 2 liu. 14. ^eaoA^ erat Matth. 2: 9. 

B) de futuro, e. g. Hic dixit, A*]j fore finem poenarum 
(inferualmm) Ass. T. II. p. 290 col. 2 fin.6 a fiue. 

§• 6. •»*: 

t \o<si A*] neutraliter positum. 

]o<3l 2u], cpiod regulariter ac saepissime construitur cniii 
nomiue sing. masc, hand raro neutraliter, ut videtur, positmn 
jmigitur 

i i rt i ' , in i i n i 

% p .7 

*) Sic ^Q5| A*^> *•»""* Joh. 15 : 24. 

••7 v.% . 

b) Peculiare est (si lectio sana fuerit) ^aOCI CUAaJ «•«** • Baifc. 

p. 140 lin. 14. Digitized by VjOOQlC §. 0. Verbornnv 7 

. A) Noiniui siug. fem. <0 e. g, ]q<JI Aa^ j2o^>2> dis- 
sidium erat <*) Micb. Chrest. # p. 2 lin. 12. Add. ib. p. 98 liu, 
5. Barh. p. 185 liu. 3. p. 269 lin. 8, 9. p. 288 lin. 4. p.330 
lin. 4 a fine p. 339 lin. 6' a fine. p. 347 lin. 4. p. 401 liu. 
7. p. 405 lin. 5. p. 379 lin. 5. e). 

B) Nomini plur. masc, e. g. Intus vero \ i?TY7Si joci A-4^ 

Xj • V^] l erat (erant) 20 Emirae Arabici Barh. p. 415 lin. 3. 
Addelb.p.148 liu. 10. p. 221 lin, 13. p. 331 liu. % p.415 
lin. 3. p. 492 lin. 6. Mich. Clirest. p. 9 liji. 7. Act. 13 : 1. c. 
19:14. 

C) Nomini plur. fem., e. g. A^l^ \LJL — * ? ]o<3l A*]^ 
erat autem hora tertia (pr. horae tres) ) Marc. 15 : 25. Cum 
>-^ joci A*] ] 2| " T^ rnuHa essef (essent) mihi scribenda 
vobis 2 Joli. vs. 12. add. Barh. p. 536 liu. 7. Tychs. Elem. 
Sjr. p. 40 Hii. 1. c) Hoffmanmis iu Gr. Syr. p, 353, 354. discrepantiam subjectr ab 
lOGI Z^kj attolit ad probandam, ut vnlgo dicitur, enallageu generis 

et mimeri, id quod ego in Comm. de Yar. gen. et num. consulto non 
feci, quia, si A*| est nomen masc. , proprie e. g. | * i *^ (Tl— ^ 

lOOl Aa| ▼ertendum est, exsistentia (res exsistens) eral ei (uem- 

$e) filH K e. erant ei filii. Idcirco non nisi <«A<3lo2l*j inter enal- 

lages exempla attuli in dicta Comment. p. 19, 20, 31, 4f. 
p . . p >. p 

d) Pro ^Ofll A*j | ^ ^ nt ^* 111 *<*♦ 9*' *6. 

e) Sic J06I A^^ non erat construitur cum fem. **iug. Luc. 2:7.. 
Act. 23* 29. 

I) Regularitei* dicitar $£l£* j-^A- y*j waQCI Z^*] *rat circitcr 
hora scxta Joh. 1: 39. c. 19: 14. Luc,23: 44. Digitized by VjOOQlC 8 Syntaxis §. 7. 

D) Nomini doali masc, e. g. li^-s* T*J^" l ocl ^L 
eraf (erant) cfoo uirt Barh. p.«212 lin. 2, 3. Add. Matth. 
21:28. 

E) Nomiui doali fem., e. g, Ciit |^5 ? *r*£>* l ocl A-*L 
rrol (erant) <fao palatia Barh, p. 269 liu. 9. 

F) Pecnliare est: 5rib, )n\V) A3J joGliujj jftiorf «& 
(sis) fii rex (te esse regem) Barh. p. 525 lin. 9. i Non habere quomoclo exprimatur. 

Quemadmodum habendi verhum, qno careut Sjri *)> circum- 
scrihitnr saepins per A*]> rarius per JOGI (Mich. Gr. §. 97. 
Hoffin. Gr. p. 378), ita etiam non habere expriinitur 

A) Saepius pcfr & k\ } e. g. aurum et argentum A^4 

- a ^ «on *s* «itftt Ass. T. I. p. 49 col. 1 lin. 6. Mogulemi- 

mP .7 

itu alphabetum et scriptin joci Aa^ «0» craf Barh. p. 439 
lin. 9. — Sic yertitur Gr. ovx exeiv Matth. 8: 20 c. 13: 6, 
21. Joh. 15: 24. \2ob }J* ^auA*^ non est nobis liber- 
tas y Ass. T. I. p. 87 col. 1 liu. 27^ 

B) Rarius per JOGI |J, e. g. quies, quae fuit mihi (Ass. 

quam ego habui) in Oriente, ]o<31 p )jjr"r "?" n0lt /*"' 
Mich. Chrest. p. 99 liu. 1. Imperium in aliquem locum 

g) Hand raro tamen participiam Pebil j 7 Q poHtdens, commode Ter- 
titur habeni, habet, e. g. Ass, T. II, p. 205 col. 2 lin, 5 a fine. p. 
22! col. 2 lin. 16 T. III. P. I. p. 350 col. 2 lin. 14 a fine. T. 
III. P. II. p. 937 lin. 17 a fwe. Respondet ergo hoc participium 
Oraeco *x €iy * Luc « 21 : 4 t Digitized by VjOOQlC §. 8. Verborum. 9 

GL^. foCL£ P «w» ***** ei h. e. nou haberet Barh. p. 562 Kn. 
10* — Graec. ovx i'%£iv Apoq. 22 : 5. 

C) Per A*| $ ovk fyaiv Apoc. 14 : 11. c. 20: 6. c. 
21:23. 

§• & 

Peculiares usus vocis 2u|. 

* ■ • ■* 

1° OV^ AaJ^ ert « f significat noii modo habet (§. 7), 
sed etiam 

A) Scripsit, compomit, auctor est 9 e. g ^As 01^ A*j 
est ei liber, h. e. scripsit Hbnim Barh. p. 19 Kn. antep. p. 59 
lin. 1, 9, 15. Creberrime occurrit in Ebedjesn Catal. librer. sen 
m Ass. T. III. P. I. velut p/ 14, 24, 26 etc. 

B) Transegit (de tempore), e. g. Ecee 21 d tes*^± £j^ 
sunt mihi (transegi), ex quo pugnavi *) Barh. p. 32 lin. 5 a 
fine. Totum hoc temporis spatium <_t^t A*| transegi ib. p. 
568 liii. 10. ' " 

C) Potest y licet ei, jtts habet (q.d.e** ci facultas) h) e.g. 
< ^Nj VrS ^» Aa^ t*f fioiw (possumus) discere Ass. T. III. 
P. I. p. 151 ol. 2 Tin. 5. p. 490 col. 2 Hn. 11 a fine. Est 
vobis cognoscere h. e. potestis vel licet vobis cognoscerp, vel 
etiam cognoscetis, ib. p. 129 col. 2 lin. 1. f Est nobis (possnmus) inve- 
nire (Jegere) hoc } ib. p. 471 col. 2 lin. 10. Qftum esset 
ei, ut suspenderet eum ab officio, h. e^ qmim posset enm sus- 
peudere ib* p. 150 col. 1 liu. 9. Cl^ AaJ^ cUi erat (cni licuit) 

*) Forte etiam rerti possit : Ecce 21 dtes sunt mihi 9 quibns pvgnavi. 
h) Gr. ioTt Lat. est eodem modo nsurpantur. Vid. Veclin. Helleuol, p. 
364. ed. Heusiag. Digitized by VjOOQlC 10 Syntaxis §. 8. 

haereditare thaJamum heatitudinum coelestium ib. p. 91 col. 2 . 
]in;4. i) Add. ib. p. 208 col. 1 lin. 20. T. m. P. II. p.296 
lin* 20, 

JI° Vocera A*| gerundio exprimendo iuservire, iufra §. 
24 docebimus. 

111° 0ll£^ A*j /Wft ci/j» eo, notat 

A) F«i* f/w* (tillhora) e. g. jussit describi A*j? | ViS^ 

0Ll££h quidquid ejus erat (possidebat) Barh. p. 442 liu. 12. 

Bagras (urbs) cum Lehono ZoGi <J1*A*} erat, h. e. iu Lebo- 
iif potestate erat ib. p. 426 lin. 11. k ) 

" B) Hahuit secutn Barb. p. 553 liu. 6, 7. p. 554 lin. 6 a fine. 
IV Peculiaria snut 

A) >*cia^ -*-»-^f A - fc r > r> ^l? U^^W «*«- 

iitudoy qutte erat jamiJiae Zangi super eum (deu tacksamhet 
somZangi famille hade att fordra af houom) Barh. p. 393 lin.13. 
^xv ^oj] —2^ A*| est nobis tributum (vel do- 
nnm) super eum (vi hafwe att.fordra elkr npbara eu skatt el- 
ler gafva af honoin) Barh. p. 154 Jiu. 3, 5. Tributum, t quod 
fuit Chaliphae super Syriam ib. p. 406 lin. ult. p. 470 liu. 
10. p. 490 1iii. 10, 11." l) 

1) Sic fere construitur Aa2^ e. g. Quum ^ Vt v ^^ ^OjL AuL^. 

| A ^VnV ^O^ A^*^> non iterum sit laptizare, non est iterum 
peccare h. e. quum non possit itermn baptizari, non potest lternm 

peccari. Ass, T. I. p. 98 col. 1 lin. 23. 24. Sine quibu* 

"^py t y 

nn MiVnX A * X non est (impossibile est ) justificari* ib. T. 

III. P. I, P. 568 col. 2 lin. 19. Add. ib. p. 324 col. 1. lin. 5 et 
4 a fine. Toin. I. p. 459 col. 1 lw» antep. , 

k) Sic |jJLa5 >a,W a . X non sunt mecum (mihi) ftiHMmt Tyclis. 
Elem. Syr. p. 96 lin. 5. 

I) Usurpatur etiam jo<51 e. g. Debifum magnum\0<5\ «** <*** * a /" r 
»o* h. e. ui yertit Kirsch, multa dibi debemus* Barh. p. 254 liti. 1 1 . Digitized by VjOOQlC §. 9. Verbornnu 11 

B) j*3IJ A*jo <3ll* A*j jjo» Zuj^ ert, ttf io<? .«* 
«, et estytithoc (scil. sit ei), h. e. ac^cidit, ut qnis rem aliquam 
habeat, alter aHeraui, seu accidit, ut alii aliam rem habeaut Ass. 
T. III. P. I. p. 94 Not. col. 2 Hu. 23 et 22 a fiae. §.9. 

Compositorum verborum defectus quomodo 
suppleatur. 

(Mich. Gr. J. 98. Hoffln* Gr. p. 364.) 

1° Verba Lat. cnm ante et prae composita exprimnntnr 

A) Per verbum )o^D »), modo inter hoc et altemm ver- 

bnm milla copnla interjecta (Mich. et Hoffm. H. cc. Schaaf Lex. 

. p y *p *» v 

p. 499), modo copula rarius iuterposita, e. g. f-^^p I * 51 )°f° 

praelegerat Assem. T. II. p. 246 col. 2 lm. 5 sq: a fine. 
]2\o *^«U£ /°r^ praevenit (primus venit J Sergius Barh. 

p. 113 lin. 12, — Passive dicitur >CL4,^j ^O^ praefigu- f 

ratus est Ass. T. I. p. 66 col. 2 lin. 1. Adde 2 Pet. 3: 2. 

y * * y 

Jud. vs. 4 , 17. , i ViiyASfl . i V)^ A^3 praesjgnantur 

Ass. T. IIL P. II. p. 801 liuT 11. 

B) Per ^cyoa^ ^-lo prius, e. g. TtQoiyvco Rom. 8: 29. f 
II Verba cnm re composita exprimuntur non modo per 

UU55 -k> (Mich. Gr. p. 228.Hoffm. p. 36S.)sed etiam * y 
m) /0*0 saepe adrerbialiter verteudum est pruu, «»#<?, olim (Hoftm. 

y «* y ' ' 

Gr. p. 576), e. g. y^J3 yO^P ofem aperuit (Deus) HahnChrest. 

Syr. p. 9 lin. 6. Sic, antea ahierat Mich. Chrest. p. 86 lin. 11. 
antea dispensaverat ib. p. 93 lin, 11. antea proclamavit Barh. p. 
71 liu. 14. Digitized by VjOOQlC 12 Syntaxis §.9, 

7 y 

t A) Per verlmm ^soi «0 cnm yel siue copula, e. g. ^sgi 

p ■ i 

]2]o revenit, rcdiit Mich. Chresi. p. 73 lin„ 6 et saepius 
]2 ] ^ssi Barh. p. 499 iiu. 17. p. 531 lin. 9. p. 607 liu. 1. 

^V|f ^3<5I femeavit, regressus, reversus est Ass. T. IELP. I. 

p. 392 col. 2 lin. 12. Barh. p. 234 )in. antep. p. 480 liu. 11. 

y y m ' 

. *^™y ^^resuntsit y repetiit % recepit o) Barh. p. 419 Hn. 3,4. . 

p y 

p. 613 lin. 7. JJL^ ^SO reaedificavit P) ib. p. 117 lin. 5. 

oJ^ ^Sfll renarravit Ass. T.[ I. p. 67 eol. 2 lin. 27, 28. 

A*Jo wbSGl regressus est ifc. p..36 col. 1 lin. 13. 

f B)Per yerbHm |id,e.g. \J\o \lsrevenitj rediit Barh* 

p. 499 Kn. 1. et ]2f ^ib.p.5l61in.pennli.\]f \lD remea- 

7 m p 

vity rediit Knbs Cbrest. Syr. p. 105 lin. u!t. ^jlfl£* Ald 

v 
n) y£6l saepe adyerbialiter Yertendnm est iterum, 2enuo y rur$ut y 

7 » 

(Hoffin, Gr. p. 375 *q.) e. g. Q, i S?^ } Q£l36I iterum reconci- 

y y 
liaii sunt Barh* p # 96 lui. 10. ^fcAii^ wbQOI £«t*o deprimi* 

ib. p. 592 lin. 7, ]oCli ^OStflJ tf«w» fieremus Ass. T. III, 

P. I. p. 124 col. 2 lin, pennlt. ^<?^j ySGl **o* r*£at/*7 Halm 

*^pp*pp 
Chrest. Syr. p. 122 lin, 12. j N|,£» j.£3GI vicissim rependit Asi. 

T. III. P. H. p. 357 lin. 9. 

m 7 

o) Idem q-~i. a /« I^a . ^mI Barh, p. 470 lin. 3* 

p) Idem qnod A ^ 1 *^ |^>^ Barn » P* 231 Im. 8. Ceteram sun- 

. p 
plex Terbnm ^J^ interdum notat reaedificavit, As% T. tn. P, II. 

p. 146 lin. 8* ^el instauravit^ exornayit et moenibus cinxit. Vid. 
As*. T. I. p. 26 not. p. 196 col. 2. p. 273 not. 4. (Cfr. ib. p. 395 
n. XIX, XX, p. 39» n. XXXV.) p. 258 (cfr. p. 405. n. LXX,. Digitized by VjOOQlC §•9. Verborum. 13 

rebaptizata estvt) Ass.T.II. p. 193 col.2 lin, 12. Ailo* Als 
reassumsit, ut vertit Ass. ib. lin. 16. 

111° Composita verbi scilire exprimuntur per hQmm saliit, f 
adjecto alio verbo cum vel siue copnla, e. g. 

A) *\^o $OJk, saliit et intravit, h. e. introsaliit, intro* 
rupit; irrupit, eiamjdm Act. 16: 29. Barh. p. 342 lin. 1, 7.p. 
400 lin. 9 et*\£ $04, Barh. p. 346 lin. 14. 

y 7 7 

B) ^aaJo bQmm exsiliit, prosUiit Act. 14: 13. (al. vs. 
14.) et smmSml 3oa Barh. p. 352 lin. ult. 

C) )Oflo ?OA. exaSiit Barh. p. 113 lin. 2 et )oo JOA. 
Act. 3 : 8. c. 14 : 9. (*L vs. 10.) 

D) A^O ?Q*<fc*#*V/Knos Chrest. Syr. p. 77 lin. 12. 

IV ' Successit in munere, subrogatus, suffectus fuit ex-4- 
priinitur 

A) Per J A£) >OD *) saepissime Barh. p. 299 lin. 7, 8. 
p. 362 lin. 14. y p B) Per $A£> ^to >OJD Ass. T. III. P. I. p. 591 col. 2 
lin. ult. p. 5,92 col. 2 lin. nlt. et sq. 

C) Aso,^ >XOsaepe Barh. p. 205 lia. antep. p. 206 
liu. 7. 

D) Per ciJA^ ~io jo<3l Mich. Chrest. p. 52 lin. 14,15. 

q) Nisi forte verteadom sit, conversa (et) baptizata est. Nam LiS 

significat etiam iii Pehal conversus e$t 9 sensu biblico. Ass. T, I. p. 
332 col, 1 lio, 11 a fine. 

r) Nam ^OuD saepe notat regnum adiit y imperio sen regn* potitus est; 
regnavit (Barh. p lt lin. 1, 4, 9. coll. tin. 13.); praefuit, ut mul- 
tis exemplis docni iu Sappl. ad Lex. Syr. mscr. Digitized by VjOOQlC 14 Syntaxis §.9. 

E) /wno^nloq Ass. T. Lp. 426 col. 1 Ku. 1, 27. 

p. 428 col. 1 lin. 21. 

I V° Obsedity circumsedit, oppugnayit, e. c. urbem, castel- 

lunv, exprimitur s) 

y 

A) Per simplex verbnm *JLZ±+l saepe Barh. p, 269 lin. 

autep. p. 354 lin. 13, 

B) Per siinplex verbnm ^& ■) Barh. p. 66 lin. 11. p. 
175 lin. 5. 

y 

C) Per simplex verbnm b^ Pauli Neues Repert. P. I. 
p. 44 lin. 1. p. 52 lin. 6. Luc. 19 : 43. 

D) Per^Alconstroctuin cum %^ contra sat saepe 
/ Barh. p. 209 lin. antep. p. 244 liu; 4 a fine. 

E) Eer j^t constnictum cum \^ w) creberrime Barh. 
,.p. 100 lin. 8. p. 110 liu. 13. 

y 

F) Per ^qJ jfirtV scil. tentoria vel castra x) ccmstrn- 
ctum cum*\£ y) Barh. p. 121 lin.'16, 17. p. 128 lin. 2. 

Tertia persona pro secunda* 

1° Sjri alloquentes iu 2 persona non modo sermonem ali- 
qnando ex secunda iu tertiam deflectuut (Mich. Gr. §. 99. Hoffin. 

s) Copiosiora loca probantia exstant in Hodeg. mscr. 

t) Hinc j * ^ Q Q ** obsidio 9 obsessio. Suppl. Lex. mscr, 

u) Hinc LJw^o| obsidio. Suppl. Lex. mscr. 

w) Quod alibi significat castra posuit juxta fluvium Barh. p. 133 

lin. 10. p. 235 lin, 6. p. 400 lin. 5. #»per collem ib, p. 413 lin, 4 

a fin, p. 610 lin. antep, domicilium fixit 9 eonsedit juxta fluvium ib # 

p, 227 lin. 14. 
x) Flena phrasis occurrit in Barb. p, 548 li». penutt, p, 540 lin. 9. p. 

106 lin, 10, 11. ' * 

y) x^ - Aft ) significat eastra posuit juxta fluTium Barh, p. 126 
liu. 5 a fine. Digitized by VjOOQlC '§. 10. Verbornm. 15 

Gr.p. 322.), *e. g. Laus J^, niedice, <^tt*d ■m+w]l qui satut- 
vit et expiavit 9 h. e. sanasti et expiasti *) Tjclis. Elem. Syr. 
p. 53 lin. 3. sed iuchoant etiam alloquium per tertiam perso- • 
uam pro secunda, qnae mox sequitur, positam, e. g. )Ob*X>|j o\ 
■' O qui erexit (erexisti) e sterquilinio Jotmm, virum justum y 
>G^of erige nos Tychs. EI. Sjr. p. 52 lin. 7, 8. O qui de- 
dit (dedisti) Hannae Samuelem et ademit (ademisti) ei trisii- 
tiam, adime ib. Hu. 9. O qui porrexit (porrexisti) manum Si- 
moni et extulit fextuKsti) eum e fluctibus, porri§e nobis ma- 
num misericordrae tuae ib., lin. 11, 12. O qui condonavk 
(contouasti) gratid sud (tna) debita peccatricis, condona debita 
et peccata nostra 9 et fac misericordiam tuam in nos omnes 
ib» lin. penult. et ult. Jesu lux 9 qui crucifixione sua (tua) ser- 

vavit (serrasti) creaturas 9 ^O in te Knos Chrest. Syr. p. 67 

Jin. 6, 7. Jesu rex 9 ^aGTOj-aJ^j qui in manibus ejus (in cu- 

jus manibus) sunt alliludo et projundkas, y& aa\ te recipiat 
se ib. p* 107 lin. 3 , ♦. Abraham , qui venit secutus est me 
(h. e. ut vertit Ass. qui venisti post mc) 9 exaudiat te Deus 
Ass» T. I. p. 38 Not. Juste, qui ejecit (ejerisd) Adamum e 
paradiso,*&GidaiU. p. 339 col. 2 lin. 20. Domine 9 \$£Q) O 0l 

Ct^OH t^ qni propier gratiam suam (tuaiii) summam % do- 

nans misericordiam suam (tuam) uberrime y ^oGl esto dire- 
cior auditoribus hisce famulis tuis ib. T. II. p. 17£ col. 1 liu. 
4 a fine et sq. 

11° Hinc fit, ut pronomen ooi saepe a) ponatur pro tu 3 , z) Pronome» tameu relatWum j nec primae nec secnndae personae im- 

patien* e.sse, infra- ostendetnr §.92. 
a> Cfr. Merini CoHun, de S. Eccles. ord/ p f 430 not. 45 p, 431 

not. 56, s Digitized by VjOOQlC 16 Syntaxis §. 10. 

e. g. Deus mdgne et aeterne, X^O^ o<3l *&? 0«) cognitor 

occultorum, \ Z^* 0(5 | ffle (tu) sancte, inter sanctos requi- 

escens, J^o^S o<5l Me (tu) servator omnium hominum, 

praesertim vero credentium, Aj£4,? 0<3I *#<? (tu) qui donasti 

Tychs. El. Syr. p. 48 lin. 4 a fine et sq. o<3l Sle (tu), gw* 

£*#*<? s/rw«w tuum A^sj purificasti, ib. p. 49 lin. 3. JZfo 
(tu) qui elegit (elegisti) Morini Comm. de S. Ecdes. ord. p. 
344, ubi pluta exempla. — Benetfctus o<3l tUe (tu), bone,qui 
expandk (- disti) altum et stabilivit (-visti) terram: UK peri- 
hunty AJJo sed tu persistes. KiiosChrest. Syr. p. 107 lin. 5. 

y^ te invocamus, Domine Deus noster, 0<3I^ Mum (te) crea- 
torem omnium Rink et Vater Lesebuch p. 34 Hn. 7 a fine. 
y*A*j) ^ o<3l Hle (tu) gwf « ib. p. 35 lin. 2, 

§. H. 
Enallage generis et numeri. 

l)e hac *), quae Syris rarior est (Mich. Gr. §. 100.), egi 
iii Commentat. de^Variet. gen. et num. in LL. OO., ad quam 
lectorem rejicio, momenta tautnui quaedam hoc, loco summatim 
refereus. 

1° Plurale masc. hnmamim <0 constmitur 

b) Forsitan huc referatur neutralis et qnodammodo impersonalis con- 
structio ro£: |o(5l A*j supra §.6. 

c) Distinctio inter piurale humanmm h, e. qnod homines, et inhumanum 
h # e. qnod non honlfnes denotat, qnam Hrpenius in Gr, Arab. indu- 
adt, in Arabismo saltem necessaria est, qnoniam Arabes *plurale hu> 
manam plerumque cum sing. masc, et yieissim plurale inhumanum 
cum sing, fem. construere amant. Digitized by VjOOQlC §. II. Verbwnm. 17 

A) Cnm 'Sing. mase. Comm. p. 12, 13, 15* Cfr. Hoffin, 
Gr. p. 353, 354. Exeinpfis adde: Non enim yV-nV) rc- 

gnans (h. e. regnaut) super Romanos f-^OO] *dk2*%£ secundi 
conjtigio h. e. devreQoyctftoi , qiii secuudas lmptias celebraut 
Barh. p. 150 liu. 5 a fine. 

B) Cum siug. fem. Comin. p. 17. 

II Pliirale fein. humanmn constriiitnr cnm sing. masc. Comm. 
p. 19, 20. Cfr. Hoffin. Gr. p. 323 n. 5. 

III Plnrale masc. inhnmanum eonstrnitnr cnm sing. masc. 
Coinra. p. 31, 3*. Cfr. HofTm. Gr. p. 353, 354. ExenipHs' 

adde: ^fluJlj datus est (dati sunt) 30C0 i£l*V cfaiam Bftrh; 

p. 186 lin. 16, 17. p. 182 lin. 9, 10. ]}^4 erepto est 

(erepta snnt) «700 ) IS^ onera camelornm ib. p. 126 Hu. 4 

a fine. nsSJ ceadit (cecidernut) de muro 18 |^OQ^ turres 
ib. p. 159 Hn. 10. 

IV . Plurale fem. inhnmauum constr cum sing. masc. Coinm. 
p. 40, 41/42. Cfr. Hoffm.. Gr. p. 308 lin. 1 sq. et Annot. 2. 
p. 323 u. 5. p. 358. Exeniplis adde: Ex reditibus* 400 

7 -a: - p p .. a 

CV^ ^s*6Aa|j j^Q X*k tabernarum 9 quae erat (eraut) ei 

Barh. p. 118 Hu. 11. \J>Q^i myriadcs hominum et populo- 

rum et equorum et opum \f|j abibit (abMwut) cum iUis ibid. 
p. 608 Hn. antep. 

V- Varietas gfeueris orta ex rocis termfnatioue. Coniim p. 87^88. 

VI Yarietas geueris iu coustrnctione siugnlarium , fofte orta 
ex «su helitrali. Comm. p. 91, f 8. Cfr. JQoffm. Gr. p. 355 so^ — 

Exemplis adde: ]A 4UO <i4'N u &±±Z> d) ^,^^] retributum d) CoHatis Rom, ft: 17. 1 Thess. 5: 15. 1 Pet, 3 1 9 et Barh. p. 
91 lin, 1. pro AAaID legendum est JA^kC, nisi sit *tatns con- 

2 Digitized by VjOOQlC ,|g Syntaxis §• 12. 

,«t (masc.) malum (fem.) pro malo Barh. p. 288 liu. 7. 

\fiX* portto (fem.) »vto *»"^« «•» <^M3AJ **"* 
(masc) ib.p.438 lin. 5. et Ass. T.lll. P. II. P . 496 liu. 15, 16. 

VII» Proprii et muttiatilii geueris conjnnctio. Comm. p. 101. 
Cfr. Hoffm.,Gr. p. 356 n. 3. ... 

VIII Varietas geueiis ex archaismo Tel ex iucnna scnptons 
ant Kbrarii orta. Comm. p. 104, 106. Cfr. Hoffm. Gi. p. 355 
not. 27 e^ Exeiaplis adde: Cosroes 2000 virgines elegtt e.v 
caplims et ornatas mmt <aj( eos (pro ^jf «•) «<* Turco* 

«arh. P . 88 Hd. 14, 15. 

IX* Duale coretructum cum sing. fem. Comm. p. 60, O». 
Cfr. Hoffin. Gr. p. 354. 

Discrepantias generis nnmeriqne, per Synesm explicandas, 

8iiis iufra attingain locis. 

§. 12 
Usus Praeteri.ti. 

Usum Praeteriti docte et accurate exposnit Hoftm. 111 Gr. 
p. 332. Addo tantuiii, praeterituin verui JoOI saepe pro prae- 
senti poui, e. g. |o<9 'iavl Joh. 11: 4. A*o<3l d Mattli. 2: 6. 
<pA--o<3l iaxe 1 Cort 6: 19. cujus rei inulta e N. T. exempla structoA ante praepositianem Q \" positus. Cfr» M!eh. Gr. j. t28. 
Hoffm. Gr, p. 296. 
e) Exemplum , quod ego in* Comm: p. 1Q3. ,et Hoflm. in Gj, p. 3£8 
ex Mich. Chrest. p. 27. (Ass. T\ I. p. 370) attulinms, delendumSst, 

qnia ^ ^ ^^ H^on pertinet ad Jtamam mulierem, sed ad proxi- 

me antecedens nomen masc. ]^£>OA, pnlchritudo, nt patet ex Asse- 
maniana Tersione. Digitized by VjOOQlC §. 12. Verjrornm. 19 

t-ollegit Ass. T. III. P. II p. 255. — Praeferitom rarissiine 
pouitnr pro futuro, e. g. QuicUmque occideri? virum, GlA^UD 
occidam eum pro iUo. Quicumque remartUerit heic ex axse- 
clis CKaliphae, occidendo ciA^l^ pccidam eutn. Barh.p.3l4 
lio. 1, 3. 

§ 13. 
Usus Futuri. 

lis, qiiae tradidft Hoffm. Gf. p. 385'. panctila feiiitnm addo. 

A) Fnturum pra practerito, rarissiinwu omniuo e&t. Cnve,4Mic 

referas Barh. p. 80 Hn» 2. nbi fpt. *SO)jJ yertendnm est petr- 
fectus ett. Nam hic idein locus oeenrrit in Ass. T. III. P. I. 

7. 

p. 399 col. 1 lin. 9. sed ibi exstat praet* (uon fut.) *333. 

B) Futurum prohibitive pro imperotivd positum vulgo sibi 
praemittit p (Hoifin. Gr. p. 335), cnjns nei mnlta exempla exstant 
in Tychs. EJ. Syr. p. 70 (iu Seiiteutiis) , et fonjuugifeir kiter- 
dum cnm imperativo, e. g. yicyJ!, jjb j iN^/j evigfla ncc 

y 

donni Barh. p. 583 lin. penult. < ^DW accipe hanc epistolam, 
. UDQSO et exi quasi ludibundus, %^c6-4 fJO nec curre ib. p. 
366 lin. 5 a fine. — Rarins praemittitur j^X^ e# g # |fn^ f 

^a£^^ neputa Ass. T. II. p. 259 col. 2 Jin. ». 

C) Futumm poaitur de eo, <yi»J /?m potest, e. g. ySwm- -j. 
«'* thesaurum magnum, N^ioAJ p? ^tii how enarrabkur 
h. e. enarrari potest (iueiTabilem) Barh. p. 531 liu. 2. 

D) Ponitnr optative (v. infra §. 21.) et in • earhortatiouu 
bus (Mifh. Gr. §. 101.). Digitized by VjOOQlC 20 Syntaxi» §. 14. 

§• 14. 

Periphrasis Futuri. 

-j- 1° Saepe fit> ut participinm conjnngatnr cnm fnttiro verbi 
joGI, atqne hoc modo futurum periphrasticum efficiatur *), e. g. 

^j* JOOI^ noveris veJ sctVo Mich. Ciirest. p. 224 liu. 1. 

-*9f*lo ^oonJ tfttV/aw/ Ass. T. III. P. I. p. 347 col.2 lin. 2. 

yo*S03 ponat manum suatn super caput ejus \l2 joaiJo 
et recitef ib. p. 53 eol. 2 lia. 17. Fnctus est (promisit) 
J2GL* |0£Ll9 ut daret Barh. p. 43 lin. 4. Sic, ut cudereni 
ib. p. 207 lrn. 5 n fine, ut lawjktrcnt ih. p. 19 lin. 14. et pa- 
raret ib. p. 271 liu. ult. «7 appellarenttir Mith. Clirest. p. 5 
lin. pennlt. ff/ ponant Ass. T. III. P. II. p. 276 lui 16 a fine. 
£7/ ejicjat ib. p. 697 lin. 11 a iiue, i// ©r<7 <7 w//#0/ (fem.) 
ib, p. 851 lin. 14 et 13 a fine. Add. Act. 5: 15, 40. c. 15: 
19, 20. c. 17: 26, 27. etc. 

. II * Ut Gr. jueXlo*, ita ctiam Syr. ^aA^, '•) sequeati cuidain 
verbo juuctmu, facit periphrasiu futuii ejusdein vcrbi b ). Yerbum 
vero sequens pouitur 

A) Ju infinitivo «nm praefixo Lomad (Hoifin. p. 342.), e. g. 

yin^lS — l*f*A^ *tabimus 7 naQaoT7]G6 t ue^a Rom. 14: 10. 

niW^is VlN ^Ofll • j-kA^p rcJy laXri^rjaof.Livtov Hebr. 3: 

>- p y «7 7 = 
5. S/ci// q»Q ii Vi^> ■ 1i|i(\L ostcmdemus Barh. p. 435 Jin. 

^ P " 7. 

11. p. 443 lin. 1). Q| U Q0V>>i O0I j+AJS* perditttrus esset ib. 

• • * 

*) Arab. Erimus nos projicierites. Cor^ Sur. 7: 111 ed. Hink. »1 «Vrf 
credetites &Ur. 10: 99. — - Cfr. Heb*. Gen. 1: 6. 

a ) |^k A^i «aepiasiine in N. T. fiyr. usurpaW, ubi * in textu Graeco 
exstat /jtXketv, raro pro simplici futuro Gvaeco. 

b) Ex inultis, qua in Hodog. mscr. congessi, exemplis panca tantam 
aiTero. Digitized by VjOOQlC §. M. Verbornm. 21 

p. 571 liii. 11. Quod inundatio jofllViN ^A ^ fuiura esset 

ib. p. 279 lin. 13. ^i^ViN r*^"*? V* mrib&u™* ™* vel 
retribuet Ass. T. II. J*. 93 col. 1 lin. autep. 

B) Itt fntnro cnm praefixo J «) ( Hoiftn. p. 342) saepe, $. g. 

^JD-iJp r^r^ do^aaet Jok. 21 : 19. looUj ■ 1 n iA^ &xo- 

juc^cr 1 Joh. 3: 2. 1q*j*J?» ■ 1 i t iAL «w*cmfcmt##d),As8.T.l. 

p. 69 col. 1 lin. 12, 13. JIIoAaJ? ^AL consummabitur 4b. 

p. 66 col. 2 lin. 7. %SO iiTT7l? tci^s |^A^ J>Mi icstruet 

ib. p. 37 col. 1 lin. 17, 18. |o9li) r*A^> /*/*"#• *** (erit, 

fiet)ib. T.III. P.I.p. 179 col. 2 lin. 4, 25. jooq? \om **&* 
futurus erat ib. p. 260 col. 2 lin. 7. T. I. ~p. 368 col/l jl*. 
II, 12. ^aifiJ? looi r-bA^ moriturus fuisset ©) Barb. p. 322 

>> 7 * * 

lin. 13. ^0^>| jjAJ? — i| iA^ interimendi sutrt ib. p : 520 lin. 

> 7 

11. <pp? ^aA^ judicafurus est *) Act. 17: 31. 

5 V 7 7 

C) In fntnro sine praefixo ? e. g. OllSlA r*A^? oc1 ^ 

7 

w3TQjQmi </iar#t tempore suo ostemmrus est, del&i, 1 Tim. 
6:"l5r % 

c) ■ ift *^ interdum ponitur pro Gr. <5er Marc, 8: 31. c. 13: 7,*I0. 
Luc. 9; 22. c. 17: 25. etc. 

d) Idem enuntiatum effertur per inftnitivum, Litt. A. 

W P .7 

e) Effertur per infinitiTnm : Tamquam qiti cifo ft ^V/^X ^jft^ 
mortret** (<ato morituras) Barh, p. 474 lin. 14, 1 5. r^ - A S 

^^V> CJCI <0 AJf mwiemim Rom. #: 13. 

P 7' 

f) Efferjur per infinitrvum: r . ^V^, ^A^i jnjlicatttrus est 2 Tim. 

4: 1. 1 Pet. 4: 5. Digitized by VjOOQlC 28 Syntaxis §. 15. 

§ iy 

Imperfecti formatio. 

1° Imperfeetum fonnatur per participium, iu statu absoluto sem- 
per poskum g) , 

A) Subseqnente pleramqpe verbo |oci (Mich. Gr„ §. 39, 

I Hoffm. Gr. p. 337.). Exeinpla ubioue suut obvia. — Inter par- 

ticipium et verbum joGl raro vocabuluin iuterjicitnr , e. g. j-lltf 

joci |j *$2U$£ odio hubtbat Chrutianos Barh. p. 120 lin. 5. 

- P « *» P m P 

i B) Rarius antecedente verbo Jo<3l, e. g. f^. |o<3l clama- 

P 7 

bat Mich. Chrest. p. 70 lin. 5 a fine. ^JVn OOGI insidiose 

p y 
latebant ib. p. 1Q0 lin. 5 a fine. Jiissit, ut non ^*A*£> OOGI 

pemoctarent ib, p. 50 lin. 9, 11. Sic , jejunabat vcl jejunavit 

lb. p. 102 lin. 1. ambulabat Barh. p. 275 lin. 5. Scribebant 

i^. p. 439 jin. 10. lbant ib. p. 568 lin. 2. Ejulabat vel eju- 

lavitib. p. 470 litt. nlt. Jocutus est Act. 20: 11. 

i p 
i 11° Participio, ope verbi JOGI imperfectum exprimenti, rarissi- 

7 

ine praeponitur f3 vel 5 *)♦ Et qnidem 

7 7 7 7 

A) PraeponiturjS e. g. ■ i^nV) *£ 00(31 bellabant vel 
pnguabant >) Barh. p. 280 lin. 15, 16. 

, B) Praeponitur 5 *. g. Quouiam jlorem croci 9 qui flo* g) Ergo JOCI ]j»£Ufc4£ B«rh. p. 167 Hn. 7* suspicor esse mendimi pro 

IqGI ^Oiift^j! sawnverat, gtraetmpserat pate? eorum. 
h) Alterutrum horum praeponi solet parricipio, ubi hoo participialiimr » 

(non ut verhum ftnitnm) expUcandum est, Mich. Gr. §. 105. 
7 7 

i) Sine +p legitur .—.i^f^lSs OOGI beUabant , puguabant, Barh. Digitized by VjOOQlC §. 13. Yertamm. 23 

» p p ^ 

Himar vocalur, joSB >0lm5? amabat Barh. p. 126 lin.8. ^od 

propheta ipse joGI * n H ^>? annuntiasset ib. p. 171 lk. 

a fine. Quod ipse fofll fJD,? cuperet (Kirsck ae rfc^iw) j£a$- 

^W ib. p. 309 lin. 5 a fine. ^***?? 00( ^ judicaverant ib. 

p. 562 Un. 14. — Intcr verbnro |o<Jl et partieijttinn, cui ? prae- 
luissnm est, interdinn intcrponitnr uniim alterumve voeabnluin, e. g. 

• 7 \** P 7 7- " 

AqU JLa^-Jj^ OOCI Franci prosternebant (cacdebant) *o* 
Barh. p. 380 lin 2. QQCi <ra«# cas/ra Graecorum et Turco- 

rwn ■ i| ir pos/fa ib. p. ,324 lin. 5, 6. 

111° Iinperfectum (et forte etiam phisrmamperfectum) fonnatnrf 

• p • p. 

rarins per participinm et A*f vel ULS ( loco JOGI). 

• * * 

A) Formatur per A*j e. g; f£l& A*f negabat *0 Bariu p. 
59.7 lin. penult. 

B) Formatur per jo<5I Aa| et partkipium , cni ? praemis- 

siun est, e. g. ^oqi *A *jO\ >%2 A °? OQC1 r ^^-. m,M * 
stanfeapro capttibus (GalJ. e» C/j<?/s) vel w capite (Gall. a la 

t&e) eorwia h. e. praeerant eis Barh. p. 527 lin. MK ^CtO AaJ 
\y±9 JOGI castra posvit vel posuerat ib. p. 4jG8 Itn. 5. 

C> Formatur per *AS juit m) e t parthipinin, ciu j-£ prae- 

k) In praesenti hoc Yerteudum, : JJtmc J£«^Ci05 W5IO A*j /««&# 

Barh # p. 37 lin. Q. , '* • 

= p f f 

I) lUurotii A -j*^ )QjO sine dubio respovdet GaHico #•* d. 7a* /<:/<? 

et QOfttro sta i spefren fur. Vujgo significa* praefecliis vel dux con- 
stiliitus est^ praefuit. Fuse de hac phrasiegi in Suppl. Lex f ntscr. 

p * v . ' 

m) <«fc£< sigmfieatnonmodo mamit, sed saepe etiara /W/, /5*t/k* est, e. g. 

Barh. p* 318 lin. 10. p. 458 lin. 4a fine p. 600 Hn'8, t^, 15. Digitized by VjOOQlC 24 Syntaxts §• 16. 

missumest, e. g. **3 /irfl Mnlec Nazer r^*^° ffi claudicdna 

imtrumque tailum h. e. claudicabat ») Barh. p. 531 lin. antep. ei sq. 

o y y 

OA&fuerunt aliquot dies i^frfllg ^spugnantescontraeamh. 

p yy r 

e. oppugnabaut eam o) a>. p. 538 lin. 9. UL^ /m«/ toto die |0|V) ^ 

ddminktrans negotia h. e. adniinistrabat ih. p. 455 lin. 2, 3. 
QAD fuerunt Romani per noyem dies ■ i ^j at V> ^3 destruem- 

*<?* h. e. destruehant ih. 196 lin. 6, 7. AJLS /w£f regina Isa- 

betta per 10 annos V^<H-* r t^ non ^ am manum &*£* n * c * 
non dahat manum seu non consensit vel permissit regi P) ib. p, 
482 lin. penult. 

§. 16. 

tlmperfectum et perfectum participialiter 
Latine vertenda. 

Imperfectum periphrasticum (§. 15. I. A.) vel etiam 6im- 

y 
plex verbi praeteritum, quibus gd praemissum est, aptius inter- 

dtim per paiticipium, quam per verhuin finitum , Latine vertantur, 
e. g. Crmiavit monachos, JOGI ^O^ ^S flagitans ab ttj 

Barh. p. 297 lin. 9. Cjircumibant (mnlieies) per plateas Bag- 

y ' p x^j y 
dadi <*OOI A a<^\ ^q indulae saccis ih. p. 481 lin. 12, 13. 

Tres dies mansit tftt, <+&JkA Uo ^dl U *D non edens nec 

btbem ib. p. 443 lin. 8. IUe vero transiit hc\\ ^jjjl $ ^L 
netninem taeden* ih. p. 552 lin. 4 a fine. Adde, Equitatttem, — 

, p y y 

n) Iticirar jotfl l ~ ■£> ' A «« T. H. p. 73 «oi. 1 lin. penult. 

o) Cfr. stipra II. A. 

P> !><?<&/ mtmum alicui notat modo conscmii mo4o permuit (mea $nppl. 
Lex, mscr.) ^ 4 Digitized by VjOOQlC §.17. * Ve«k#riim. 25 

telis trajiciens ib. p. 289 lim 8. Fortages ib. p. 5|7 lin. 12. 
dicens Knos Chrest. Syr. p. 74 lin. 3. aimirantes Ass. T. I. 
p. 380 col. 1 lin. 4 a fine. significans ib. T.„ll. p. 163 col. 1 
liiu 2. 

§. 1». 

Imperativus periphrasticus. 

1° Loco imperativi saepe venit participium, cum secunda per- 
sona praeteriti yerbi JOGI /wtV, idque in praeceptis tam adfirman* 
tibas quara negantibus. Exemplis a Micfi. Gr. §. 102. Hoffm. 

Gr. p. 333 et Ass. T. III. P. II. p. 253 sq. e N. T. colleetis 

yp y 
adde ex profanis: ^f* iUo<3l scito q) Ass, T. L p. 485 col. 1 

lin. antep. <-<^r* <oiUo<3i *?«tote ib. T« 111«, P. L p. 600 

col. 2 lin. 18 a fine. UL£J iUOG* pt#&a ib. TlTlI. p. 179 col. 

2 lin. 19 a fine ^iJnS <o&+OGlJocite ib. T. UL P. 1. p. 
358 col. 1 lin. 10.' 
. 11° Participium, sine verbo |OGI, ponitur imperative (Mich. 

Gr.j. 102. Hoffm. Gr. p. 333 noi. 2). Ajfi^J obmutesce 
(Marc. 4: 39.) occunit etiam in Ass. T. I. p. 40 col. 1 Kn. 
8. Cui addc: Aj| J2GL* da ib. p. 351 Not cof. 2 lin. 

22 a fine. }o£ maneapudme AJ} }ocio e* ttto m£ftt /c/ttM 
,ib. p, 378 col. 1 lin. 10. * 

Participium pro verfro finito. 

■ • ' ? * ' . |l • 

Quum participinm sit indefinki temporis (Hoffm. Gr. p* 344 

n* 51), fit> \it pro verbo finito posftum, exprimat 

,yt>\ * 

g) Dicitur ^^j, lOGl^ As#. T, I» p. 365 col. 1 Kn. 6 a fine. Digitized by VjOOQlC 28 Synt*xis §. 18. 

1° Traesens saepissime. 

A) Sine adjeclo proiioiiime pcrsonjili (Hoffra. Gr. p. 3*5), 

e. g. r V «A.Vi oj o^ik^l? 7«* cogitarunt aut oogilant Ass. 
T. I. pl 347 col. 1 lin. 6. A<R Matlh. II : 5. c. 12: 34, 35, 
44, 45. 

I>) Adjecto pronOtoiini pcrsonali (Mich. Gr. p. 96), qnod 

cnm participio 1 interdum in nnain vocem contrahitur in qnibusdam 

•J-pcrsenis *) (Mich. p. 97. Iloflni. Gr. p. 177), raro tainen in 1 

m P P 

pers. sing. veiut JJ^As scribo Ass. T. III. P. I. p. 266 Not. 

. P t 7 7 

col. 1 lin. 10 a fine. p$| dkVi> mitto Barh. p. 51 lin. antep. 

UH+ peto Eph. 3: 13. \$±p (pro }J[ )££) peto Rom. 

•j-12: 1. — Fallitur Michaelis (Gr. p. 97) negans, in nsn esse 

Sjris participio adjungere pronomina personalia ^GJ^ («#*) et 

— ^lj (illae) »)> ajens ver», contentos esse sirnplici participio in 
3 persona piurali verhi finiti exprimenda. Rarissima qnidem sunt 
exempla, sed non prorsns desuut, v. c. <Qj|^ m rS^ i, sciunt , 
iW<n Act. 26: 4. 

H d Imperfectum vel perfectum (Hoffm. Gr. p. 345), e. g. 

ll^A^C? qui appellabdtur Mich. Chrest. p. 8 lin. 13. (colL 

4- r) Idem fit in nominibus quibusdam, quae participialem interdmn ha- 
* . P P 7 +7 

bent sSgnificationem, velut | *^ i jj debitor pro dcbens, >*4* tovja, 
vn^jw, e. g. ■ 1! * S t *A debemus A«s. T, III, P, I. p. 52 col, 2 

^ P 7 

lin. 8. Act. 17: 29. Rom. tS: 1» O^ i n debeat 6al. 5: 3. (pro 

* P 7 *' 7 7 

OGI ****** Marc. 14: 64) 1 * * ~ vivimus Act. 17: 28, 7 P7 

1 Thess. 3: 8. -Ua^I Ine^vtmi/isv Rom. 8: 37. 
§) Haec tamen pronomina cum jpraecedenti partieipio numquam in unani 

Tocem contrahuntnr. 
t) Sine addito verbo ]o<3!, de quo vide supra J. 15. . Digitizedby Vj( HC. • §. 18. Verborum. 27 

"? 
lin. 14, 15. nbi est fooi f^oA2op) p.9lin. 1, 2 (cdl. Iih.*3.;. 

Quater - iS^ALo perrupcrunt aquae mnros Edessae* ,— *i050 

7 7 

r# dejecerunt turres ejus, jjaJ jaIso ** suffocartmt iricolas 
ejns ib. p. 73 lin. 11, 12. J/a quoque A 4*"^ facie^ant ye\ 

fccemnt Barh. p. 557 lin. 12. Postquam ille jL. O bbAAio 
confessus est et revelavit peccatnm suuin, Ass. T. H. p. 172 
coL 2 lin. antep. ^of 1'yjy Act. 16: 37. Jra? c. 19: 3,4. 

^i^of * «<W c. 19 : 3. c. 28 : 21. 

Ift° Futnrijm (Hofi>. Gr, p. 345), saepe, e. g. 7/a J^IxB cre* 

«0efpopu]us npster Chiistianus ia hac urbe^ J^jLpAifiO jJ^iQ 
r* ampliabiinr et aedificabitur (ampliata reaedifioabitur) eccle- 
sia a te combusta, f ^Sa^w» Jj.qqo f-^V/v a^ e / j^. 
mtnabitur et imperabit regibus et regnabit Christianisnius , ei 
f.p^p et cxstinguetw Judaismus, fj^iifcO et transibit .xegnuw 
tattm,%^Qo <* ftMatfr potestas tua, flljch. Chiest. p. 34 
lin. 1, 4. 5* voJuero, Jj)_ jooi ero Messias ib. p. 4 lin. 1, 2., 
p. 19 lin. 7. j^jo M? 5f«f« t/ifniV <tf venturys est Ass. T. I. 

p. 290 col. 2 lin. 16 et 15 a fine. Cras A^f f£^ t;taV&M ib. 

>» *t» p 
p„ 43 coL 1 lin. 5 a fimr. ^oA*]^ videbith ib. £. 49 450L 1 

lin. antep. AViijV? 7waow, et ^£>\ P Hces y ib. p. 254 coL 1 

lin. 19 et 18 a fine. ^j^op quod moyiturus esset Barh. p„ J$$ 
lin, ult: p. 285 lin. 5 a laie. Add. Matth* J#: £1. Act. 80 : 2§. 
c. 25: 12, 22 (nbi est Sraec. fut.). l 

IV d At ojuun> hic participiorum nsiis amhigititatem interdnm 
gigneret, factum est, nt curn verbi $nbstantivi (Jo<3l) vel Digitized by VjOOQlC 28 Syntaxis §. 1». 

praoterito (§. 15.) vel fitturo (§. 14.) particiimini conjun- 
gatnr. §. 19. 
Partifcipium participialiter intelligendum. 

Participio, qnod participialiter, ncc ut verbum finitum, ca- 

v 
piendnm est »)> vulgo praemittitnr alterntra particnlarum ^D vel 9 

(Micb. Gr. §. 105. Hoflin. Gr. p. 345.), atqne non nisi rarissi- 

me harum neutra praeponitur **), e . g. (]** tridiriM Ass. T. I. p. 

37 cql. 1 lin. 12. A44 miserescens ib. T. II. p. 173 col. 2 lin. 6. 

% y 

t Similiter nomen *** t/*Vttt, vivens, qnando partfcipialem ha- 

V V V 

bet significatum, sihi praemittit modo ^s e. g. <*** *s £a»vTa 
Act. 20: 12. Ass. T. III. P. I. p. 592 col. 2 lin. 19." Barb. p. 
212 lin. 2. \+** j^ ^tiJow Act. 9: 41. — r ^D ^tuweg 
Apoc. 19: 20. Ass.' T. ffl. P. I. p. 590 col. 2'lin. 9 a fine. p. 

. y ^ 

501 col. 2 lin. 15* modo Dolath, e, g. (-***? £cSoa Apoc. 16: 3. §. 20. 
Participii constructio. 

Pariicipium, sive participialiter (§. 19.), sive ut vicanum 
verbi finiti (§• 18.) nsurpatnm, atqne adeo in statu absotvto po- 
situm (§. 19 not. u.), sequitur constructionem verbi, a qito ori- 
ginem trabit. n) Participkm time semper in state absoluto, aec twqaam, qnoarl scio, < 
in emphatico positnm est. — Itt eodem quoque statu ponitnr, Ticein 
gerens yerbi fiaiti ($. 18. V * * 

w) Chatar Ps. 5: 6. in Opit. Syr. p. 102 (ed. $.). Digitized by VjOOQLC § t 20, terborum. i 29 

1° Parlicipium stattis absoluti constraitur cujn aceuGativo^ si 
Verbum ejus eodem utitur oasu. . 

A) Cuin nudo accusativo, e. g. jAA*|JiO ■ ifrjlj? qm\ 
ctistodithant urbem Micb. Chrest. p. 50 Kn. 10. Fidem (feiu.) 

| ?rs . V . *~\i> jii^? introduccntem (^fein.) quaternitatcm loco 

%% 7 •& P 

trinitatis ib. p. 13 lin. 8. F«fe* jj '* ~ )|^V operans mira- 
cula Ass. T. I. p. 427 .col. 2 lin. 13 a fine. _uj£u**9 
\* \J+ W* onuud desiderabilia ib. T. III. P. I. p. 567 col. 

.<* •• 7 P 7 

2 iin. 7 a fine. (lifl^, — aJL? *3 pascente» camejos Barh. [>. 
140 lin. 11. Add. ib. p. 267 Hn. antep. 

B) Cum accusativo, cui praefixum est Lomad (Hoifin. 

Gr. p. 344.), e. g. ^odl^ jf^-O ^s cwm Jipt/tif (feui.) eo* 
Ass. T. I. p. 369 coL llin. 24,25. Compomit libelhun (&■*>) 
^A^k;AA !■**■*'? refutantem (fem.) sententiam ejwi}). T. 
1L p. 73. col. 1 tfn 4, 5. A<ld. Act. 13 : 26. 

II* Participium» statns absoluti construitur cum eadem praepo- 
sitione, quacum verbnm ejus constrni ainat (Hoffm. Gr. p. 344.), 

P 7 • P V 

e. g. |^}^ |-k5Qi09 conJUens (fem.) pairem Mich. Chrest. p. 

13 lin. 9. ] ^* aV>^ a^s abnegabunt Christum x ) Barlu 

p. 120 lin. 12. | jp^qp \i* -x£iL *<?A?*if «iiper /Ara/H» 
Ass. T. III. P. I. p*. 567 col. 2 lm. penult. 

111° Saepe tamen accusativns (n.I.) convertitur in genitivumj) 
h. e. status constrnctus participii -ponitnr pro absoluto (Hoff. Gr. 

. y p. i p . y ?. ""' *» p ** z 

p. 344.), e. g. '^-£UOO K^2£ nY1^o.,^Q0l^U -i v Qfli? 

| a *-*- ** amantei sui (se ipsos) et amantes argenti, et aman- 

) ■ i i t ? ' 

x) Verbfe cottfkentfi et mbneptnat jmm Beth consttstti «olent. Mich. # 

Gr. *. 111. * ' * * 

j) Similjter Latfei digaat, jimans patriaej appetem aJtem^ patiens me- 
AVw», fugfta** Htinm; Digitized by VjOOQlC 30 * SyntaxU §, 20. 

tes dsideraWium A?s. T. III. P. I. p. 77 col. 1 lin. 12, 13. 
CLL*Q. i^nS jacientes voluritatis (- tem) ^/w* ib. p. 28 Net. 

* 7 7 ..p £ 7 v. .. /> 

col. 1 Hfl. 15. \jZqZd ^jViaJo JJO^ ->*>>?> operantes irii- 
quitatis (-tem) «tf spirantes mortis (-tein) ib. T. I. p. 531 col. 
2 liu. 4, 5. Fwfe* j^CU,-* A^A^V) dividens (fem.) «me>- 

s . P 7 £ -7 

#iw (-nem) ib. p. 514 col 1 Hn. 12. Verba \\ i A AlSsjio 7 . * conciiiantia (feio.) pacw (-rem) Barh. p. 187 liii. 7. <*£^J 

• ^ p &*• 

IiJUaSoJ custodientes viarum (vias) *) ib. p. 442 lin. 5, 6. 

• p.7 y-y 

\At^ i^lnV) colligentes tribtitum ib. p. 361 lin. 4. 

• P 7 ••• P • "* 7 

p£9 ^|^(o y.l a^Sfl Mil"S^ portantes cultros et effundentes 
sanguinem fo. p. 520 lin. antep. (Plnra in Hodeg. ms.) 

'IV Participinm cum praepositione constrnctnm (n. II.) poni- 

y p 
tnr etfam in statn constrncto (Hoffm. Gr. p. 344.), e. g. AJ&*> 

|flt^|j amans (fem.) Deum a) Ass. T. I. p. 261 col. 1 Hn. 2. 

jiU-f£LL ^rvr^ adorantes creatura* ib. T. III. P. I. p. 492 

col. 2 Hn. 6 et 5 a fme. |»*|.V^ j^^lLq inntans Dominum 

Barh. p. 73 lin. 1. |2aQ\Vl^ >iVlii >i consentanei regno 

• 0»p* y y 
(regiae dignitati) ib. p. 244 lin. 2, j*iX|^ ^jap abnegantes 

Deum ib. p. 223 Hn. 3. \^\^ ^f^ jacientes Japidtbus 
Ase. T. III. P. I. p. 597 col. 2 Hn. 7. h) | a P a^ J^jo- z) Didtnr jJ^Joj _4j^Jj Barh. p. 568 1* 16. 

a} Sic, «rmw» Christum Baift. p. 502 lin. 15. Dicitox sine praefixo 
.^>/?.. 7 y p 
Lomad, {(51^ akfcaiiy ammUes Dri Aw. T. PI IP. I. p, U7 col. 

1 lin. 11, 12, 16, 24. * v 

b) Ibid. lio. 7, 8, dicitur sine praefixo Beth f 5^. ^Zj%, jacienies tela. Digitized by VjOOQlC §.21. ferbornm, 31 

dentes arcu Barli. p; 560 lin. antep.' jLlsa* _D \£k -^D^ 

y o y p 
transgredicntes pactum ib. p. 4 lin. pennlt $A__3 <**}> 

\jLc\ 1 4 i) euftfcs port (ambientes) principatum Ase. T. III. P. I. _to____ 
1». 75 coi; 1 lin. 12 §. 21. 
OptatiVus quomodo exprimatttr. 

Optativus expriiiiitur 
I* Vnlgo per futnrnm (Hoffin. Gr. p. 335, 3*7), e. g. L__J 
vel ^jjj vivat R«x, Sukanns, Bajh. p. Ig3 lin. 4 a &w. p. 

290 lin. 4 a &ie, et afibi. jooi^ /wtf Tel «V, \opj^o «* ni- 
«wjmz* Ass. T. I. p. 168 col. 2 lin* 15 a fiue, p. 481 eol. 1 

m y 7 * 

Kn.penult. yi_OJ benedicat Dens Jb. T, HJ. P. H. p. 465 lin. 8. 

11° Per Futnrum, cui praemissnm est Dolath *«0 ,e. g. f<J&5 f 
\zz4tl Deus (pr. ut seu utinam Dens) propitius sit ipsi et de- 

fnnctis snis Ass. T. II. p. 118 col. 2 lin. 5, fiL T. III. P. I. p 150 

yy % pt> %\ y "* 

col. 2 lin. 21, 22, j_^____l |<3W_^ ut (ntinam) Deus custodiat 

ea (coenobia) ib. T. H. p. 25» col. 2 lin. 22 — 25. f<J&J 
^<5lOy l __aa^J ttf (ntmam) D«» coilocet mm cnm jnstis in tfe- 
gno sno coelesti ib. p. 227 col. 2 lin. 12. p.218 Not. col. 2 lin. 
5 a iine. jcSL^/JJ? '" *«(Ass. optoteesse) ib. T. III. P.IF. 
p. 465 Mij. 5. nlNiSl jj? «* vittQ veriat <0 tmA*. 1 Barh. p. 
98 lin. antep. jo<5iJ* sit! ib. p. 154 Jin. 6. ^n c) IUud p signiflciH utwam, «icut Tecentius dicit: 17* fe om«« __»» 
Deaeque pcrdant / Assemanu* plerumque Yertit n/, «ensu optatiTo. 

d) Scil Cosroes rex, liu |i, 17, non, nt Tertit Bruns, ncmo. Digitized by VjOOQlC 32 Syutaxis §• 21. 

t 111° Per participium «)> e. g. Pluvia aJ*J y non descend*** 
(ne deseendat) stiper Slum Ass. T. II. p. 315 col. 2 lin. 4 a 
fine. -l^^r ^ bencdkti (sint) a Dro e/ otnnibus benedictio- 

nibus .cToaJ rffe«t stii* ib. T. III. P. I p. 572 col. 1 lin 6, 7. 
j<3l^l^ . I^/i^qo >Q Io ASp stabilitus et corroboratus per 
Deum b. e. nt verikAss. }»(«», oramus, Deus conservet et ro- 
loret ib. % 568 col. 1 Un. 10 a fine. p. 583 col. 2 li*. 16. 
Misit Rex praedictus, \j*~ r*J£ conservatus vitd h. e. ut 
vertit Ass. quem Deus incolumem servet ib. p. 595 col. 2 lia. 
il a fine. p. 569 col. \ lin. II, 12. lterum eos adartus estRea: 
}j5<31o£ \j£* deleius memoria h. e. nt vertit Ass. cujus memo- 
ria pereat ft. p. 597 col 2 Hn. 1«. \#* deleta (sit, Ass. 
deleatur) mtmoria tua e vita ib. T. L p. 145 col. 1 lin. 9. 
f IV Raro per ^raeteritwnf *)> e. g-' yJi* exaudwit te (h. e. 
nt vertit Ass. exaudiat U) Dens, Ass. T. L p. 38 Not. coi-1. 
V° Per injerrogatione» , desiderii indicem , optativus interdnm 
expriraitur g) (Hoffm. Gr. p. 347), e. g. ^OflTU ^ quis dedit*) 
(h. e. qnis reddat seu ntinam aliquis reddat) tnihi dies puerkiae 
tt annos adolescenfiac meae ? Hahn Chrest. Syr. p. 100 lin. 3. 
Quisdedit (dabit) mihi, ut videam vos? ib. lin. 7. e) Etiam in es&ortatione participium poniiur (Mich. Gr. §. 103. Hoffin. 

Gr. p # 334.), e. p &,J ^QSJ excuuHs (exeant) viri et mulieres 

* i * « 

•QQmJO et ptorent coram Domino Barh. p, 227 lin. 6^7. 

^ p - 

f) Huc pertinet U£** ahsU / Proprie pepercit h. e, farcat (scil. Deus), 

©pta&Ye, ut nos dicimus bevare Qudf Cfr. infra §. 44. litt. D. 

g) Idem fit apud Hebraeos." Gesen. Lehrgeb. jp. 795. 

p 
h) Forte rectius punctetnr io participio *Z*GLk &*** *• e », daturus est, 

dabit. Digitized by VjOOQlC §• 22. Verborum. 33 

VI Per optaudi particnlas, significautes utinam, o! si (Hoffin. 
Gr. p. 348.), velut %SoAa[, **aX ^olj (Ass. T. U. 
p. 44 col. 2 lio. 15.), a^ J£ £&£ (Luc. 19: 42.). 

§.22. 
Variae infiuitivi exprimendi rationes. 

1° Lat. infinitiVns, ab alio verbo rectns, ordinarie expriraitnr 
per infinitivnm, cui praefixum est Lomad O.Vid. Mich. Gr. §. 
108. Hoffin. Gr. p. 341. 

II Exprimitur e. g. potuit ire his modis: 

A) Potuit et ivit (Mich. Gr. p. 235. Hoffin. Gr. p. 343). 
Sic constrnitur ^p oj ausua est Ass. T. I. p. 238 col. 1 Jiu. 
15, 24, 25. p. 347 col. 1 lin. 21. Barh. p. 198 lin. 15. J±Z 

coepit Barh. p. 30 lin. 15. p. 500 lin. 15. yAiUJo A^Lt^f 
vums es et es h. e. visus es esse Ass. T. I. p. 27* col. 1 Jin. 
uU. et sq. 

B) Potuit ivit (Hoffin. p. 343.). Ita construitnr ~* * f 

potuit Act. 27: 16. \£^ voluit Ass. T. I. p. 218 coL 1 liu. 
13 a fiue. 

C) Potuit ut iret h. e. cum fnturo, cni praefixnm est J — 
Mich. Gr. p. 235. Hoffin. Gr. p, 343. 

i) Lomad interdum Tertendnm ef t ut> et infinitiTus per yertrom finitum, e. g. 
Deusconstruit te 9 ^ W^ ut scires TOluntatem ejus jl ^ ^p tt videres 

Act. 22: 14. Misericordia &. Trinitatis corroboret eum, y^ r*Kr\\ 
ut praesit populo Ass. T. HI. P. I, p, 77 col. 1 lin. 6 a fine. 

^ l> 7 • 

Oportet cotnparare copias OpALAlQ^ «< paratae sint Barh. p. 

474 lin. 11. — Interdum Lomad, infinitiTo praefixum, inserrit expri- 
mendo Lat. gerundio cuidam Tel supino, Tid. infra $. 24, 25. 

3 Digitized by VjOOQlC 3^ Syntaxis §• »• 

D) PWX& *■** h - e - cnm fuh,r0 absqne V me6xo ? "" 
Mich. et Hoffm. 11. cc. ^ 

E) PM»it ««•* h * e - cn,n P art,c, P 10 - M,ch ' Gn p - * 
Hoffm. Gr. p. 343. 

111» Lat. iufiuitivns exprimitnr interdnm per tufimtivnm prae- 

cedeute , ^ (Hoffm. Gr.p. 342 n. 3.), e. g. ^C \om |U P 
~£<OkJ «o» cmD **«* Ass. T. I. P . 42 col. 1 liu. 8. - 

iPlenins dicitur a££^? *- ^ 1~ ^ ~JTl 
«6 «, quodrlocere h. e. non cessavit docere k) tb. p. 33 col. 1 

Hll . 4 , 5. Non embuil ^^ -* t^ ^* in - T ' B ' 

| P 'lV» Exprimitiir infiuitivns per imperfertam (§. 15. I.), prae- 
cende » _Se, e. * 0—rw« oofll ^-Se? ^So * (eo) rt 
pwwrt^t >««*»»« »». e. cessarunt percntere Act. 21: A4. 

§.23. 
ConstructioVerbi cum suo ipsius infinitivo. 

Constructiouem Verbi cnm sno ipsins infinitivo, quaesemper 
fit sine interveuiente Lomad •), esse emphaticam (Mich. Gr. 
S 107 ) vel intensivam (Hoffin. Gr. p. 339.), eqnidem nou per- 
ne«ro Videor tamen mihi comperisse, hanc emphasin, non mi- 
nus apud Syros, qnam apnd Hebraeos «»), ita usu n.imHam esse, 
„t infinitivnsadjnuctns baud raro nihil emphmeoswt inlentionh 
ad verbi potestatem addat, sed forte nnmerosiorein tantnm ar.t 

k) Terti etiam potest per gernndinm in io terminatnm, non aeHUit » 
docendo. Cfr. infra §. 24. 

n Extra hanc constrnctionem infinitiYns semper «ibi praefixnm habet 
roW nfai constrnctio tneri. huic i J. 23 ) similtima, per gernndlom 
££ d, in <*> desinens, vertenda. Vid. infra $. 24 , IV. H«. A. 

m ) Storr Obss. P- 3t5 Not. • Oesen. Lehrgeb. P . 780. Digitized by VjOOQlC §. 23. Verborum. 35 

sonantiorem orationem efficiat n )* Ut vero hoc clarius appareat, 

segregabo exempla, qaae emphasin qnamdam produnt, ab iis, 

quibns nulla aut saltem vix notabilis empbasis iuesse videtur. 

1° - Exempla, qiuie empbasiu vel enwaGiv qnamdam produnt: 
. . . ii *7 ^p y y 

Pertmsit ei Saladinus, CL^ \i|iV o\l^ cui blandien- 

do blanditus fuerat Arnat per calliditaiem suam Barh. p. 409 

*> . y y 
liii. 14, 15. Cameli eorum — *5QJ 1QX& expavescendo (b. e. 

valde?) expavescebant ib. p. 164 lin. 15. Tamquam remSa- 

• P - P *N 

tanicam ci^SO j i*»^ odendo odit eam (Bruns, immani oaio 

y y 
prosecutus est) ib. p. 517 lin. 5 a fine. Glis}^. )0]^— So 

minando (h. e. graviter?) minatus est ei ib. p. 470 liu. antep. 

II Exempla, quibus nulla aut certe vix notabiJis einphasis 
• p y y 

iuest; ClAJL^] — ^^lo emendo emi eam legitime Bar\\. p. 226 

lin. autep. p. 402 lin. 11. p. 518 lin. 1. Depulit milites Sultani 

ejc ea (nrbe), ^Qjj n*^D y _*9 x^fi^ occidendo vero 

non occidit eos ib. p. 262 ]in. 2. p. 314 lin. 3. p. 569 lin. 13. 

p. 614 liu. penult, A^]^4 }]iiV> videndo vidi (Ass. simpliciter 

vidi) hunc peregrinum velut delapsum de coclo Ass. T. III. 

P. II. p. 17 Jin. 4 a fine. T. II. p. 287 col. 1 Hn. 12. Barh. 

y y y 

p. 439 lin. penult. Hoc — ISViA ^^QjlIo audiendo audivi- 

mus ab Eremita quodatn Ass. T. III. P. I. p. 319 col. l*lm.6. 
Sic, Fugiendo fugit Barh. p. 423 lin. # a fine. desciscendo 
descivit a mandato ib. p. 433 lin. 4. Rapiendo raperet ib. p. 
460 lin. 9. Jocando jocarentur ib. p. 597 lin. ult. vituperando 
vituperat ib. p. 441 liu. 12. Cruciji%endo crucifigimus Ass. 
T. I. p. 518 col. 1 lin. 2. Assignando a&signavit ib. T. III. 
P. I. p. 530 col. 2 liu. 19. 

n) In Arabismo coostractio verbi cum suo ipsius infinitiTO crebra est, 
et Tidetur interdum facta rhytnmi tantum caussa, seu ut Tersus eodem 
terminentur sono. Coran. Sur. 71 : 6, 8, 16, 17. Sur, 73 : 4, 8« 
ed. Hink. Io N. T. Sjr. haec coostructio saepe respondet simplici 
Terbo Graeco. Matth. 12: 30. Act. 12: 15. Joh. 13: 29. interdum 
phrasi hebraiianti Matth, 15: 4. Act, 5: 28. c. 7: 34. Hebr. 6: l4 4 

3 * Digitized by VjOOQlC 36 Syntaxis §. 24. 

III De cetero: 

A) Iufiuitivus saepins praeponititr verbo sno, rarins postponi- 
tnr, e. g. Plantavit autem plantando Ass. T. I. p. 406 col. 1 
lin. 14. Sedet sedendo ib. T. III. P. II. > 275 lin. 6. 

B) Inter iufinitivum et verbum Jiuitiiin unum alterumvc vo- 
cabnlum interdnm iuterjicitur, e. g. Flantavit autem plantando 
(unper snb n. III.) Occidendo autem dmntaxat non occiderunt 
eos Barh. p. 551 lin. 4 et 3 a fiue. Add. ib. p. 602 lin.'9. §.24. 

f Lat. Gerundia quoinodo exprimantur. 

1° Geriindium iiominativi casus, in dum exiens, vcl, loco cjus, 
participiuin passivum in dus terminatum, expriuiitur 

A) Per JJO oportet o), constrnctmn modo cuin infinitivo, 

praecedente Lomad, e. g. Dicit, quod non |^mVi\ yo opor- 
teat respuere medelam b. e. non respuendain esse Barh. p. 6 
liu. 5 a fine. Jndicavit, oi^^D^ jJo )^NVi\? Regi sub- 
veniendum esse t noti rebelli ib. p.2051in.8. Add. Act. 5: 29,35. c. 

14 : 21. c. 16 : 30. Modo cum futuro, praecendeutc 5 , e. g.Tahs (Jo 

j^oAj? oportet ut appeUeiur vir h. e. talis vir appellandus 
est vin Barh. p. 47& lin. 9. Add. Luc. 12: 12. c. 22: 37. 

B) Per <-D5] oportet P)> constructum modo cum inlinitivo, 

praecedente Lomad, e. g ^g^-^ , -°?T sciendnm est Ass. T. 

L p- 70 col. 2 lin. 17. T.' III. P. II. p. 496 lin. 13 a fine. 

_p ^p 

Hominem quemdam }] ^^ \ ^Dp] oportet deligere h. e. vir 

deligendus est Barh. p. 483 lin. 13. \l<5i ^D *D?] ^mj^A^ 

o) Qnod in N # T. saepe ponitur pro Graeco SeT* 

p) Etiam hoc ponitur pro SeT Apoc, 11: 5. c. 43 : 10. Digitized by VjOOQlC §. 2*. Verbornm. 37 

hic timendus est ib. p. 395 lin 13. Modo cura futiiro, prae- 

7. • P P 

cedente ?,e.g. ^£\ZZ) f-O?] dicendum est Ass. T. II. p. 220 

col. 2 lin. ult. l^O^? *©?] appellanda est ib. T. III. P. I. 

p. 281 eol. 1 lin. 5. It-oAJ? ^DJ] appellandus est ib p. 347 

col. I lin. 10. ^H/ea negotium pacis ?5AjJ> UDJ] conficien- 
dum est Barh. p. 415 lin. 9. 

• P. 7 

C) Per Hh(-S decens, conveniens h. e. convenit, oportet, 

e. g. statuerunt, \ *~j ° ^Q^*1J ^Q£*d|JBl3j J-aJ-SJ oportere 
ut jestinarent movereni bellum h, e. statuerunt, festinanter mo- 
Tendiim esse bellnm. Barh. p. 410 lin. 12, 13. 

D) Per 2u| , moJo seqnente infinitivo, e. g. **^ Ap*| 

^o)^a^ mihi statuendum est Ass. T. I. p. 490 col. 2 lin. 

11, 12. )Q,nV>\ ^k A*f mihi standum (versandum) est <ib. 

T. III. P. I. p. 115 col. 1 lin. 14. q^qIo^ ewAJ Ass. 
credendum est ib. T. II. p. 80 col. 1 lin. 8 a fine. Adde, Est 
vohis cognoscenda pernicies Ass. T. III. P. I. p. 129 col. 2 
Ym. 1. Est cis erubescendum ib. p. 208 col. 1 Jin. 16, 17« 
Mirandum est ib. p. 495 col. 2 lin. 9 et 8 a fine, accipienda 
est materia ib. T. III. P. II. p. 938 lin. 11 a fiue. Cum multa 
essent tnihi scribenda 2 Joh. ts. 12. — Modo seqnente fnturo, 

e. g. »0|^i^5 ^*> \ A*f }JJLo quid vobis agendum est? 
Ass. T. I. p. 365 col. 1 liu. 8. In insulam quamdam ZL»] v 
p^AJp ^-^> ejidendi sumus Act. 27: 26. 

E) Per JOGI, e. g. > n^AVl^ J-aO(3I relinquendum est 
Ass. T. III. P. I. p. 124 col. 2 lin. 19. ANnVT^ ^ jo6U . f 

a: w w \ 

p 7 # , 7 

y2x£* si tnihi tecum moriendum fuerit Matth. 26: 35. j£ 
jp|J5 ^OGl cmw* wot/s proficiscendum esset Act, 27: 2. Digitized by VjOOQlC SH Syntaxis §.24. 

II * Gerundinm in di desincns c^primitur 

A) Per infinitivum, e. g. Potestas jV^VnV pascendi gre- 
gem Christi Ass. T. III. P. I. p. 593 col. 2 liu.9, 10. FacuJtas 
^*A^kZ\ t;er/eifA']ibrosBjirh.p.l70limlI. Add. Matth.9: 6. 

B) Per futnrnm, praecedente 5,e. g, Erat ei cupiditas 
IpiJ? videndi Ass. T. I. p. 40 col. 1 lin. peuult. Est netibi 

voluntas ]o6L^9 tnanendi in mnndo ib. p. 33 col, 1 liu. 17. 

>» v 
Non erant ei vires )oooJp surgendi Barh. p. 367 lin. 7, 8. 

Ne potestatem daret copiis suis ^Q^£l*Jp devastandi ib. p. 
245 lin. 13. tempus pariendi Luc. 1: 57. — Rarissime omit- 
titur Dolath, e. g. Facta est nobis cogUatio tractatum quemdam 

*££J conscribendi Ass. T. II. p. 308 col. I liu. 19, 20. 
111° Gerundium accusativi casus, in dum tenuiuatuiu, expriinitnr 

A) Per infinitivum. e. g. Cui sunt aures ^J^A^O^ ad 

audiendum, audiat Barh. p. 466 Hu. nlt. Animosus 1*^^N 

ad praedandum ib. p. 272 liu. penult. Parabatit se ^V^\ 
ad jugienduni Ass. T. I. p. 21 col. I lin. 1, 2. — Dicitur etiaiu, 
Op£±&Z& ns^D ad signi/lcandam hanc rem Ass. T. III. P. 
H. p. 465 lin. 6 a fine. 

y 

B) Per futiirum, e. g. Cui sunt aures ^.vAaI» a d audien- 
dum, andiat. Matth. 11: 15. c 13: 9, 43. 

C) Per substantivum, e. g. ut daret eis jumenta et camelos 
^^■AXooaX ad portationem eorum h. e. ad eos portandos 
Ass. T. I. p. 412 Not. col. 1 liu. 4. Quidquid volebant, fa- 
ciebant -^^v^ ^ ad expletionem libidinum suarutn h„ e. ad 
expJendas libidines ib. T. III. P. I. p. 429 col. 1 liu. 24. Scri- 
psit (librnm) j^OJ^ ^^^£ ob confirmationem hujus sententiae 
h. e. ad confirinandam hanc seuteutiam ib. T.II. p. 291 co!. 1 liu. 1. Digitized by VjOOQlC §. 2*. Verbornnj. 39 

1V° Gernuctiiuft ablativi casns, iu do desineus, exprimitur 

A) Per iufiuitivum sine praefixo Loiuad q), e. g. utque insn« 
per rcspofideatis O5^-Ii0 mittendo epistolam Ass. T. III. P. lh 
p. 465 lin. 5 a fiue. Dignum U reddat vita coelesti \&& 
dando tibi partem et haereditatem in regno coelorum Tychs. 
El. Syr. p. 50 lin. 4. 

B) Per iufinhivuin, cui praeinissum est y ^£) e * »• Cum 

dejatigati essent homines jQnVlN? ^o sepeliendo Barh. p. 
85 lin. 6. Non destitit qI^Q^J ^£ « precando Ass. T. 
I. p. 36 col. 1 lin. 6 a fine. 

C) Per futurnm, cni praemissum est j ^2o>e- g« T)estxM 
Anastasius fliaaS? ^q ab ea(arcti)extrahendaAss.TM^Aw 
col. 1 lin.3,4 DefatigatusestbossJ') ^negando ib. T.DL P. 
I. p. 120 col. 1 lin. 6. — Pleuins dicitiir : Deus impedivit eum, ^Lo 
^1=5? OCT ab co ut offenderet aliquem, h. e. ab aliquo offen- 

deiido ib. T. H. p. 250 col. 2 lio. pcnult. Quae cohibet eum 
UJoJiJ? Ji ^C a fugiendo ib. T. ffl. P. I- P- «** "■• 

2 lin. 22. " .' , 

D) Per imperfectum (§. 15. n. L), cni praenussnm est 

? _Sfi,e. g. destiterunt OOOI ^i «V% <^0<*& (eo) w» l>m»- 
/«•««/ PaitJum k. e. a percntiendo Paulo Act. 21 : 32. 

E) Per fiihirum, cni praeinissnm cst ? ^*] (ut,ita ut),e.g. 

(hiul tentatis Deum, ^oVtitfrj ?*f «* imponatis (.h. e. im- 
ponendo) jugum Act. 15: 10. ^ 

F) Per substantivum, e. g. JVb» <?<wsai«f P"»r© ^ 
JiUuAao c lectione et scriptione h. e. a legeudo et scribendo 

q) Cfr. »npr« pag. 34 not. 1, Digitized by VjOOQ lC 40 Sjntaxis §. 25. 

Ass. T. II. p.267 col.2 lm. ult. Rcfugimus j^ol^Aaio -^? 

6lA >S*,2? a scriptione historiae ejus h. e. a scribenda histo- 
ria ejus ib. T. 1. p. 57 col. 1 lin. 5 a fine. 

§. 25. 
f Lat. Supina quomodo exprimantur, 

1° Supiiium in um vel participium in urus desiuens exprimitnr 

A) Per infiaitivuni, e. g. Venit ^^ViS ingressurus Ass. 

T. 11L P. I. p. 473 col. 1 lin. 8 a fine. Abibat ^aoio^ 

**, 

«rciisatem ib. T. II. p. 252 col. 2. Hn. 7. , ^^ V «wtoro- 
*«ro Barh. p. 236 Jiu. 5 a finc. Matth. 2: 2. 

B) Per futurum, praecedente j, e. g. F*ftt*\o£jp m- 
«rewfitw Ass. T. I. p. 32 col. 1 lin. 6. Ignem veni j^oijj 
conjecturus interram^ ib. p. 37 col. 1 liiu 20. Saepius absente 
? *)» e. g. ^Oio[ \][ abibo moriturus Ass. T. I. p. 380 co/. 
1 Kn. 24 a fine. p. 377 col. 1 lin. 8. Vt *JkZ&If\]] ab- 
eam ministratum ib. T. III. P. I. p. 92 col. 2 Jin. 34* 35. 
JjiJ j-^Jj ut veniret adjutum Barh. p. 373 liu. 8. Avy 

^O^J ut intrarent precaturi ib. p. 589 Jiu. pewilt. — Iuter- 

duin cum copnla vau, e. g. Cupivit, wno^iJo \])l) ut ab- 
iret et videret eum h. e. cupivit abire visnrns "kss. T.*I. p. 39 
col. 1 lin. 20. •). io^fiUo j-JLsAJ revertamur visitaturi Act. 
15:36. " w w " r) Nempe per constructionem iUam, qua duo rerba in eodem Modo, 

Tempore ac £ersona aavydirtog pomintar, de qua vid, Mich, Or. f . iOH. 

») Ibid. lin. II gine copula: Cupivit ^gIOa^J \]\l) ubire visu- Digitized by VjOOQlC §. 26. Yerborujn. 41 

C) Per substautivmn, e. g. Ne abirei cum patre suo 
yjy^jg^ ad aHorationcm hujus idoli h. e. adoraturns. Uoe 

idolum. Ass. T. I. p. 27 col. 1 lin. 10. Abik \2 \m^ yjT 
ad visionem cognatorum suorum h. e. ut vertit Ass. cognatos 
*uos revisurus ib. T. II. p. 252 col. 2 lin. 4. 

II Supiuum iu u tlesineus exprimitur per iufinitivum. e. s. 
Q|niArrrViN - omV difficUes toleratu Ass. T. UI. P. I. p. 
115 col. 1 lin. 6. Progerminare jecit Deus e terra omnem 
arborem\^] V>\ ^Joio h n^N ^—tk, 5 jucundam visu et 
wavem comesu Adler. L. Svr. InstiU p. 53 iin. 2, 3. 

§. 26. 
Verbum joci redundat. 

Verbum Substantivnm jofll Fuk redundat *) 

A) Post jj, sive negativum fnerit, Non, sive iuterrogativum 
Xonne »)• Mich. Gr. §. 113. Hoffm. Gr. p. 378. 

B) Post se ipsum aut aiiud verbum (Mich. Gr. §• 113. 
Hoffm. p. 378), e. g. Mich. Chrest. p. 46 lin. penult. Barh. p. 

476 lin. 3. p. 480 iiu. 6. — Raro jo<3l praepouitur, e. g. |o(3l f 

v^t^J^f exceJluit Barh. p. 139 lin. pennlt. jo<3l ^t^tl l ocl 
deluserat ib. p. 503 lin. 5, 6. 

C) Post | la*j quomodo, e. g. 5i dominum ejus vidisses^ f 

A*o<Jl jo(3l | la^j qttomodo (quo animo) fuisses? Barh. p. 
113 liu. 4. t) Forsan emphatice. Hoffm. 

u) Praemittitur rariiu |j| <m? «w»? e. g. y*A*l AJJ joCI \J |M 
nonnc iu e$ Aegyptius ille? Barh, p, 54 Mii. 4. Digitized by VjOOQlC 42 Sjutaxis §. 27. 

.§. 27. 

Verba construuntur cum cognatis substan- 

tivis w )« 

Verba tam activa, qnam passiva et neutra saepbsime apnd 
Syros adscisctmt nominis cognati accusativum, qui Latine per 
ablatiyum *) plerumque vertendus est. Haec vero dicendi ratio 
praecipue tum obtinet, cum vel genitivus vel adjectivum (epithe- 
ton) quoddam accusativo adjuugitur. 

1° Verba activa adseiscunt accusativum 7) cognatum, e. g. 

\2}£) }& ^O fyS ^S^ P° ]£-*£>**> \zLa, fj non capti- 
vavit captivos, nec occidit (commisit) caedem, nec praedatus 
est praedam Knos Chrest. Syr. p. 82 liu. 11. Messuerunt 
messem Barb. p. 300 lin. 6. Nexuit nodum ib. p. 412 Hn. 15« 
Ministrabat ministerium ib. p. 44 liu. peuult. Vidit visionem 
quatuor animalium ib. p. 31 Hn. 7. Precatus est precationem 
nobilissimam ib. p. 26 lin. ult. Precans preces suas ib. p. 238 
liih 1. Custodire custodiam suam ib. 107 lin. 6 a fine. Hono- 
ravit eum Konorem (-re) mcurimun* ( - mo ) ib. p. 423 Hn. 8. 
Percussit eum cultro quatuor ictus b. e. vulneravit euin quatnor 
cultri ictibus ib. p. 296 liu. 1.. Videns visiones divinas Ass. 
T. I. p. 37 col. 1 lin. 12. Doctrinam Ephraemi docuit ib. p. w) Hanc constructionem , Syris frequentissimam , Honmannus quidem 
in Gr. Sy*. p. 340, 367 breviter proponit, Alichaelis Tero prorsus 
silet. — Consensum Hebraeorum vid, in Gesen. Lehrgeb. p. 810 et 
Graecorom in Georgii Yindic. N. T. ab Ebraismis p. 199. 

x) Sicut Latini dicunt: occidione occidere y Lucere luce dliena y Odio 
odisse^ Frigore frigescere. 

j) Vere esse accusaUYum lncnlenter patet ex Arabismo, e. g. 
LX^Xw LkXc. p&J^ puniam eos poenam (-na) vehementem (-ti) 
Cor. Sur # 3: 49. S«». 4: 172. ed. Hink. Sustenfavimus eum sustcn- 
tationem (-ne) bonam (~na) Sur. 16: 77. Invocavit Dominum suum 
invoeationem (-ne) occultam (-ta) Sur. 19: 2. Sic etiam Latiui 
dicunt: Faeere faeinus, Donare donum y Nuniiare nuutivm, Fodere 
fossuramj Turbare turbas. Digitized by VjOOQlC §. 28. Vcrbornm. 48 

42 coL 1 lin. 15, 16. Cum non gustasset gustationem Tittera- 
turcte Graecae i6. p. 48 Not. col. 1 liu. 11 et 10 a fine. Ce/e- 
bravit Jestum resur^ectionis ib. p. 527 col. 2 lin. pennlt. 06- 
jurgavit eum ofyttrgaiionem (-ne) validam (-da) ib. T. 11L 
P. I. p. 116 col. 2 liu. 9 et 8 a fine. Percussit eos percussio- 
rem (-ne) magnam (-na) h ) Barb. p. 311 liu. 5 a fine. p. 5il 
liu. 11. Fregerunt eos Jractionem malam h. e. magna clade 
affeceruut ib. p. 491 liu. 5 a fine. Ne occidas eum binas catdes 
ib. p. 402 liu. 2. Caedem (-de) non occidam te ib. p. 569 
lin. 13, 14. Extendit manum suam sinistram extensionem (-ne) 
precatoriam (-ria) Ass. T. 111. P. II. p. 687 col. 2 lin. 13, 
14. p. 807 fcoL 2 lin. 1, 2. 

II Yerba neutra assnmnnt accnsativnm nonrinis coguati per 
ablativum Latine plemmque vertendum, e. g. Si quis videt jra* 

irem suum jai^U» W-*? peccantem peccatum Ass. T. I. p. 

303 col. 2 liu. 12. ^LaaJo ]mg*M9 <5iA-a^** peccatum ejus, 
quod peccavit et peccare jecit Israelem Barh. p. 21 Hu. 2* 
JMortem morietur ib. p. 600 lin. 7 Mortuus tst mortemnatu- 
ralem ib. p. 573 lin. ult. Somniavit somnia ib. p. 14 Im. 2. 
Fugam fugit Ass: T. I. p. 531 col. 2 liu. 8. VtgUant vigtti* 
am ib. T. 111. P. II. p. 669 col. 2 liu. 7 a fine. Gavisi sunt 
gaudium (-dio) magnum (-no) ib. T. I. p. 40 col. 1 lin.25. p. 
362 col. 1 liu. 18. et alibi saepe. Errorem (-re) dignum (-no) 
venia erravimus ib. T. 111. P. I. p. 116 col 2 lin. 7. Donec 
ysrs**-\*s poenitentiam pubiicdm et diuturnam .OSoAJ £>£*• 

h) SimiUimnm Hebr. Joi, 10: 10« 

i) Esse accusauYum patet ex Arabica lingua, e. g. («Xjuu ^iL^ Ju6 
erravit errorem (-re) longinquum (-<rao) Cor. Snr. 4: 116, 135,165. 
Periit perditionem (interitn) manifestam (-sto) S«. 4: 118. Transibit 
transitum (-tu) «*&tf Sur. 27: 90. Sinuli ratione Latini dicunt; 
Vivere vitam, Gaudere gaudium y Lueere lucem, Pugnare pugnam 9 
Furere furorem , Saltare saltationem , Ridere risum s Peccare pecca» 
tum y Currere cursum, Mori mortem^ Jnsamre insaniam^ VigUart 
vigiliaS) Somniare sq '"'"' Digitized by VjOOQlC 44 SyiUaxis §. 27. 

rint ib. p. 336 col. 2 lin. 5 et 4 a fiue. Projecti sumus pro- 
fectionem (iter) decem dierum ib. T. I. p. 365 col. 1 lin. 1, 2. 
Jejunium vespertinum jejunabat Barh. p. 75 lin. 5, 6. 
•J- 111° Verba passiva signiiicationis vere passivae adsciscunt accu- 
sativum coguati nomiuis k )> Latiue per ablativum verteudura, e. g. 
| £*£2h | A ^- ; )0-n^j amatus est ab iis amorem (- re) #ia« 

M/ **» M/ 

gfttw» (-no) Barh. p. 555 lin. 13. Sepulturam asini (sepnltnra 
asinina) sepulti sunt ib. p. 382 Jin. 2. Odio magno exosus fuit 
ib. p. 597 lin. 2. Reconciliatus est cum eo reconciliatione nan 
mncera ib. p. 323 Jin. 14. Fracti sunt fracthne mala h. e. 
dade maxima affecti sunt ib. p. 399 lin. 10. p. 445 lin. 13. 
Moestus fuit moerore magno ib. p. 6 lin. 5. p. 481 lin. 9. 
Aegrotus fuit vel factus est morbo gravi ib. p. 475 lin. 2. 
p. 553 liiu 11. Tychs. El. Syr. p. 67 lin. 5. Aedificatum est 
Byzantium aedificatione prima Barh. p. 27 lin. 9. Divisa est 
iterum terra divisione secunda ib. p. 8 lin. 12. Eversa est 
Antiochia eversione sexta Ass. T. 1. p. 236 col. 1 Jiu. 8 a 
fiuc et lin. 5 et 4 a fine. p. 414 Not. col. 1 liu. penult. et nlu 
Affiictus sum ajfiictione aliqua ib. T. II. p. 220 col. 2 liu. 7 
a fine. Induti vestibus sacerdolii ib. T. III. P. II. p. 677 col. 2 
lin. 9 Add. Marc. 1: 6. Col. 2: 11 et snpra p. 2 uot. a. 

f TV° Verba passiva siguificationis deponentialis (§. 3.) . acU 
sciscnnt accnsativnm nomiuis coguati, e. g. **9oAjtp (q^oa^ 

, promissa, quae promisit Barh. p. 608 liu. 10, 11, Itf. Crucia- 
vit eum cmciatus (- tibus) graves (-vibns) ib. p. 427 liu. 4, 5. 
Admirabantur admiratione magna Marc. 5: 42. k) Vere esse accusatnnun, patet ex Arabica lingna, e. g. L^rJ^ re- 

¥ O » 

conciliantur inter «e L^\JLs rtconcilutHonem (- ne) Cor. Sur. 4 : 127. 
ed. Hink, Compluta est pluviam (-▼ia) mali (-la) Sor. 25: 42. 
uigilati sunt agitationem (-ne) vehementem (-ti) Snr. 33: 11. D*- 

o - o 

plicabitur ei poena ..yt&x^b hinam (-na) dupJicationem (-ne) Sor. 
33: 30 — Cfr. Graec. Apoc. 16: 9. Digitized by VjOOQlC §. 28. Verborum. 45 

§. 28. 
Verbum pro adverbio. 

Ex dnobiis verbis iuter se conjnnctis alterntrnm, modnm rei 
huticans, advtrbialiter iuterdum exponendum est 

1° Utrumqne verbum ponitnr in eodem tempore » numero et 
persona, cnm vel sine copula Vau (Hoflm. Gr. p. 375), e. g. 

7 7 7. 

^OXflO y^d^b incaluitet cupivith. e. ardeuter cnpivit Ass.T. I. 
p.32col.llin,4. iiAjkJo )OOOl stemus et confirmemur h. e. 
firmiter perstemus ib. p. 239 col. 1 lin. 6, 7. ■ aV - invaluit 
fons aqnarum J2—J&0 — S^o rt invaluit et adscendit h. e, 

7 /»\ 7 /i* 

valde intnmuit ib. p. 390 col. 1 lin. 7, 9. Am^GI A^Cli cu- 
curristi meditaia es h. e. ut verlit Ass. meditate in pastorejm 
irruisti ib. p. 88 col. 1 lin. 1. ^tAo ^(515 accurrit (h. e. 
prompte) aperuit Hahn Chrest. Syr. p. 9 lin. 11, peuidt. t/r^c- 
6a*f rt veniebant h. e. frequenter veniebant Barh. p. 594 lin. 
nlt. et sq. p. 518 lin. nlt. Astute egit et occidit enm h. e. callide 
occidit Barh. p. 148 lin. 2. Insidiose invaserunt Africam ib. 
p. 109 lin. 14. Fraudtdenter itnmutavit ib. p. 100 lin. 6 a fine. 
Fraudulenier constituerunt Ass. T. 111. P. I. p. 441 col. 2 
lin. 18, 19. — Sequentia praecipue verba ita usurpantur: 

7 ** 7 

A) Peccatum nostrum ASj^ A i ^. TYT multum fuit (h. e. ad- 
modiim) crevit vel maguum fnit Knbs Chrest. Svr. p. 1171in. 4. 
SaepinshocfitiuAphelhnjusverbije.^g. GljA* **»^IP| multiplica- 
vit (h. e. multum, admodnm) honoravit eum Barh. p. 170 lin. 
13. p. 92 Hd. 14. Multiplicavit (largiter) dedit ib. p. 598 

lin. 7, 8. p. 450 lin. 6. Fhil. 2: 9. ^pf <-&£^f earpolivit 

7 * P 7. V 

1) Non tamen semper in eodem tempore, e. g. —JLkfAtO 1 ^^ ^ 
susceptimus et gaudemus h, e. laete (Ass. libenter)^%meejamns Ai». 
T. I. p 238 col. 1 lin. 20, 21. Digitized by VjOOQlC 46 Syntaxis §. 28. 

multiplicavit h. e. inultnni vel sedulo expolivit Tychs. EL Syr. 
p. 80 liu. 1. — B) ^r^sp ^^of addidit et blasphemavit 
h. e. ulterins blasphemavit Ass. T. J. p. 350 col. 1 Jiu. 11. Ad- 
didi (h. e. ulterius vel riirsus) audivi ib. T. III. P. I. p. 119 
col. 1 lin. 8 a fine. Add. Barh. p. 598 lin. 7. Luc 20: 11,12; 
Ne adderetur (h. e. amplius) diceretur Hehr. 12: 19« — 

7.7 ^7 

C) ^jltffo *SGijI0 festinavit et (h. e. festinanter) proclama- 

• v 7 7 7 

vit Barh. p. 73 lin. 7. Imperatrix £)^A, A^OIfXtf festinavii 
(festinauter, Ass. e vestigio) misit Ass. T. II. p. 330 col. 1 
lin. 13 a fine. Adde Barh. p. 67 liut 5 a fiue. p. 511 lin. 8. p* 
410 liu. 13. p. 433 lin. 14. Tranriens festinans h. e. festinau- 

ter transibit Knbs Chrest. Syr. p. 97 liu. 9. V|jo ^SwAltff 
festmavit et (festiujinter) abiit Barh. p. 502 lin. 9. Add. Luc 

/ts 7 y 

19: 5, 6. — D) )Q|-0 snpra p. 11 uot. m. ^Sd supra p. 12 not. n. 
11° Alterutram verbum pouitur 

7 

A) In infinitivo (Hoffui. Gr. p. 376), e. g. . ^m ^ 
frloj Vi\ addunt dicere h. e. ut vertit Ass. rursus dicunt, Ass. 

T. III. P. I. p.56coI. 1 Iin.20. Donec ^^A 7 A QX ^^ 
prope juit absolvi h. e. prope (ut vertit Ass.) absolutinn est 
ib. T. II. p. 265 col. 2 liu. 4. Coeperunt ] *] ^^ x ^~ * 
vrgere m) venire h. e. ut vertit Bruus, Jrequenter venire Barh. 

p. 551 Jiu. 10. 

7 vv * 7 
^ B) In particjpio, e.g. <*JL3 ^J^JLo ^s </o7o«e ag-ens (Ass. 

subdole) respondit Ass. T. II. p. 343 col. 2 liu. 23. Quem 
(librum) studuit, cL± |j-D <JLi£>-2AJj ttf admiraretur praedi- 
cans eum h. e. cum admiratione praedicaret ih. p. 345 col. 2 
lin. 13 a fine. 

m) - *~^ / significat interdum frequens fuit Borh. p. 580 Hn. 2 p. 599 
lin. pennlt. atque, sine adjecto alio ^erbo , frcquenter ivit vel venit 
»*. P. 531 lin. 13. Digitized by VjOOQlC §. 29. Verborntn. 47 

C) In fntnro, praecedente Dolath, e. g. JthLjL^ A^r& t 
prope fuit ut confirmaretur, h. e. nt vertit Brnns, propemodum 
confirmata est snspicio Barh. p. 551 liu. 11. §. 29. 
Neutrum genus quomodo exprimatur. 

Genns fieutrt/m, qno carent lingnae Semiticae, exprimitnr 
1° Per feiniuintini saepins, tam in verbis, qnam in adjectivis 
et pronoininibns. Hoffin. Gr. p. 292, 309, 361. 
11° Longe rarins per maseiilinnin, idque 

A) In verbis(Hoffin.Gr.p. 862.), e. g. <5i^ f£]2{ dictum 

est ei Barli. p. 26 lin. 9. p. 133 lin. 8. p. 167 lin. 13. ^QS^f 

jussum est ei ib. p. 251 lin. antep. ^j^^j cognitum est ei y 

innotuit, Ass. T. I. p. 28 col. 1 lin. 8 a fine. ^A-f^ <*ccidit n) 

ib. p. 359 col. 1 lin. 6 a iine. >*}-^j visum est ei ib. p, 372 
col. 1 lin. 12 *) 

B) lu adjectivis et participiis, e. g. jotJI lls decens erat % + 

decebat o) Ass. T. I. pi 65 col. 1 lin. 6 a fine. l^eJAio dicitur 
narratnr, fertnr p) ib. p. 34 col. 1 liu. 16. j^iof dkitur ib. I * 7 m 
n) Dicitnr in fem. AA^. Barh. p. 308 lin, 12 # 

y y 
*) Saepin» fem. A*]ui^{ visum est tniki A&». T. III, P. I. p# 115 

col. 1 lin. 7. p. 116 col. 1 lin r 1. 
o) fem. ^OGl m^ A*s. T. I p. 21 col. 1 Kn. 7. 

p) Longe saepiui in feminino, jjioj^iG dicitur, fertnr Barh, p. S0 
liu, 10. p. 98 lin. 10. etc. Digitized by VjOOQlC 48 Syntaxis §. 30. 

T. II. P . 224 col. 2 lin. 5. cv^ joci ^elAlo J> cum di- 
ctutn fuit ei Barh. p. 504 liu. 6 a fine. • ^ ? aya&ov 2 Cor. 5: 
10. xalov Matth. 18: 8, 9 q). j *~J xakov Gal. 4: 18. *) 
- A -^ xaxoV Matth. 27: 23 «). . ^* *<» facile Rora. 7: 18. 

evxonwTeqov Matth. 9: 5. Marc. 10: 25 «)♦ j,,^© oxlrjqov 

y y 
Act*9: 4. Cal. vs. 5.) c. 26: 14. - <^^ permmum, licitum 

(est), Jicet, Act. 2 : 29. Ass. T. in. P. II. p. 281 Hn. 21, 23. 

y 

>Q iftp> suavius Barh. p. 359 lin. pcmilt. 

.[. C) In proiiominibns, e. g. jjci \^lifi dtct tovto «OMatth. 

6: 25^ c. 13: 13. Mich. Chrest. p. 65lin. 11. p. 75 lin. 7. 
Jj<31 ^Ji* propter hoc,propierea w) Tychs. El. Sjr. p. 66 lin.2. 

OCI ^i* propter ittud, propterea *) Ass. T, I. p. 101 col. 2 
lin. 12 a fine. q) Fem. JA-S^ aya&6v Rom. 7; 13, 18, 19. xaX6v\ Rom. 7: 21. 
Jac. 4: 17. 
. r ) Fem. i* * o a. jraloV Marc, 7 : 27. 

s) Fem. (AAdbXD *«*oV Rom. 7: 19. c. 9: II. 

t) Fem. M* AQ elxoTtiortQor Marc. 2; 9. Luc. 5; 23« 

u) Saepius K(5I x^lo &<* toDto Marc. 12: 24. Mich, Chrest. p, 6 

lin. 2. p. 13 lin. ll^ 
w) Longe saepius ptfl X*^ Mich. Chrest, p. 98 lin. 5. 

x) Saepius >*(5I x*^ propterea Ass, T, II. p. 39 col, 1 lin. 7. p. 
160 col. 1 lin, 8. Digitized by VjOOQlC I 

§.30. Verborura* 49 

§* 30. 

Impersonales constructiones. 

1° Iudefiuka persona, Snethico man respondens, iinpeisonali 
qnodam yerbi usn exprimitnr 

A) SaepiiiS pef 3personam ptof. niasc act., perLat. passiYum 
Vnlgo resolvendaitt (Hofiin. Gf. p. 363.;, e. g. Cum stravissent f) et, 
ut dormiret b. e. cum stratum esset ei (da man bade baddat) 
Barh. p. 173 lin. 5. Insidias struxerunt ntagttates contra re- 

gemLcbonum, Q^mM f^° et Cum ^ensissent (da mah markte) 

msidias eorum, ©r*i w prehendermnt (grep man) Barotttm ma- 
gnum eorum h» e. intellectis eormn insidiis, Baro eornm preben- 
6ds est, ib. p. 547 lin. pennlt. — Atqne sic creberrime* 

B) Per 3 personam sing. niasc. act. (Hoifm. Gr. p. 362) 

ntrissime, e. g* n M <\m | po nec invenit (quis) in ea (nrbe) 
qui mingeret in parictem. Bruns, neC inVentUs est (man fann 
ickej Barh. p. 511 lin. 6. Sussit Rex, tlflifla So-aIOJ} ut 
pmteret (qitls; aromata h. e ut suffitus fieret (att man skulle 
roka) Knos Chrest. Syr. p. 84 lin. 6» 

11° liupersonalis simulque neutralis constructio fit per verba 
pmiva ct participia passivae significationis (HofFm. Gr. p. 

361./?), e.g. tfll> ^\^4 displicuit «Marc. 10: l4.Barh. 

{». 451 lin. 6. 0l2^ t-^^t existimatum est ei *(Ass« exw/t'- 

wavtV) Ass. T. 11« p» 207 col. 2 Jin. 6 a fine. ]£c}^££o i ^^ 

-40GI omnibus extstmatum est, ib. T. I p* 413 Not. col. 1 

lin. 13 ft fine. Sicut *L± ^©(51 AiaJbilAi auditum erat 
«mAi (Ass. stVwf *>«* audieram) ib. T* IJJ. P. I. p. 116 col. 2 
lin. 13 a fine. Act. 21 ; 31« dl^t - A * V* Ucitum seu /iw eaf 

y) Scii, jltf^ fce*** Aci. 9: ,14, Digitized by VjOOQlC 50 Synta*i» §• **• 

et, Zicrt ** *)> 6aepe occnrreiw, ponitnr pro Gr. ££ov Matth. 
12: 4. 2 Cor. 12: 4. £gecrw Matth, 19: 3, c. 20: 15. y*| 

^V Sa.mhprout mihi amatum (libitum) fuerit ib. T. I. p. 

374 col. 1 lin. 19. joci .QiWn statutum erat (exyive) Paulo 
Act. 20: 16. — Sine expresso datiro pcrsoiwe agentis sunt haec 
Cfr. Mich. Gr. p. 225 :^D « n i HA |<3t «** velictum omne «) h. e. reliqui omnia Ass. T. I. p. 370 col. 1 lin. 20. y£> ' **&* 
abnegatum te h. e. abnego te ib. p. 375 col. 1 lio. ult. Knos 
Chrest. Sjr. p. 52 Hn. antep. CfUD ^+^ abnegatum eum h. e. 
abnego emn Knos Chr. p. 44 lin. 4. abuegamns enm Ass. T. I. 
p. 376 col. 1 lin. 6. ^AS ^*£s abnegatum omnem h. e. 

abnegamus omuem Knb» Cbrest. p. 45 lin. 8. y^ *£U-05 spu- 
tum (h. e. 6puo) te in faciem tuam ih. p. 52 liu, 6 a line. 

111° Etiam verba qnaedam neutra impersoualiter nsurpan- 
tnr, *) et qnidem 

A) In 3 persona sing. masc. (Hoffm. Gr. p. 361.), e. g. 

.Ofll^ <J2iz> doluit eis (dolnernnt) *>) Barh. p. 447 lin. 4. p. 

x * ~ 

z) * » ^ A «igaificat etiam active, et personaliter ppnitur, potestatem 

habens seu hahet h. e. licet «, ita nt ^Jp ^ i \ifc {J »«* *** 
euiquam Ass. T. III. P, I. p. 243 col. 2 lin. penalt. sq. crebro dicatur 
%4Jl • ^ * ^ A u now potestatem habet quisquam h. e. non licet 
cuiquam, ib. lin. 18 et 17 a fine. Add. ib. p. 246 col. 1 lin. 6. 
(coll. p. 245 col 1 lin. 4 a fine.) 

a) Alibi exprimitnr dativus subjecti, e. g. Redde mihi id quod 

^V jofll - Q * Q A relicium erat mihi (a me) apt«J te. Ass. T. 

I. p^ 426 col. 2 lin. 7 a fine. 
*) Nentralem usum ex ellipsi nonrinatiYi cujusdam explicuerunt nonnulli 
Grammatici. Cfr Hoffm. Gr. p. 389. 

b) Ponitur personaliter : Quando unum memhrum fuerit dolens 1 Cor. 
12: 26. Digitized by VjOOQlC §* 30, Verbornm. M 

548 lin. 12. Cli* ^QA placuit ei «OApoc. 18: 7. Eph. 1:5. 
I * * ift ^ <0<^i* i-kwI jd qunm moratum esset Arabibus cir- 

ctfcr 4pafu» friYi»» annorum >-QQj jjo fiec fgressum esset h. e. 
ut Tertit Ass. Arabes vero cum triennium fere in Romanorum 
tdrrisiransegissenty Ass. T. I. p. 426 col. 2 lin. 17, 19. 

B) In 3 persona sing. fem. saepius (Hoffm. Gr. p. 361.). 
Exemplis adde: <31^ &j\±Qtaeduit eum <*) Barh. p. 406 Kn. 
5 a fine. p. 411 Jin. 1?. (Ex N. T. iu Schaaf Lex.) AsL* $ 
^>«f taedeat vas Ass. T. I. p. 431 col. 2 lin. nlt. Aa£ 

c£± distaeduit eum vel doluit, contristatus est Mich. Chrest. 
p. 23 Hn. 5 a fiue. Barh. p. 288 lin. 6. p. 572 lin. nlt. 
^aJA^5 placuit, libuit mihi, cupivi e) Ass. T. 1. p. 224 col. 
1 lin, 9 a fine. Knlis Chrest. p. 75 lim 12. ^ \^$ et \^\l 

^± placet vel libet mihi, cupio * ). Ass. T. I. p. 232 col. 1 !in. 
pcnult. p. 10* col. 2 lin. 22. p. 191 col. I lin. 19. p. 377 
col. 1 lin. 7. c) Saepius in feminino, (31^ ;if 1 3 A placuU ei Barh. p. 115 lin. 5 
a fine. p. 136 lin. pennlt. — Ponitu* persoaalher, e. g. Placuit ver- 
bum ejus Chano Barh, p. 442 lin, 6 a fine # p. 328 lin. 7. Rom. 
15: 2, 3. 

d) Significat etiam, deliquium animi passus est Ass. T. I # p. 213 col. 
1 lin. 8 a fine. 

7 *** « p ^ 

e) Dicitnr etiam *aJA>v 5 fA*. 9 cupidiiate cupivit (cnpitam ett) «t%t 

h. e. multnm cupivi (Gr. IjT&uftfa i7te&vt<qoa) Luc. 22 : 15. Barh. 

p. 534 lin. 7- Constructio est simillima ei, qua yerbum constraimr 

cum infinitiTo «uo absoluto (supra j. 23.), cujus loco interdum nomen 

subst. usurpatur. Hoffm. Gr p. 340 Annot. 1 et supra' §. 27. 

\ po \ p \° 
*) 1^.9 et \m^V) est partidpium fem absol. Benoni in Pehal, neu- 

tratiter et impersonaliter positum, q. d. cupitum est rel cupiiur mihi 9 
sicut Latiiii dicunt UbUum est nziki. 

4 • Digitized by VjOOQlC 52 Syntaxis §.31. 

§. 31. 

iQuomodo plura subjecta copulata constru* 
antur cum praedicato «). 

1° Si duo vel plura subjecta ejusdem generis et nutneri 
copulata fuerint, praedicatnm, pluribus singularibiis respouden9 

A) Vel in plnrali poiiitur, e. g. O^d facti sunt iUe et 
frater ejus haeredes Ass. T. I. p. 241 col. 1 lin. 11 a fine. 
oooi .0(?uA-fc| erant Ephraemus et discipulus ejus ib. p. 39 
col. 1 lin. 24, 25. *0(5I A*| erant ibi Maria Magd. etMa- 

y 

ria altera Matth. 27: 61. Paulus et Barnabas op profecti 

y 
suni Act. 13: 13. Tinea (inase.) et aerugo (masc.) ^ i N^ ti V) 

corrumpunt Matth. 6: 19, 20. 

B) Vel, praesertim si autecedat, ctim proxiino subjectb in 

singnlari connectitur, e. g. ?A£fe^ paravit se Patriarcha et 
Maphrianus cum reliquis episcopis n>]|o et abiit Mich. Chrest. 

y 

p. 83 lin„ 3, 4. A^i^i t/a^a/a est Haleb (Aleppo, fem.) et 
iota Syria et Mesopotamia ib. p. 81 lin. 6 et 5 a fiue. Con- 

y 

stans et frater ejus < njVh fugit Barh. p. 111 lin. 10. Pax 

(masc.) ef tranqutUitas (m.) jotflJ sit Mich. Chrest. p. 28 

lin. autep. 

11° Si genus convenit, sed numerus differt, praedicatum, quod 
nou modo ad plura subjecta, sed in his etiam ad plurale spectat 

. • y 

A) In plurali ponitur, e. g. Daniel et pueri ejus OOGI 

erant Ass. T. I. p. 78 col. 1 liu. 10. Pro quo ego (Rnroa niu- g) Nonmdla quidem htijus pafagraphi momfenta in Hoffin. Or. J>. 308 
n. 3, p. 359 n. 3, p. 360 n 4, p. 390 n. 1, breriter tractata «unt, 
minu» tamen accurate a se imricem di«tincta # Digitized by VjOOQlC §. 31« Verborum* 53 

.y £> ^ 

lier) et jMae meae ^L*A*lo morimur ib. p. 810 col 1 lin. 
4 et 3 a £ne. 

B) Subjecto etiam singulari respondere potcst, vel digniarik) 

vel propiori, maxirae si cum eo praecedat 0> e. g. JOGI factus 
est Chrutianm itte et omaes magnates ejus Mich. Chrest. p. 
20 lin. 8, 9, Ll^ &a] / capta est uxor ejus et neptis eju$ et 
4000 mulieres aliae Barb. p. 324 lin. 14,15. Aot. 13: 15. 
Jesus et discipuli ejus <*t-0^j vocatus est Joh. 2: 2. 

111° Si subjectoruui numervs conveniat 9 sed generis sit dis- 
crepantia 9 praedicati genns dirigitur 

A) Vet ad genns snbjecti dignioris *)> e. g. Jo(5l /imY pptid 
et#//t Ifisnor (fem.) ** potsor (masc.) Barh. p. 606 lin. pennlt. sq. 
Ubi .OffuAj erant mulieres rjus et domestici (pl. m.) ejus 

V = 7 

ib. p. 603 lin. 10. Servos et ancillas i 1 ,i nfl emtos argento 

p 
ifj. p. 1$6 lin. 1, 2. Pubticani et meretrices f^^r° P^aece^ 

dent vos Mattb. 21: 31, 32. 

B) Vel ad geuns subjeeti prepioris *) 

a) Sire roasculini, e. g. ooci ^r^ f 5 WIW ********** 
viri et jeminae Barh. p. 343 liu. 1, 2. Act." 8: 12. Muliere? 

y p 

et pneri, 00(31 *fif*** qui egressi erant Barh. p. 139 lin. 1, 2. 
W5IO Q(5I \^04a[ occmis est itte et iUa ih. p. 52 lin. 6. 

y 

p) Sive femiuini, e. g. ^>Hj conflagravit urbs (fem.) el b) Snbjectnm dignlos est masenlinnm respectn habito ad f emininnm , ltem 
mater respectn habito ad filios filiasve, et sic porro. 

i) Zengma. Sic, Sociu et rege recepio. Virg. 

k) Similiter Latini construnnt, e, g. Praeier culpam ei peccatum 9 qua 
semper caruisti Cio. Hinc leges et plebiscita coactae Lncan. 

1) Similiter Latini cpnstrunnt , e, g. Cognationem Superbi, nomenque 
Tarquiniorum et memoriam regni esse tollendam Cic. Instrumenhtm 
ct suppeUectilem omnem rusticam oportet habere scriptam. Varro. Digitized by VjOOQlC 54 Syntaxis §. 31. 

tcmplum (roasc.) Ass. T. 1. p. 491 col. 1 lim 2, 3. De iriis (pl. 

7 7 

m.) et castigationibus (pl. f.), ^aOCIJ i/wae jactae sunt ib; p. 

50 col. 1 lin. 8 a fihe. 61*A*] est haec cogitatio (fem.) <*l 
hoc optss (masc.) Act. 5: 38. 

y) Praedicati geuns dirigi etiam potcst ad snbjcrti rmo- 

twris genus, quamvis boc non sit dignius, e. g. ]u ^o |2o^| 

^OCI <-*OC15 fJD909 «£"»« rt virttttes maximas, quae fiebatit 
Act. 8: 13.' 

3) Si numcrus convenit 9 sed gwtttt differt, et utmmqne 
snbjectnin «i singulari positnm est, praedicatum interduin in 

plurali masculino ponitur »), e. g. OOGl ■ iPNfl? adscende- 
bant Joseph et Maria 0,2] O et venerunt Barh. p. 50 lin. 10, 
11. O vnl^f insidiabantur ei frater ejus et.soror ejus et 

7 

«no/cr f/tr* ib. p. 299 lin. 11. O a ^ a ^S ctim juravissent ei 

rex et mater ejus ib. p. 381 lin. antep. Rex et mater ejus 

p 
QJb,l concuJcarunt jusjurandum suum ib. lin. penult. Cleopatra 

et Antonius Q^&Q ^OtfL^ ^QJci ipsi se occiderunt ib. p. 
49 lin. 13. 

. IY° Si nnnm subjectum ab altero et genere etnumero diffbrat, 
numerns quidein praedicati aut pluralis erit, aut f ubi dignius 
propiusve uomen singulare iucrit, etiam singularis esse potest, 
genns antem ex nominis vel dignioris vel propioris genere pen- 

7 

det, e. g* O.OjS fugerunt myrias perfecta (s* i .) et viri bctti- 
cosi Barh. p. 613 lin. 11, 12. oNS ingressi sunt ilie et uxor 

7 

ejus ettres JUii ejus eorumque uxores ib p. 7 lin. 7. — ^)lJb 
ut vcnderetur ille et uxor ejus et JUii ejus Mattli. 18 : 25. 

7 

^I.ViS baptizata est illa et domestici ejus Act. 16: 15. Mw- 
w) SyUepsis. Sic Mulciberis capti Martque Veuusque dolir. Ovid. Digitized by VjOOQlC §. 32. Verborum. 55 

lier quaedam Jidelis et duo filii ejus jL2>\ venit Ass. T. I. 
p. 51 col. 1 lin. 6 et5 a iine. Adde Matth. 11: 13. c. 22: 40. 
c. 26: 59. Marc. 1 : 5. Act. 26 : 30. 

V° Ex dnobns verbis, qnornra alternni nomina diversi genc- 
ris yel numeri antecedit, altcriim eadein subsequitnr, prius plerura- 
que cum propiore noniiue eoustniitur , posterins vero ad singnla 

» 

eiinul referttir, e. g. )0-D surrextt Maphrianus et cum eo ali- 

quot ex monachis et episcopis Q-^]jo et abierunt Ass. T. II. 

p. 214 col. 1 lin. 10 et 11 a fine. b^A, misk Felix et Dru- 

7 y 
stUa uxvr ejus o^oo et vocarunt Act. 24: 24. Add. c. 25: 13. 

VI Quando nomen singulare cum altero, sive singulari sive 

y 
phsraU per praepositionem )c^ (cum) copnlatnr, praedicatum 

iuterdnm in plurali ponitur *)> e. g. llle cumJUio suq et genero 
suo O^j venerunt Barh. p. 126 lin. antep. Justinianus cum 

toto Senatu o\^j^} Juxerunt ib. p. 85 lin. 9. Nuraldinus 

cum hominibus paucis QAIoA^l servati sunt ib. p. 335 lin. 
penult. Add. ib. p. 197 liu. 5, 6. p. 503 Jin. 5 a fine. 

§ 32. 

Praedioatum respondet nomini regenti vel 

recto. 

I© Verhnm vel adjectivnm genere et numero respondet 

A) Nomini regenti y quae constrnctio est ordinaria et nsi r 
tatissima. Vide meam Comment.de Var. gen. et num. p. 137 
n. I. atqne Hoffm- Gr. p. 358. n) SyUepsi*. Similiter constrtuint Latini: Demosthenes cum ceteris in 
exilium erant. expulsi. Nep. Filium Alcxandri cum matre in arcem 
c+stodiendos misit, Just. Digitized by VjOOQlC £6 ' Synlaxii §* 33. 

B) Nomini rectp. Comraent. p, 138. Hoffm. Gr, p. 359. 
Exemplis adde; jLt^Dj ) \ i 1 V) on\ff7 adseenderunt (-dit) 
numerua occisorum ad 60000 Barh. p. 552 Kn. 7, 8. «4?2200Q 
pAfi^ ■ i IV^ nOAffl adscenderunt (•* dit )numeru$ velorum*) 

ib. p. 181 liu, a fine JA^* ^W^ A^SJ comrff (fem.) 
rfomti* (masc.) Sabhati (fem.) li t e. Sjnagoga Judaeornm Ass. 
T. I. p. 272 Not. col. 1 lin. 17 et 16 a fine. Nomen ejus 

\*£ * y * y \\ p * y *.. . 7 . ^ , 

|^A-w^p IK^ 7 ^°<n ^'A^ magnrflcabant (.bat) 

muUitudo exceUentium factorum ih f T. IIJ, P. J. p, 178 cpl. 1 
liu. 1, 2. ciiooi A j m/ i i%2 iyyy r^I^ ^°? I^op* 

altitudo omnium montium positi erant (h. e. posita erat) infra, 
altitudinem efus ib. T. I. p, 84 col. 1 Hn. 13 a fine. 

11° Ne unicura qnidera .exeinplnui reperi, probans, praedicatum 

nomiui regenti ^S responidere, siqiiUlcm quod ego in Comm. p. 
141 et Hoffin. in Gr. p. 359 n. 2., ex Barb. p. 611 lin. 3. 
produximus, omnino dubium est atqne incertnm, qnia in Ass. T. 
III. P. 11. p. 126 lin. 11, 12. ubi bic idem Barhebraei locus oc- 

currit, jpro (UdAaJ legitur m aetivo jlVifrl impleret onwea 
rogatjones ejns. 

§. 33. 

tVorbum substantivum geqcre et numoro 
respondet vel subjecto vel praedicato. 

Verbum snbstantivura dirigi potest 

p) Alibi praedicatum respondet noutini regentf, e. f . Ad 7700 - pVf^t 

sT y \ p ° **" 

(i^UDj I 1 i IV adscendil numerus oecisortm Ass. T. IH. P. I. 

p. 392 col. 2 iin. 18. IjJUgl pLi^ ^llO *«mm«f ^r«ft«»» 

capworum ad 4362 0111111«» Jqgi yf^™ adscenderal Barfi, ». J6l 
Uo. 12, 13. Digitized by VjOOQlC §.34, Verborum, W 

A) Ad subjecti genus et nnmerum p>> e. g. 3L*iUJ JA-^-O 

j ViNS ager est mundus Matth. 13: 38. Lucerna (lnasc.) cor- 
poris est (fem.) oculus (fem.) c. 6: 22. Danid et pueri socii 

7 ■ ■ 

e;w* QO(Ji <?raii* caiwa Ass. T. I, p. 7* col. 1 lin. 10, II. 

* P 

B) Ad praedicati genas et munerum q)> e. g. jAJ^D 
^nS AJ ly^MT^iV» CLLio parc (fem.) w ta (ecclesia) oratoriutn 
(inasc.) # /&rrt(masc.)Barh.p.l62]in.l3, 14. <JlA*JD *6lbA*f 
i 1 m *# rfoaw* ijiw ww, h f e. oh oh6g io/aev rj/ueig Hebr. 3 : 6. 

§•34. 

Persona praedicati convenit personae di-rf 
gniori subjectorum, 

Persona verbi ant prQnominis, ad diversas personas spe* 
cUuitis , conveuire solet personae dignimri, et qnidem 

A) Primae persouae, si ad primam et tertiam verbuin.aut 
pronomen pertiueat, e. g, Ego et filiae meae wi nomine Tri~ 

nitatis V|ViS> baptizata sum Mich, Chrest. p. 28 Ijn. 7. Ego 
et Messias unius naturae ^A*j sum ib. p. 4 liu 2, 3 9 JA^io 
fjj morior ego et filiae meae ib, p. 28 Hn. 9. Pro quo ego 

y p 

et JUiae meae _1*A*^ morhnur ib. lin. 4 et 3 a fine. Ecce 
ego et pater tuus quaerebamus te Luc 2: 48. p) Idem fit apud Lafinos, e. g, Gaudia prmcipium nostri sunt, Phoce, 

doloris, Orid, 
q) Neque hoc innsitatum est Latinis, e. g. Vesles, quas g-eritis, sordida 

lana fuit. Ovid, Nikil heic, nisi carmina, desunt. Vig t jtnumtiim 

irac amoris redmiegratio est. Ter v Digitized by VjOOQlC 58 Syutaxis §« 35. 

B) Secundae personae, si secundam et tertiam verbum ant 

pronomen respiciant, e. g. ^oAJj. iS^ iPA*\ ^ 03 nostts ** 

Domimts vester Mich. Chrest. p. 79 lin. penult. et ult. W^ 
%trvaf>eri* tu et domus tua Act. 16 : 31, 

§. 35. 
Verba cum gemino accusativo constructa* 

Geminnm accusativnm rei aut personae diversae regunt 
1° Verba in Pahel et Aphhel *) dupliciter transitiva, et quidem 

A) In Pahel, e. g. jJSnn^ <ajj^ ^aS^ docuit (pr. dL 
scerefccit) eos scientias Ass. T. II. p. 284 col. 1 lin. 9 Barh. 
p. 25 lin. pennlt. sq. p* 102 lin. 11. w ft i VW intelKgere fac 
eum nempe hunc Danielem JJoi jop* visionem hanc Ass. 

T. L p. 75 col. 2 lin. 7, 8. 

B) In Aphhel. — Tria protuH exempla iu Otiol. Sjr. p. 

SL qwibns adde: V^H^ ^l ^H **S ni fi cat)it eis (P r - 
$cire feck eos) negotium Ass. T. BL p. 372 col. 2 lin. 6 et 5 
a fine. L*afl7 0L*Oa| bibendum dedit ei (pr. fcifore /ccd «*»•) 
venenum Barh. p.~384 lin. 8. p. 401 lin. antep. 1 Cor. 3: 2. 
\\J <5lli£U<3l concredidit eam (ei) 5-020« Barh. p. 381 lin. 11. 
«5112 lin 14. Jesus ulluin verbum non respondit eum (ei, 
pr. redirefecit cul eum) Luc. 23: 9. (1*4* <oJ[ ^JLO| po*«- 
dere fecit eos (tribuit, dedit eis) virtutem Ass. T. II. p. 191 
col, 2 lin. 11. r ) Addit Hoftm. in Or. p. 367. Schaphhel, nuUo tamen exemplo appo- 
sito. — Wem 1. c. ob*errat, Pahel et Aphhel Yerbornm induendi y 
exuendty ornandi, tegendi, implendi, satiandi, docendi, monsirandi, 
in primi» amare constructionem cum gemiuo accusativo. Digitized by VjOOQlC §/35. Verbomm. 89 

11° Verba Conjngniionis et significationis transitrrae, dnctaf 
ab intransitivis , qnae, trnnsitivorom instar, constmuutnr cum 
accusatiyo (supra §. 2. n. I. §. 27. n. II.), regunt dnplicem ac- 

cnsatlyum, e. g. Ne igitur , i/nV — *3^ ^KuA*io^ 

morc - /acias eum binas mortes Barh. p. 402 lin. 1. j JZoIaO 

tpj| oA^Scf | A -^ mortem crudelem mori fecerunt eos,*) 
ib. p. 566 lin. 6, 7. 

III Verba jaciendi , constituendi, prdclamandi, appeUandi^ 
putandi, et alia, qnae apud Latinos gemiuum accnsativum regunt, 
idem faciiiut apud Sjros 0> e. g. Facis animam tuam (h. e. te 
ipsum) De#m Mich. Chrest. p. 2 Ku. 6. Proclamarunt tum 
Maphrianum ib. p. 82 lin. 12. Jaballaham nominavit eum 
ib. p. 94 lin. 12. AppeUavit Christum creatum ib. p. 3 lin. 
penult.sq. Putavit Messiamhominemih. p.4lin. 11,12. Ofdinavit 
eum presbyterum ib. p. 90 Bn. 3. Ordinamteum et constituit eum et 
perjecit eum Catholicum Ass. T. I. p. 528 col. 1 liu. 14, 15. 
Constituit Disadarum hoc est praefecium eunuchum quemdam 
Barii. p. 365 lin. penult. sq. Proclatnavit eum regem ib. p. 152 
lin. 5, 6. Adduxi filios meos (velnt) primitias Ass. T. I. p. 51 
coJ. 1 lin. penult. Ut. faeeremus chrisma oleum (h. e. ex oleo) 
olwae «) ib. T. II. p. 364 col 2 Hn. 18. Rogavit (flagitavit) 
Justinianum 550 talenta Barh. p. 82 lin. 13. *) Alibi construitor cmn praefixo ^^ 9 e. $• fJL^O 1 2.r\\rs~\ 

7 • < % . 

- OOOI *A ^ V^^n marte crudeli mori facieban* Barh. p # 479 

lin. 5, 6. 

t) tlbi verbum tn passivo positmii est, hi duo accusativi in gemiiram 
nominativum convertuntur, e. g. Bic Paulus ordinatus est Putriarcha 
Ass. T. II. p. 63 col 1. vtppellafum est nomen eorum Nestoriani 
(appeUati sunt Neatoriani) ib. T. I. p. 349 col. 1 lin. ult. 

u) Alia exempla accusativi, indicantir id, ox quo aliquid fit, attulit 
Hofim. in Gr, p, 368. Digitized by VjOOQlC 60 Syutaxis §.35. 

IV Verba qnaedam trausitiva duos adniittnnt accusatiyos w), 
qnaudo alteruter Latiue per ablativnm, val Interdum per dativum, 
vertendns est »)> e. g. jii^O j^)j o\V> impleverunt ten- 
ram occisos (~sis) Barh. p. 281 Ku. 5 a fine. Impleat iUud 
(sc. os tuum) Doviinus tuus sapientias (-tiis) 7) Asg. T, I, p. 
38 Not. col. 1. Act. 14; 16. (al vs. 17). jA^ v »ci - *<^ 

|^3 percussit sanctum (virnm) colaphum h, e, colaplium saucto 
impegit Ass. T. I. p. 46 col, 1 lin. 14, 15, 22, Exuerunt eum 
vestem suam (habitu suo) ib, T. II. p. 214 col. 2 lin. 11. 
Ftageflarunt eum mtUe virgas (-gis) Barh. p. 182 lin. penult» 
Rependet eos (iis) iram Rom. 2: 8. Ligate ea (in) fasciculos 
Matth, 13: 30. Et annunlitm ie (tibi) Aa«? Luc, 1: 19. 
•j. V° In construetiane verbi activi cum nomine sua cognato 

(§, 27. n. I,) gemiuus saepe accusativus obtinet, e. g, CI.5^ 

f .$0^£ I^AfL^ correxit librum correcttonem (-ne) valde cjc- 
imiam (-inia) Ass. T. II. p, 334 coh 2 lin. 5 — 7. Percussit 
eum percussionem (~m) »ine viisericordia ib. T. I. p. 27 col. 1 
lin. 14, 15. Qmnem (- ni) honorem (- re) henoravit emn BarA, 
p. 98 liu, H, — Vide alia exempla snpra §, 27. n. I. 

w) Id praecipue faciunt verba vestiendi, iegendi^ unpiendi 9 praesUmdL 

Hoffin. Gr. p. 368. 
x) Similis e6n»tructio inveuitur etiam in Arabigmo, ubi gemjnui aocnsa- 

tivns manifoste cernitur, e, f . Id^aJf LxX^I <?«<? no« t>«w» rectam 

Cor. Snr. 1: 5 ed. ffink. Sur. 4: 70, 136, 166. (Dicitor, dmcef eoa 
Jj in viam rectam Sur. 5: 18.) — Auxit eos (ii«) Deus morbum 
Snr. 2: 9 # Ajfligebant vos malum (-lo) poenae Snr. 2: 46. Satanas 
minatur vos (vobis) paupertatem 9 sed Deus promittit vos (vobis) con- 
donationem Sur. 2 i 271. QomprehendU Dommus noster omnem rem 
scientiam (~tia) Sur. 7: 87. Ne dejraudetis homines rf#(remu) eoncm 
Sur, 11; 86. Sur. 26», 183. — Quodammoda similia sunt haec La- 
tina : Ibo et consulam hanc rem amicos Plaut. Oppetam pestept hcri 
mei vicem. Idem. 
y) Construitur cum -.Lo Act. 5: 28. Luc, 15; 16. Digitized by VjOOQlC §/ 36. Vcrbornm. 6l 

§. 36. 

Verbum substantivum construitur cumt 

liom&d, 

Verbum stibstantivnm jo<5l, qnando notat fieri, evadere, no- 
mini, qno diversa rei ant personae conditio significatur, pei* prae- 
fixumLoroadfinterdum jungitur, e. g. Melius esse ei 9 ut accipiat 
dimidium, ]&£>hO£L± Cl^ ?0(Ju£0 et erit (hoc) ei in bene- 

7 1 w • ^ ^, 

dictionem, magis qvam ut accipiat totum ittud y GlJb ]o(5l^O 

|a^W ef erit e i in maledittionem Ass. T. L p. 239 col. 1 
lin. 3 — 5. Vrbs Abgari facta est in conculcationem Bariu 
p. 327 lin. 10. Erit omnis creatura in stuporem magnum, 
etiam in conculcationem , in caedem et contumeliam, Knos 
Chrest. p. 102 lin. 11,12. Add. Luc. 3: 5. *) 

Verba synonyma conjunguntur. f 

Verba idem jere significantia conjunguntur 

A) ad augendam significationem a ) et superlativam qnam- 

dam vim exprimendam *>), e. g. ^boLQO < TflNm^n nmSnV> 

i) Sie etiam* i a1o\ wy* p&suit (adoptavit) nos in Jffios 

Epb. 1:5. 
o) Etiam divenae ejusdem Verbi Conjugationes ad indicandam intraatr 

quamdam conjunguntur, e. g. _J)jj|yO — Jfdfc| canfirmavwuu ei^ 
comprobavimus (Ass. »«/«*» firmatnque habuimw) Ass. T. HI. P. I. 
p. 568 col. 2 lin. 8 a fine. Similiter Hebraei, e. g. Zeph, 2:1. 
b) Idem flt apnd Hebraeo»> e. g.Exod. lt 7, P», 52; 7. Cfr. Storr. 
Obss, p. 43$. Digitized by VjOOQlC 6$ Sjrjitaxis §. 37. 

7 7 7 

***£1aLco laudando laudat et extollit et celebrat h. e. st/m- 
mis laudibvs prosequitur et extollit, ut vertit Ass. T. IIL P. I. 
p. 461 col. I liu. 4, 5. Expandebatur (palmes), augebatur, 
protendebaturque, dilatabatur, circum/erebatur 9 antplificabaiur 
li. e. iii maxiinam altitiidinem aiiipHtudkeniqiie exereseebat ib. T. 
I. p. 34 Not. cot. 1 lin. 4 et 3 a fine. Desiderabat et cupie- 
bat b. e. vehemens desiderium subiit, ut yertit Ass. ib. p. 39 coU 
1 lin, 1Q, 11. Distaeduit nos et dolor cum moexore assecutus 
est nos ib. p. 365 col. 1 liu. 11, 12. Coepit inciiare, sollicitare 
et hortari, ib. T. 11. p. 264 col. 2 liu. 11 a fine. Consumfa 
est virtus tnea e( defecit ib. p. 265 col. 2 liu. 6 a fiue. Elu- 
tus juit et arrogans juit et extulit se Barh. p. 67 liu. 14, 15. 
Cecidit super cum pavor et timor et tremor et constematus 
est ib. p. 580 iin. 15. Errantcs et vagantes et palantes ex pa- 
gO in pagum ib. p. 608 lin. 8. Opera ejus, quibus fatigatus, 
et defessus et lassatus fuit Tyehs. El. Sjr. p. 105 liu. 8, 9. — 
Saepe obstupuit et admiratus est occurrit tam apud profanos, 
Ass. T. 1. p. 35 col. 1 liu. 19. p. 52 col. 1 liu. 2. quam io 
N. T., ubi ponitur pro simplici yerbo GrJ igiOTao&at, Act.8: 13. 
c. 10: 45. cpiaunis hoc etiam per simplex mirandi verbum red- 
datur Matth. 12: 23. Luc. 2; 47. 

B) Vix cum alicpia emphasi, nedum significationis iuteu- 
gione *), e. g. \^DO jJ£f venit et pervenit. Ass. T. I. p. 32 

, P 7 7 

eol. 1 lin. 1. f-^SO ^JL^D venit et pervenit Barh. p. 570 

lin. 11. j^jo ^» adventt et ventt ib. p. 476 lin. penult. JVo- 
fectus est et abitt ib. p. 155 liu. 4 a fine. Surrexitj exiit et 
abiit ib. p. 537 Jiu. 6 a fine. Abierunt fugerunt (Bruns sim- 

7 7 

plicitcr fugerunt) ib. p. 371 lin. 12. - DAO <^01* dedit et 
donavit Ass. T. II. p. 78 col. 1 lin. antep. sq. •) Saepe Syrot pmribus uti rerbis, eamdem rem significantibas , pridem 
inouuit Moriuus iii Conun. cle S. Eccles, Ordin, p, 429 n # 34. Digitized by VjOOQlC §.. 58. Verbomm. 4H 

§.38. 

Verba quaedam, motum ad locum indicantia,i 
interdum notionem invadendi habent. 

Verba qnaedam, qnae motum ad Jocum exprimnut, velnt 
\lj abiiu \A venit, , nSffl et U^ffiJ adscendit, AuaJ ife- 

7 .. *" p 

scmdit, ^sJ exiitj ^*2>, venit 9 supervenit, *©- t/e*t7, o*J. 

t/entY, N^aJ , cecidit, ruit, x^ ingressus est y <■£> j J insecutus 9 

persecutus est, ji/n^ transiit, constmcta cnm praepositione n^. 
(contra), rarius cum Lomad «0, saepe notant hostili animo pro- 
ficisci, tendere, contendere, movere contra vel in aliqnem, vel lo-r 
cnm aliquem (tnarschera emot f taga emot) vel etiam invadere 9 
adgredi^ adoriri, irruere. Loca probantia , usu discenda , lon- 
guin foret prodncere. Copiosa exstant in Hodeg. ms. — Simi- 

liter )C^ surrexii constructnm cnm n^ <*)> significat non mo- 
do insurrexit contra aliqnem Marc. 3: 26. Barh. p. 125 lin. 13. 
p. 170 lin. 1. sed etiani adorlus ettib. p. 356 lin. 2. p. 541 

Vm. 5 a fine. ] aiV> percussit e\ constrnctnm cum x^, arfor- 
/t» *sf, trnrtir, Barh. p. 302 lin. 4 a fine. p. 411 lin. 2. p.417 
Jin. ult. 

c) Raro etiam cnm x^ Q qq X contra y Telut x>]| Barh. p. 67 tia.5 
a £ne. p. 104 lim 12« QgJ ib# p. 42 iin. pennlt, 

d) yO-D constrttctttm cum N^ significat etiam surrexit rel tfeftfc m* 
p*r Barh. p. 584 lin. 8« stetit apud vel juxta aliqnem, ib. p. 528 lin* 
antep. Fraefidt ib. p # 60 lin. 4 a fuae. Mich. Cbvest. p. 52 ttn. 2, 
3. Assecutus est (sensnm), deprehendit yel intettexit y Ass T. I. p. 466 
col. 2 lin. 1 1, 12» T. III. P. I. p. 268 col. i lin. 13 a fine, col. 2 lin, 5 a fine, 

e) I ^^ constrnctnm cum accnsauVo saepe notat fudit hostem, jw 

fligavit (ut nos dicimus sla fienden), et forte etiam adorius est Barh. 
p. 24 b'n. 9. Digitized by VjOOQlC 6* Syntaxis §. 39. 

§. 39. 

f Verba veniendi cum nudo accusativo con* 

structa. 

- Verba veniendi apud Arabeft saepe *)♦ apud Syros rarius 

» v p 7 * 7 >r ^ 

cnm nudo accnsativo f)> construuntur, e. g. ■ Am^Gl GJJaO^| yd 
}^05^| cfim pervenissent h ) (ad) Xro regiones Barh. p. 586 
lin. ult. Praecipue verbiun |^lo ita construitur *)j e. g. 
fi^oi I^VtVi^ pervenire* (ad) cacnmen Ass. T. 1. p. 431 
col. 1 liu. ult» ^JA^iD pervenit (ad) #nr ib. T. IIL P. h p. 
114 co). 1 lin. 9 a fine. <Q£^Jb pervenit (ad) fm ib. p. 128 
col. 1 lin. 9 a iine. >«6L*^lSs pervenit (ftd) ew/n Barh. p. 512 
lin. penult. ^OJj O^^ venerunt (ad) «w ib. p. 110 Hn. ttlt. f ) E. g. ^jf «em* construitur cnm J,! Lokin. fab. 2. Cttin nudo 
accus. Cor. Sur. 2 : 205, 249. Sur. 33 : 13. ed. Ilink. C.L2*. venit cmn 
JH Lokm. fab. 9. cnm nado accus. Siur. 2 : 81 , 83. *L pervenii 
cmn nado accus. Sur. 2: 232, 234, 236. Sur. 3: 35. Cfr. Hebr. Job. 
3: 25. c. 15: 21. Es. 28: 15. 

g) H. e. /ine praefixo Lomad, quocnm yerba veniendi constrni solent. 
Hoc Lomad meram esse accusatm notam judicat Hoflm. Gr. p v 300, a #> 
quod tamen ego per ad potius vertendnm censed. 

a) %jLSo (Pahel) venit, vervenU % construitfl* cum Lomad Act. 28: 13. 

9 7 f 
Cttm ^lfc 0. 26 \ 7 #5 et Ethp*. ^l^^J » qnod itidem notat venit, 

p \ 

constr, cnm ^Q^ Ass. T. HI. P. f. p. 116 col. 2 Bn. 12. cum ^. 

ib, p. 539 col. 2 lin. 21. 
, p p 

i) j-A^£> construitnr cum Lomad Barh, p. 197 lin, 6 bis, Cum j^Q^ 

l Cor. 14 ; 36 Digitized by VjOOQlC §;*4fl; Verfcorum. 65 

§.40. 
Verba fooi et ***« imitantur usura Hebraicif •*T!1. Verba Jo<Jl/t#t7, et ^^.accidit 9 quodammodo redundaot, 
perinde fere ac Hebr. iJTI , "et quidera 

A) (o<a, e. g. Fovmuht x&l iyivsxo exprimitur per 
j jo<5lO etfactumest, ut Matth. 7: 28. c. 11: 1. c. 13: 53. 
Lue. 1: 41. c. 2: 15. — Loco J pomtur o, e. g. jocio et 

y *s ' ' 

/acfiffl» etf rftV oc/aw o^jo et venervnfiL&cl : 59. — Omitti- 

tur et * et vau, e. g. JOGIO <tf factum est diebuj HUs \J{ w- 
mV JewaMarc. 1: 9. Add. Luc. 5: 17. c.8: L 22. — Usnr 

p y ^ > wom- 

patiir fooiO etiam ubi in textu Graeco non exstat xcu iyevezo 
e. g. JOOIO et fuctwn est post eos dies aI^D concepit EU- 
mbeth Luc. 1: 24, ^QOlflJj ^ooio etfactumestutadscende- 
rent Paulus et Barnabas Act. 15 : 2. — Fitetiaui, ntSjriacum }o<3i£ 
onrittetur, qnamvis in textu Graeco exsfet xai iyivezo Matth 
9; 10. Marc 4: 4. Luc, 1: 23. c. 2: 46. 

B ) ^r^ «• 8- !°*1? *±r\accidit ut fieret beJlum 
Assr-T: I. p. 359 col. 1 Kn. 6 et 5 a fiue. jJL+*eo sjj 
accidit et mortua fuit (nt moreretur) Barh. p. 545*Jiu. antq^ 
Accidit et delapms est (nt delaberetnr) ib. p. 104 Jfi,. ij i$[ 
Add.Jb, p. 202 lin. aiitep. Mich. Chrest, p, 48 lin. 7. p. 86 Jin. 12* 

^° '"**T\<1 * acciJeri *- «* <»t) errm/erit Ass. T. III. P. 
U. P . 262* liu. 7 a fiue. p. 376 1«. 13. — Siue Van e. • 
*A^occtft< tw» .«c/e g«arf«a» jc«n ./■&. (ni fieret) cdligo 
e* jjfc/ria Barb. p. 81 lin. 4. — Verbnin ^L poiiitar in ge- 

5 Digitized by VjOOQlC 66 fij*Uxi« & *i* 

nerc fem., e. g. &Z t ^accidii vero ei (ut) eodem die \±* tVt- 
gresstts est (ingrederctui^ Bawmndus Barh. p, 308 lin. 12, 13. 
AcciSit et corrtrit (ut corrueret) murus Ass. T. 11. p. 229 col. 
2 lin. 8 a fine. 

§41. 

i* Verba <ju£jk,, >oo et *^t abnndant. 

1° Verbum uQAJt reliquit , siue addito accusativo k )> dammodo plconastice poriitnr. Yidetnr antem hic verbi 
usus Barhcbraeo fnisse ferme proprins : creberrimns certe iu ipstns 
Chronico est l). Bmns et Kirsch versionein htijus verbi pleranu 
qne omittunt, seqnente tantnm verbo Latine reddito. 

A) x>l|o - o^ a. reliquit et abiit, adeo frequenter in 
Barhebraei Chronico occnrrit, ut lectori ferme fastidinm moveat, 
e. g/Barii. p: 197 ljn. 1, 14. p. 20* liuv 8, 11. (Simpliciter 
abtit, Sneth. ga sin wdg). 

B) - p; V ^ - o^ a. reliquit et fugit h. e. simpliciter fu- 
git Barh. p. 197 Nn. 15. p. 275 lin. 2. 

C) ^SCIO - ^^^ reliqmt el reversus est h. e. siinpliciter 
reversus est Barh. p. 112 liu. 6. p. 461 lin. 2, penult. sq. 

D) Lto o - ^^ A - reliquit et rediit Barh. p. 339 liii. 10. 

Sic, ifc/igui* <?/ /rafirfft ih. p. 47* J>n. ?, 8. Rdiquit et egpes- 

■ — — — — — — — — — ^ i — 

^- 7 . m ^<* 7 

k) Interdum accmativn» addUur, e. g. \*|J0 <Oj| vJQ^ fc reHqmt 
eos ei abiit Barh. p. 204 lin, 9. Reliqwi eam ei abut ib. p r 326 
lin. 3. 

1) Occurrit quidem N>1|0 Q£±A> rcliquit et dbiii in A». T. H. p. 
250 col. 2 lin. 16. p* 252 coj. 2 Hd. 8 a fine. p. 4l0 col. 2 lin. 
ult. $ed Jiaec loca sunt omnia e Barh. Chronico desumta. — Ce- 
ternm ingens locorum probantium nubes in Hodeg, ms. exstat, undo 
nonnisi paucissima exscripsi. Digitized by VjOOQlC $41« Verbtfmm. W 

sus est Ib. p. 255 Kn. 4 a fi&e. Reliquit ei venit ib. p. 193 
hn. 3. Reliquit et descendit ib. p. 220 Jin. 11. Reliquit et 
ingressus est ib. p. 393 lin. 15. Reliquit et projecius est ib. 
p. 94 lin. 5 a fine. Reliquit et castra posuit (vel obsedit) ib. 
p. 109 Jin. nlt. 

11° ycuD surrexit pleouastice interdum posknm censeattir, p perinde atqne Hebr. tMp et in N. T. Gr. avaarijvaiy e.g. )0-D 

\]f surrejtit abiit Barb. p. 512 fin. 15. p. 599 lin. 1. gur- 
rexh et abiit Ass. T\ It p. 213 col. 2 lin. 3, 4. Surrexit 
\]}j.5 ut abiret Barh. p, 58 lin. 5 a fine. Surrexi^ exiit et 
abiit ib. p. 537 liu. 16. Surrexit venit ib. p. 484 lin. penult. 
et saepins. | >|^>> ^clq ^ quum surrexisset ad venienduut 

(etraduta) et pervenfcsei* ib. p. 506 Kn. 9. \j$Jh )0-0 surrexit 
ut venirrt ib. p 516 lin. 9. Surrexerunt transierunt ib. p. 230 
)hi. 4 a fiiie. Surrexit descendit Bagdadum ib. p. 189 lin. 5. 
Surrexit sumsk ib. p. 556 liu. 6. p. 5& Jiu. 5. SurrexU et 
sumsit ib. p. 535 liu. 15, 16. Surrexerunt et miserunt Ass. 

T. III. P. II. p. 146 Hn. 7.8. 

= v 
111° Haud raro fit, ut verbum *±a, coepit, ploouastice pona- 

tur m), e,, g. tyefit vrare et petere a Deo b. e. Den/ii rogabat, 
ut vertit Ass. T. I. p. 39 col. 1 lin. U, 12. Coepi* rcjicere 
confessionem totaliter (Ass. omnino rejecit) ib. T. II p. 366 
col. 2 lin. 19 sqq. Coepit scribere (b. e. scripsit) circiter sep- 
tuaginta libros de gcometria Barhr p. 222 liu. 14. Coepit dare 
(b. e. dedit) quotannis ib. p. 164 lin. 4 a fiue. Add. ib. *p. 413 
Jin. 4 a fine. p. 530 lin. 13. (coll. lin. 14, ubi rei cousuinuiatio 
narratur)* - m) Or. aQX e °9 at «odem Modo abutfdare , docent Geotgim in Vind. 
N. T. ak Ebraum. >mv 307.* EHnerfOiws. S. ad Mare 2 : 23. atqiie 
alii. Sic qnoqoe Latini: ^rfti pericli coepi adire Ter, Be^fiirere 
coepit Sall. Oat. c, 40* 

5* Digitized by VjOOQlC 68 Syntaxi» §. «2. 

§.42. 

^Verba jubeqdi et mittendi quomodo con- 

struantur. 

1° Verbum ^n^ jussit vario modo construitiir, et qnidcni 

A) Sequente futuro act. cum praefixo JQoIatJi, e. g. Jussit 
OSJjqJ^ ut adducerent eos «0 (Ass. duci jussit) Mich. Chrcst. 

p. 35 liu. 4 a iiue. Jussit ut aperirent {nperiri) arcam ib. p. 
65* lin. 7. Jussit Rex ut poneret (aliquis) aromata <>)> Knos 
Chrest. p. 84 lin. 6. — Interdnm oniittitur Dolath, e. g. 

\J\ >^i JOQ£> jube me(ut)veniam(vemre)adteM*tih. 14: 28. 

B) Sequente futuro pass. cnm praef. Dolath, e. g. Jussit 
ut daretur eis episcopus Mich. Chrest. p. 19 lin. penult. Jussit 
ut occiderentur omnes magnates ib. p, 25Jin. 8. Jussitut ab- 
scinderentur oapita eorum Knos Chrest. p. 45 lin. 12. 

C) Seqnente Vau, e. g. ^Ao ^Q^ /Wf (Sophia) rt 
venit (h. e. venire) mror Tiberii Barh. p. 92 lin. 13. — Omit- 
titnr Vau, e. g. *Q3 jtws?* arcam tn Cardoos montes^Qi} 2^k» 
conjecit eos h. e. jussit arcain coujicere seu deportare eos. Ass. 
T.I. p.84 coL 2 liu. 1!, 12. 

D) Seqnente Vau et 3 pers. plnr. masc. verbi act., per man 

>* • y ^ 
vertenda, e. g. <JIO^i05JO ^r°^ J ms * ** prostraverunt eam 

humi h. e. eam prosterui jussi, ut vertit Ass. T. I. p. 372 eol. 

1 lin. 9. Jussit Rex et jlagellarunt eum h. e. eum flagellari 

Barh. p. 182 liu. pentilt. Jussit Saladinus et bibendam dede- 

runt ei aquam h. e. jussit sibi dari aquaui ib. p. 401 lin. antep. 

p. 91 lin. 3. — Omittitur Vau, e. g. ^<3IQA^l^ fQS jussit 
vesiiverunt eum h e. emn vestiri Barh. p. 125 liu. 1. Jussit 
omnes tnagnates , qui participes erant conspiralionis, occide- 
rutU h. e. jnssit oinnes maguatcs occidi ib. p. 514 lin. 5. 

n) S«euV«/* man skulle f6ra dem Cfr. J. 30. n, .1. A, 
o) Sneth, att man skulle rtla. CfiyJ. 30 n. I. B. Digitized by VjOOQlC §. 43. ~~ Vcrl*oruui. 69 

E) Scfpiente Vau et verbo passivo (Mich. Gr. §. 140), sat 
sacpe, e. g. Jussit et scriptum est (h. e. scribi) ei diploma 
Mich. Chrest. p. 96 lin. 4, 5. Jussit et clausae sunt portae h. 
e. jussit clandi Barh. p. 156 liu. 5 a iiue. Jussit et occisi 
sunt p) Jb. p. 124 lin. 14. Jusserunt et occism est ib. p. 456 
lin. antep. Jussit et sepulii sunt ib. p. 127 lin. 15. Add. ib. p. 
118 lin. 12. P . 138 lin. 7, 8. p. 439 Jin. 11. 

F) Seqneute iufinitivo, e.g. Oj-03 jusserunt^unoeodemquedie 

etiam nos ^^^^^ jacere mysteria, h. e. sacram coenam ce- 
lebrare Ass". T. III. P. I. p. 598 col. 2 lin. 7, 8. 

11° Yerba jubendi et mittendi interdum ita construnntur, ut 
ipsa actio jubenti vel mittendi tribuatur. 

A) f03 jussit, e. g. Jussit Mamvn *£LO|o et crucijixit 
eos h. e. jnssit eos crucifigi Barb. p. 144 lin. 4 a fine. Jussit 
Motaser et combussk (jiissit coiuburi) a$nnes naves ib. p. 177 
liu. 4 a fine. Jussit et eduxit (jussit educi) testiculos ejus ib. 
p. 113 lin. ult. Add. ib. p. 79 lin. 8. p. 120 lin. 14. p. 359 
liu. 6. 

B) )f± misit, saepe, e. g. Glf**! ?|Jt misit comprehen- 
(Kt eum h. e. qui enm compreheuderent Barh. p. 173 lin» 4. p. 
509 liu. 10. GlA^lOO itfdjjt misit (soror Chaliphae) ei oc- 
cidit eum h. e. qui enm occiderent ib. p. 213 liu. 12. Misit 
lmperator, patruus ejus , et occidit eum ib. p. 67 lin. 4. Add. 
ib. 119 lin. 11. p. 220 liu. autep. p. 527 lin. 5..Matth. 2: 16. §.43. 

Singularis et pltiralis primae personae al- 

ternant. 

Loqueus de se ipso lma persona singulari et plurali tam 
p) Dicitur, jussit ut occidcrentur Barh, p. 120 lin. 5 a ftne. Digitized by VjOOQlC TO Sjntaxis §.4%. 

in verbi*, qnam iu fc*euoBimib*8, pot^t aNert*i «ti «), e. g*. Poiw 
rige ftoow manum misericordiae tnne et attole mi e mari peccft. 
toram nostrorum Tyehs. El. Syr. p. 52 Jin. antep. Remitte 
nobis dehita *o*/ra, et sana mihi nlcera mea, nt celebrem gra- 
tiara tnam, il». p. 53 Jin. 6, 7. Sient iuvenimvs j n archetvpoY 
scripsimus, et sicut mandasti -«ttXf nt disponeretn *), ^o /i?ci, 
ib. p. 109 lin. 6 — 8. patres, quos vidimus in hoc libro r 
orate pro me ib. lio, pennlt. sq. Vocavit nos (me) nt adjuparem 
eiun Barh. p. 513 lin. 4 a finc. Obtegat gratia tua suavissima 
debiKtatem ») meam, ut adquiramus divitias Knbs Chrest. p. 67 
lin. 3, 4. Da «uAt, Domine noster, os, ut praedicem glorkA 
tuam magnam, nt damemus corain te, ib. p. 107 liu. 12, 13; 

§.44. 
Verba pro iuterjeetionibus. 

Yicem Interjectionum quodammodo exhibent verba quaedam, 
praecipue in iinperativo posita, vehit 

^p y 

i veni, age! oZ venite, agitc! fMich. Gr. §. 101. 

Hoffin. Gr. p. 339.) Ex. gr. BarJu p. 88 lin. 4. Ass. T. III. F, 
I. p. 184 col. 1 lin. 11. (ubi Ass. Eja!) 

B) \2 (Hebr. aj) quaeso (Hoffm. Gr. p. 388.). E. g. 
Barh. p. 341 liu. 4. 

f C) >000 surgel oiooo wrgite! osurpantnr in exhorta- 

tione, e. g. Surge, abi vehciter Barh. p. 599 liu. 1. Ass. T. I. 
p. 27 col. 1 lin. antep. Surge, Jortiter age Knos Chrest. p. 83 

q) Cfr. Hebr. Esr. 4: 18. Non Dens tantmn ac Principes (nt statnere 
▼idetnr Hoffm. in Gr. p, 352 annot. 1.), sed alii edam de se ipsis 
loqnentes 1 personam plur. nsurpant. ^y^m, r) Lege J^j% 

s) Sine dabio legen 

t) Propr, JBmpf coU. Arab. sU. s) Sine dabio legendnm est n ^IX »ni Digitized by VjOOQlC §*>45. VerbornM. Tl 

hu antep. Surgc, facpacem '*. p. 91 lin. 4. Surgife, sumite 
eum Barh. p. 509 Jin. pennlt. 

]>) j&*pepercit h. e. parcat scit Dens, prfteterito opta- 
ttve posito (supra p. 32 net f.), nt nos dfcimns iwar* Gud!. 
bevare mig Gud! Usurpatur nt particnla avertendi mali, pro 
absit, et ponitnr modo absolnte sftie feequente dativo, Rom. 3: 4, 
6, *1. inodo addito dativo (parcat mihi ii. e. absit a me, a te, 
ete.). Cfr. Hoffhi. Gr. p. 307. 

K) ^-^1 euge! proprie vivifica nos. Cast. Lex. Syr. p.292. 

F) <mi£ (Am*. £i) caue CasC Lex. p. 484. An prtprie 
imperativns? 

§. 45. 
Repetitio vocum emphatica aut affectuosa. f 

Et verbnm et alia vox repetitur emphaseos vel affectns cn* 
jnsdam exprimendi caussa »)• 

k) Verbnin repetitur, e. g. Videte seilicet, videfe alterum 
Noachum Mich. Chrest. p. 80 liu. 12, 13. Absit a me y sociae 
meae, absit a me, ut abnegem Christum ib. p. 28 ]in. 5. Be- 
nedic Domine, benedic Domine, benedic Domine, Ass. T. III. 
P. I. p. 5d3 col. 2 lin. nlt. sq. Crafe, credq, Barh. p. 320 lin. 7. 

B) Alia vox emphatiee repetknr, «. g. Altare, altare, audi ver- 
bumDei Burh. p.21 liu.2. \jL* — io o| o| o| keu, heu, heu 
ex dolore h. e. nt vertit Assem. proh dolor! T. HI. P. I. p. 
128 col. 1 lin. 3. n) Iiiterdum repetitio fit perspicuitatik tantum causa, quo ambiguitas 
sermenis eritetur, e. g. Adtcendit Antiochiam wrbem ad Euphrasium 
patriarcham, fuitque ibi circiter 70 die$, et martuut est ibi (nempe) 
AnHochiae die 27 utenus JunH efutdem anni, et sepultus est ibi (nem- 
pe) Antiochiae. Mich. Chrest. p. 66 lin. antep. et sqq. — De repe- 
titione seu geminatione wo*w*»m ad expiimendant vim intensivam > 
distributrram etc, infra agitur $. 67. Digitized by VjOOQlC 72 Syntaxis Verboriinn §. 46. 

§. 46. 
Verba interdum spectant ad remotias noraen. Verba interdam spectant ad remotims nomen, quod e contextu 
aut ex indole praedicati ita notmn est, nt repetere nihil attineat, 
sed potins praetermittere, q™ frequeatioris repetitionis fftstidiom 
evitetnr (Cfr. Hoifin. Gr. p. 364 annot. 2), e. g. Itaque reliqmt 
(Maphrianus) iter Tabrizi, et projectus est versus Txtzacum, 
M rex movu* creandus erat. Quumaue pervenisset (Maphri- 
anns) UluCy et electus esset et consedisset in throno regioAhme- 
dus ifle Ulustris, introduxerunt magnaies Maphrianum ad eum 
(regem), et\judit (Maphrianns) preces et henedictiones more 
solito y et jussit (rex) scribi ei ,diphma admirabile pro aedi- 
ficatione ecclesiarum Adorbiganae, Assyriae et Mcsopotamiae. 
Et reliquit (Maphrianus) et accessit. Mich. Chrest. jh 95 liiw 
penult. sqq. Sic, <5i^ pof m Mich. Chrest. p. 37. modo no- 
tat, dixit ei (rex) \\Z$, 7, 9, 11, 14, ult. modo dixit (respon- 
dit)«(puer) lin. 8, 1(>, 12. Digitized by VjOOQ lC CAPUT SECUNDUM. 

S j n t a x,i s N o m i n u m. §• 47 - 
Dif ferentia statuum Absoluti et Emphaticu 

1° . Iis, qwae J. D. Miciuielis in Gr. S)x. §. 69. a) ej Hoffin. 
iu Gr. Syr. p. 258. de discrimine inter statns Substantimrum 
absolrittim et emphaticum tradidernnt, nihil habeo, qubd addanv— 
Status yero hbrnm emphaticus ita omnino increbuit, nt in qui- 
btisdam substantms absohUus ferme obsolererit, e. g. absolutum 

A a1 mulieres, uxdres, nou nisi bis reperi, nempe in Ass. T. 
ffl. P. I. p- 252 col* 2 lin. 16 a fiue et T. III. P. II. p. 320 
liti. 7 a fine b )> qunm contra ea emphaticnm Lfcl plus millies 
occarrit. — Haud raro etiam fit, ut statns subslantiyorum ab- ^ 
solntus et emphatiens proiniscue nsurpentur, e. g. Quadrqginta 
anni dicnntur * * A " V ^H Barh. p. 20 lin. 4 et | . » * A 

v^f;h p, 19 lin 7,8. Tribus annis - ^" A^ Lnc. 

a) Fnsifcs de hoc discrimine egit idem Michaeli* in 6ram. Chald. $.' 20. . 
Cfr. etiam Jo. Jahn Elem, Aram. Linguae. p/ 38. Ed. Oberieioter. 
Vien, 1820. r ; . b) Ia priou Jtaca AiaemaMB* punctat aA \ in poaierjori mini 

p •* . . ■ . * ,. , 

■ tjAl. — Sic * 4> (atool. ang.) f«* f tranqviilitas, est raris- 

simum. Ass. T. III. P. I. P# 592 «ol, ft tf». 18. Digitized by VjOOQlC 74 Syntaxis §. 47. 

13: 7. et ) Uu, ZCLl Barh. p. 134 lin. 6, 7. Sine fine 
(iufiiiitus) ^S? $5 Barh. p. 334 lin. 1. et \£& {b ib, p. 544 
liu. 13. Sine numtro (innnmerns) ■ • IV) \h ib. p. 596 lin. 7 % 
9. et Vlllio pj il), p* 577 lin. 1& &ne epsitatume ei sine 
aciione oio£tf fljO \2q1zLl1£J& f)? Ass. T. III. P. I. 
p. 95 Not. col. I lin. 12 a fine. Quotidie >00u^3 Barh. p. 
467 lin. nlt. et \loo ^ V * ib. p. 389 lin. 5 a fine. Quotanni* 

JiA, ^ Barh. p. 240 lin. 4 a fine et JAJLlv ^o ib. p.28 

>» v 
lin. 11. Festinanter, Crt6 $ mox y Q^*i&ys> ft. p.386 Hn.5. el 

}^Q^UC1|^ ib. p. 432 lin. 4. Caute, circumspecte, sollicite, 

oi-fcOI)» i». p. 266 lin. 2. et jio^ca)» ib, p. 457 lin. 6. — 

y Efri<pvT]Q - Va -lo Lnc.2z 13. et \£±jl ^o c.9: 39. 

Unam horam \£1 ]L* Matth. 26; 40. et JA^A, Ij-aa Marc. 
14 : 37. _ Cfr. etifim Lnc. 6: % cnm €ap. 19: 39. \ 
f II Statns autem adjcctivorum et participiorupi absolutns aU 
qne emphaticns minime solent promiscue iisiirpari, quorum Teram 
cKfferentiam loriga et sednla lectioue recte demnm perspexi. Pot- 
est Tero usus litrinsque hnjns statns seqnentibns absolvi regnlis. 

Regula I. 

Adjectivnm vel participinm passivnm, qnaudo nt praedicaium 
usurpatur, coustauter pouitur in statu absoluio «)> et qnidem 

A) vulgo solet snbstantivo praemitti (Hoffm. Gr. p. $07), e. g. 
^r ^Ks^ *w* a '( w / awf ^ ***** Mich. Chrest. p. 33 

" 'I 

4i) Atque fcaec est canssa, cnr participiran acawum, Ticem verbi Jmiti 
(<raod est praedicatom) gerens, t« tfatu obsoluto semper dt colloca- 
tajo 4 Cfrj supra paf . 26 ***♦ ». Digitized by VjOOQlC §. 4** Nominum. ^ 

lin. antep. j^oa^O ^09 simite(t>$t)regnum MaUh. 13: 33, 
44. Exenipla ubique sunt obvia. 

B) Raro substantivo postponitur (Hoffm. Gr. p. 308 annot. 
!•), e - g- l.r>i(fV> ]2o£*A±Q convivium (est) paratum Matth. 

aa j 8. 

Regjnla 2. 

Adjectivum vel participium, qnando ut epiiheton *) umi- 
patnr, ponitur iu sta/» emphatico 9 et quidem 

A) Vulgo postponitur snbstantivo (Hoffin. Gr. p. 306.). 
li-^T^ CLnrJiSo Cferm **//*' Mich. Chrest. p. 20 liu. 4 # 

\o$ <o{i Leo magnus Barh. p. ^8 Kn. 3. Pofreff «emWt 
Mich. Chrest. p. 7 lin. 7, 8. 

B) Iuterdum snbstantivo praeponitur, e. g. JJL^J j ) '* f 
muJti prophctae Matth. 13: 17! d) M«7/t seductores 2 ioL 
vs. 7. j i i^ I) i ^ f/t«7/t Arckes signo crucis servttti sunt 

Barli. p. 160 liu. 5 a fine. (ik> I I " ^J" T' y# " ver ^ a tocu» 
ttis erf lb. p. 90 liu. antep. W3IO jitoj fc^LO iomi iWt. 
ftffftf e/w* Barh. p. 545 liu. 2. In priinis hoc fit, quaudo ad% 
jectivum titulum qncnidam iudjeat (Hoifm. Gr. p. 306 annofc 1.), 
e. g. Magnum Theodosium Barh. p. 71 Jin. 13. Sanctum et 
magnum Basilium >Ass. T. J. p. 43 col 1 lin. 16, 17, Per 
beatas sorores ejus ib. T. K. p. 49 col. 2 lin. 23. Vermsunda 
uxor Jsaci Barh. p. 151 lin. 8. 

Regula 3. 

Si stafus absolutus adjectivi vel participii cnjusdara passivi 
tamqnam epitheion usiirpatns fnerit, huic praefigitnr Dolath, bjcp» 

..* y 
*) Vel ut subjectnm, e. g. fg* mm O *«*<** jwdfaahm* 1 Cor. 6 : 2« 

d) DiClto» )!'** ^ \mmmmmi tHC« 10 : #4. Digitized by VjOOQlC ,f6 Syutaxis §. 47. 

inde atque statui absoluto participii activi, participialitcr seu 
adjective intelligeudo, idem Dolath praefigi solet e) (§. 19.), e. g. 

Sume • A A £l a? JJQJ piscem siccum *) Knos Chrest. p. 76 

lin. 12, 13. Contemplatm eut Rex ^hJt ]^qa£) plateam 
rectam %) (pr. quae rccta sc. erat) ib. p. 82 liu. 1. p. 87 lin. 2. 
Ssjma* «ectiii» - - V<^« JJqJ pucem salitum *0 ib. p. 76 

Jin. 8. A ^|^ jv^Vn^ m <»ji/* oificfa (pr. quae sancta est) 

ib. p. 66 lin. pennlt. Sedens in throno ^Sen^lo J inaurato Ass. 

T. I. p. 528 col. 1 lin. 8. Fiitf &7» i*£o? /rf£itfii« Barh. p. 

83 Vn. 10. Poij jApo^ tn locum altupi (st. abs. fem.) 

ib. p. 287 lin. 1. ccrfnt* tfaw gentium , A i,^ ^i>o <rf /wrf 
fMobfnt (pr. quodmalum erat) Barh. p. 24 Jin. autep. Repeti- 
det Dominus < 1 i ^? Jo *£^? <£ «we io/wwt, w><? iwa- e) Hanc regulam perquam obscure et fere sine sensu expressit Micfca- 
elis in Gr. §. 139, d. M» Terbis : BolatM, nonduQpu adjectivis prae- 
fixum particulariter illa eapi docet. — Quid sibi rult particulariier 
tapi? Patet, Michaelem reram statnnm abtoluti et emphatici diiferen- 
tiam i» adjectms haud perspexisse. 
y f) ***• I»wc«it, qui Hcdks scil. est. Erge statns absqlutus etiamin hac 
constructione proprie ponitnr ut praedtcatum. Idem valet de ceteris g ) Dicitur in statn emph. (sine DoUtb, nt oportet) \gtJL \ nq* 

platearecta Kn6s Chrest. p. 81 lin. ult, 
h) In statu emph, (rine Dohrth) | n i S V» JJQJ Kn5s Chrest. p. 77 lin. 7. |) Exprimitur hoc neutrum (§. 29. n. I.) per statum emjph. fem. tam 
sing. quam plur, (sineDolath, utoportet), e. g. JAai^ <| •» wa - 

sing. xaxov) Rom, 13 5 ^» "'_».'.. Digitized by VjOOQlC §.47. Noroinnm. W 

lum k) Tychs. El. Syr. p. 109 lin. antep. sq. 2 Cor. 5: 10, 
Commiitunt ei negotium, quod quaerit, 90^9 Jo ^5?;^ 
«eVe magnum sipe parvum Barh. p. 592 lin. 15. Sedentem 

super throno ^O )055 afttore jiwrm f«ra ib. p. 250 lin. 

« * v • 

pentilt. Testimonium (fem.) - lo ^Ojj (fem. absol.) trwyiw 

quam Joh. 5: 36. -io .**»£}? «twi» guaii» Barh. p.ll31in.ll. 

mJLmO — *9Q^9 (fem. abs.) minores quam ib. p. 130 lin. 4. 

-^ | A **^« (fem. ahs.) pejor quam ib. p. 549 lin. 4 a fine. 

Semen jloj q>&agubv 1 Pet. 1: 23. 

Regula 4- 

Status vero absolutus adjectivi tel participii passivi, trim- 
qnam epitheton positus (Reg. 3.), qnando per copulam Vau cum 
prnecedeati qnodam adjectivo vel participio conjtingitur, sotum 
Vau (nec simul Dolath) sibi praemissum habet, e. g. Intra 
spatium (temporjis) ^^° it^? ^reve et angustum Ass. T.H. 

# # 7 7 V y 

p* 308 col.l liu.23. Comparebat possessw ^nw ^nin^ 
}<31SO relicta, dispersa et vaga Barh. p. 84 lin. antep* 

Ex iis, qnae jam dicta snnt, nuiversalis haec oritur regula : 
status absolutus adjectivi vel participii usurpatur ut praedi- 
caium, emphaticus vero ut epitheton. k) Dirftur (quod insolens est) sine Dolath: *A i,^ JO ^ J 
#ti/e bonum* sive malum Au. T.II. p.172 col. 2 lin.5 et 4 afine — 
Saepe effertnr per statum emph. fexn. (sine Dolath, ntoportet) |A^-^ 

|A a a «~y qJ ^o« wm «*/ mafom Rom. 9: 11 • Hebr 5: 14» Digitized by VjOOQlC §. 4ft 

Noniina Graecorum composita (affirmativa) 
quomodo exprimantur *)• 

Nomina compoaita Graecorum (affirmativa) yario modo ex- 
primuntur. 

1° Nominfi composita concreta exprimuntnr 
A) Fer duo uomina, qtiorum prius iu regtmbte ■*) positam 

est (Hoffm. Gr. p. 311.), e. g. (^SOt **x£ orthodojtm, 

Fem. I iinni, "4**£^ orthodoxa Barb. p. 83 liu. 5. p. 132 

lin. 10. p. 101 liu. nlt. |<5V^ ^j^" &£6toxoq, Deipara, epi- 
tbeton Mariae creberrimum, Ass. T. I. p. 52 col. 1 lin. 10« 
\£&D +££fa bibliupolae Barh. p. 174 liu. 13. Cfr. Act. 

16: 14. f 1 iTv ■ i 1 1| ii monophj/sitae Ass. T. I. p. 517 col. 

2 lw.13. jJJLa +J>2 dyophysita ib. T. II. p. 95 col. 2 liu. 

27. Plural. ib. p. 328 col. 1 Kn. 9. col. 2 lin. 12. tAiV f r 

|Sl^ theopaschitae ib. T. III. P. I. p. 42 col. 2 liu. 6. 

}cru^ ilinS theophori ib. p. 534 col. 1 liu. 7. *£>AaS© 

Jj^f chronographus o) ib. T. I. P. 488 col. 2 lin. 2, 3. 

• P 7 7 

| ACvV %^9 magttanimus Barb. p. 224 liu» 10. Adtle q>i- I) D* n—poiirii negmtwU Yid, isfra §. 49. 

■i) Nempe saepius per statom con«tractum, relut \f£) f-*T** cvaypos, 
aper Barh/p. 325 lin. 12. Rarros pe* Dolath, genitivi notam, velut 

• P 7 . / 7 ^_ . 

fj-D3 (AaJ «y^awf Rom. 11: 17, 24. 

. ** »7 . P 7 

o) Didtnr per Dolath feuitivi, jJ^]) }JL&£&$G ahtonographm 

Barh. p. 380 liu. 4. Digitized by VjOOQlC f . 30. tiovunit», v W 

l&qyvqoi 2 Tim. 3: %. ipiXqdovoi 2Tim. 3: 4. oxXt]QOTQd%rj~ 
k>i Act. 7: 51. vopodiddoxaXot, Luc. 5: 17. 

B) Eodem modo (Ktt. A.) adjectiva Graeca, ex «wiftmiMfriJ» f 

composita, formata sunt, e. g. j*3 A*Adb-^£ tertia partium 

b. e. tripartka Barh. p. 2 lin. 10. fa V>| V> ^iSi^ quartus 

partinm p) h. e. quadripartitus ib. p. 59 lin. 3. aJ -^ ^ 

. p *>.. >> 

I^QJo^. octavus augnlornm h. e. octagonus ib. p. 65 )iu« 14. 

• OOj ^ldb^ secundi conjngii (-gio), 0€VT€Qoyccfioi ib* p. 
150 Kn. 5 a fiue. |^50-0 <*Au^^ tertins sanctitatum, etFem. 
jL^^CLO ^fi^A.^!^ b; e. TQiodyi.og Ass. T. L p. 518 col. 1 
lio. 3, 4. p. 466 col. 2 lin. 9 a fine. Deus fwft <^ '.:/ Aj> 
XQtnQoawnog, TQtavnooTaTog ib. p. 542 col. 1 Iin t 4 a fine. 
Creatio poo^ A*A*Adfe sexta dkrum h. e. hexaemera ib. 

T.II. p. 297 col 1 lin. 19. J^Q^ ^Ll^ tertins beatitu- 
dinis q), TQtOfiaxaQ Adler L. Syr. Instit. p. 51 lin. 9. 

C) Nomina composita coacfeta, qnae societatem indicant, 
exprimuiitur per fc*"^ ^ soctwa (Mich. Gr. p. 251. \ Item per f 

fem. f/|n n socia, e. g. qt^| a n f Al\ odf muJieres «o- 
cioi «tia# (sina medqvinuor) Mich. Chrest. p. 29 lin. 10. Raro 
per (*»j frater, e. g. y^Q 1 1 A p <31^-u,| fraires (socii) <\r- 
»3« /ut, cvjLupvyddeg (medilvktingar) Barh. p. 119 liu. 11. 

D) Nomina concreta ex Graeco navro composita, per ad- 
jectivnm vel participiuin in statu constructo positnm, subsequente 

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

p) Ji^OJ^O interdum significat pars vel lectio Kbri (mea Suppl, 

Lex. nw.% 
q) H« e. beatissimns, ut, O ter quateraue heati Virg. Forte recn)u iii 

plurali legendnm f-£2Q^ 9 nt ex ceteris exempUs patere videtnr. Digitized by VjOOQlC ^£ exprimnntur (Cfr. MGch. Gr. p. 251 litt. e.), e.;g. H"*t 

^*S mxrcoxQOMOQ *), omnitenens (allowaldig, allradande, all- 

herrskande) et ^o ]j& navxoHvvaiiog omnipotens (allsmag- 
tig), ntrumqne conjungitur iri Aas. T. IL p. 186 «ol. 2 fio. 4 
a finWp. 187 col. 1 Jin. 21, 22.^,0 ^^ Tzavvodayg, ont- 
niscius (allwctande) Hahn Chrest. Syr. p, 71 lin. autep. p. 128 
lin. penult. *\s j^J 7tavT0vUi]g (allsegrande) ib. p. 114 lin. 

11. — Simili ratione formata snnt ^^ \^*> omnia captivans 
Tel praedans et devastans ( alHangaude, allbarjaude) Hahri 
Chrest. p. 114 iin. 12 (uhi de morte). ^s «fr^V doeem* 
Qmtus, omnivm doctor (all-larande, all-Jarare) ib. p. 128 lin. 
2 (deCbristo). ^s ) -f ^ vivificans omnes vel omnia (all- 
lifvande lifgifvande alltj ib. p. 128 liu. 1 (de vera fide). 
j. E) Nomina concreta ex Graeco rcolv composita exprimun- 

tur per adjectivuinU»~J0 nwltus, in statu constrnctn cum snbstan- 

tivo quodam conjunctum, e. g. f-*J] <£\ * \tW multa modo- 

rum (modis) h. e. multiformis, noXvnowiXmfc vel Txolvaidijg 

Ass. T L p. 439 coL 1 lin. 15 a fine. j^o^ ^J7 muhtts 

- beatitudinum h. e. beatissimns, 7toXvfi(xy.aQ ? ib. T. III. P. I. 

•x y 

p. 85 col. 2 lin. 1. p. 268 col. 1 lin. 10. Lampas -*--■ TP 
). ~^i lucidissima, 7toXvg)(OTogib. p. 268 col. 1 liu. 17. ^ ^ 
]$GIQj multus luminis h. e. perspicacissiinus , apprime doctns, *) Dicirar etiam . * ^f ^^55 y«t ofttma tenet 2 Cor, 6: 18. 

*) L^fLfc saepissime notal rapuit y diripirit, praedatus c&t. (mea Supp. 
Lex. ms.) Digitized by VjOOQlC §. 48; Nominum. 81 

ib. p. 179 col. 2 lin. 17. p. 488 col. 1 lin. 3, 4, 7. ^JLp 
JJLioj nolvTifiog Joh. 12: 3* 

F) Nomiua composita concreta exprimnutur aliis niodis, 

qaorum partem iu classes redegeruut Micli. Gr. S. 115 et Hoffin. 

e y 

Gr. p. 312, e. g. <*▲£ \^.vir muliebris *), Gr. dvdQoyv- 
vog, pdnitur de castrato Barh. p. 113 lin. 14. de effemiuato ib. 
p, 266 liu. 4 a fine. p. 390 lin. 9. de eo, qui mnliebria patitnr 
ib.p. 440 lin. ult. 0- ci-<Jf2 ^J^Ltf muJtifaria Ass. T.T. 
p. 48 Not. col. 1 liu. 9, 10. Natus super purpuris, noQtpvQO- 
ytwftTjg Barh. p. 95 li.o. 1. Loquens de (re) naturali h. e. 
physiologus, Tjchs. Physiol. Syr. p. 3, 4, 5, 8, *tc. Sctibens 
denaturali h. e. physipgraphus ib. p. 7, 16, 18- Adde nQoow* 
rtokrJTiTTjg Act. 10: 34. de&oXapoi c.23: 23. aooevoxohcu 
1 Cor. 6: 9. 
11° Nouiiua coraposita abstracta exprimuutur 

A) Per duo substautiva, quoruni prius in reffiinine positnm 
+ p 7 >v ° r 

est, e. g. ^LSJ ^005 magnanimiias Barh. p. 193 Jin. 9. p. 

• P 7 > >? 

204 liu. 14. f^Sj ^o$<ai>] pusillanimitas Ass. T. I. p. 459 

« P P 7 >>- y 

col. 2 lin. 3. (AOfrA jLr\\\ % r\^o genealogia ib. T. II. p. 
161 col. 2 lin. 11. j^OfllS^ ^VV^y theologia *) ib. p. 
170 col. 1 liu. 21, 22. \&q& ^Jj^ Deuteronomium ib. 
T. I. p. 67 col. 1 lin. 5 a fine. jlscu Z&Jk, hexaemeron ib. 
p. 46 col. 1 lin. 4. T. III. P. I. p. 21 col. 2 Jin. 1. £o^p p . p p 

s) ^JLl empb. j i jj mwtiebris, Barh. p, 4 lin. antep. p. 133 

lin. nlt. p. 217 lin. 9. p. 5 12 ltn. 14. Deest in Lexicis. 
t) Cfr. Lorsbach Archiv P. I. p. 221. 

*) Concretnm, JAdi(3V^ ^JLloiO theologus A» f T\ II. p. 79 
col. 1 lin. 10. p. 298 col. 2 lin. 3 a fine. 

6 Digitized by VjOOQlC 92 Syntaxis §. 48. 

• p >» p y p >. 

fc?0lVii<3i bliyonmia i}>. T. I. p. 40 col. 1 Un. 4. f A t^ 1 metempsychosis *)> Barb. p. 426 lin. 6. A^Ql*? 

jiaju] philanthropia ib. p, 135 lin. 8. Cfr. 2 Pet. 1 : 7. 

1 Tim. 6: 10. j,,ii*ro^ ^o^a?^ orthodoxia, orthedoxa fides, 

Barh. p. 93 lin. penult. p. 155 lin. 7. ]a£] ZqI^AjzLo 

chronographia w) ib. p. 574 lin. 2. olA^O. -*So. pictura 
digitorum ejus h. e. autographum (egenbandiga stil) ib. p. 477 
lin. 5 a fine. Wf°1 <£°r+*^ polygamia ib. p. 102 lin. 
penult. Adde oxkrjQOxaQdia { Matth. 19: 8. xaixBivo(pQoavvri 
Eph. 4 : 2. naxQO&viita Col. 1 : II. c. 3: 12. j^o.^S Jo t - ^^ 
7tQOO(OTi07ioua Adler L. Sjr. Instit. p. 55 lin. 5 et 4 a fine. 
|a v-^v 2^>Ai,^^ tritheismns Ass. T. II. p. 80 col. 1 liiu 

a fine. 

B) Alia rationc, e. g. hili» atra h. e. mdancholia Barh. 
p. 479 lin. 2. Quae post naturalia h. e. metaphysica Ass. T* 
in. P. I. p. 604 col. 1 liu. 5. T. III. P. 11. p. 938 lin. 11 a 
fine. TtQOOwnolrjrpia Rom. 2: 11. Furnus ardens h. e. hypo- 
caustum Barh. p. 162 lin. 1. 
•J- III Composita ex Gr. r)fxi vel Lat. semi exprimnntnr 

A) per Q^. N^ (st. abs. ) ante arijectivum, et per ^Q ^^ 

») Plenins dicitnr migraito animarum 3e corpore in co~pvs Barh. p. 
44 1 lin. 4 a fine. «k corporibus in corpora ib. p. 35 lin. 10« p, 36 
lin. 8. 

w) Dicitnr cnm Dolath genitra, p^]5 j^Cul^A^io Am. T. m. 

P. I. p. 230 col. 2 lin. 2. — $ic, ^piojpO \ i \^9 J^OaOjT 
aeqnalitas nocti* et diei, lotjpsQia^ aequinoctium ib r T. II. p. 163 col, 

."* 7 7 . P P. Jk 

1 lin. 6, 7. (j^ApJ f ** - ^Q!? eiSioXolarqsi^ 1 Cor. 10: 14. 

Gal. 5: 20. JA^QaiO? \jL*> epilepsia, Barh. p. 233 lin. 3. 
Adde (pdolevia Hebr. 13 : 2. Digitized by VjOOQlC §• ™- Nomiunm. 83 (st. const.) aute substairtirnm x), e. g. jJjA*io «X ^ *mt- 
roor/«« y) Barh. p; 551 Hn. 4. |^afl?f ^ q Vg fomt- 
sphaerium, dimidia sphaera it. p. 101 Tin. 9. TycL. El. Syr. 
p. 57 lin. ult. U^^jiL^D hemiparasattsa,Barh. p.315 
1m. J. f-iJi^ ^ Q ^? semihomo, Ass. T. III. p. I. p .179 
eol. 2 liu. 2, 3. JA^ ^n^S wmqiov Apoc. 8: 1. 

B) Per periphrasin, e. g. ^ioj^ J^ A^ f - w/n . 
vigilem et dormientem h. e. semisomnis Ass. T. III. P. I. p . 
125 col. 2 lin. 8. y^lo? i^ semisomnis ib. T. II. p. 262 
coJ.2 lin. 11. 
IV Nomina composita ex Gr. peoog exprimuntur 4. 

A) Per 1^^ (dimidium), e. g. )^al ? ^V. 
fiea^Qia^meridies Act. 22: 6. Barh. p. 497 liu/S^ 

H~? ^ 31 ^? IteoovvxTiov Marc 13: 35. Barh. p. 166 

liu.2,3. 

B) Per ^O^S (tnedium, dimidium), e* g. 2 a V^ 
hNN /ueoovvxTiov Luc. 11, 5. C) Per Aijjio (medium) \lio± iU^io fi€O0VQav^a 

Apoc. 19: 17. ]&L[ A^jio tuo W p Q la, meridies Barh. 
p. 64 Jin. penult. 

D) Per periphrasin, e. g. ^eootoixov Eph. 2: 14. 

V° Nomina plagarum mundi composita hoc modo exprimnntur: + 

• P P V t 

x) Huc pertinet quoque Jj^ ^O^S Jfruw »«^5 Apoc.' 1-2 ;" 1 4. 
- p p y ^ ^ w 

Peculiare est |1aViaV> ^O^J^S q. d. Aemtdiaconus h. e. hy- 

podiaconus, subdiaconus, Ass. T. II. Biss. de Monopnj», gign. r. p. 

7 lin. 10 a fine. 
j) Gr. rjfAi&avriz circamscribitur Luc 10 : 30. et Ass* T: I. p, 87 col. 

1 lin, 23, 24. * 

6 * Digitized by VjOOQlC gf Syntaxis §• 49. 

A) Nordost ^oJ^ ^SJ-^ Ass, T. «I. P. I. P» 492 

col. 2 lin. 8 a fine et ^**^ *"***> ib « T. n. p. 4*4 col. 2 
lin. 9 a fine. Barb. p. 84, 287, 437.' 

* 7 y 7 7 

B) Nordwest, «2^0 ^^h\ Barn - P* ' 9 ,in * ""fcP* ®* 
^SW P^So ib. p. 60 lin. 10. Ass. T. II. p. 261 col. 
2 linTr. 

C) Siidost itSySo .Vu^ Barh. p. 84 lin. 12. et 

0^.5 ^^ Ass. T. UI. P. I. p. 203 Not. col. 2 lin. 14 
et 15 a fine. Frofecti sumus in destrto \t t \^r\\ o ) lYt ii \ ^ 
versus austrum atque orieatem (at sydost) ib. T. t p. 365 
col. 1 Hn. 1, 2. 

Composita negativa. 

Composita negativa Graecornm pcr a privativum, et La- 
tinorum per in formata, sive ea fuerint adjectiva, sive substan- 
tiva, sive adverbia »)* vario modo expriniuntnr. 

Membrum 1. 

> 
Adjectiva negativa exprimuntur 

■j. 1° Per P, praemissnm adjectivo vel participio in statn empka- 

tico, vnlgo epitheti instar (§. 47. Reg. 2.) posito *), e. g. 

| fr££<^5 $ illegitimus Barh. p. 35 lin. ult. Fem. fl 

a) In hac J. de nominibns et adverbiis negativis junctim ago panca tan» 
tum ex Hodeg. ms. excerpens exempla. — Hanc rem Mich. in Gr # 
p, 249 sq. et Hoflm. in Gr. p» 312 sq. haud satis accurate et distiitcte 
(ut mihi -videtur) tractarunt. 

b) Vel tamquam subjectum, e. g. J^Of* |j ttnperiii putarunt Ajts. 
T, I. p, 485 col. 1 lin, 4 a fine. Digitized by VjOOQlC §. 49, Nonnmiiru 85 

l/ilffoV^ illegitima ib. p. 383 lin. 4 a fine. (Lilo $ «r. 
rationalis Ass. T # III. P. II. p. 346 lin. 4, Fem. Barh. p.441 
lii). penult. flo j A ^,ft -j po | laAJUg^ jjo fcflA ^ ^ 

pn^n AjLLo incorporems e) et incircitmscriptus d) ^ impas* 
sibilis et immiitabilis Ass. T. III P. II. p. 199 lin. 14, 15. 
jlsji&Sio ' Jo U^SA^ $ indivisibUis e) tf tmpor//- 

iffii ib. p. 200 lin. 14 a fine. }i^5 Aio $ incomprthensibi- 
lis ib. T. II. p. 24 «oJ. 2 Hb. 6 a fine. Femin. ib. 1\ L p, 81 

coU 1 lin. 6 et 5 a fae. JTflNnV^ $ tTktudabilis ib. T. III. 
P, II. p. 134 lin. 21. Fem. ib. T. II. p, 260 col. 2 lin. 1». 
llnpii^ V^ JJo I^O i V> fj immortalis et incorruptibilis 

ib. p. 2pp col 2 lin. 15 a fiue. \ kWoat p immaterialis 

Adler L. Syr. Iist. p. 50 lin. nlt. |iI]^L^ fj invlsibilis 
Ass. T.-III. P. II. p» 202 Jin. 27, 28. 

II Per p praemissmn statui absqluto,) uhi bic, expresso vel 
snbintellecto verbo snbsftintiro , pouitur ut praedicatum (Cfr. §. 
47 Reg. 1.), e. g, <oijf ^oX fj «^wt &nr* 1 Cor. 6: 2. 

^oAJf — ^AffV $ ccovvenob eare Mattfa. 15: 16. fj 

jI^ZU^ invisibais (estj Ass. T. I. p. 297 col. 1 lin. 20. 

^mSD {) infinitus (est) Ztew* ib. T. III. P. I. p. 259 col.2 
liu. 12 a fine. Adde: ddvvavov impossibile (est) O Matth. 19: 

c) Dicitur efiam I 1* _r S U incorporeus Ass, T. II. p. 366 col. 2 
lin. 17. 

d) Femin. Ass. T. II. p. 167 col. 2 lin. 7 a fine, 

e) Femin. Ass. T. II. p. 176 col. 1 lin. 15, 16. 

p 

f ) Exprimitur Terbum snbstantivum ^Otfl Ass. T. I. p. 261 col. 1 

lin. 5 a fine. Digitized by VjOOQlC 86 Syntaxis. §. 49. 

26. dve%i%vLaaTOi Rom. 11: 33. dvev&eTog Act. 27: 12. 
dadlevTog ib. vs. 41. ccTteiQog Hebr. 5: 13. dSidXemTog 
Rom. 9: 2. 

ni° Per fy (giit #*©») g) praeinissnm statui absoluto, qbando 

hic ui epitheton h) (CTr. §. 47 Re£. 3.) ponitnr, e. g. $j 

i. 
i 4 i V^iUo inattrectabilis Ass. T. I. p. 107 col. 2 lm. 16. 

< nA~>Alo UJ inexplicabilis, ib. p. 309 col. 2 lin. 13 a fine. 
]jLl±D ffc immortalis (fem.) ib. T.UI. P. II. p. 374 lin. antep. 

< HAiift Lo ji} innumerabUis Barli. p. 1{J5 liu. ult. pj 

i? •• 7 

— LfiUoAio incomparabiles ib. p. 598 Mu..8. Adde 1'daXog 
Marc. 9: 17. aldXrjTog Rom. 8: 26. ' Sdqlog 1 Cor. 14: 8. 
dfii€Tav6t]Tog Roin. 2: 5. «riparog Col. 1: 15, 16. aixtatog^ 
1 Cor. 7: 12, 13. aySaqTog Rom.l:23. 1 Pet. 1:4. 
dfiierd&erot, Hebr. 6: 18. 

u v 

g) Raro per {] j^ , e. g. JV^ jj ^ tm/t*i#*, (axw^ Ass,. T # n. 

P. 49 col. 1 lin. 12. 

j» h) Rarissime simplex jj (sine Dolatb) praemittitur statni absoluto, epi- 

theti instar usurpato, e. g* Emira quidam Curdaem, qui cognominatus 

py & , x> >. 7 

/«*# Segaldin +£\ |j MyW«* Barh. p. 591 lin. 12. | ^^\^ 

|^a]-^AL0 p regnum aodXevTov (fem. absol.) Hebr. 12: 28. — 
At adjecdro negatiyo, quod cum antecedenti quodam adjectivo nega- 
tivo, per jj} formato, interreniente copula Vau conjungitur , solum U, 
sine praevio Dolath, praemitti solet (Cir. §. 47Reg.4.), e # g. Creatura 
p\V^/\,V> pQ j ^ A A^M^ H5 infinita et inenarr abilis A&s. T.I. 

p. 213 col. 1 lin. 19. Haereditas j<£?^ AAn fjo ff^ - A ^ flj 

L^^SL^t liO a<j)&apTog xai au/avTo; xa\ ajuaqavTog 1 Petr. t : 4. 
Adde afpfratnog xal du(»aiog 1, Tim. 1 : 17. Vid, etiain xal aonj- 
qixtoi 2 Pet. 3: 16. Digitized by VjOOQlC §. 49. Nouiinum. 87 

IV Per pj (sine) substantivo praepositum, e.. g. )OQ^O j!» et 

| V)OV) (j? sine macula b. e. afiwfxog Eph. 1: 4. Bebr. 9: 

14. PJural. Apoc. 14: 5. j^o^O i V> Jb *ine mortalitatek.c. 

iuimortalis Tjchs. EL Syr. p. 48 lin. 5, 6. jL^9 Pp mm san~> 
guine h. e. iucruentus Ass. T. I. p. 479 col. 1 lin. 11 a fine. 
p. 484 col. 1 iiu. 9. ^]i*o] {fc sine motu b. e. immotus , im- 
mobiiis Barb. p. 539 lin. 1. Adde a&eoi, Epb. 2: 12. axaQ- 
nog Matth. 13: 22. avofiog 1 Cor. 9: 21. aTttu&eig Tit. 
1 : 16. c. 3 : 3. etc. 

V° Per yp serpiente <J2 »), substanfivo praemissnm, e. g. f 

fAS| i^T> Pj ciVra scientiam b. e. iuscius k ) Barb. p. 324 

liu. 8 p. 598 lin. 6. f 1 i *V Q jij ct/ra volunlatcm l ) h. e. in- 
vitns (Sxwy) ib. p. 598 lin. 6. Ass. T.lll. P. II. p.287 lin.17. 
Gaudhtm j| i^*~) jij insolitum Ass. T. 1. p. 455 col. 2 lin. 
16 a fine. 

VI 9 Per simplex nomeh saepe exprimitur uujectivum negativum 

(Hoffm. Gr. p. 311 n. 1.), e. g. \2^ ayvayog Matth. 9: 16. 

. p y «p * 

|-*s? afiiavxog Hebr. 13:4. jfr*jA awnoxQixog 1 Tim. 1 : 5. 

pO&7 acpQWV 1 Cor. 15: 36. etc. 
TII° Per peripbrasin, e. g. acpQcov Luc. 11: 40. c. 12: 20. i) <J2 pj (Micb. Gr. p. 295.) notat «<rfr«,- Cttra, contra ; Ct1ra y sme. 

(Opus ms. de Partic,) 
k) Potest etiani verti adYerbialiter , inscienter Vid. infra Membr. 3 

hnjas §. 

1) Dicitar etiain cnm suffixo, e. g. ^XaJD^D jffo ct/ra voluntatem 
meam, axtav 1 Cor. 9: 17. Ct/ra voluniafem ejus Barb. p. $62 lin. 
10. Ci/ra votuniatem eorum Ass, T. II, p. i60 col. 2 lin. penalt. Digitized by VjOOQlC 88 Sjntaxis §. 49. 

ayatioi 1 Cor. 7: 8, 32. dvsnilrimog 1 Tim. 3: 2. etc. 
MiracuJum JA^o <£> \i^J quod supra vcrbum h. e. in- 
effabile Ass. T. IU. P. I. p. 115 col. 2 lin. 11 a fine. 2lJ£? 

^OOLl^li^ \£& quorum numero fton est finis h. e. innu- 
nieri, inimmerabiJes Barh. p. 584 Kn. 14, 15. p. 595 lin. 10. Membrivm 2. Substantiva negativa exprimnntiir 
1° Per jj, substantivo praemissmn, e. g. JAi^ $ inscitia 
Ass. T. I. p. 438 col. 2 lin. 17 a fine. j 1q& - L i {] inscitia 
ib. T. II. p. 73 col. 1 lin. 5. jiojfniTnV^ jj impatientia ib. 

T. I. p. 436 col. 2 lin. 6 a iine. JJoaoaii p impassibilitas 
ib^ p. 223 col. 1 Kn. 22. T. II. p. 366 col. 3 lin. 17, 18. 
Uoy-J^ jfl innascibilitas ib. T. II. p.78 col, 2 lia. 17afine. 
p. 79 col. 1 lin. 8. ]2o^f^\ $ incuria ib. T. III. P. L p . 
241 col. 1 liu. 5, 6. j^oisJpAio p incomprehensibilitas ib. 
p. 353 col. 2lin. 4. jJiama^o ]3 ara£/a Barh.p. 430 lin. 14. 

fco fr i ^n ^ fj imperfectio ib. p. 101 lin. peimlt. Adde amaTicc 
Matth. 13: 58. c. 17: 20. axa&aQrrjg Apoc. 17: 4. 
■J- 11° Qiiemadmoduni Hebraei b» & non-deus (q. d. ogud h. e. 
idolum) Dent. 32: 21. tf^ rib non-vir et tana tfb non-homo 
(omenniska) Es. 31: 8. ea* afr non-populus Hos. 2: 25. 
(Gesen. Lehrgeb. p. 832.), ita etiam Syri dicuut Adoratio 
jci^ $ ? ncw-ifei Ass. T. DI.-p.-n. p. 272 lin. 22, 23. 

Ad aemulationem provocabo vos per poptdwn, )oi* & qui 
non-populus (Gr. Itc ovx ed-vsi) Roin. 10: 19. Non oportet 
Christianam (femiaam) tradi \±j^(U^s \L* nqn-christiano 
(en oehristen) Ass. T. III. P. I. p, 337 col. 1 lin. 15 a fiire. Digitized by VjOOQlC §. 49. Nominum. 89 

Vidcrunt Ulum |ltio jj^ fiQn-gacerdotem abominabilem 
Barh. p. 347 lin. antep. • „» > 

111° Sulistautivnm uegativum saepe expriinitur per simple^c no- \. 

inen, e. g. *A8ixia vertitur fjQ^ Luc. 16: 8, 9, j/^S^ 

Rom. 1: 29. P^05 Rom. 1: 18. \L*^* Act. 1? 18. 

jioLatf 2Cor. 12: 13. IJdcL Luc. 13: 27, Adde ayvoia 
Act. 17: 30. dyQvmia 2 Cor. 6: 5. dxa&aQoia Matth. 23: 
27. axaxaoxaaia Luc. 21; 9. anpia Rom. 9: 21. etc. 

IY° Per periphrasin, e. g. fiOio ^O^J^^ dcfectvs triise- 
ricordiae vel amoris h. e. dvelsTjitioOvvr^ vel a&voQyva Barh. 
p. 237 liu. ult. Adde amoxia Marc. 6: 6. c. 16: 14. dcpQp** 
cvvrj 2 Cor. 11 : 21. Ass. T. ffl. P. I. p. 137 Not. col. 2 
Jin. peunh. 

V° Retento Graeco vocabulo, terminatiooe tamen Syriaca do- + 
nato, e. g. f^O^atfj aomia Eph. 5: 18. 

Menjbrum 3. 

Adverhia uegativa exprimuntur ± 

1° Per P praepositum adverbio affirmativo, e. g. Aj^^aloJ p 
illegitime Ass. T. III. P. I. p. 272 col. 2 liu. 12 a fine. p.339 
col. 1 lin. 17. L^LL^kiQ fj inseparabiliter ib. T. II. p. 
166 col. 2 lin. 5' a fine. AaJJBs^ ]f dzdxTtog ib. p. 372 
col.2 liu. 20, 2L A^ lj^S iiAA^ $ immulabiliter (absque 

mntatione) ib. p. 196 col. 2 lin. 16 a fine. A JionVA^ 1] 

x *** 

imperscrutabiliter ib. T. III. P. II. p. 214 lin. 13. U* 
A4j£M&* ineffabiltier ib. T. II. p. 29 col. 1 lin. 17. 
A.I?<^AV, ]]* ineffabiliter Cast. Lex. Syr. p 500. U* Digitized by VjOOQlC 9* Syutaxis §.49. 

&*yL&h£±C incomprekemibiliter ib. p 212 A A i^.Acr»^ Jj 
infinite ib. p. 584. A^J 1 o a q> A Vn jj inexflicabiliter ib. 

II* Raro per ^>\ («o») praeinissura adverbio, e. g. O-^ 

A4aO|£ indiscrete y indiffcrenfer (siue discrimiue et delectu), 

Adfer L. Syr. Inst. p. 56 lin. ult. AJLA*£u* O^ indili&en~ 

frr (segniter) Barh. p. 453 lin. 6. A J ^ x^a^ q^ imper- 
fetf? {nm i^uitns) ib. p. 558 lin. 4 a fine. 

HI°» Per |Xq {sine) substantivo praepositum, licet rauo, e. g. 

]£±£+ }£s inscienter Ass. T. III. P. II. p. 2§7 lin. 17,* clain 
(oformdrkt) Barh. p. 135 lin. ult. 
IY° Per lh (sine) substantivo praemissuni *),,e. g. Ll^uo u* 

immisericorditer Ass. T. I. p. 27 col. 1 liih 15. foolflj |J 5 

avoficog Rom. 2: 12. ]}**) JJ? et JA^^p jjfj dcpoficog Luc. 
1: 74. Jud. vs. 12. Adde dxcolvrcog Act. 28: 3L cx/li6{17ztcoq 

1 Thess. 2: 10. c. 5: 23. ddiakeluTcog Rora, 1: 9. dxctiQcog 

2 Tim. 4:2. 

V* Per jjf^ in-sine 9 praemissum suhsf antivo , e. g. )J*A 

|^1 lv> in-sine pigiitia *rt h. e. impigre, diligeater Ass. 
T. ffl.*P. I. p. 333 col. I iin. 4 a fine. 

yjo j> er ^ jjj rtVra, contra } sine *0, substaulivo praeposi- 

*) Peculiare est jjj praemissum adyerbio: Afj M Q^ ji? illegi- 
time Ass. T. m. P. I» p. 240 col. 1 lin. 7 a fine. Sed forte ibi 
Tertendum: Tollatur nihil, quod non legitime scil. tollitur, 

m) Verbo tenus : in (eo) quod non (est) pigritia, Geterum jj} saepis- 

sime notat sine, absque. 
n) De quo vid. supra p. 87 not. i. Digitized by VjOOQlC §. 49. Noininnm. 91 

tmn, e. g: f A&^aJD" ]if inscienter o) Ass. T. III. P. I. p. 571 

col. I liu. 13, 13. J-05|0 Jj j injuste Barh. p. 590 lin. 4a 

fine. iUegitime • Ass. *Fi m. P. II. p.455 lin. 14. jii^no jfjj 1 
mdecenter p) (Ass. nefarie) ib. p. 365 lin. 23. immerito ib. 
T. III. P. L ?. 150 col. 1 lin. 21. 
VII Per siinplex adverbium, e. g. ^AaffotXdg vertitnr 

A*j£Li<gj Marc. J4: 44 Acu 16: 23. Aa^J^iw Act.2: 3<N— 

'AvtxvziyQiJTtog Aa|J*AL Act. 10: 29. ! 

VIII Per peripbrasin, e. g. p'^£ «» iniqvitate, ddixcog 

1 Pct. 2: 19. Ass. T. II. p.225 Not. coi. 21iu. 2. T. 01. E£ 
p. 382 col. 2 Jin. 15. 

IX Retento adverbio Graeco, terminatione tanien Syriaca 

donato, e. g. iuL^Qfipf daciTwg Barb. p. 383 liu. 4. p. 449^ 
liiu 15. 

Membrum 4. 

Observandum etiam est, quomodo seqnentia expriinantur ne- 
gativa q)- 
1° Nemo^ nullm, exprimititr 

A) Per sj\ j/ et ]j uU[ *) (Hoffm. Gr. p.329. Schaaf 

Lex. p. 34, 35.) — uUj AdL^ wemo vel nullus est. Schaaf 

Lex. p, 35. — ulJJ JT (Jl^s ' NSS omnino netno, plane 
nuTlus Tychs. El. Sjr. p. 93 lin. penult. 

. p y p . # 

o) Dicitur etiam |A^»** 1 ***' *«****'« n. e. inscicnter vel 

potiiLs tWcua Barh, p. 478 lin. 3. .Ass. T. H. p, 372 col, 2 lin. 11 
a fine. . 

p") SZVa^^^) dccenter, convenienter; ut par est Act. 18: 14. 

q"; Loca probaatia, quae non nisi rarioribus parce apposui , copiose ex- 
hibent Ilodeg. ms. et praecipue Opus m», de Particul. Srr. 

r) Item, neuter y de duobus Barh. p. 566 Hn, 15. Digitized by VjOOQlC 92 Svnlaxis §. 49. 

f B) Per ^ jf yel )i |ji «©« sfMM h. e. «e unus quidem 

Barh. p. 284'liu. 8 p. 319 lin. ult. JOTr/ffiu, nemo ib. p. 613 
lin. 1. Ass. T. III. P. 1. p. 461 col. 1 lin. 1. Neuter (de duo- 
bns) vel non alteruter Mfch. Chrest. p. 67 iiu. 4, 5. 

-j- C) Per ^s ]i et jf ^s non ullus «) h. e. nullus, e. g. 

n^ omnis (nllus), cujus nomen est Christianus, \t noninve- 
nietur injinibus ejus h. e. nnllus Christianns cominorctnr. Ass. 
T. I. p. 191 col. 1 liu. 14, 15. Non erat Deus in omnibus 
(ullis) cogitationibus ejus h. e. iu nullis cogitatiouibus ejns ib. p. 
428 col. 2 liu. 15 a fine. Omni (\^ r^) Q u * fogiebat ex 
Armenis non (Jj) prohibebant h. e. nemini prohibebant, Bark 

p. 347 lin. 2, 3. |j yoj \^S nuR* in loco, nt vertit Ass. 

T. III. P. II. p. 298 lio! 20. 
^ D) Per ^Aj] \^ ]i non uUu% f ncmo, Hahn Chrest. p. 

75 lin. penu!t. 
.j. E) Per )0|J^ ]i vel (J ^O^ non quidquam, nihil, de 

re, Act. 13: 28.' Barh. p. 422 liu. 14. 
11° Nihil expriniitur 

A) Per }c£io |i et jf }o££ plus miilies. Schaaf Lex. 

p. 302. >o££ Q^ Ass. T. H. p. 288 col. 2 liu. 22. p. 28* 
col. 1 lin. 1. 
.j. B) Per ^Oj^D A^J^ non est quidquam scn ni/itV est. 

Barh. p. 169 liu. 9. p. 226 lin. JL *) Proprie non omnis. Sic Hebr. te, -tfb et in N. f. Gr. ou TrSs.in- 
terdnm significat nullus, Vid. Gesen. Lehrgeb. 'p/ 831. Vorst. de 
Hebraism. N, T, p. 529. sqq. ed. Fisch. — Idem fit apud Arabes, 

e » §f« iiii=D Jw£=> v^^i* tJ 2*JUt #*«* non amat omnem (ulliim) 
infidclem Coran Snr. 2: 277. Snr. 22: 39, Sur # 3i: 17. ed. Hink. 
2Vo» ow»» (ulla) anima Sur. 6 : 164. Digitized by VjOOQlC §. 49/ Nominnm. 93 

C) Per }o^O ']f y& vel y& }oJio |f owwwio -fitkt^ j. 
prorsus nihil Barh. p. 130 lin. 12. p. 196 lin. 5 a fine. 

D) Per j^ ^ )0|^ P omnino nihil, prorsus nihU^ 
Ass. T. III. P. II.. p. 278'lin. 15. 

P T» t\ £> 

E) P*»r _ ^ra ^ )0j^0 (J omnino nihil, nihil qnid-f 
quam Ass. T. II. p. 172 col. 2 lin. 7« a fine. 

III Nequaquam, neutiquam expriinitur f 

A) Per joGl jf Schaaf Lex. p. 128, 288. 

B) Per y& ]} vel \j y& (prorsus non 7 omnino non). 
Sexcentiesi Barli. p. 17 lin. nlt. p. 127 lin. 13. 

C) Per | Vi ^. N \i vel JJ j Vt ^.N (p/aite aoit, omnino 
nori). Saepe. Act. 4: 78. Ass. T. 111. P. I. p. 575 col. 1 lin. 16. 

D) Per pa^J^ A^ non est omnino Ass. T. III. P. I. 
p. 604 col. 2 lin. 11, 12. 

E) Per tfl^s *\s if vel U Zl^D \^ (omnino non, 
prorsus non, nequaquam). Hand raro. Barh. p. 588 lin. 3^ 8. 

F) Per oi^s n^S, praececlente vel seqnente A-*-^*. (non 
omnino est, nihU omnino est) Ass. T. III. P. II. p. 303 lin. 
nlt. et S£. 1 Joh. 1 : 5. j/o 01^3 ^S \£1d A*^ 

P .7 

|V, \ non est fas ullatenus nec utto modo (Ass, Fas est 

mdlatenus nullo pacto) Ass, T. III. P. I. p. 247 col. 1 lin. 

26, 27. 

>* >* 

G) Per }ooA2s vel ^OoAViV, praecedente vel sequente 

]f Barh. p. 249 lin. 14. p. 458 lin. 9. p. 606 Jin. 16, 17. 

p. 608 lin. 5. 

XY° Numquam exprimitnr i 

>. >. >. 

A) Per }ooAio vel }ooAio — lo vel }ooAioio, prae- 

cedcntc vel seqnente fj . Saepissime. Schaaf Lex. p. 330. Digitized by VjOOQlC *94 Syntaxis §.50. 

B) Fer )o vvS praecedeute vcl seqnerite ]I (non in sae- 
ctilum seu aetcrnitatem) Barh. p. 432 lin. 14. Ass. T. I. p. 261 
col. .1 lin. »lt. 

C) Per ■ i ViNSN praecedente vel setjnente ]i (non in 
saecula) Ass. T. 1 p. 72 col. 2 liu. 16. p. 235 col. 1 lin. 5 
a fine. 

D) Per )g VS ^O praecedeute vel sequente Jf , ab atter- 
no non h. e. numquam antea Ass. T. II. p. 461 col. 1 lin. 13 
a fine. Barb. p. 214 lin. 4 a fiue. p. 534 Jiu. 4. 

4- Y° Nullibi, nusquam, exprimittir 

A) Per +Of^> ]i (non in loco, seu in nullo loco) Ass. 
T. III. P. I. p. 186 Not. col. 1 Ku. 13 a fine. 

B) Per jj ^oj n*£s nullo in loco supra p. 92. 
f Yl° Nondum exprimitur 

A) Per xi i.^|S praecedente vel seqnente ]i • Creberrime. 
Schaaf Lex. p. 409. 

B) Per p j^Cl^i j V)|S usque ad nunc non h. e. 
QVTtco Joh. 7:6. 

§.50. 

Nomina auxijiaria, quorum ope alia fingun- 
tur nomina. 

Snnt quaedani substantiva, qnae, cnm aliis snbstantivis in 
statu constructo copulata, formant nomina tain adjectiva, qnam 
substautiva , modo simplicia, modo composita, qnibus notio post- 
positi nominis quocnmque modo incst. Ejusmodi nomina auarilia- 
ria sunt sequcntia: 

Membrum 1. 

y v .. 

J^ fitius, plnr. i1»Q JUii. Digitized by VjOOQlC §. 50. N o iii i n n m. #5 

I* Exemplis a Mich, et Hoffm* iV€tomniaficis et a Castelto 

ac Scbaafio iii Lexicis prolatis " paucissinia tantuin addo; jiO • 

| ^ V^ f u **° saeculi, ™ n * ] V\\\ • ii^> saecularis f laumt) 
Ass. T. III. P. I. p. 429 col. 1 lm. 14. p. 408 col. 1 Jin. 12, 
13. \2elo m ^£ fUivs Joederu n), PJnr. | Vi i O *Jj£ filii 
foederis vfy dkuntiir saWdotes, Kntfs Ofirest. p. 38 lin. 3, 4, 
peonlt. (coll. Mieh: Chrest. p, 24 :)iu< 8; p; 25 lin. 3.) mo- 
nachi, cautoresi, ete. Filn Clerih. e. Clerici *) Ass. T. I,p,2$2 
col. 2 lin. penulti Fitii ecclesiae y ut saepe vertitur ab Ass., velut 
T. ffl. P.I. p. 301 qoK 2 lin. 1*. p. *©» cok 1 Jin. 20 et 19 
a fine, vertitur etiam Ecclexiastici *) (quod speciatim significare 
videtur) Ass. T. II. Diss. de Mouophys. Sign. s. p. 7 lin. 13. 
T. ffl. P. I. p. 284 coi. 1 liu. 9 et 8 a fine. Barh. p. 430 Kn. 5, 
Ftlius naturde (moae, nestrae) h. e. consubstantiaJis (mihi, 
nobis) Ass. T. II. p. 32 col. 1 lin. 8 a fine. Mich. Cbrest. p. 4 
lin. 12. p. 7 lin. ult, Fitius educationis ejw h. e. alnmnns 
ejus Ass. T. II. p. 213 col. 1 Hn. 10 a fiue. Filius educationis 
vesirae h. e. inter vos cducatns Barh. p. 374 Jiii. 14. Filius 
discipiinae (instituiionis) h. e. aluinuus Ass. T. II. p. 467 coL I 
lin. 7. Filii scholae et amoris et domesiicationis b. e. condisci- 
puli ei araici et fafniliares ib. T. IU. P. I. p. 144 Not. coL % t) Qui alibi dicitnr j -^^ Ass, T. III. P. I. p. 408 col. 1 fin.18. 

p* 578 col. 2 lin. antep; 
a) Seu voti; nam j * £ * Q significat votum sacram^ pecul, monastictim* 

Barh. p. 76 lin. 15. Ass. T. IH. P. II. p. 892 lin. antep. 
-w) Syri eos ,-> qni ad munus aliqnod Ecclesiasticum obenndam constitnti 

sunt, si ma*es sint, filios foede- /*, si feminae, filias foederis appel- 

lant. Yerba snnt Assemani, T. m. P. II. p. 888. 

x) Idem quod Qa^g * x Q Clerici Mich. Chrest, p. 19 lin. antep. 

p. 20 lin. 4. 

. p p 
*) Idem qnod (1x3^^, Ecclesiaslici seu Qerici. Vid, Ass. T. III. 

P. II. p. 78tf Cap. xil. Digitized by VjOOQlC 96 SyntaxU §50. 

lin. 19 a fine. FXi exercitus ejus h. e. milites ejns Baitf. p. 
237 ljn. .7. p. 289 Jin. 5. FUii regni ejus h. e. subditi ejus 
ib. p. 454 lin. 13. 

11° Peeuliaria sunt GftA^Ar *A ^few» Aorae wae h. e. ea- 
dcm bora y), statim, Ulico, extemplo *)> qnod non modo cnm 
6mgulari masc. Ass. T. I. p. 49 col. 1 liu. 12. sed edaini cum 
singnlari.fem. Mattb. 21: 20, et plurali Ass. T. IU. F. L p. J50 
col. 1 Jin. 8 a fin$. conjungi potest (Cfr. Hoffm. Gr. p. 287). 

CdoQ^ f^> filius diei sui h. e. eodemmet die a ) Barh. p. 448 
Iin.9. <JLaH .f£> itermn, denuo ») (an pr./&W imhV) BarJb. 

p. 180 lin. 8. p. 594 lin. 14. c). ^jAffiO J^ an, qui a 

/«•£© sen />one erant? Barh. p. 289 lin. 10. 

v y " 

111° y£2 filius, Plur. il^ /S/iV, saepe notant incoiam , tin> 

cofa* Joci alicujus, et formant nomina gentilia, e. g. /%V -^/rt- 
coe, Africani Barh. p. 129 lin. 5 a fine. FUii (iucolae) insulat, 
insnlani ib. p. 110 Kn. 8. Filii Antiochiae, Antiocheni ib. p. 
72 lin. 10. Filii regionis ejus h. e. populares ejus ib. p. 82 
lin. 11. FHius urbis ejus h. e. concivis ejns Hebr. 8: 11, Fuu 
orientis, Orientales Ass. T. III. P. I. p. 56 col. 2 lin. utt. 
FUH coenobii, Ceenebitae, ib. p. 107 col. 1 lin. 15 a fine. T. I. 
p. 527 coi. 2 lin. 3. Adde noXitav JL,nc. 15: 15. c. 19: 14. 

y) Idem quod JA^JfcJS flio (SchaalLex. p. 605) yel \^A, \± -^ 

una eademque hora h. e. statirn, iUico Barh. p. 502 lin, 11, p, 541 
lin, nlt. 

*) GlA^hA. gA sequente Dolath, tignificat sintul ac Asa. T» I. p, 

218 col, 1 lin. 27. 

a) Simile est Hebr. ttb^ *p eademmct nocie Jon. 4: 10 Ceterum 

dicitnr etiam ^V^ A ^ die suo h. e. eodenunet die # Barh, p # 278 
lin. 10. 

b) Idem qnod *▲*£} ^£* 

c) Yitiose scribitur wfcO*55 «^ Barh. p. 9l lin. 9. Digitized by VjOOQlC §. 50. Nomimi^ 97 

s 

itvomot Act. 21 : 12. 'lagooolvfihai Marc. 1 : 5. K^rcg Tit. 
1: 12. Ft/iV (iucolae) pagi In- Tanur Ass. T. 111. P. I. p. 601 
coL 1 lin. 12 a fine. 

r 
IV -fZ* inservit etiam exprimendac aetati, atqne respondet 

Latino natus (gammal), e. g. ^lX' \&a Ji£ fiUi quot 
annorum h. e. qnot annos nati, Ass. T. 111. P. I. p. 342 col. 1 
lin. 21 a fiae. FOius 8 dierum h. e. 8 dies natns Phil. 3; 5. 
Filim trium annorum IJlich. Chrcst. p. 36 lin. 9. Filiua 20 
annorum ib. p. 109 lin. antep. Filim annorum 12 Lac. 2- 
42. Ft7iiw annorum 22 Ass. T. 1. p. 289 col. 1 lin. 4 6 7. 
Filii annorum meorum h. e. coaetauei mei, Gal. 1: 14, ' 

Membram 2. 

^tp flia, Thr. &S£ filiae. 

1« (Cfr. Mich. Gr. P . 255. Hoffln. Gr. p. 288.) jLu ^o 
y?/»a hominis h. e. homo femina «0> sen simpliciter femina Ass. 

T '-* 1 ; p ' 9l r co1 ' * liD ' 12 a ^ 6 * P * 310 ^ 1 ' 2 lin - M,t - 

l^To ^2^£> y?/»« /oerfcr/s e) pj ur . j^f^ AiV y^ • 
/owfer/* h. e. virgines Deo sacrae, seu pnellae, qnae Yirginitatciu 
Deo staliili focdcrc obstrinxernnt , nt explicat Ass. T. I. p. 47 
rol. 2-lin. 4 a fine. T. 111. P. 11. p. 888 Jiu. 10, 35 — 37. 
(Cfr. snpra p. 95 not. w.) Sic dicnntnr Monialeg, Biaconissae 
etc - K®1 Arp fliajugi h. e. conjnx, nxor Barh. p. 515 

• P >> P •• 

Jin. 6. CliociQ^ Ai£> filiae familiae vel cognationis suae 
h. e. cognatae ejns ib. p. 202 Kn. 1, 2. Ass. T.lll. P.I. p .280 

. PP 7 - ■ .. 

d) Sicut \±2 J^ homo mas, da quo ride Mich. G* p. 151, 254. 

e) Vel twti, Cfr. supra p, 95 not. u. — Huic opposita est Sj^ 
• p. p — - 
V^fl^^ JSK» «t»i<ff, h. e. «aeculari*, laica Am. T. I, p. 189 col 
2 liu. ult. 

7 Digitized by VjOOQlC 98 ^jntaxis §. 50. 

col 2 Kn. 2. Filia (h. c particcps) mysteriorum spiritualmm 

ib. T. IL p. 183 col. 1 lin. 15 et 14 a iine. 
i 11° Filia pro incvla seu JiabHatrice, e. g. filiae Hier6soItj- 

mae~h. c. incolae Kierosolymitanae Luc. 23: 28. 
j. III Respondet Latino fiafa (gammal), e. g. pG£» ^g^ 

.u. yj//a ip/o# annartrm h. e annos nata Ass. T. III* P. L 
p. 336 eol; 1 iiu. 8 a fine. FSia 13 atikorum Bark p. 50 lin. 
13, 14. Ftlia annorum 12 Marc 5: 42. 

Membrnm * 3. ' 

ft *«^ cifomt» (locns qnilibet) 
1° Exemplis, quae collegemnt Mich. et Hoffm. in Gramm. et 

Castellus ac Schaaf in Lex., pancirta tautura addo. A-*JD 

ijjtfapf domus absenliae (aTtovotag) h. e. latrina O Barh. 

p. 497 lin. 5. | ml? Aa£ epiphania «) Ass. T. II. p. 163 

% col. 1 lin.5 a fiuc. p. 164 col.l lin. 15 a fine. fco^ A^O 

oraiorium Mich. Chrcst. p 89 lin. 12. p. 96 lin. 8, 10. ZL^O 

\ZtmJSff domus adorationis h. e. templum, oratorium, sacellnm, 
pecnhitftihainmcdannm *) Barh. p. 89 lin. 12. p. 221 lin. 5 a 
fine. 1 A "i O A **^ domus sanctvrum Ass. T. II. p. 221 col.2 
lin. 5 et4 a fine et l*?Q£ L+& domus sanctitatis ib. T. I. 
p. 135 col. 1 Kn. 8. et j^^Q^D A^TD domus sanciuarii ib. f ) Cfr. Lorsbach Archiv P. I. p. 257. 

g) Etiam simplex nomen j^tJ^ saepe significat Epiphaniam in Ass. 

B *°- >* ,' 

h) tyiod saepe dicittur uno vocabulo in Lexicis desiderato, f^ ^Tff^P , 
Arab. Jcsu*w« Mosqute. Barh, p. 108 lin, 6. p. 120 lin. 7. Digitized -by VjOOQlC §. 50. Nomiuum. 99 

T. III. P. I. p; 246 coL I lin. 1, 7. h. e. sanctuarium. — 
f 1.?i>tOi A^2 domus institutionis h. e. sckola Ass. T. III. P. I. p. 

183 col. 2 Jin. 1. ]f2iSff A^A domus litfcraturae h. e. schola 
ib. T. III. P. II. p. 919 lin. 11 a Jine (iibi nomina qnjiedaro 

1 t " . - 00 

Scholae recensentur). f^jj A ^^ i) domus dtipittationis vel 
inquisitionis h. e. schola, gyisinasium vel academia Barh. p.483 
lin. 4. | V^^^v» , A^O domusne saturationis y au apodipni? *) 
h. e. triclinium, \\t vertit Ass. T. III. P. J. p. 217 Not. col. 2 
lin. 7 a hne. . jifei^r A^D domus patrum h. e. doraus pa- 
triarchalis , patriarchnnn Ass. T. III. P. I. p. 347 col. 2 Ku. 7, 
8. p. 507 col. 1 lin. 5. .Q i £><^QL2aDJ Ai^ episcopium, tlo- 
mns episcopalis ib. p. 483 eol. 2 lin. 14 et 13 a fine. p. 484 
col. 2 lin« 20, 21. ^rkrs^ AaJD diciconium sen diaconicum l ) 
Ass. T. III. P. I. p. 460 col. 2lin. 15. p. 531 col. 2 Kn. 22. 
j?C~A, A^O balnearium Tyehs. Phvsiol. Syr. p f 9 lin. 6 a 

fiue. jLo^Q^a A*«A sedes (hemvist, residence) Ass. T. II. p 

444 col. 1 lin. 9 a fiue. j «^ ^^ Aa^D ffoww* scssionum 
\u e. liber Jndirnin V. T. m) "ass. T. 111. P. I. p.< 175 col. 2 i) Scribitur aliquoties in Barh. , e. g, p. 493 lin. 14, 18. A^S 

j ^ *«« j sine dubio vitiose. — Cfr. Barh. p t 611 lin. 7. cnm Ass. 

T. m. P. 0. p. 126 lin. 16. 

-00* 
k) f Si^^^ aliquoties legi , significans apodipnon, sen completorinm 

post vesperas Ass. T. m. P. I. p. 526 col, 1 lin. 6 a fine et antep. 

T. III; P. H. p. 339 lin. 7 , 8, 28 (ubi peractio hnjus officii me- 

iaoratur). Cfr. Suicer. Thesaur. in anoSeTnvov. 

1) Diaconium vocant Syri eam templi partem, quae cancellis altaris 

clauditur, teste Ass. T III. P. II. p. 680 lin. 7 a fine. p. 854 n.2. 

m) Qui etiam dicitur j^^O^J |jSAs Ass. T. II. p. 218 Not. 
co4. 2 Hn. 10 a fiue. 

7* Digitized by VjOOQlC JOO Synlaxis §• 50. 

liu. 8. Item Cathismata *) ib. p. 507 col 1 fin. 11, 12. T. 
III. P. II. p. 939 lin. 16, 17, 19. Voa^o&pO ZU^ catholici 

carttus o) Ass. T. 111. P. I. y. 530 eol 2 lin. 1. lAAio" AaO 
sepulcrum ib. p. 52* col. 2 lin. 11, 33. 
f 11° Inservit* fonnandis uominibns patronyinieis, e. g. A^O 

• *gi domus Hagar p) h. e. Hagareui seu Arabes Ass. T. I. 

p. 126 col. 1 Hu. 16. Regnum.quodappellaUtr <p|^7 A*S9 
&»mufariMi Jb. T. 11L P. I. p. «6 cok 2 liu. 19. Thronus 
j^ l^^v, A a «-n « Abbasidarum Barh. p. 580 liu. 1. Regnum. 

^ Vs A^S? Magogitarum ib. p. 601 liu. 14. Itnperium 
Rfcgo&iarum ib. p. 578 iin. penult. 

III A^^ saepe notat regionem (Hoffin. Gr. p. 286.), e. g. 
LlariS & -^ f*£*o (ditio) Persarum, Pcrsia q) Mich. Chrest. n) Etiam simplex nomen j^^OiC sessiones, significat idem quod 
Gr. xa&iopcna h. e. divisiones seu sectiones Psalmorum, tnm , eriam 
Canticat iUa, quae sedendo recitari solenu Vid. Ass. T. HI. P. I. 
p. 71 not. 2. p. 167 not. 2. p. 212 not. 1. Suic. Thes. in xd&urfia. 

Cast Lex. in <Mfl£2 - £ Q t — At Ass. T. IEt. P. n. p. 691 n.4, 
explicat per tres officii noctwrni partes, auae Graecis Cathismata it- 
cuntur, 
o) | A i Q significat rarius, ut Ar. c^-9» versum, stropham (en wers, 
en stanca) Barh. p. 521 lin. 4. Ass. T. III. P. I. p. 535 col, 2 lir. 
2* T. III. P. II. p. 242 lin. 10. Cfr. Lorsbach Archiy P. I. p. 242. 
et Freytag Arab. Yerskunst p. 1 , 11 5. 

p y 

p) |A^£j% constr. A..**7> saepe notat familiam Barh, p. 158 lin.4. 

p. 51 6 lin. 6. Cfr. meam Comm. deVar. gen. et num. p. 75 not. f. 

q) Quae etfam dicitur s&Q^ Ass. T. m. P. I, p. 399 col. 1 lin. 16. et 

<TV P 

Jtf|-P A-iJ^ ih. p. 403 col. 2 lin. 17. Digitized by VjOOQlC §. 50. Nowinnm. iOl 

p. 10 lin. 6* LisiGU^ A^bO regio vel urbs Hniitiun, confiniiim 
(gran&-provincc, gransland, grans-stad ) Barh. p.167 lin. 2. p.259 lin. 
5 a fine. Speciatinrita dicifur pars imperii Romaui, Persidi oontigna 
Ass. T. III. F. 1. p: 413 col. 2 lin. 5. Barh. p. 66 lin. 10. — 

Inferdum praeponitnr p^f, e. g. jwi*ioo3 A^^5 ]hjd\ terra 
regionis Romanorum \ss. T. 1. n. 31 col. 1 lin. 4 a fine. 
Terra regionis AramatOrum ih. T. III. P, I. p. 506 col. 2 
liu. 4. Terra regionis Arabum Barh.* p. 467 lin. 8. *) 

IV &*JD saepe notat urbem y et modo in noniinibus nrbium 
forniaudis necessariuin est 0» modo praeponi omittive libere potest. 

Cfr. Mich. ad Cast. Lex. Syr. p. 96. 

. *_ 

V° A-4-O (domus) yidetnr luterdnm ahundare , e. g. A^^ f 

|^b!po5 Romani Ass. T. II. p. 61 col. 1 lin. 9 ct 8 a iine. 

I i A i iii A*£) anachoreiae ib. p. 350 eol. 1 lin. 9. A.^2 

p£soJ «arfm T. III. F. II. p. 32 liu. 20. l£lf£ &+£> 

Scripiurae ib. T. I. p. 323 col. 2 iin. 20. ^OS A^TD PauJus 
Sampsatenns Mieh. .Chrest. p. , 15 lin. 9, 10. Sic nouiiaibns 
Adam Ass. T. L p. 104 col. 2 lin. 27. Antonius ib. T. III. 

r) Qnae dicitnr \^ £ * Lq - ^* p^( wgio limitum Ass. T. III. P,I. 
p, 405 col. 2 lin. 9. Cfr. Lorsbach Archiy P. I. p. 269. 

8) — 4>0lJ A^JD Act. 2: 9. et \2oi<$ll A-iJD Mich, Chrest. 
p, 64 ttn. 12« Tertendom est non regio ftuvierum, sed fefer fluvios 
(q, d. interamna sc, regio) h, e. Me*opotamia y inter flnvios Euphra- 

rc^to giwc t»fer duos.fluvios (sita est) Barh. p. 430 lin. ult. p^J 

—UkiGlJi *■**£*£ & 1 A ^* rfig^w y»ae witer «?»©* fluvios ib. p. 469 

lin^S, 6» 
t) Solent Syri Tocera Ite/fc nominibns dmtatiim praeponere, nt Graeci 
Tro/.tv postponnnt. Verba sunt Ass, T, II. Diss. de Monopnys. Sig". 
k. in Toce Amoria, Digitized by VjOOQlC 1*2 Syutaxis §• 50. 

P. I. p. 151 lin. 5, Abraham ib. T. I. p. 72 co!. 2 lin 23,24. 
Mar Daniel ib. p. 83 col. 1 lin. 21. Mar Eugenius ib..T. III. 
P. I. p. 28* col. 2 lin. 20. Mar Mares ib. p. 506 col. 2 Hn. 8. 
Mar Joannes ib. T. I. p. 362 col. 1 lin. antep. Ananias ib. 
T. III. P % II. p. 345 lin. 12. praeponitur quilflcra A*£^, sed in 
Versione omittitnr ab Assemauo. 

Memhruro 4. 

n^I^ dominus. — Exemplis in Mith. Gr. §. 116 et Iloffui. Gr. 

p. 288 collectis adde: Ci]j$ x^O dominus secreti ejvs h. e. 
consifiarins ejus Barh* p. 156 )w. pcmilt. Plnr. ib. p. 219 Hn. 
nlt. |5|-A4j |(5LLoa, ^xv«^ domini nominum mutuorutn h. e. 
hoiucnjnii Ass. T. III. P. I. d. 591 coi. 2 lin 5, 6. 

Meinhrum 5» 

fpo dominus; possessor *> Exemplis in. Micb. Gr. §. 116 

et Hoffm. Gr. p. 288 obyiis adde: ]jL*2>* jpo Matth. 13 1 27, 

K. Tjchs. El. Sjr. p. 681k.4. et JA*^> <5i£io MaUb.M: 

25. dominus domus, olxoSeonoTriQ. \Zil *p& domini (pos- 

sessores) aedium Barh. p. 186 lin. antcp. jLttai +p& divites 

*b- p. 180 lin. 3. p. 566 Jin. 3. JA^U4 wl^ sapientesib. 

p. 441 lin. 3. \z>Z\£)i e£io auctorlibriih. p. 30 Hn. pennlt. 
p. 283 Jiii. 6 % Domini artium vilium b. e. qni artes viles exer- 

f «) ti 1 ^ a*" 4 * «W notal po$se$*orem> e. fc. Accusavit Chrislianos, quod >* y p multifudinem opunt Arahum occultavcrinl y et occisi sunt .OSLajJLD 
possestores fomm (^opiun) Barh. p. 530 lin, 10. Adde ib. p. 2i4 iin. 
10. p/ 2(>0 lin. 3. p. 457 iin. 5 a fijie. p t 431 lin, aatep. Digitized by VjOOQlC §.50, l Noiaianm. 183 

ccnt Tjchs. £1. Sjr. p. 104 liu. 4. jj£io)*, <*£i£ $m vesper- 
tinas preces auspicattir Cast. I^ex. Sjr* p.*868. 

Menibrnm 6. 

]2'flc domina, e. g. f Aa^j ^t^P ^ omtl,a «fowws »• c * 
hera, olxode(mo7va Barb. p. 98 liu. 14 t 15» 

Membrnm 7. 

*JL*5 <x*pu/. — Exeuiplis in llfcii» et Hoftn. Gramm. et 

Castelli ac Schaafii Lex. obviis a3de: jj^j *JL*9, saepe *0 et 

Jl V>oVi *▲*? architnandrita, coenobiarcha % aibas Ass. T. 1« 
p. 353 eol. l"lin. 4, 6. T. III. P. I. p. 89 coLl lio. 5, 7, 12. 
|-2^' *▲*? princeps ecclesiae, ecclesiarcha x) Asg. T. 111. P. 

II. p. 550 liu. 4. p. 646 liu. 6, \ju2aL& - *JU? archidia- ' 

conus Ass. T. III. P. II. p. 838 Jiu. 9 a fius. U^^ *A*i 
archidiaconus ib. p. 791 liii. 12 a fihc, quoil vertittir ettmn ©$e- 
cn praeses ib. p. 902 col. 2 liu. 25 et 24 a fiue. ) t " A o *▲*$ 

princeps presbyterortm, archipresbjter ib. p. 841 lin. 5 a fine. 

% p y 
p. 842 col. 2 lin. penult. jLs^oio *▲*? Ctf/wf *<?dw (seu thro- 

ni episcopalis) h, e. episcopus, praesul ib. T. I. p. 465 col. 2 

Kn. 16, 17. p. 466 col. 1 lin. antep^ stj. 1 sqaaz - ^f *▲*? 

w = = 

et l^onTTTt^jJ ^fc*? archiephcopus Ass. T. II. p. 15 col. 1 
lin. 1, 2. p. 78 col. 1 liu. 7. p. 81 col. 2 lin. 9. ^ti 

^PP 7 7 „ 

&L+1 -, a ^S"» archiman&ritae , abbates Ass. T. I. p, 379 
• = 

col. 1 lin. 14, «11. 

x) Ecclesiarchae sunt oeconomi monasterii, ant Cellarii, As». T. III, 
F. II. p. 789 lin, 5 a fine. p. 846 lin. 21 sq<t Digitized by LiOOQ lC 101 Syutaxis §. 50. 

Idtrumm merarcha T) (Catholiciis vcl Patriarcba) ib. T. III. 
P. II. i». 702 col. 2 lin. 10 a finc. | ## #\a ^5 et LL> 

w ' s sc a: 

f^JL^Ap princeps aposfalorum, ij. <l. archiupostolus ib. p. 345 

lin. 12. p. 464 lin. 8 et 7 a /ne. |aS^ *▲*? chifiarchus, 
dnx mriieuornm Barh. p. 603 Hn, 8. Plnr. ib. p. 601 Jiu. 5. 
Apoc. 6: 15. j^oj-lo <*▲*? ceuturiones Knos Chrcst. p 84 

Jin. 3. j^OS? JU9 myriarchus Burb. p. 603 iin. 12. Plur. ib. 
p. 601 )in. peimlt: sq. j^Qfi?) %▲*? princeps meiicorum, ccq- 
XiccTQog ib. p.tl84 liu, 5. ) ##^V> ^ufc^? navarch i ib. p.406 
)m. 12. j^oAs *A*i> aQxiyQawiarsvg, pcr qnod nomen 
explicatnr Arab. [J^> ^&\*o (praefectus seu praeges seijatus 
seu summi consiiii) Barh. p. 586 lin. 15. ut et per | q v y ^j . A .: 

ib. p. 599 Jin. 8. ] 1 A q ***$ primarius principum seu pro- 
«tfnwi, appellatnr Vezirus (^*) sen snmmns regni praeses 
Barh. p. 240 fin. 7. p. 253 lin. 12. et Papa Romanns Cast. 
Ux. p. 841. j^oLOf ^£ vel j^(5U^| ? \l*l caput patrum 
appeiiatnr Patriarcka V. t! Hebr. 7: 4. Episc^nts Ass. T. m. 
P. I. p. 159 col. 1 lin. 1. Papa Romauus ib. p. 602 col. 2 
lin. 8. jU,A Olr *▲*£ coenobiarcha *) ib. p. 487 col. 1 Jin. 

y) Quemadmodum j #fl?## non modo est epiiheton episcopi Mich. 
Chrest. p. 39 lin. 5. sed saepissime notat Episcopum (Mich. Gr; } # 118.), 
quin etiam Abbatem (Lorsbach Archiv P. I. p. 281 noO, ita quocrae 

3 5 * y 

\^ C\ #n? # # significat episcopatum , vel etiam episcopum , abstracto 

posito pro concreto (Cfr.4nfra $. 74.) Ass. T. II. p> 218 Not. col. 
2 Hn. 14, 15. 
• p >> 
z) f^^cJL^ saepe notat coetnm monachorum, et rertitur ab Assemano 

modo coctus sacer y modo cocnobuae, modo coduobium seu monastcrium 
(Suppl, JLex, ms.) Digitized by VjOOQlC §> 50. Nomiunm. 105 

7 
nlt. ■ «i V| n *±aS caput excommunicationum, Ass^ dux im- 

piorum (seu scclerafissimns) ib. T. I. p. 531 cbl. 1 liu. 4 a fine. 

JJjJW <^-tf primus ordine ib. t. II. p. 389 Not. col. 1 liu. 25 

a fiue. j?3t£2 *▲*? protomariyr ib. T. III. P. II. p. 381 lin. 16. 

\j£2>o4 JL^ proiotupus ib. T. III. P. I. p. 260 col. 1 li». 

• P 07, 7 7 = 

antep. j^ojtfU A^^io >l^p in capite medietatis fluvio- 
rum h. e. iu siimnio medio iuter (inidt imelJan) flnyios ib. T. I. 
I». 462 col. 1 liu. 4. |^o.| a £) *Aa5 summitas vulius sen frons 
ib. T. IU. P. II. p. 275 liu. 6, 7. ~ 

Membrum 8. 

y « & mt> y 7 

Atfc*5, Emphat. |Aju£ caput «)> e. g. jj^j AdL*$ jb- 4. 

batissa, <XQxm<xvdQkiQ> qnae etiam simpliciter )iuA*9 praefe- 
cia dicitnr. Ass. T. III. P. II. p. 917 Jin. 14 et 16*a fine. 

Membrura. 9. 

7 

s^h princeps, praefectus. Exemplis inMich. Gr. §. 116. 

• •• >- 7 7 

et Hotim. Gr. p. 288 collectis adde: ' pooiUiJ ^i prdefe- 
ctus pistorum, aQXtaczoTtoiog Barh. p. 516 lin. 7 LJJLlo -*-*^ f 
archangeJi Ass. T. III. P. II. p. 202^ lin. J2 a fine. ^F 
1 1 aVqa^ archidiaconus, et fA^A.D *S$ archipresbyter ib. 
p. 838 lin. 6 et 7 a fiue. f^7 \a w^3 princeps aposiohrum 9 a) Usurpatnr , «bi de feminis aut femininis sermo est , e. g. EccJesia 

* P P 7 

Roftuma est ^y^* AAa3 c«/>*# ecclesiarum omnium Ass. T. III. 
I'. I. p. 605 col, 2 lin. 12 a fine. Digitized by VjOOQlC 106 Srntaxis §.50. 

q. d. archiapostoltis, Hahn Chrest Sjr. p. 44 lin. 9. s-C? 

. •• 7 

jwSVilo praecqmus inter vexatos Ass. T. II, p. 229 col. 2 

Iiiu 10, pi^j ^9 princeps certaminis^ Ase. pugtluw for- 

tissimus ib. T. I. p. 334 col. 1 lin. antep. (^O^DOS? f^5 
prae/ectus sacerdotii, Ass. summus ponfijex ih. T. III. P. II. 
p. 671 ooL 2 lin. 3. 

Membrum 10. 

•J- Nomina innnernm abstracta, quae coucretis per *Jl*9 et 

^5 (Memb. 7, 9.) formatis respoudent, his modis exprimuntur: 

I ^ A j A | A A * praefectura coenobiiy muuus archimandritae Ass. 

T. II. p. 233 col. 1 Jin. 15. j^QJcis ^Oi*£ aQxieQ£ia *)> 
yertitnr ab Assemano summum sacerdotium T. III. P. II. p. 673 
col. 2 lin. 10. pontificatus ib. p. 703 col. 2 lin. peunlt. et sae- 

pins episcopatus T. I. p. 280 Not. 3. j^Q^DOS ^OA*5 
pontificatus ib. T. III. P. I. p. 272 cpl. 2 liu. 12 a fiue* 
jvnrr?^ i^ ^o^a? hierarchia (ange)ica, ccclesiastica) ib. T. 

H. p, 120 col. 1 lin. uU. sq. p. 121 col. 1 liu. 10. £*2) 

\2oAU& olxovofxia Lnc 16: 2, 3, 4. {JiaJstt JLo^y 
summum sacerdotium, pontificaitts Luc. 3 : 2, Ass. T. III. P. 
I. p.344 col. 2 liu. 7 afine. jio^DOO ^OS? idem, ih. T. 
m. P. H. p. 32 lin. 9. 

Membrnm 11. 

•^. y • •• /t> « y 

•J- Jt— ^ liberiy e. g. tfUg^* liberi ejus (scil. Edessae) h. e. 

. -- . 

b) Adject. f-ft T^fr^i"^ pontificalii , ao^ieoartx6$ As*. T. III. P, I. 
p. 573 col. 1 lin. 5 a fine. col. 2 liu. 1. Digitized by VjOOQlC §•51. Nomiuum f 107 

incolac, cives «) Ass. T. I. p. 412 coi 1 lin. 7. p. 417 col. 1 
lin. 7. T. III. P. II. v . 135 lin. 18. ji^? <5lI£J fifert 
(Ass. >BBf) Ecclesiae d) jb. T. III. P. II. p. = 693 lin. 14 a fine. 
Ecclesia et liberi eju$ ib. T. III. P. I. p. 273 col. 1 lin. antep. 
Knbs Chrest. p. 107 Bn. 4. GliU^ >*££* domestici ej m e . 
Barh. p. 235 liu. 4. " ; 

Membrnm 12. 

Ir^^^S e - g* |i*-* *£££*) twi exercitunm h. e.f 

inilites Barh. p. 106 liu r 4 a fiue. j&^? |£a!L i/tW mnu 
**«<?, Ass. eruditi Ass. T. II. p. 73 col! 1 lio. 2. §•■ 51, 
Adjectiva in substantiva tranfceuntia. 

Exemplis in Mich. Gr. §. 118 et Hoffm. Gr. p. 289 obviis 
adde: jii i n (fr. senea;) avus et JA a-. ^X av ; a ^ sg <y. 
IU. P. I. p. 338 col. 1 Mn.8 a fine. col. 2 Ik. 4, 5. Barh. p. 
6 Jiu. 3. p.^148 liu. 2. p. 460 lin. 10. P? 499 Jin. 9. p . 185 
lin. 1, 4. JJLftj© f ) Ass. T. III. P.i p. 571 mL 1 Jin_9^ }^ ••>. y 
30 ^i *«&m' P*o «*co7i# Ass. T. I, p, 414 col. 1 li». 13. 

et in N. T. Gr. t*xv<*. 

d) Liberi Ecclesiae videntur praecipue notare Ecciasiasiicos « n| -^ 4^\ 

| ^|.\ ^n cccZesiae, supra Memb. 1 o. I. 

e) Domesfici dicuntur oinnes, qiii in domo sunt (yefot iiberi Yernae) 
exceptis patre et matrefamilias. Cfr. Scnaaf Lex, p. 68. 

f ) Simile est Hebr. ^mi&H Gen. 47: 6. 

g) Propr apertus, subaudito J^ As , quod Laud raro significat liite- 
ras 9 epistolam y scripium. Digitized by VjOOQlC 106 Synftaxi* §. 52. 

fiue, et sacpius Plur. j^As ib. p. 591 coh 2 Kn. 10. T. I. p. 
528 col. 1 ]in. 8 a fiue liitcrae paienies, diploina. 

§. 52. ; 

Adjectivorum circumscriptio. 

Adjectiva quidem sat multa habent Syii; amant tameii, sive 
defectus iuterdnm caussa sive varietatis, haec a!io atque alio mo- 
do circumscribere : id quod iit 

1° Per substantiva, ab aliis substantivis recta, et qnidem 

* P >\ >■ 

f A) recta per statnra constrnetnui *)> e. g. j-*?Q^> **oi 

Spiritus sanctitatis h. e. sauctus Ass. 'f . I. p. 53 col. 1 liu. 
antep. Sic, urbs sanciitatis ib. p. 527 col. 2 liu. 4 Vestes 
sanctitatis ib. p. 528 col. 1 lin. 5 a fine. f^Q^D >OJtf venc- 
nnm mortis, h. e. mortiferura, letale K JBarh. p. 322 Jin. 14. 
p. 574 lin. 7. j^o^ ^ caro boum h. c. bnbula ib. p. 

223 liu. 5. Lscw <*j)^D *>««« awra* Ass. T. II. p. 283 col. 2 

lin. 8 et 7 a fineV gj^nn tnV) ^o]*L^tf multitudo humilt- 
tatis ejus h. e. mnlta ejns humiiitas ib. T. I. p. 37 col. 1 liiu h) Ne unum craidem exemplum status constructi (sed tantummodo statos 

emphatici cum praeiixo Dolath) ita usurpati aitulerunt Mich. in Gr. 

I. 119. et Hoffm. in Gr. p. 285. 
* , p > . p > 

i) Saepius per Dolath, |^5Q-D5 jU^05 Asi. T.I. p. 45 col. 1 lin. 

• P = 7 • ^ > 

6. aut per adjectiTum ),Ai|-° p*05 ib. H*. 8. Patet ergo, Sy- 
*os, Tariandae tantum orationis caussa, adjectiva interdum circum- 
scripsisse, 
k) Per Dolath, ]2q2£>> \±Q& Barh. p. 204 Hn. 11. Marc. 16: 18. per adjectivum ]jA-b^aiO \Lz£Q Barh, p. 558 lin. 9, 

**• y %p 
\) Per Dolath jl5o2j |j-S30 Barh. p. 223 lin. 6. Digitized by VjOOQlC §. 52. Nominnm. 109 

8, 9. JAiocu +-^& mulium dierutn h. e. per multos dies *») 

Barh. p. 83 lin, nlt. Add. Luc. 4: 25. j^DQu ^ i No pa- 
rum dierum h. e. per paucos dies *) Joh. 2 : 12, Barh. p. 409 
liu. 2. Parum mettsium , . paitcos menscs Bnrh. p. 105 lin. 3." 
Parum piscium Matth/15: 34. } HiM Li, <J£^] caterva anno- 
rum h. e. aliyiot' annis °) Barh. p. 217 lin. 4 et 3 a fine. p. 
609 lin. 14. 

B) recta per Dolath genitfri uotam (Mich. Gr. §. 119. Hoffin. 
+ppy*p>>py 
Gr. p..285.), e. g. PH^? j^licufll /W« veritatis h. e. 

vera p) Ass. T. I. p. 9 col. 1 Hn. 7. j^pjitf? |^^3 «»•*« *r- 
gcnti (argeatea) ih. p. 49 Not. col. 2 liii. 1. Metisura recti- 
tudinis (recta) ih. p* 237 col. 1 lin. nlt. Imago aeris^ aerea 
Barh. p. 72 lin. 13. Mors horae sen momenti h. e. snhitanea 

^ p s y ' £ % y # # 

ib. p. 85 lin. 3. ] 1 * ^lBUfrS? f-^r^ re fy uwn CKnstianorum 

Ass. T. I. p. 372 col. 1 iin. 9 et %£>'**,) ]U^W*$Q Christi- 
ani xov reliqui ih. T. II. p. 408 col. 1 lin. 8 a fine h. e. reli- 
qni Christiaui. 
. II Per geuitivum ahsohite positnm (Mich. Gr. p. 261 b. ... =7 • p p ••v 
m) Saepius per adjectivum, \\ i . fl? (ZUaOOA Act. 16: 18. 

<• . y . p p »»y 
n) Dicitur etiam Nbdh^iP { AlOQ^ dies parum h. e. per paucos diea 

Ass. T. III. P. 1. p. 184 col. 1 iin. 4 a fine. (Cfir. infra n. IV. 
huju.s §.) Hoffmannus in Gr. p. 379 statuit, * <*> et vv A^ 
nomini tam praeposila qnam postposita esse adverbia; neque mnltnm 
refrager, qusmvis suspicer esse adjectiva nentra (Cfr. supra {. 29. 

n. II. B.) substantive posita. 
. p y . p v 
o) Dicitur etiam — ^3] j • 1 *> ■*«. T - **. P* 49 col. 1 lin. 9 a 

fine. — Cfr. infra §. 96. Memb. 1 n. m. litt. I. 

p) Saepius per adjectivnm, ]j^+fA I^O 1 Vl •fll Ass. T. I, p.346 
col. 1 lin, 18 a firie. Digitized by VjOOQlC HO Syutaxis §. 52. P 7. Hoffm. Gr. p. 285.), e. g. Phantasiastae pJJ^Oytf _Lo 
| * | I « ^do* ex Juliani et Cajani (secta) h. e. ex Jnlia- 

* p y 

nistis et Cajanistis Ass. T. I. p. 386 col. 1 lin. pennlt. (^Qlo? 
mqrtis (li. c. letalis) «•«# morbus ejus Barh. p. 454 lin. «pennlt. 
Htc morbns non est |^o£p? iworf/s (lctalis) Joli. 11 : 4. Pa- 
latium, quod vocatur J-S6IJJ ««*** h. e. aiirenm Barh. p. 320 

o y 

lin. antep. .Rww, <p/i vocatur y]p£>? Jervi (ferrens il>. p. 392 
, Hu. 8. 

P •• ** s 

f III°Perpecn1iarem hanc dicendi rationem : oiAipa^a* /O-^r^f 
Ephracmus dnctrinarttm suarum q) h. e. doctns, Ass. T. I. p. 
397 col. 1 lin. iilt Simeon flUa^Xtfp columnae suae Ii. e. 
stylites *) ib. p. 405 col. 1 *in. 17. Barh p. 85 lin. 10. p. 106 

7 

lin. 8, 9. Johannes ^flTO!$|D0J scholarum suarum h. e. (nt ver- 
tft Kirsch) scholastiens «) Barh. p. 278 !in. 15, 16. Simeon 
monachus, gui appettatur ct^q^ - 2? beneficenttae suae h. e. 
beneficus ib. p. 62 liu. 14, 15. 

• P 7 

± IV Per duo snbstantiva in appositione posita, e. g. {JLqL q) Ifcfichaelis ad Cast. Lex. p. 294 non sine caussa vult constructionem 
esse ellipticam, Epkraemus, cujus eruditio scfl. nota est vel celebra- 
tur. At rectius , me judice, Tertendum : Ephraemus^ cujus (erat, 

©ui erat) eniditio, sicnt dai/Ltovi£opevog vertitur ^fl!09^A>5 Ofll 

is cujus (erant vel fnerant) daemonia Marc, 5 : 15, 16. 
. pp >. . 
r) Alihi dicitur, Simeon L*JqAS9J stylites TycLs. El. Sj», p. 104 

*** 
lin. 5 a fine. 

*) Assemanus, quamvis aliorum cognomina interpretetur, cognomen tamen 
Saidi non interpretatus est, sed vertit Joannes Sedrarum T, II. p. 
324 Not. col. 1 lin. 6. p. 335 col. 1 lin, 1, Cfir. Kirsch Not. 268. 
ad Vers. Lat. Chron. Barfi. 

t) Bruns vertit; Cognomento TailiUha. Digitized by VjOOQlC §. 52. Nominum. 111 

Ij-^QStf populus multitudo h. e. mnltas »\ Barh. p.188 lin. 13, 
Domestici multitudo (innlti) ib. p„ 18* lin. 10. Cantica ttttil- 
titudo Ass. T. I. p. 166 col. 1 lin. 8 a fine. <*■«£? j**9Q£ 
/jflg*' multum b. e. inulti, ib. p. 369 col. 1 lin. 12. Turcomani 
\^^ parum h. e. pauci *0 Barli. p. 337 lio. 13. Add. Marc. 

as 

• p v « p y 
6: 5. c. 8: 7. (J^oJ p^A reliquum (reliqni) magnates x) 

Barh. p. 595 lin. peutilt. jjjaa^io JAl*|J^ urhs regnumj) 

h. e. regni, sen regia ih. p. 43 lin. 10. JJgl^j ^JBo^ jjGL&tff 

eolumna porrot purpura h. e. purpurea *) ib. p. 86 Hn. 5. J«- 

crttstatio terribitis aes et ferrum h. e. aerea et ferrea Knos 

Chrest. p. 88 liu* 4. Vectes alii aes et ferrum h. e. aerei el 

fcrrei #b. lin. 10. 

V° Per ilue s*bstauliva, qnibns iuterjecta eet copula Vau e. £. -f 
. p y . p p «* # > •©• l 

jAfiXtfo^io j ) i to aedtfictum et additamentum h. e. aedi- 

ficinm addititium a) ( W j tiHbjgmid) Ass. T. I p. 495 col. 1 lhu 

. p >> p • *> p 
2. Dawfo ttftt j^O^j^O f Alk> partem et haeredttatem (h. 

e. partem haereditariain, arfdel) m rfgwo coekrum Tjcbs. El. 

Sjr. p. 50 lin. 4. Ass. T. llf. P. II. p. 348 liu. 7. Moses 

• p >• p . ..>*. 
rie/tiZtf (de monte Sinai) j^q^Jo |~nN tabulas et legem p ^ u) Dicitur per genit. j.Vl^p j j^. OL^ mullitudo populi Barh. p. 168 

lin. 4. Per adjectivum || i ■ Tfl [ Vn V ib. p. 279 lin. antep. 
w) Cfr. supra pag. t09 not. n. 
x) Forsan est mendum pro | LDVo3% 

y) Forsitan legendum e*t aut ] £Q£ x ^* a™ j Srs*s\\r\ Aj,^^, 
Cfr. infra §. 54. • 

z) Fortasse aut legendum est jjQ^-jj? «U adjectrrum | * J q, j| 
purpureus, quod occurrit in Barh, p. 27 lin, 9. 

a) Hendiadys, ut Pateris libamus et auro h. e. pateris aureis Virg, 
Georg. II: 192. Digitized by VjOOQlC 112 Syntaxis §. 52. 

b. e. tabulas legales (lagtaflerne) Knos Chrest p. 60 to. itlt. 

ligna et vectes h. e. lignei vectes (trabomar) ib. p. 88 lin. 9. 

•J- VI Per substautivnm, sine Dolath, absolute positum b )» e. g. 

A VvnA_V> ' jJ^OS? tnultitudo (h. e. multi) ocmsi sunt <0 
Barh. p. 88 liu. 4. o2\ Pt^ reliquum (reliqui) venerunt &) 
Ass. T. I. p. 40 coJ. 1 lin. 13, 14. ao^ p^ reliquum 

7 *PPV 

(reliqui) fugerunt Barh. p. 342 lin. penult. 00^ P"j * r*- 
#91010» (reliqui) jugerunt ih. p. 74 lin. 4, 5. Dua« gemellae 
majores, quae totae y\f^ ferrum h. e. ferreae ib. p. 130 lin. 4. •fJsQO et latus crebro significat^ et alii, et aliae, et alia 9 et 
aliae res <0> (och djlike, och djlikt, och annat mer, och annat 
djlikt, med mera, med flere) Ass. T. III. P. 1. p. 217 col. 2 lin. 
3. pv 595 col. 2 liik 18. Barh. p. 122 lin. 3. p. 168 lin. 8. 
VII Per substantivum cum suffixo (Mich. Gr. p. 261.) e. g. 

-^ t SQJ o vos beatas Barh. p. 252 lin. 8. (Cfr, Scbaaf Lex. 

p. 211.) (flL— ^£o | A A j ii mensis et dimidium ejus h. e. et 
dimidius (If manad) Barh. p. 134 lin. 1. Regnatnt annos tres 
^l ^SO et dimidium ejus (sc. anui nnius) h. e. et dimidium 
sc. aumun (34) Ass. T. I. p. 426 col. 1 liu. 2. Sic, annos 7% 
Barh. p. 143 liu. 6. Annos 10)- ib. p. 144 lin. 15. — Huc 

pertinet 9Qd»^ (si nomen simplex fuerit), qnod 4 cum suffixis ex- b) Nec cum alio substantiYO conjunctum. 

c) Ubi de feminis sermo est, construitur cum plnrali feminino, e g» 

„ P >■ , 7 7 . 

|L,Qfl? ^^i90A^{ cognoverunt multiiudo h. e, mnltae. Barh. 

p, 159 nx 5* 

d) Cfr. meam Comm. de Var. gen. et num. p. 115 Litt, I. 

e) Qnod rarins didtur |-$S?JO Ass. T, II. p, 170 col. 1 lin. 24. 
Barh. p. 332 lin, 3. , Digitized by VjOOQlC §» 52; Nominiim. l\$ 

psofait Lat» #oftw *)> e; g. <*ao?9*^* *fe* Barh. p>443 liu, 6. 

gWpOii ■> «o7a ib. p. 136 lin. 14. y*tc\m > (tn) solus Ass. 
T. II. p. 75 col. 1 lin. 13. 
VIII Per praefixnm ZtefA, e. g. Revcrtere ad statunt tuutn f 

) i 1NA a)/D t» lusu h. e. Jusorinm Barh. p.377 Jiu. 9. Adhuc 

7 7 i : * 

rout» jTTTDO t» cotfi* (octQXixot) estis 1 Cor. 3: 3. £t r#- 

cftVro ) iiin m vtVa h. c. vivns Ass. T. I. p. 426 col. 2 lin. 
11, 12. Donec adducerent Motazmn in vita (vivum) Barh. p. 
169 lin. 14. TubarJikium regem Persiae vinxit in vita h. e. 
vivum cepit Knos Chrest. p. 86 lin. 4. Congregavit continuo 
exercitus in muttitudine magna b. e. copias quain plnrimas ih. 
p. 70 lin. 3. Benedictiones super sponsos sponsasque in longi- 
tudine multa h; fe. vhlde prolixao JLss.* T. III. P. I. p. 179 col. 
1 liu. 14, 15. Non filius erat Dei in natura h. e. naturalis 

ib. T. I. p. 348 col. 1 Jin. pennlt. Grammatica JAsuUJ^ im 
longis h. e. prolixa g) ib. T. II. p. 269 col. 2 lin. 15. Episto- 
1a in longis ih. p. 211 col. 1 lin. 6,7. T. III. P. I. p. 21 col. 

2-lm. 3. p. 87 col. 2 lin. 3. Lexicon JAaMjjsLs in brevi- 

btts h. e. hreve ib. p. 165 col. 2 Jiiu 3. Grammatica |A*£&£} 
in hevibtts h. e. brevis h ) ib. T. II. p, 272 col. 2 liu 11. Chro- 
nicon in brevibus ih, T. III. P. I. p. 204 col. 2 liu. 3. p 604 
col. 1 Hn. n\U 

f) JBeth hnic roci praefixo (9Q*i«^2) et anffixis eidem snbnexis, 
lODge saepius exprimhur Lat. solus. Vid. Schaaf Lex. p. 295. 

g) Interdum praefigitur Dolath, e. g. Liturgia JA^SJ^J T"* ** 
lottgis h. e. prolixa. Ass, T. m f P. I. p. 36 col. 2 Un. 8. 

a % p 7 7 

h) Praefigitnr Dolath: Expositio |A-*j^^5 sr*a* ,n orevibus h. •«* 
breTM Ass. T. m. P. I. p. 335 col. 2 lin. 10. Sic | »^^< 
inovqavtoe ' Mafth. 18: 35. j^?)^p im'yeio$ 2 Cor. 5: 1.,, 

8 Digitized by VjOOQlC 114 Sjrntaxi» §. 5J. | IX* Per praeposMitoeiii <^&&, *. g. !***»& ** MevanJtea, 

nloi»v y AU&vd(>ivov *) Act. 27: 6. |^0O9 ^Ld ex &* 

(oralis) taufirfc Ass. T. II. p. 223 col 2 lin. 12, 13. ^£? 

om j^y*^ quod ear necessariis (h. e. necessaria) *ti smmtu 

sacrametitorum ib. T. 111. P. I. p. 577 col. 1 lin. 2*. 

X° Peraliamperiphrasin (Mich. 4Jr. p.261.), e. §. ) n\SN? 

* v 9 
qui in aetcrnum, atcovipg Act. 13: 46, 48. ^yfcOC£*? t*- 

rus etc. (Hodcg. ms.) 

§. *3. 

fLat participitim in du* et Adjeetiva in 
bilis exeuntia. 

Lat. participram in dus tcrminatnin, et adjectiva in bilh ex- 
euutia expriinnntar 

1° Per participinm Pehil conjiigationis Pelial, e. g. | ^ i ^ifff 

adarandus Ass. T. 111. P. 11. p. 814 col. 2 lin. nlt. ] g i SlS 

baptizandus ib. T. 1U. P. I. p. 536 col. 1 lin. 20. jiiino 

colaphizandus ib. T. I. p. 378 co). 1 lin. 19. jSi^^ ««#■ 
Wfs ib. T. III. P. H. p. 671 col. 2 Kn. 10 a fine. pT836 col. 
2 lin. 25. I 1 ^-^^ laudandus y Jaudabilis ib. T. II. p. 229 
col. 2 lin. 9. | — S A laudabilis, Nwu*J timendue, terribilis, 
\<*Lm2£jL et lt-^5 (Mich. Chrest. p. 115 lin. 4 a fine) admi- 
rabilis, P*t^ reprehendendus , -hensibilis, jf*jJ detestattdus, i) traefigitur Dolath: j i V14 _^G) i7tou^artog Hebr. 3: 1. c. 6: 4, Digitized by VjOOQlC §. 43. Nominuin. 115 

ebimmmbifa, V^A* Jqtori***, fhbihs } Qo fxmibili; 

Fem. -ftit V) possibUe, 

II Per participia praeterit. sen pass. aliarom conjugationuni 
actiyarnm, e. g. )fl?\nS? laudahilis Barh. p. 609 liiu 10. 
HNV» docibilis, nt vertit Ass. T. II. p. 40 coJ. 2 Jin. nlt. 

.111* Per partioipm cojjngatjpnnin passiyarum *), e. g. )l**A1o 
vieibilis Cel. 1: 16. \^)m!\^ corruptibUU 1 Cor. 9: 25. 
c. 15: 53 liSwV^ rsjiciendus 1 Tim. 4: 4. Vyftyfty 
pottendus Ass, T. I, p, 137 col. 2 liu. 4. ■ SfriA V inteM- 
gendae ib. T. II. p. 121 Not/col. 1 lin. 7. iX^.rriMf (f ejn v 
creiMle il», T. W. P. I. p. 408 eol. 1 Jin. 20. \{£a±> 
interro S andus Barh. p. 104 lin. 6. |£aZs^o pulanthts, judi- 
candus Cast. L. S. p. 577. jJo]**iUo *) visibilis ib. p. 287. 

IV Saepissime per adjcctiva ex partiiipiisConjniratioiiiim nas. 
fljyarnm ducta *), e. g |1Vy,*7^&So ordinandus A» s . T. ffl. 
P. II. p. 801 lin. peuuh. p. 806, 810, ctc. jdbij^io 
fein. |ZUJLs$pAIo comprehensibilis , ) 1 LoAJLo fem. 
|A i l ^V> A^ divisibilis, JLfm^oASo fem. )iUJUtt^DAiD 
laudabilis, Jj*J*iA£o et jJU)O).**Al0 visibilis 9 ]^ rM }^\^ 
(ab r^|) apprehensibWs, aitrectabilis, JJUoGlAlo inielligi- *) Hefcr. tfTfc metuendus, farmidabilh Ps, 76: 8. TOhi desiderabihs 

Ptot. 21 : 20; 
k) Eft particip, Conjugationis EiKpehalhal. Vide mea Lum. Sjr. p. 28. 
1) Loca probantia et plnra exenlpla exhibet Hodeg, ju*. 

8 * Digitized by VjOOQlC 116 Syntaxis §• 54. 

fc?w, |i£|*A*£ «■**», w#rf%»Wfc, \MifiJti2e cm«fc- 

lis, \lo^t£ t A2& tnntabilis, )jj»^*Att£g folevobilis, 

Iiaa ^ /v\q perceptibilis , explorabilis, \j£L^<£&Ld thcn- 

surabilis, \JLLJ>Ale sensibMs, )l\n,i»ASo corruptibilpf^ 

|i fV^A aV> perfeciibilis etc. 

V° Per adjectivum cx participio conjngatioriis activae fonna- 
tum, e. g* JjdfcioASo fem. JA*JClioA2c *) admiraMlk 

Ass. T, III. P. IL p. 31 iitu 18- )>1NniiXla «0 termwak&s 
Cast. L. S. p. 957. , F 

YI° Per aliud adjectivum , e. g. ) ^^A r passibUis Ass. T. 
III. P. II. p. 229 lin. 2. p. 199 Jin. J4. p. 200 lin. 3. 
iA^JU^oci contemtibiUs, despicabitis Cast. L. S. p. 22& 

VII Per substantivHin m geuitivo positum, e. g. Narratto 
)l^DO?9 admirationis h. e. mirabiiis Barh. p. 355 lin. 13. p. 

90 liu. antcp. j^oioj^J |^| signum admirationis h. e. ad- 

mirabile Ass. T. II. p. 250 col. 2 lin. 23. jiL^ojr {jfi£> 
voce lamentatiohis h. e. lamentabili ib. p. 174 col. 2 lin. 19 
a fine. 

§.54. 
-j. De usu nominis j^oal^o. 

Substantivnm | ^qa^o in genitivo positum (§. 52. n. h) 
saepisshne nsnrpatur ad exprimendnm Lat. adjectivnm regins, id 

m) Formatum ex particip. Aphhel verbi Ol^O^. 
n) Foraatam ex particip. Pahel Terbi ^-^^ Digitized by VjOOQlC §. 54. Nominunt. 117 

quod siiie dtibty imle venit, quod | ^Oa^fcSo nou modo significat 
reguum o)y S ed tfiam, abstracto posito pro cdncreto P)> haud 
raro Hw ycl Reges q), e. g. j ^tvV^> Jjqj^ a/jVps r*gr»i 
(regum) h. c. rcgia *) Barh. p. 154 Jin. 1 p. 237 lin. 1*. P- 
345 lin. antep. Genus regni (regum) \u e. famiKa rcgia ib. p. 
342 lin. 4 a tine. Setnen regni *) h. e. stirps regia ib. p. 23 
]in. 3. j^n^N^n ^afU^ej r^#it*(regnm) h. e. rc- 
giae *) ib. 377 lin. 4. • Vestitus et ornatus splendidus regni o) Item imperium (regering) fiarh. p, 112 liit. 14. JRegia dignitat 
Barh. p. 137 lin. 12. p. 244 lin. 2. p. 251 lin. 4 a fine. 

p) Q. d. regalitas (Kunglighet) teu regta majestas, e. g. Ji««< *«In 
jffcari **&* aedificium in mabitationem ^i/nftXW regiae suae ma- 
jeslatis Ass. T. I. p. 392 col. 1 tin. antep. — Gfr. infra §. 74 n* H. 

q) E. g. Quando venit ad urbem aHquam magnam imago nova regni 

(h. e. regalitatis seu regis), unusquisque accurrit ad eam videndam 

Ass, T. I. p. 218 cel. 2 Kn. uh. Ex metu regni h. e. rfgis (Ass. 

regvm i/mft) ib. T. m. P. I. p, 91 col. 1 lin, 15 a fine. Perse- 

cutiones quae a regno h. e. a regibus ib. T. III. P. II. p. 296 lin. 12. 

* P K . 7 y 

|^XVn ^, j^/ tl#J r ^ Hahn Chrest. Syr. p. 154 lin. 12. dicitnr 

| >no\V y^ ib. lin. 9. Ubi de Romanis sermo est, j^O— ^JLG 
significat Imperatorem vel Imperatores Barb. p. 182 lin. 6. — Sic 
Hebr. tTpbtttt rqppa ponitur pro Regibus 1 Sanu 10: 18« 

r) Dicitor }£U^&9 { n <i rf*rp5 regum Barh. p 4 152 lin; 4. p.' 592 

lin. 11» | >^Wi jlPQ^ #lwy» regria ib. p. 5l4 lin. 8, 9. 
s) H.e. regum, Hebr. JroVtofcft 5^T 2 Reg. 11:1. 2Chron. 22: 10. 
t) \—&\ semen, it. stirps, proles, posteri Barh, p, 77 lin # 7. p. 305 

lin. antep. p. 438 lin. 10, etc. 
u) Pe* Dolath, | ^^V* LtaCL^i tw»f« **£»• (regiae) Micfa. 

Chrest. p. 36 lin. 11, Act. 12: 21. Per adjectivnm, Lk>aS7)N 

**» 
, p... r 
] '^>^ w*/« regiae Barh. p. 274 lin. 11« p. 291 Hn. 4. Digitized by VjOOQlC 118 Syntaxi» §. &*. 

(regins) ib. p. 91 lin. 1. jiaa^io? ^i^f purpura regni 
(regia) ") Barh. p. 7% Kn, 15. p. 79 lin. 3, *. Porta regni *) 
forte h. e. anla regia y) Barh. p. 592 liiw »U. ftroiwr regm ejus 
h. e. corona ejm regia ib. ^p. 9 lin. 13. p* 75 Iin. *. Diadema 
regni (reginin^ ib. p. 94 Jin. peunlt. Gloria regni (regia) ib. p. 
72 ]ib. «dt. ] £aa ^O ftXfc^Q ■) *•** r ^ l, (^gift) saepe, ih. 
p. 66 lin. 9 et antep. 4*desregpi (regis) h. e. regiae Ass. T. 
I. p. 390 co). 1 lin. 12. Nebneadne*ar pro dapibus regni sui *) 
(h. e. pro dapibus suis regiis) herbam ut bos comedit ib. p. 73 eol. 1 lin. 5 a fine. 

§. 5* tVoces l u^ et V^i-Ar praemissum sibi habent 
Dolath, extra ^enitivum. 

Saepe fit, nt Ddath, non nt gcmfirf nfcta, sed significans gwt, 
i/t/oe, gtioi/, noininibus A-a^ et j-^i-A. qnodaminodo pleonasti- 
ee a ) praefigatnr, et onidem 

1° Nomini A^Q, e. g. 2u29 ^^ ingressa est domua 

| w) Per adjeetmnn f.^rt.Sv» pJ^jl V™?»* +*&** »«**• P. 7* 

lin. 2. " " 

x) 9 aa « dicitur porta RfgtM Ass. T. I. p. 191 col. 1 Un. 5 a flne, 
j) Sicut Hebr, btt!l *"p2S) , et nostruia Oltomanisla porten. 
c) Raro per Dolath, | S^K\*+ fo \ sj V) Ass. T. IO. P. I. p, 

9t col, 2 Ma. 11. 
*) Vel rectius: Regalitatis suae (Hans Kungtfghets). 
a) Nam A.S.O, siae ejusmodi Dolath, significat ueffionem (supra p. 

100), /antiltam, (p 100 not. p.) miliies vel asgeclas. socios* Barh. 

. P 7 

p. 388 lin. 1. p. 606 lin. t. — Similiter f^jdfc, ansque talj Do- 
lath, significat retfauum, reliquos. Digitized by VjOOQlC §. 55. Nomiiium. 119 

fpr. quae domm) Suladini h. e. mgressi sant b ) lniiites Sala* 
«Uui Barh. p. 388 liu. 11. Irruil A*£)) rfomvs (milites) ib. \k 

487 lin. nlt. ' &+J21 soeU Schahirmani ib. p. 387 lin, 5 a fine. 

.oU A-*-^5 asseclae Leonis c), ut vertit Ass. T. II. p. 302 

col. 1 lin. 3. — Yoci A»*J2) pracmittnntiir modo praefixa, modo 

y 

praepositiones , e. g. A*£))) seciatorum Ass. T. III. P. I. p. 

169 col. 2 lin. 9. A : a^^v t/i familiam Barb. p. 427 lin. 15. 

y y v 

-^^ A fc^gQ prr Maccabaeos (Cfr. §. 59 memb. 3 no. 

II.) Ass. T. L p- 72 col. 2 lin. 18. A - Sy^ famUiae (dativ.) 
Barh. p. 21 lin. 3. p. 393 \m. 13, 16T fgmiliam ib. p. 105 
Hn. 14. p. 453 Un. 13. militibus jb. p. 4C8 lin. 11. ^ 

A-i^J ex vel o famitia ib. p. 463 Hn. 9. (coll. lin. 10. nbi 

exstat j A*£2 sine p ) p. 10 lin. antcp. ex domesticu Marc. 
5: 35. Luc. 8: 49. e.r vcl a mililibus (vel asseclis, sociis) 
Barb. p. 344 lin. 5. ex regione ib. p. 489 lin. 5. p. 501 lin. 4. 

ft ***" *\^'*iiper familiam Knos Chrest. p. 88 Hn. 12. )dL 
ft ^ ^ * ori» «fowio Herodis h. e. citm Heroriianis Marc. 3 : 6. 
II 6 Nomini |-3f-*'> e - S- r^r^? reliquum (accns., pr. quod 

b) Ut coUectivnm, cnm plnrali, A i C9 Q_£* ingressi sunt domus 
(milites) Barh. p. 445 lin. 14. Sic cam verbo plnrali construitnr 
ft * ^ i famUia Barh. p, 432 Hn. 8. «iWfej (asseclae, socii) ib. p. 
358 lin. 1. p. 432 lin, 13. p. 438 Un. 3. 

c) Interdnm ita vertitnr, nt et corjphaens ipse et socii ejns indicentnr, 

p 
e, g. JtfO|^S ArfbOj vertiter, Ptfraf sociique Ass, T. III. P. 

I, p. 538 col. 1 lin. 22 ,O^QA> AjlS) — ££ pw Simonem et 
soctoj if/iw ib, p. 467 col. 2 lin. 7. . Digitized by VjOOQlC 120 fi/utuxis §. 46. 

reliquum Barb. p. 68 lin. pennk. reJiqui {uominat. pl.) ib. p. 
105 liu. 4 a fine. (cfr, ^. 342 lin. penult. ubi siue j) p. 111 
liu. 1 p. 150 lin. 11. reliqtm Ass. T. I. p. 196 cqI. 1 liu. 4 
afiue. j^| A ^ rcliqttum (accus.) Barb. p. 196 lin. 4. p. 204 
lin. 6. reliquos «0 ib. p. 193 lia. 15. p. 194 !in. 8. 

. ■§•> *»• 
Pluralia, termiiiationem alius, quain in sin- 
gulari, generis habentia. 

PJuralia, ouae terraiuationem alius generis, qnam in singulari 
habent, in constructione sequuntur genus suornm singnlarium, id 
qupd multis excmplis probavi in Coiiiim de Var. gen. et num. 
§. 10. Cfr. Mich. Gr. §. 121. Hoffm; Gr. p. 291. Adde 

midloa^ ■•) r^Zi^ duo tased Ass. T. II; p. 280 col. 1 lin. 
8 et 7 a iine. 

§• «. 

Casus quomodo exprimantur. 

Membrum I. Genitivus. 

1° Yulgo triplici modo expriiuitur, velut timor Dei dicitur 

A) |Sl2£ A^? Act 9: 3. f) 

d) |^| ^^ («ino J) reliquo» Act, 27; 44. reliquis Jtfarc» 16: 13. 

e) A «ing. ] A^. caseus. Rad. — Q . . ( 

* i p v . v ~ . 7 •• r 

f ) Interponitnr yocula, e. g. |^ X ^P — *9 *\*rs ^ «^ diehus autem 

Imperatoris Am. T. I, p. 27 ool. 1 lin. 4. (non ita interponitur _*} 
Matth. 11: 12,) Add. Barh, p. 272 lin. 16. p. 289 lin # 10. — Inter 
nomen regens et rectnm titterarnm B et C nna uiterdam afcrae altera 
vocula interjicitnr. Hoffm, Gr, p. 295, 296. Digitized by LrOOQ lC §.57. Noaiinura. 121 

B) lotk? |A^5 2 Cor. 7: 1. 

C) lcu^ <3lA^na5 (pr. tinwr ejus, qui est Defi*) Rom. 
3: 18. 

11° JExprimitnr etiara per Dolath posteriori noinini praefixum, 
quamvis prins sit in statu constrncto positum s) (Hoflni. Gr. p. 

*• P **7 , 7 

295), e. g. | * lQ a « AiL*A tnalitia Graecorum Barli. p. 301 

lin. 13. ^a^OI? ^O^i' twmia iorwjfi iu. p. 408 liu. 9, 10, 

fcni »^Qd]Jls exercitus heroum ih. p. 510 lin. 6. >JOAb 

JAfi^A^j ft&ef re/ms"Testainenti Ass. T. II. p. 218 Not. 
col, 1 Jin. 18 a fine. - \ 

. III Exprimitur per appositionetn, priori scilicet nomiue posito 

A) In statn absoluto, e. g. -^ps 0^5 myrias talenta f 

(-torum) Matth. 18: 24. Myrias paedagogi (-gogorum) 1 Cor. 

p 
4: 15. Myrias verba (-bonun) c. 14: 19. Duodecim *Q£25 

fi-^k^ tnyriades viri (vironun) h ) Ass. T. I. p. 77 col. 2 Jip. 17« 
Decem myriades aurum (auri) Barb. p. 591 Jin. 10« Decem 
myriades captivi (-vorum) ib. p. 55 lin. 10. ■ i^n ^fg ^Q^S 

JZua^Q^ ^QOj OO^O myriades hotri (-trornm) et myrias 
myriade* (-dum) acini (-norum) Ass. T. I. p. 35 coL 1 lin. 1. gS Ejnsmodi tamen exempla vitii snspecta mihi videntar, 

V) Alibi effertur per plnralem absolutum, teqnente Dolath, e. g. Sex 

«* 7 p 

3«» *^ 9 1*^« ntyriades virorum Barh, p. 55 lin. 9. 7Ve* myria- 

des Judaeorvm ib. p. 53 lin. 13. Per phjralem emphat, seqnente 
Dolath, e. g. p 1 " 1 ^ |^Q^5 myriades hominum Barh. p, 101 

lin. 11, 12. P* 529 lin. 1. Adde Hebr. 12, 22. Per statmn constru- 

p p 

ctum, Duae .Q^«5 ^OS^i myriades myriadum Apoc, 9: 16. Digitized by VjOOQlC 122 SjntAxis §. 57. 

Duodecim \'j£g\&) ■ ^jQJLs tomi orationes («ntim) ib. T. 
ITI. P. I. p. 65 col. 2 liu. 8. Quifique lomi homiliae (- arum) 
ib, 157 col. 2 lin. 1. 

B) In slatn empbatico *) (Hoffm. Gr. p. 296 aunot. 3.) 

P^^ H^ As 7t6*r praeclare gesta (gestorum) Ass. T. I. p. 

235 col. 1 liu. 4 a liue et liu. 13 a fine. \jL2j j^OO? ma- 

gmtttdo animus (-mi) *) Barb. p. 130 Jin. 12. jJnSlV» 

{^LdO^ mancipia coenobium (-bii) ib. p. 336 liu. antep. et sq. 

<5l£o |i^r^° Mor fliisui ih. p. 460 iin. 11. ^^£^ ^~£ 

^ri^^ a <?"&"* PhUardi ib. p. 283 iiu. 5 a fiue. 

|^ ™^ H>5A^ ad portam oraiorii m) ih. p. 466 lin. 6. 

\^9\ \^o\ motus terrae Kuos Chrest. Sjr. p. 104 iiu. pennlt. 
IV Exprimitur per praefixura Beth> e. g. 1« mandra in 
(^O) Tclanessa h. e. in inandra Telauessae Ass. T. I. p. 250 
col. 1 lin. 4 et 3 a fine. In angulo in mandra (inaudrae) ib. 
lin. penult. 

V° Exprinritur per praepositionem _£o (Hoflm. Gr. p. 297.), 
e. g. Non erat timor |^^^ _io ab imperatoribus *) h. e. 

• o y « p p •• 
i) Eflertnr per statum emphat. cum Dolath, J,^5ti05 \L\ A ^ * «^ 

foffri* hymnorum Ass. T. I. p. 118 col. 1 Un. 21 a fine. 
k) Vereor, ne plerisque exemplis mendum quoddam insit, ita nt aut 
Dplath ante posterius nomen desit, aut prius in statu constracto legen- 
dum sit. — NonnuUa rimilia habes supra §. 52 no. IV. 

1) Quod saepe dicitur j^2J ^0^9 Mich. ChresU p. 116 lin. 13. 

Cfr. supra §. 48 n. II. litt. A. / 

m) Gallice mosquee. Cfr. supra p. 98 Not. h. 
n)NamVerbum xw«ia9 et alia/iW*<7* verba vulgo coiistruuntur cum ^ 

(Msor. de Particul. Syr.). Digitized by VjOOQlC §. 57« Noininnm. 123 

timor imperatoruin (cfr. supra uo. I.) Mich. Chrest. p. 3 lin. 11 9 
12, JEr genere ex Tataris h. e. ex gcuere Tatarornm Barh. 
p. 564 Jiu. 12. 

VI ° Ex duobus nomiuibus, per copitlam Vau conjuuctis, poste- 
rius interdiuu in genitivo vertendnm est (cfr. Hoifin. Gr. p. 
390 n. 2.), e. g. Myrias perfecta et viri betticosi h. e. mjrias 
perfecta virorum beMicesorum (iniHtwn) Barh. p. 613 lin. 11, 12. 

VII Sjri haud raro ntnutur adjectivo, ubi Latini, qnibns si- t 
inile adjectivum aut deest aut ad nsnm minus aptum videtnr, ge- 

uitivo substantivi ntuntur, e. g. \ i*Tt ftS. )VtAO$ signa cru- 
cialia h. e. signa crucjs (korsteckuiug, korsuingar) Ass. T. III» 
P. I. p. 573 col. 2 lin. 18. Mansiones LaJ^O^ NSn regnales 
h. e. regni (coelestis) ib. p. 591 col. 2 lin. penult. et ult. — 
Perfectio (consecratio) Diaconica % e. diaconi vel diaconoram 
ib. p. 573 col. 2 Hu. 8. Ordinatio (chirotonia) patriarchalis 
h. e. patriarchae ib. p. 349 col. 2 lia. 5. Generationes 

- f> P / 

f K - — aVs Christtanae h. e. genealogia Christi ib. p. 315 

eol. 1 lin. 12 a fine. Amno 1703 JA-J^io Dommico b. e. 
Domini seu Cbristi ib. p. 604 col. 2 liu. 2. Metus ethnicus 
(-corum, fmktan for hednhigarne) ib. T. I. p. 480 col. 1 lin. 

17, 18. Ldber adscensus mentalh (meutis) ib. T. II. p. 269 
col. 2 lin. 7. Doctrina paierna (Fatrem) ib. p. 79 col. 1 Jin. 

18. Canones paterni (Patrum) ib. T. III. P. II. p # 439 Jin. 13. 
YHI° Genitivus, qui vulgo postponitnr, rarius praepouitnr no- t 

mini, e. g. jj j qW? fnultorum episcoporum et procerum f 1 iS 
eculos eruit Barh. p. 358 Hn. 14. 

K Ut genitivus, uomiui praepositus (n. VIII.), clarius distin- f 

gnatnr, seqnitur interdum snffixnm °)> e. ff. H j sip 7 ? multorum 
Arabum a&putarunt <OCL*J?]^ aures eorum Barb. p. 280 lin. o) Ejusmodi suffixum sequitnr etiam interdnm poat dativmn ei accusatU 
Tum, Vide infra j. 83 fid. VII. Digitized by VjOOQlC 124 Syntaxie §.57. 

«• x y ^ t • y ** 

13. Postquam tl j gfl 7 » multorum contabuerant .0^-^,5 

pedes eorum ib. p. 135 lin. 9. 

X° Genitivus interdtim absolnte ponitnr sine nomine regente 
proxime praevio (Mich. Gr. §. 139. a.), e. g. St f - - A y^ 

Ckristi estis Gal. 3: 29. Dofe (qnae sant) jJ&0? Caesaris y 

Cawari, ]<3U2>jO tf Det, Deo Matth. 22; 21. CepiV Jfafco- 

ram et Nesibin, quaejuerant |p£? Domini Schigrae Barli. p. 

452 linv 13. AbstuJerunt quidquid potuerunt ,^^ ^ 

Hr^l? ^^° e:r ww rf ** ahorum (neinpe, rebns vel bouis) 
ib. p. 286 lin. 5 a fiue. — Iu primis hoc fit, ubi nomen regens 
wiperriine antecesserit (cfr. Mich. Gr. pag. 27& col. 2. Hoffui. 
Gr. p. 296 snpr.), e. g. Haec hca non vestra fucrunt anti- 

- *\p »»y 

qtiitus, sed (loca) { > lo ip Graecorum Barb. p. 419 lin. 2. 
Sanguinem vestrum et (saugninem) iotius populi ib. p. 278 Iju. 
penult. Vitam suam et (vitani) domesticorum suorum ib. p. 526 
lin. 5 a fine. Exaltavit cornu Christianorum per Isam fdium 
Nestorianorum et (cornn) Judaeortm per Manmsen ib. p. 207 
lin. 6. Suspendit quatuor testiculos ex (testienJis) occisorum 
ife. p. 237 lin. 4. Provincias multas dev&siavit ea: (provincii») 
Romanorum ib. p. 59 lin. pcnnlt. Duo pueri ex (pneris) 
Unach chani ib. p. 437 lin. 4 a fine. Foetidus est odor tuus 
et putridus, nec suavis ut (odor) matris mcae Mich. Chrest. p. 
38 Jin. 3. Non brevior est gladius mcus, quam (gladios) 
aliorum ib. p. 32 liu. 3. Testimonium majus quam (testimo- 
nium) Joannis Joh. 5: 36. — Interdnm nomeu regens sequitur, 
e. g. Quod major qmam (obedieutia) .Qjci5 illorum futura sit 
obedientia mea Barh. p. 237 lin. 14, 15. 

-j. XI Genitivo absolutc posito (n. X.) hand raro pracmittitur 
y # p p 

pronomen OGI i/fe, *<3l illa, plur. ^«*r, plane nt Galli suis Digitized by VjOOQlC §. 57. Norainnm. * 12$ 

iitnntnr celui, cefle f cetuv, celles p)> e. g. Adorti sunt eum Pa- 
tricii Romani, JJU^? OCIO f-Soj^? OCIO [ i PnNflT? OGI 
ilh (patiieins) Seleuciae et ille Ttjanae et ifle Carschenae 
Barlu p. 171 Jin. 8. Diruit multitudinem castellorum sua spon- 
te, iflud (eastelluin) Hurabarae, et iflud Telbesmae et iflud 
Thomae, et illud Teflaschihae ib. p. 329 Jiu. 7, 8. p. 532 
lin. 5 a fine. p. 547 lin. 4. In monte Garizim aedificarctur 
altarC) et non in iflo (luoute) Bubalae , quoniam mandalum 
fuit , ut in iflo Garizim fierent benedictiones , et in illo 
Gabalae maledictiones AdJer L. Sjr. Iustit. p. 59 lin. 3, 
sqq. Auctus fuit numerus sacerdotum prae iflo ( uumero ) 
Jaicorum Ass. T. I. p. 218 eol. 1 Ji:i. 25. Quatuor Sun- 

odos sanctas Dipti/chis ecclesiae inscripsit, lioc est , ^u 

w3TU^O \-^£ukA i iflam (sjuodnm) Nicaeae (Nicaenam) et il- 
lam Constaniinopoleos — et iflam Chalcedonis ib. p. 409 eol. 
1 lin. 2, 3. Scriba cum descripsisset binas epistolas, easque 
obsignasset per errorem sttper Uiarn (epistolam) Marciani 
scripsit Mandarem (nomen Mandaris), et super iflam Manda- 
ris Marcianum Barh. p. 90 lin. 13. Etictm duae ecclesiae €hi- 
schumi (cecidernnt), iUa fecclesia) Mar Joannis et illa 4&mar- 
tyrum ib. p. 298 lin. 13, 14. p. 544 Jin. 11. Scribebant stito, 
qui omnino non discernebatur ab iflo (stilo) Chaliphae ib. p. 
477 lin. 14. Ostensa ab eo justitia est major quam iOa (jnsti- 
tia) patris ib. p. 483 lin. 3. Vir, in quo omnia requisita t«- 

venta sunt fr^^? t iNai Ao |^o3j ■ i^CT J sive Ula 
(reqnisita) animae sive ifla corporis h. e. simpJiciter, sive ani- 
mae sive corporis Ass. T. II. p. 228 col. 2 lin. 7, 8. 

Membrnm 2. 

Ceteri casus qnomodo exprimantur, vide in Mich. Gr. §. 
123 etHoffm. Gr. p. 298 §. 114. 

p) Yelot Le tn* de Jtts* est plu» *<fi* gue cehti fEspaf**. Digitized by VjOOQlC 126 SjnUxis §. 58. 

§. ». 

Usus genitivi specialior *). 

1° Getiitivus haud raro ponitnr loco appositionis *)> ei qiodem 

•j- A) Genitivns per statnni constriietum expressns , e. g. 

| . ^j ^j A i ^^ urbs Jpamcae ») Ass. T. I. p. 503 Not. 

cel. 1 lin. 11. J^to ^U tfkwh* Gkobarty il>. T. II. p. 222 

col. 2 lin.- 13. Fluvius Debschc Barb. p. 540 liu. 6. M*j^p 

1c£o<£ tnense Julii *) Mich. Ckrest. p. 47 lin. 0. Sic, men$e 
Januctrii, mense Februarii etc. saepe. Vid. ib. p. 55 lin. 1, 2, 
8, 9, 11, 13. p. 71 iin. 1, 4, 5, 9, 10, 12, p. 72 Hn. 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 13. q) Nominatfti absolnti tam in nominibius (Hofim. 0«. p. 309.) qnam itt 
prooominibiis seperatis («pffrn, p. 313.) 0*«WBto, • P*>*»W Sjrormn 
- scriptoribos collecta, data opera supprimo. 

r> Vere etiam appositio anepe obtinet, nomine peoprio modo anteee- 
4ente, modo seqaente (efr. Hoffm. Or. p. 293.), e. g. AiuDJ 
fadJ I*w JM Barh. p. 188 lin. 3. AifcOJ pcU fluvim 
Tigris ib. lin. 8. p. 204 lin. nlt. J AJ i |V> ^-^ B«7«f «r& 

As*. T. H. p. 218 Not. col. 1 lin. 5 a fine. |V^ jA 1 i | V> 
urbs Balad ib. lin. 4 a fine. Bartele casirum Mich. Chrest. p. 100 
lin. penult. Castrum Bartele ib. p. 101 lin. 2. JuJio mense Ass. 
T. I. p. 202 col. 1 lin. 11 a fine. Mense benedicto Julio ib. p. 
540 col. 1. lin. 21. ' 

s) Per Dolath genitrri notam, e„ g. t Q i \W) jA 1 i^V* ***** &*- 
leuciae et Ctesiphontis A*s. T. I. p. 11 col. 1 lin. 16 # a fine, 

p *> .? y 

t) Per Dolath, — Jb)Q*9 pCU fiuvius Jordams Barh. 381 Un. 7. 

k) Per Dolath, ]Q2£^? JL»j 4 ^ «ewe Jitftf Ass. T, II. p. 237 

col. 2 lin, 8. Digitized by VjOOQlC §• 58. Nominnm. 137 

B) Geliitivus per Dolath expressos. Mich. Gr. p. 268. Hoffni 
Gr, P : 293, 298. 

II Genitivus ponitnr pro accusativo, ht apnd Latinos etmans 
patriae. Vid. snpra §. 20 n. III. 

11I Q Genitivns, per statmn constriictnni formatrts, saepe perLat. 
aliativum vertendus est 1) (Mieh. Gr. p. 268. Hoffui. %. p.J}98 
n. 5), e. g. |n J^i ^i iPi graves cordis h. e. corde, pQadeig 

- ^ »*y y x y 

%fi xaq&iq Luc.24: 25. ]^0\ Lsufcm acutaingenii (~nio) **) 

Barh. p. 207 lin. 2. j A.aJ w**iJ quiescens animae (-ma) h. r. 

beate niortnus. PJur. f-A^J tithl Ass. T. II. p. 299 col. I 

lin. 14. T. III. P. I. p. 178 col. 2 lin. 4. jilllo *fo£l 

pauct #ft/jwero n) Barh. p. ,285 Jin. 2. p. 295 lin. II. ^IXOI 

jJtfito «wft arg-e/i/o ib. p. 160 lin. 4 a fine. p. 186 lin. 2. 

• o y y « 

p^] iinN ni^r/f ormra ib. p. 342 lin. 2. Ffena gratiae 1) Eadem constructio est Arabibus frequeas, 6. a;, JLswJt J**X$ 

robustus potentiae (-tia) Cor. Sur. 13: 14. ed. Hink. Deus est ctler 
computationis (-ne, in compatandis peccatis) Sur, 3: 17, 199. Iforsif 
corrfw (-de) Snr. 3: 153. Domimts tuus est amplus condonatioms 
(-ne) Snr. 53: 32. Excehus graduum (-dibua) Sur. 40: 15. PuU 
eher adspectHs (- tn) Lokm. Fab. 15. Exiguus (pauper) consilii (-lio) 
Fab. 36. epimyth. — Hebraica exempla collegit C. B. Michaelis in 
Diss. de Soloec. Cas. §. 11. — Latinos etiam genitiTo, loco ablatiTJ, 
uti, res est notissima, e. g. Dives pecoris Virg. Ager frugum vacuus 
SaU. Integer viiae scelerisaue purus Hor, Aevi maturus Virg;. Rg**- 
gius Tel praestans animi Virg. Caectts animi Gell. Aeger animi Liy. 
JLassus maris et viarum Hor. Salutis dignus Plant. 

% »y * 7 

m) Masc. [^>0\ \ ° l i j ii «citftw mgwm Tertitur sagocisstmms ab 

Ass. T. H. p. 389 Not. col. 1 lin. 14 a fine. 
ii) Cum praefixo Beth } 1 Tl Vt^ JioL] pauci numero Barh, p. 
262 «n. 4. p. 463 lin. 14. " Digitized by VjOOQlC 128 Sjntaxis §• 58« 

I#p,,l: 28. Pleni maatlarum 2 Pet 2:;*3. Mali «omiiie (in- 
fames) Ass. T\ III. P. I. p. 450 col. 1 lin. 2. Haesitantes cotv 
faik* p ? 56a eolv 2 1iu. II. Tristes corde ib. T. II. p. 271 
col. 2 lin. pennlt. Contrilos corde Lnc. 4: 18. Destituti rfo- 
Gtrina et juveties moribus Ass. T. II. p. 253 col. 2 liu. 16, 17. 
fjQ^ 4£>5Q^ viridis coloris (-re) ®) Barh. p. 268 lin. 15. 
|&000 f+i] longus staiurae (-ra) ib. p. 372 liu. 14. >aJ0I 
|v ^ q> suavis conversationis (- uc) ib. p. 126 lin. 3. m * J^ 

U^OJ confusus gubernaiionis h. e. reram gerendarnm inscins 

• p p ••y y , 

ib. p. 371 lin. 2. jA^Ofc ULaAjP senex dierum b. e. die- 

)>us P) (liedagad) ib, p. 229 lin. 13. ]<3lioaA, Aio? excelsa 
nominu (^ue) h. C cefebferrhna Ass* T. III. P. 1. p. 4 col; 2 

liii. 3. 
+ IV Genitivns poriitur luterdum pro Lat. ahlativo in detenni- 
naUpne temporis q)> ,e» ^. Affixum estcqput ejus hastae et 
circumlatum Bagdadi >OOkJ diei h. e. die solis Barh. p. 144 
iiu. 13 Coeperunt terrae motus frequentes esse Bagdadi 
j w^ ^sy quovis die ib. p. 314 lin. 10. Mortuus est in 

carcere — *!>^ }OQ*5 rf*V? secundo ib. p. 545 lin. ult. jAiDCUJ 

> y 
diebus Julii ib. p. 496 lin. 1. >OOk* ^J «»o eodemque die o) Huc pertinet exemplum, quod ex Barn, p. 37 lin. 16 sqq. protnlit 

■ Hoffin. in Gr, p. 300 litt d„ id quod rectius per genitiYUm, quam 

per accusativum, vertendum' est, 

• p »• 7 y y 

p) Cum praefiso Bem, ClAlcO i O ^lilO ***** ^ftti* «ut> 

Xuc. 2: 3(>. 

q) [Sicut fit apud Graecos, e. g. y^xTof «orf<? Jon. 3: V rvx-ros *«* 
jj/^ae 1 Thess. 2: 9. yjueeag de fxiatjg Act. 26: 13. jpt/wro? xcl 
^os hieme et pere Hipqocr. Digitized by VjOOQlC §. 58. Nominnm. 129 

Ass. T. III. P. I. p. 598 col. 2 Jin. 7, 8. JA^A,? momento, 

mox, statiin *) Barh. p. 371 lin. 4. p. 537 liu. 13. 

V° Gcnitivns explicandus interdum est 

A) Per Lat. de. t 

. p ,p *y . p p - 

a) In nomiuibus, e. g. f-ltf5j? f^As liber Zythi (de 

Zjtho) *)> liber aquae et aeris, liber naturae humanae, liber 
vulnerum Barh. p. 34 Hn. 1, 2. jnV>? K^r^ ****&> **- 

nis (de cane) il>. p. 230 lin. vlM. et sq. ^fj)? jGuo^-iior- 
rationes quorumdam avarorum h. e. de qnibnsdam avaris *) Tjchs. 
EI. Sjr. p. 104 liu. 2, 3, 5, 6, 7. NarrationesSanctorum (de Sanctis) 
Barh. p. 589 !iu, 5 a fine. Facium est inter eos colloqumm 
/uriosorum (de furiosis) ib. p. 165 lin. 5, 6. Dogma Maxi- 
mini dttarum voluniaium (de hinis volnntatibns) ib. p. 120 liit. 
3, 4. Venit jama mortis (de morte) Neronis ib. p. 54 liu. 14. 
p. 122 lin. 15. Fama (nuntius) jUiorum suorum ib. p. 199 > p p 
*) l A^ A <> significat etiam nunc Ass. T. II. p. 223 li». 14 a fine. 

T. m. P. I. p. 141 col, 1 lin. 15 a fine, Ad tempus ib. T. H, p. 
73 col. 1 lin. 11 a fine. Job. 5 t 35. 
s) AHbi usnrpatur ^J^ de 9 e. g. Liber de (n^lLo) fc^e, *#«• 

<fe sepuUura, liber de veritttte Barji. p« 176 lin, 9. Usurpatur ^L 

«fe, e. g. Z*»r» *"dW ** (^fc^) «"* «**rouomica ih. p. 59 lin. 1. 

p. 30 lin. nlt Tria carmina de (^*) nac vastatione ib. p, 346 

lin. nlt. — Usurpatnr "\& aui de (h, e. simpliciter de) 9 e g. 

JLtfter de (^Lj) animalibus, liber de femporibus precvm, Uber de 
lectionibus, liber de p.enUentia, Hber de rehgione ib. p. 176 Hn. 
10 — 15. Tractatus primus de (^i*?) dissectioni^us Ib. p. 58 

t) uiurjatur ^ ? {aui de\ e. f . ^JLl\ ^? \+£* **"*"' 
tiones de quibusdam iiberalibus Tychs. %U Sjr, p. 104 lin. I. Digitized by VjOOQlC 130 Syntaxis §. 58. 

lin. 11. Fama Francorum ib. p. 354 lin. 14. Repente vox 
Turcorum (h. «• rnmor de Turcis) advenit ib. p. 257 lin. ult 
I^qJL^- S5 |a . r^n<*> /oyttM incarnationis h. e. de incarna- 
tioue ») Ass. T. III. P. I. p. 33 col. 2 liu. pcnult. Primtts (to- 
miis) ecclesiae (de ecclesia), secundus virginitatis, teriius jidei 
ib. T. I. p. H8 col. 1 lin. 19 a fine et sqq. Scriptum (liber) 
mysteriorum ejus h. e. de mysteriis Hahn Chrest. Syr. p. 46 
lin. 14. 

/?) In suffixis, e. g. Exibat CldU f ama *J** ( de <*>) w), 
«yuorf mortuus esset Barh. p. 426 Jin. 8. Ciim twit* fama eorum 
(de iis) ib. p. 135 Kn. antep. 2fcr narrationibus ejus (de eo) 
ib. p. 184 lin. 6. 
-j. B) Per Lat. conA*» Tel ai«». 

a) lu nominibns, e. g. ^ft&o i/t fc7&i*i rebellium h. e. 
contra rebelles Barh. p. 245 lin. 5. Ad bellum Masudi h. e. 
contra Masndnm ib. p. 3>8 lin. 15. Narratur eum in eodem proelio 
Tatarorum (cnm Tataris) saudatum fuisse ib. p. 558 lin. 6. 

R) In siiffixis, e. g. Para te ad bellum eorum h. e. contra 

eos vel cnin iis *) Barh. p. 301 lin. 10. p. 474 Hn. 11. 

J^l t #^ |n^ tn procliis eorum (cnm iis) Knos Chrest. p. 85 

liu. 10. p. 98 Hn autep. ^ 

+ C) Per Lat. a, a6, de tempore (ifran, efter), e. g. Post duos 

annos CL*£GS(J15 eversionis quintae (ab eyersione quinta) An- 

n) Usnrpattt*^^ e. *♦ ^ (%^) regimime tres tond Ass, T.IH, 

P. ip, 45 col, 2 Kn. 1. ^p/m tomos eomposmit de (\^) «gt- 
ptine spiritus ib. p. 104 col. 2 Hn. 4 et 3 a fine. — tTsurpatnr 
^^5 (qui de), e. g. totnus de (%£&) sacerdotio ib. p, 33 col.2 
lin.. 17. p 94 Not. col. 2 lin. 17 et 16 a fine. 

w) Usurpatnr ^L *, e. g. Exitt W3JQu^ * ** f«™> 9 ¥«><? **°r- 
iuus esset Barh. p. 378 lin. nlt 4 

x) Tale Tidetur esse Hebr. ^lEfiVn et pugnarunt €ontra me P*. 
109: 3. Digitized by VjOOQlC §.59« Noininum. 131 

tiochiae Ass. T. L p. 296 col. 1 lin. 6 a fine. Post paucos 
iies ordinationis (ab ordiuatioae seu consecratione) Patriarchae , 
ib. T. II. p. 248 col. 2 lin. antep. 

D) Per Lat. pro, e. g. (■SOQffli^j? _£>| fj*» «eme/| 
pro episcopo, nt vertit Ass. T. III. P. II. p. 687 col. 2 liu. 11 
a fine. 

§. 59. 
Usus Dativi specialior. 

1° DativHs liand raro ponitnr pro geniiivo 7)> e. g. Anno 117 
j/on\Vi\ regno (regni) Persarum z ) Ass. T. I. p. 2 cof. 1 

lin. nh. Anno 20 /»\\ Levio a) Barh. p. 13 Jin. 10. Anno 
29 Josapkato (-ti) ib. p. 22 lin. 14. Anno 1801 Ahxandro 
(-dri) b) Ass. T. III. P. I. p. 590 col. 2 lin. 16 a fine. Anno 
14 regi (regis) Cosroae ib. p. 441 col. 1 lin. 23 a fine. 
Anno 1865 Graecis (-conun) ib. T. I. p. 528 col. 2 lin. 9. 
(cfr, ib. p. 527 col. 2 lin. 1. nbi genit. firaecorum) p. 540 col. 
1 lin.22. (cfr. lin. 29.) Anno J50 Arabibus (-bum) ib. T.UI. 

P. I. p. 112 col. 1 liu. 15; Anno 15 glNi|\ suo (dativ.) h. e. 
rcgni sni c ) ib. p. 441 col. 1 lin. 19 a fine. Impleti sunt 70 

y) Hunc nsum brevissime attigit Hoffm. in Gr^ p. 297, at Michaelis 
prorsns silet» — Eumdem apud Hebraeos viguisse, docent Gesen, 
Lehrgeb, p. 673. Chr. B. Michaelis de Soloec. Cas. §. 13 — Cfr. 
Dan. 1: 1, 21* c, 9: U 

•> . 7 

z) Alibi vere genittvus usurpatur, e. g, Anno 10 (5I^QE-^L0} regni 

w • 

Saulis, et, anno 39 rtgni Davidis Barh. p, 19 lin. 10, 12» Add, 
Luc. 3:1. 

a) Vere genitivus: Anno 10 >*Q^} Letrii Barh. p. 13 lin, 9. Anno fer- 
iio JLevii ib. lin. 10. 

b) Vere genit, Anno 708 Alexandri Barh. p, 73 lin, 16, 

c) Sine praefixo Lomad : Anno tjuinio 01^*9 buo Barh, p. 41 lin. 
10, 11. p, 60 lin. ult, 

9* Digitized by VjOOQlC 132 Syntaxis §.60. 

anni capiivitafi (-tis) populi ib. T. I. p. 491 col. 1 lin. 5. 
2hV9>CU^O ^J^A^ Octobri (-bris) <*) Barb. p. 611 
lin. 10. W /fem metropolita Persidi (-dis) e) Ass. T. III. P. 
I. p. 439 co). 2 lin. 14, 15. Ordinavil Gabriehm episcopum 
\<&Y^ Gozartae f), Ass. T. II. p. 263 col. 2 Hn. 1. Pro- 
clamavit euni Maphrianum Tagrito (- ti) et Orienti (- tis) ib. 
p. 249 col. 2 lin. 4, 5. Erat episcopus Tausae ttrbi (-bis) 
ib. p. 255 col. 2 liu. ult. Factus est caussa egressui (-sns) 
multorum e coenobio ib. T. III. P. I. p. 460 col. 2 iin. penuh. 
et ult. Camas perturbationi (-nis) excitmit ib, p. 114 col. 2 
lin. 22. Spopondit fallax correctionem A ^y tw (eoraui), 
gi/ac ma/e scripseiat ib. p. 116 col. 2 liu. 7 a fiue. Vocatus 
est (Abrabamus) pcrter ^OQlNnN omnibus gentibus h. e. om- 
nium gentinm ib. T. I. p. 346 col. 1 lin. 12 et 11 a fine. 

II Verba passiva aliquando jiingnntur dativo, qni aeqoi- 
pollet Lat. ablativo cum praepositioue a, ab. Vid. Mich. Gr. §. 
110. HoJFui. Gr. p. 373. ' %. 60. 
Usus accusativi specialior. 

1° Accnsativns poni yidetiir pro nominativo, sen subjecti locum 
obtinet (Micb. Gr. p. 270. Hotfm. Gr. p. 301 annot. p. 310 d) Cfr. Hebr. Gen. 7: 11. Nnm. 1 : 1. Estb. 9: 21, Plerumqne 

fis nomini praefigitur Beth, e.g. (Die) 17 in (^) Januario Mich. 

Chrest. p. 57 lin. 1 et antep. p. 58 lin. 1. _ Cfr. infra §. 82. 
lHemb. 2 n. I. s 

e) Vere genitiTus: Ut fieret beatus Gregorius metropolita Nenbis «r- 
bis Ass. T. IH. p. i, p 44^ col 2 lin. 7, 8, 

f) Tere genitiTus: Ordinavit Mar Kbedjesum, Episcopum ]2&1 
Gozartae Ass. T. I. p. 528 col. % lin. 19, 20. Digitized by VjOOQlC §.60. Nomijiuiii. 133 

u. 2.) Exemplis adde: pnViSNo ^oojlfl^ Sodoma et Go- 

• p 
morrha - - ?£&£& positae sunt Jud. ys. 7. 

11* Accnsalivus, subiutelleeto quod attinet arf, ponitiir pro 

Lat. ablativo %) (Hoffin. Gr. p. 300. d.), e. g. wsioLaJj o<T 

+ PPP m . j £> 

Hi^ ^ ^-W ' C( !! tf f/l ^ a/ (quod attiuet ad) ^/iw* 
«wfi»* *) Samaritanm h. e. genere sno *) Ass. T. I. p. 347 coL 1 
lin. 6, 7. J8w } Vi a Tu * V v nn^ sapientiam (-tia) sapiens 

BarU. p. 6 lin. 4. Mulieres j^o** | A-U3<5ltf fortores /w?- 
chitudinem (-iie)**) b. e. pulchrae ut luua, Pauli Neues Rcpert. 
P. L p. 10 lin. 10. 

111° Accustftivus pouitur etiaro. pro Lat. abhtivo post Yerba g) AccuaatiYUs manifeste cernitur in Arabismo, e, g, Quis verador Deo 
iL5 sermone Cor. S«r. 4: 121. ed. Hiak. Qms melior llp rett- 

^iW Sur. 4: 124. Vchemeiaiores jj^ Mitore Sor. 2: 160. Add. 
Sur. 18 : 32 , 42 , 44. Similis iuus accusatiyi occnrrit apud Graecos, 
?<hw ya^ oxqvonoiol rrjv Tiyv^v Act. 18: 3. Cyrus fint elSog jikv 
xattiOTog, yvyjiv Se (pdav&oianoTaTog forma puteherrimus , animo 
humanissimus Xenoph. Cyrop. I^ 2: 1. Inl.Tovg aya&ovg rag \pv%ag y 
, xal inl rovg xaXovg ra ow/uaTa Xen. 2>Iem. II: 6, 30. Imitantur 
Latini: Ncc Mauris animum mUior anguibus Hor. III. Od. 10: 18. 
JLacerum erudeliier ora Virg. Aen. VI: 495. Cynt7iia verba levis 
Prop. II: 6: 28. 

h) Sic, Cressa genus (Cretensis genere) Pholoe Virg. Aen. V: 285. 
Clari geuus (genere) Tac. Ann. VI: 9: 4. 

i) Occurrit cam praefixo '*£> 9 e. g/ Ephraemus jc<3l ^moiuj 

|^A$afi0 ClS2L~J3 <»•«# genere sua Syrns Ass. T. I. p. 25 col. 
1 lin. 22 a fine. p. 2& col. 1 lin. 4 a fine. 

m"> >■ PPP 7 

*) AEbi effertur per genitiiruni : Virgines |'*«^/^a A a 1'^fvi /«««- 
res pulchritwtims (-ne) Barh. p. 487 lin. 8 # Ouae constructio -est 
kmge usitatior. 5. 58, no. III. Digitized by VjOOQlC 134 Syntaxis §. 61. 

quacdani tain activa (§. 35 n. 1Y et V.), qnam passiva (§. 2 
n. II. §. 27 n. 1H.) ac neutra (§. 2 n. I. §. 27 u. II.). 

§. 61. 
Gradus Comparativi, 

r 

Comparativns, cnjns forma propria carent Syrornm adjectiva 
et adverbia, exprimitur 

1° Fer positivum , absolute posituin (Mich. Gr. §. 125. Hoflin. 

Gr. p. 301.), e. g. Theodosius imperator pQ^) junior Ass. 

T. III. P. II. p. 372 lin. 18. Quoniam Jilius ejus f A - A ^ 
senex (h. e. natn major) non aderat, jussii ut imperaret filhu 
ejus \bo£*\ parvus (natu minor) Barh. p. 325 lin. 12, 13. Sic 

poij natu minor, et |A) no/ii jfia/or ib. lin. antep. XJbi 

y 

y* *™*^ jucundius tibi est, hicne, an ibi ib. p. 359 lin. penuJt. 

- ^* A< * evxoncoTSQOv Matth. 9: 5. 

11° Per positivum cum praepositioue —lc prae h. e. quam 
(Mich. Gr. §. 125. Hoffm. Gr. p. 301.) 

A) rarius praevia, e. g. XL>jS < Alv^ _£& omnibus 

caJlidior Barh. p. 359 Hu. 2, 3. \L*$ Ij^T ^OCL^o _k> 

p .... ' 

jLoGl omnibus viris longior erat ib. p. 82 lin. nlt. 

. « v 

B) saepius subsequente, e. g. _^£ <.il i ^MY? plures quam 

Barh. p. 463 lin. 15. -lc boL) minor quam ib. p. 130 Bn. 
4, 5. junior quam ib. p. 67 lin. 4. p. 536 lin. 8, 9. pauckr 

7 7 

quam ib. p. 161 lin. 14. _£o ?iw£ praestantior quam ib. 

p.223Hu,8. ^ liin PV or 1 uam ib - ?• **• liu * * a *■*• 
HI° Per positivnm cum addito j^iU. (magis), id quod Digitized by VjOOQlC §. 61. Noininnm. 135 

A) usurpatar sine seqncute _£o> e. g. Quum exercitumi 
multum (magnnm) haberet (rex Sinensinm), necesse habuit 
Munga Kanus colligere exercitum j) i~ *" i^A^ majorem 

P F F 

Barh. p. 536 liu. 7. \^i+jd2 f*A* validior ib. p. 129 Kn. 12. 

<J2$ j-aApa major ib. p. 234 Ku. 5. r *^;^X ^^ majo- 
res (Ass. plures) Ass. T. I. p. 4 coh 1 Jin. 15. 

B) usnrpatur, seqnente V^£> ©• g- iTV^ t-*"^ t"*^"* 

F 

vigUaniior quam ego Barli. p. 373 lin. 9. ^JL^ i^A^ 
.Vo^x 0ie aptiores ib. p. 486 lin. 5 a fine. y*Zw f^V 

* P* 7 

^ «i^jfW 9*0*1 ib. p. 397 Kn. 7. _2s |^$ j*A* mo/or 
^nai/i ib. p. 103 Ku. ult _£o ^^lx^^ j^U admirabilio- 

F F 

r*s <7i/a;/t ib. p. 550 lin. 5, 6. _Jx> ^Aa |^"^^ sapien- 

v F 

tJDt-t* gi/nwi Ass. T. 111. P. 1. p. 135 col. 2 Kn. 12. j-*2u 
Lb^ convenientius judico _£o <jf»ato ut ittud vendant ib. p. 

243 col.l liu.5. l^nyi^lYriyO ^ fr*A* fconln JH^ 
mq/or «jf ' ethnicismus (ethnicoruin numerns) quatn Christfanis- 
musih. p. 128 col. 2 Ku. 8 a fiue. H^? <--£ **A^ wrgw 

gtiajf» iwrf comestoribus ejus (inellis) ■ iSm dulcia sunt vobis 
h. e. dnlciora vobis snnt, qnam mel comestoribr.s snis ib. T. I. 
p. 239 col.2 Kn. penult. sq. SaJadino gaudium \L^1 magnum 

' y' 

pnt ob expugnjxtionem Halebi _Lo ^L* magis quam ob 
omnes urbes, quas ceperat h r e. Saladino gaiidinm majus fuit ob 
expugnatiouem Halebi, qnam ob oinnes Barn. p. 390 lin. 14, 
15. p.469Kn. 6, 7. ^ , 

C) Similiter coinparativus adverbiorum exprimitnr per .j. 
t*A*, e» g. Coeperunt oppugnare (urbem) foiis A* !^ i ^ ^ Digitized by VjOOQlC ■ ' 1 

136 Syntaxis §. 61. 

fortiter f et qui intus erant (b. e* obsessi) contra eos (pugua- 

• p y 7 7 

bant) iU^SUX^ i-*A* /«*«» Barh. p. 531 lin. 12. >*A* 

• p r 

A*{**?^ rectius Ass. T. I. p." 430 col. 1 lin. 7 a fine. **A* 

A*l£*<3ll ^rttis ib. T. III. P. II. p. 356 lin. 4 et 3 a fine. 

IV Comparativus exprimitur etiam per positivnm, sequente 

o) quam t) (Hoffm. Gr. p. 384 no. 1.), e. g. joci - r^** 

satius fuissef eis, ut non cognovissenlyiam justitiae o| <p/tm 

«* 2 Pet. 2: 21. IdU* o| ^ ^OS i-kiU UQ^? tnor* 

melior est mihi quam vita Barli. p. 582 lin. 13. f*A* ^^ 

JOGI *D?| miAi convenientius esset familiariter trti Slo o| 

^nn\ </tMim t;oW* ib.p.429 Kn. penult* sq. Add. Matth. 19: 24. 
. V° Quemadmodum apud Latinos, significationis inteudendae 
ergo, adverbia multo vel longe comparativo adduutur, ita etiam < 
apud Syros, anteeedeute vel sequentc ^G> positivo comparative 
explicando irtiTccaeiog eaussa additur 

A) J2% valde (Mich. Gr. §. 125.), e. g. <$ *£% 

j^Jp r^ 2 ^ 5iU4io ^r^^v lon * e praestantius viris est 

genus feminarum Barh. p. 492 Jin. 10. ooci ^ ^Aa - ^ ? 

}-*ioo3 _k> longe plurcs erant quam Romani ib. p. 182 

y 

lin. 12. Thesaurus est ingens _^o r+£*+? quimajor est,guam 

t> 
3000000 denariiy J—l valde h. e. qui longe majotv est 

= 7 

quara ib. p. 389 liu. 3, 4. f^i-A^ </woi? vera sit doctrina 

p 
eorum <-lo J2^ valde quam omnis alia doctrina h. e. louge 

verior quain ib. p. 56 liu. 3. 

k) Ut Graecum $ , sic Syriacum o| iiguificat et m* et ^«am. Digitized by VjOOQlC --^ §.62. Nominum. 137 *• ? B) +>-& multo, e. g. ^iU ^r^ nolb$ fiSlXovi 
Matth. 6: 30« — 1£> |HhA* <*»^££ muJto magis cjuam Barh. 

= = 7 

p. 565 lin. 5. — £o r+^ ^^ nvulto minor quam Ass. T. 
III. P. I. p. 115 col. 1 lio. U. ( 

§. 62. 
Gradus SuperlativL 

Superlativus, ciijos forma propria carent Syrorum adjec^iva 
et adverbia, exprimitur i ^ 

1° Per positivum absolute positnm (Mich. Gr. §. 125. Hoffm. 

Gr. p. 302.). Exemplis adde: jJbo^ &<wa*oj'Liic.l2:26. 

Constantino Victori tres Juerunt filii, \J2b natu tnaxinius 
Constantinus nomine patris et intermedius Constantius 
Uq^Io et natu minimus Constans Barh. p. 66 liu. 4 — 6. 

. PP . P 7 

vipiOTog vertitur \±Qi 'Lnc; 6: 35. } Vinj V» Marc. 5: 7. Act. 

7: 48. tf&* Lnc. 1:182, 35, 76. 

11° Per repetitionem ejnsdem nominis vel adverbii (Mich. 

Gr. §. 125.); e. g. ul*±> *t*p pessime 2Thess. 3: 6, II. 

p p 
. *y , *"V valde valde h. e. quam maxime, summopere Barh. 

p. 435 Hn. 10. p. 589 iin. 15. p. 609 Kn. antep. ^^ <-^s* 
citissime, velocissime m) Ass. T. III. P. I. p. 146 col. 1 liu. 4. 
p. 600 col. 2 lin. penult. p. 601 col. 1 Jin. 2, 3. jjioio 1) Hebr, Oen. 7: 19. c. 17: 2, 6. Ecdes. 7: 24. 

m) Positivus cito.y veiociler y dicitur JUL, i^> Ass, T. II. p, 372 
eol. 2 lin. 4 a fine. Barh, p. 96 li», 12. Digitized by VjOOQlC 138 Sjutaxis §. 62. 

fj^|..^? ||i -| V pestis dirissima Panli Nenes Repert. P. I. p. 
37 lin. 6. 

111° Per forinas nomiunm duplicatas *0> origiuem duceutes ex 
Conjugalionibiis Syrornm gemiuatis Pehalhcl et Patpel <>)> e. g. 

9 p 7 / 5 p 7 

\JZA oh p) ^ieyiGrog 2 Pet. 1 : 4. j-jDfDJ ilaxtOTog 1 Cor. 

, 6: 2. . Cura ei erat y ut cognosceret accuratissime facta 

* r^ ^«^ A ^'jp^ maxtmorum et vnmmorum Barh. p. 

479 lin. ult. p. 609 lin. 5 a fine. \zfiob jlalcfl templa am- 
plissima, nt vertit Ass. T. III. P. I. p. 412 col. 1 lin. autep. 

t IY° Per nomen substautivuin conjugatum positivo addituni, 
e. g. Rex ]^ ^^ Llosui sapientid sapiens (Cfr. §. 60. 
no. II.) h. e. W vertit Brnns, sapientissimus Barh. p. 6 lin. 4. 

i V° Per substantivnm conjugatum, quod cum adjeetivo, ad- 
jecta iutendeiuli particula, conjiinctum verbo sno additnr q)> e. g. 
wL^ |A^5 f^CUA^D »qJ| QjtLo percusserunt cos perctss- 
sionem (-ne) magnam (-na) vaZJe h. e. afleceruut eos strage 
maxima Barh. p. 511 liu. 11. Gavisi sunt gaudio magno 
- *^« t>aM<? h. e. maximo Ass. T. III. P. I. p. 591 col. 2 liu. 
16. Barh. p. 487 liu. 9, 10. Admiraius est admiratione ma- 
gna ■ *^l" valde h. e. maxima Ass. T. III. P. I. p. 80 col. 1 
lin.' 1. 

__' L - _ l - - . 

n) Seu per quadrffittera, ut dicuntur a Mich. in Gr. Sjr. §. 125. cfr. 
Hoflm. Gr. p. 302 not. 1. — Hae formae, judice Storrio in Obss* 
ad Anal. et Sjnt. Hebr. p. 103., 174, 175, 190. ortae sunt ex repe- 
titione unius ejusdemque vocabuli celeri pronuntiatione decurtati et 
contracti. 

o) De quibus vide mea Otiola Sjr. p. 39. Hae Conjngationes , judice 
Schultensio in Inst. ad fund. L. Hehr. p. 267, 285, 36 1, gradum 
quemdam superlaticnis in suum thema inferunt. y 

, * v 5 Z p .. T 

p) Pro j^j^? Mich. Gr. p. 69, 85. Hinc (JL0505 magnaiesy 

optimatcs, proceres. 
q) Hebr. Gr. 27: 33, 34. Jos. 10: 20. 2 Sam. 13: 36. et Graec. 
JHatth. 2 : 10. "' Oigitized by VjOOQlC §.62. ' N o m i n u m, 139 

VI Per constrnctioneni nominis 

y y 

A) cnm suo ipsins genitiro siogajari h )? e. g. A^O^ -j- 

j*~Q- debitum debiti debemus retribuere tibi h.. e. qiiam 
waxiinnm debitnm tibi persfolvere debemns Ass. T. III. P. I. p. 
310 Not. col. 2 lin. peuult. 

B) Cum suo ipsins gcnitivo plnrali k) (Hoffni. Gr. p. 302.), 
••py « poy 

e. g. H-*?? H^? judexjudicum h. e. judex supremus Barh. 

p. 506 lin. antep. l^Oj^sQ^, mJOj i,Vi ^ perfectio perfe- 
ctionum (perfectio perfectissima) est nomen Euckarisliae iu Ass. 
T. II. pi 178 col. 1 Jin. 1, 2. Liber magnus sapieritiae sapi- 
entiarum. ib. p. 270 |col. 2 liu. 3. Rex regum et D&minm 
dominorum (de Dco) ib. T. I. p. 512 col. 2 liu. 8 a £ne. Rex 
regum mundi Abusaidus ib. T. III. P. I. p. 568 col 1 lin. 
13, 14. Theodorus Magisier magistrorwn tt interpres inter- 
pretum ib. p. 342 col. 1 liu. 3. T. III. P. II. p. 940 liu. peunlt. 
et nlt. ' Pastor pastorum ib. T. II. p. 229 col. 2 lin. 15. Pa- 
ter patrum (de Patriarcba) ib. T. III. P. I. p. 352 Not. col. 2 

lin. 9. p. 179 col. 2 lin. 4. ^i^ y& >0^> jJ non quid- 
quamsumma summarum h.-e. omuiuo nihil, prorsus nihil m) ib. 
T. II. p 172 col. 2 liu. 7 a fine. 

^am^ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

h) Hebr. Hos. 10: 15. 

i) Huc pertinet <?L^£ ^^O omnino^ pforsus, penitus, Inttaoiv ad» 

• >* V ^ 

ferens simplici tfL^S «raod posterius ommno Tertitur in Ass, T, I. 

p. 112 col. 1 lin. 4, 7. 
k) Hebr. in Gesen. Lehrgeb. p. 692. 
1) Rex regum est titnlns regis Persarnm (Aut. T. I. p, 354 not. 1.) 6t 

Tatarornm (Mich. ad Cast, L. S. I>. 504.) 

m) Significantius est quam ySD /Oj^ ^, utdicitnr in Barh. p.196 lin. 
5 a fine, Cfi% sopra $, 49 Bfembr. 4 n. II. — Ceterum quodammodd huc 
pertinent * LS ^^ ^l^ v ^ in saeeulum saecutorum (in perpe- 

tua «aeculA) Matth.6: 13 f > «raod ifupctrixwTiQov est quam )p,SS\ Digitized by CjOOQIC 140 SjuUxia §.62. 

VII Per constructionem noiniuis 

A) cnm alius nominis genitivo plnrali »>> e. g. ^OGlid^] 

| iii^A^ mmimus apostolorum 1 Cor. 15: 9. — * " ' ^ A ** 
raw peccaiorum \u e. inter peccatores maxime reus, seu, nt vertit 
Assem., peccatornm ma.vimus Ass, T. II. p. 229 col.2 lih. 12. 

*^"^ l 5 *^*^ virurum praestantissimus ib. T, I. p. 261 
col. 1 lin. 2, 3. ir^| H^ riVortM» ojifmt» ib. T. IU. 

P. I. p. 327 col. 1 lin. 1. ■ i llj ^JSlA, abjectissimus ho- 

minum ib. T. III. P. II. p. 386 li«7 13. Barh. p.390 lin. antep. 

• « pp p 

T B) cnm alius nomJnis genitiyo singulari, e. g. \ * y ± ** 

y 
Al^]9 praestans temporis sui h. e. ut vertit Bruns, suo tenu 

pore praestantissimus Barh. p. 433 lin. 9. 

f C) cum genitivo per suffixnin expresso o), e . g. Tenipore 

v >> y p 

ejus exstructae sunt 180 urhes y _*Gl^9Q^]9 — iJ(TI quarum 

minima juit Edessa Barh. p. 5 Hu. 4 a fine. 
VIII Per praeiixnin w) {in vel inter) posiium 

A) aute nomen plurale P) (Mich. Gr. §. 125 HoiTrn. Gr. p. 
% p y \ P Y \* p y .p = 
302.) fj j\iin f^50 h+r*r^ IrfJ^ minimus inter mo- 

nachos et maximus inter peccatores Ass, T. I. p. 306 col. 1 Lnc, 1: 33. vel ■ i VlNS^ Ass. T. I. p. 239 col. 1 lia. 13. 

qnamvis ntrumqne significet in aelcrnum. — ^-^55 5*^ tn gene- 
rationem generutionum Barh. p. 438 lin, 5. Ass. T. I, p. 484 col. 
1 lin. 20. 

n) Hebr. Jnd, 5: 29. Ez. 7: 24. c. 28: 7. Dan, 4: 14. 2 Chron. 
21 : 17. 

o) Hebr, Jon. 3: 5. Mich. 7: 4. Sic Arab. ^o^-^Eb magnus 

(maximns) lornw» Cor. Sur. 12; 80. Sur. 21: 64. ed # Hink. 

•p) Hebr. Jer. 49: 15. Prov. 30: 30. Cant. 1: 8. c. 5: 9. c. 6: U Digitized by VjOOQlC §. 62. Nominum. 141 

lin. 17, 18. }1aJJ^ jop infelicissimus hominum ib. T. II. p. 

3CftcoI. 1 liu. 13. 1 Larw^O^ ^ttZj illustrissimus laudando- 

ntm ib. p. 229 col. 2 lin. 9. w51Cua{-^> \^b natu maximus 
inter fratres suos Barh. p. 567 iin. 7. 

B) antc snfSxniii plnrale, e. g. <OCLS joci w^5? awif 
na/t/ maximus erat eorum Bnrh. p. 506 lin. 4. (taort* «on 7a^- 
m esstf ^OCl^p I^ClL]^ j-bj «e minimum quidem eorum 
ib. p. 450 )in. 7. 

C) antc noincn singnlare collectivmw <l)> e. g. Tu \^i -{- 

maximus es\*d^f£Li\£> in Israele Barh.-p. 601 lin. 14. 

1X° Per parlicnlam intcndendi expresse additam *) (Mich. 
Gr. §. 125. Hoffm. Gr. p. 302). Velnt 

p o 

A) Per *£±l ycI «^6? tw&fc. Exemplis snpra n. V. alla- 

s y p 

tis adde: Concinnavit paraclcticos sermones .tj i^iAr *-£^9 
elegantissimos Ass. T. III. P. I. p. 140 col. 2 lin. G. Statua 

w/m ^^ ^P$ grandissima ib. T. I. p. 72 col. 1 lin. 4 a 

*= 7 . *> 
fine. Fundamenta religionis Araibum <*•<*£? *^ raZdfe mwt 

finf* (Brnns, apprime) diruit Barh. p. 454 liu. 3. 

8) Pcr ^rp multum, valde, e. g. ||ni V> ^K^p ^- 

lUtircrvoG Apoc. 21: 11. JVaw* ^-^P |A^5oJ maximae 
Barh. p. 459 lin. 3. 

7 ./> 7 7 

C) Per j*A* raWe, admodum «), e. g. (jn^V ^iU 

. P P 7 

TificicozaTog Apoc, 18: 12. Moeror } IVri iV) **£-* gra- 

q) Hebr. Jud„ 6: 15. 

r) Hebr. Jer. 24: 3. Ex. 37: 10. Num. 14: 7. 

7 '• k ■ 

s) 1 Ai ^ A significans magi$ 9 ptus, comparativo expnmendo inseroit 
aupra §. 61 n, HI, Digitized by VjOOQlC 142 Syntaxis §. 62. 

visshnus Ass. T. II. p. 210 col. 1 lin. 18. |o(3l 5Q^ **Aa? 

^OGLD 911» natu fmnimus erat corum Barh. p. 536 )in. 9. 

Multos scripsit Kbros de arte astronomica 9 quorum j^A^ 

■ i Ofi *H j celeberritni (ryktbaraste) ib. p. 59 liu. 2, 6. 

f X° Per adjcclivnin (vel participinni) jJLo (plenus), sequentc 

eubstantivo , e. g. |^> \^>^ jiis plenus laudum h. e. lauda- 
tissimus 9 ut vertit Ass. T. II, p. 229 col. 2 lin. 3. Plenus om- 
nium beatitudinum b. e. beatissiraus ib. p. 389 Not. col. 1 lin. 
25 a fiue. Plenus mendacii et perfidiae ib. T. I. p. 531 col. 2 
lin. 2. JFor/a pfcwa admirationis (admirabilissimaj in toto mun- 
do Knos €brest. p. 82 lin. 6. Rear plentts sapicntiis ib. p. 68 
lin. 4. p. 76 lin. 5. Structura plena sapientiis ib. p. 90 lin. 9. 
Pleni miseria ib. p. 103 lin. 6. p. 104 lin. 5. Donum plenum 
pulchmtudinum ib. p. 67 lin. 4. p. 99 liu. 1. 

XI Ut superlativi gradus clarius exprimatur, atqne uhiversa- 

litas indicetur, vario modo additur n^ (omnis) et quidem 

f A) in genitivo positnm, e. g. n^ A^g^tf postremo om- 

nium Ass. T. III. P. I. p. 120 col. 1 lin. 8. udfc^? jJL^I 
peccator (maximus) omnium hominum ib. T. I. p. 215 col. 1 
lin. 2. <o£^3J )r**^ r^f / rater minimus omnium vestrum 

.7* • PV 

ib. p. 461 col. 2 lin. ult. Bathu ■ N^p \^b natu tnaxitnus 
omnium nostrum Barh. p. 513 iiu. 1. Add. Eph. 3:8. 
•}• B) ^O praemissum sibi habet praefixum *0, e. g. 

\a^ .A^Q^ et ^s£o jJi^DQ^ beatus in omnibus h. e. 

beatissimus, ut vertit Ass. T. III. P. I. p. 98 Not. col. 2 lin. 16 
a fiue. p. 124 col. 1 lin. 4 a fiue. p. 568 col. 1 lin. 21. 

\a^ y* **~ sapientissimus ib. p. 327 col. 1 lin. 2. Bark. 
p. 513 lin. II. Virgo ^-^- hA+fJD sanctissima Ass. T. I. Digitized by VjOOQlC^ §. 62. Nominnm. 14* 

p. 55 cel. 1 lfcu 1. Dcus \z& • A - A ^ sanctissime Ass. T. 

HI. P.II.p. 844 liu. 16. \a£) Ufc-*p nequissimus ib. T. III. 
P, I. p. 225 Not. col. 2 lin. 14 a fineT 

C) x>i praeinissam sibi habct praepositionem -Jto t), e , g. 

\!s ^-^ }o5 omnium miserrimus *) Ass. T. L p. 214 col.2 

. . ^ yp 

lin. 12 a fine. Trinitas sancta \s — io AioJ omnium ceL 
sissima ib. T. III. P. I. p. 77 col. 1 lin. 7 a fine. jci^ 

Deus sublhiis in omnibus (cfr. litt. B.), Deus excelsus super 
otnnia y Deus magnus prae omnibus h. e. Dens omuinm cclsis- 
simus et maximus ib. T. II. p. 319 col. 1 lin. 17, 18. Invide- 
runt ei n^d . So a a 00 T If" ® Tabwsi omnium rabiosissi- 
mi ib. T. III. P. I. p. 460 col. 2 lin. 5 a fine. (h*?$ est 9 qui 
non celebret ^o —lo LttZS j i TffP 0(5t^ Ai/iic occultum 
omnium occultissimum (h. e. iucompreheusibilem Deum vel 
Christum) Hahu Chrest. Syr. p. 80 )in. ult. >0*^ , AlV) <s 

jo(3l Of/inium caUidissimus erat Barh. p. 359 Jin. 2, 3. Adde 
Matth. 13: 32. 

XII Superlativus, vel saltem sermonis quaedam STilraaig, ex- 
primitnr per congeriem synonymorum 

A) ex eadem stirpe ortorum w)^ e . g. JJrbs jA^ A » ^ . 

ji^i^L^O benedicta et benedicta h, e. beuedictissima Ass. 
T. III. P. J. p. 333 col. 1 lin. 4, 5. col. 2 lin. 4, 5. p. 352 
Not. col. 2 lin. 8. T. II. p. 30J col. 1 lin. 18. 

t) Similia Hebr, Ge*. 3: 1. 1 Sam. 9: 21. Job. 1: 3, 

u) Proprie miser prae omnibus sen miserior omnibus. 

w) Hebr. Es. 29: t4. Ez. 35: 3. Mich 2: 4. Nah. 2: 11. Thren. 

2: 5. Job, 21: 23. c. 30: 3. c. 38: 27. Cfr # Cor. Snr # 89: 28. 

ed. HSnk. Digitized by VjOOQlC 144 Sjntaxis §. 62. 

«j. B) ex diversa stirpe ortorum x), e# g. Gavisus est gaudio 

| ^), * *" j^\J3$ magno mulio h. e. maximo Ass. T. III. P. 1. 

p. 590 col. 2 Ijii. 6 et 5 a fine. Honorotus est A A l A VWv 

A_J^|_^|.^n excelse et sublimiter h. c, snmino et excelso ho- 

nore, nt vcrtit Ass. T. I. p. 228 col. 2 Jin. 13. ^^£ 

ft jl . V O O cito <?* vehciter j) Barh. p. 429 lin. 5. p. 587 

lin. 2. CV/o *f velociter sine mora Knos Chrest. p. 53 lin. 8, 

. \p y-~ p p 

9. Dohtit ei A^Ji^A^ ^L^ ^L^ vaftfc va7aV abundanter *) 

BarJu.p» 604 Jiii. nlt. Reliquit miserQs in dolore tt tristitia 
et Juctn et jletu et gemitibus Ass. T. II. p. 267 col. 2 lin. 10. 
Lugebat eum pater luctu magno ineffabili Barh. p t 481 lin. 9. 
Cum corde hilari et gaudio et laetitia ih. p. 611 lin. 9. In- 
cidit eis pavor et timor et tremor a ) ib. p. 584 liu. 2, 3. p. 
605 Jin. 16, 17. -Adeo ut conjicerent in eum contumelias et 
convicia et irrisiones et subsannationes ih. p. 600 liu. 13. 
Verba blasphemiae et derisionis et contumeliae Ass. T. II. 
p. 233 col. 1 lin. 4 et 3 a fine. Scrutatione accurata et in- 
quisitione recta et investigatione fideli *>) ib. T. III. P. 4. p. 
571 col. 1 lin. 13 et 12 a fine. (Factus est) stupor et cessath 
et quies et sUenjtium (altissimnm sileutinm) Knos Chrest. p. 88 
lin. 11. Non est jas ullatenus nec uJlo modo supra §. 49. 

Memhrl 4 n. III. F. Dignus verbo j^UfraSo foniTTpn 
in brevibus et brevibus h. e. hreyissimo, Ass. T. II. p. 157 
cqI. 2 lin. 3, 4. 

x) Similiter Hebraei, ad yim dictionis intendendam, nomina (non minns 
ac verba }. 37. A.) diversae originis synonyma conjnngnnt. Jer. 48: 
29. Zeph. 1: 15. Dan. 3: 13. Ps. 78: 49. Esth. 2:7.— Aliam 
synonymiam yid. infra §. 70. 

y) Hebr. Num. 6: 9. Es. 29: 5. c. 30: 13. 

z) gimile Hebr. TNtt ttaltt Neh. 2:2. 

a) Hebr. Exod. 15 : 16. 

b) Hand dissimiliter tribns intelligendi epithetis aliqnid additnr Dan«. 1 : 4. Digiti2 §. G2# Noininum. 145 

3311° Per XiTotrjTa, qoae, minus dicendo qnara intelligi ynlt, j. 
haud raro contrarii summum indicat «0, e . g. Fuit apud eum 
/Mftor e* pai/or $q^] |]p *of» poma Barh. p. 606 lin. ult. 

Dolor hoL*\ pp non parvus erat in corde meo Ass. T. II. p. 

220 col. 2 lin. 10. Coniristcttus est ^\p pj mm in parvo 
(maximopere) ib. T. I. p. 53 col. 1 Kn. 1. 

XlV 0i Illnd qnoqne diceudi genns, quod rem affirmative simnl ± 
et negative exprirait, superlatiyura indicare potest d), e , g^ jflo^ 
ribus suis multum lascivus erat et luxurians et non tempe- 
rans Xss. T. II. p. 323 col. 1 lin. antep. sq. Factum vestrum 
non laudabile et reprehendendum ib. p. 260 col. 2 lin. 19. 

XY° Attributi snperlativus intelligendus est, quoties subjectum + 
comparatur vel antefcrtur alii, ea re excellenti e) 5 e. g. Quam- 
vis sicut leo esset h. e. Yalidissimus esset, Ass. T. IL p. 265 
col. 2 lin. 13. Ctijuslibet eorum vox valentior est quam (vox) 
leonis b. e. valeutissima est. Knos Chrest. p. 97 lin nlt. Vidit 
hanc gentem pemidosam sicut locustas volantes h. e. numero- 
sissimam nt locustae ib. p. 112 liu. 1. Congregati sunt contra 
Francos Turci sicut Iqcustae (Brnns, locustarum multkudine) 
Barh. p. 311 lin. 14. Venerunt etiam legiones multae Mogo- 
lensium, quae superabant numerum locustarum ib. 465 lin. 

peuult. Virgines f j °)0 A A^JS^ltf lunares pulchritudine 
h. e. pulchrae tamquam luna seu pnlcherrimae ib. p. 487 Jin. 8. 
Filiae tunares adspectu h. e. pnlcherriinae ib. p. 596 lin. 3. 
XVI Snperlativns exprimitnr etiam per nomen metaphorice 
positum *) (Hoffm. Gr. p. 303 annot. 4.), e. g. Amida et Bagda- 
dnm diciintur ■ 1'i| V) A£-^£ sen |A i ^<^« JAaiio re- 

c) Hehr. Non beniffnms b. e. crudelis Ps. 43: 1. tfon bouus h, e. 
pessimns Ptot. 18: 5. 

d) Hebr. Deut. 32: 6. Es, 16: 14. Cfr. JStorr. Obss. p. 260. 

e) Hebr. in Storr. Obss. p. 261. 

f) Hebr, in Gesen, Lehrgeb, p„ 693 Anm. 2, Storr. Obss, p, 258. 

10 Digitized by VjOOQlC 146 Syntaxi» §. 63. 

gina urbium Ass. T. I. p. 531 col. 1 lu. 4. T. III. F. I. p. 273 

col. 2 lin. 19. jji^Q^? j^x^ rex monasteriorum h. e. nt 
vertit Ass. monasteriorum primum T< III. P* I. p. 456 -coL 2 
lin. penult. sq. p. 457 col. 1 lin. 1, 2. 
J- XVII Per periphrasin expriinitur superlativus , e. g. Tertius 

beatituJinis h. e- beatissimns, supra §. 48. n. I. B. _1d ^A* 

^-fi^ plus quam multum h. e. quam maxime Ass. T. III. P. L 

p. 120 col. 2 lin. 23. ^^ ^ ^^° ^^ 7 multum et 
supra tnultum h. e. ut vertit Ass. ad summum, immo et supra 
summum ih. p. 247 coL 1 lin. 24. ClStf ^ <3ll* JV)NS 
mundus totus ajine suo h. e. universus, quam late patet, mondns 
ib. p. 333 col. 1 lin. 16. In tota regione a fine ejus h. e. in 
tota, qnantacumque est, regione Barh. p. 311 lin. nlt. Omnem 
malitiam a fine ejus (q. d. totalem malitiam) Hahn Chreet. Sjr. 
p. 152 lin. 3. 

§. 63. 

Genitivus nominum et suffixa modo active 
inodo passive intelligenda. 

1° In constrnctione duorum nominnm per regimeu nomen re- 
ctnm seu genitivus modo activam habet siguificationem, modo 
passivam (Hoffin. Gr. p. 297). Nempe 

A) activam, ita ut genitivus notet eum, a qno res profici- 

/>p - y « P V- 

«citnr e. g. |<£^? |*OCU4 amor Det Patrts h. e. amor, quo 
Deusamat Ass. T. I. p. 485 col. 1 liu, 15, 16. 2 Cor. 13: 13. 
Amor Christi (quo nos amat) Eph. 3; 19. |<3L2\> *qa&Q**> 
miserationes Dei Ass. T. I. p. 485 col. 1 lin. 19. Deseruit 
W3!OCu£|5 |/^^ thnorem (religionem) patrum suorum et co- 
luit Deos alienos Barh. p. 438 lin. 14, 15. ligitizedby VjOC §. 63. Nominnm. 147 

B) passiwun, ita ut gemtivus notet eum, nd quem res ten- 
dit f e. g. fCL^vj f-OCUi amor Deib. e. iu Deum Joh. 5: 42. 

Qui Apostolorum gradum obtinet, eum decet jtflL^ A La ~\ *^ 
amore Dei (inDeum) flagrare Ass. T. III. P.I. p. 406 col. 1 lin. 15. 
\£sQD &2&Mb amor argcnti ib. p. 571 col. 1 lin. 4. 1 Tiro. 

6: 10. |<m^v A^t*? timor Dei Act. 9: 31. Ceddit timor 
Goslii super Arabes Bnrh. p. 306 lin. 9. 
11° KMiffixum etiam iutelligeudnm est 

A) modo active (HoiFm. Gr. p. 815 n. 4.), e. g. _^ 

<0<3lA^*3 prae ttmore suo (qno ipsi timebant) tamquam Deum 
magni fecerunt eum Barh. p. 479 lin. 7. p. 524 lin. 2. Mattfi. 
14: 26. Ckristus, qui flexus fuit GiAGUtO amore suoet ve- 
nit adnos Ass,. T. I. p. 370 col. 1 Tin. 4. 

B) modo passive (Hoffm. p. 315 n. 4.), e. g. Cecidit 
Cl^Wmj timor ejus super omnes reges Barh. p. 479 liu. II. 
Cecidit timor eorum et pavor eorum super omnes infideles 
Ass. T. III. P. I. p. 598 col. 2 lin.9 et8 a fiue. Mattb. 28; 4 
Caluit SLpCu* amor ejus (h. e. in eum) in cordibus eorum 

ib. T. I. p. 37 col. 1 Jiu. 10. Sit inaeternum <OGl2f20) me- 
moria eorum ib. T. 111. P. I. p. 362 col. 2 lin. 7. 

§. 64. 

Collecti vorum eonstructio. 

1° Collectiva singularia «) constrnnntur cum singulari ant plu- 
rali aut cum utroque simul numero sui generis. Vid. nieam 
Commentat. de Var. gen. et nnm. p. 110, 114, 117 120. Cfr. 
Hoffin. Gr. p. 307 annot. 3. p. 349, 350 annot. 2. ' 

g) Etiam nomina uniiatis interdnm collective usnipantnr. (Tulgo, riu- 
gularis pro phtratij, Comment p. 107 Not. p. 

10 * Digitized by VjOOQlC 148 Syntaxis §. 64. 

II Collectiva siug. fem., hominnm lmiltitudinem significantia, 
cum plnraH masc. coustrni possnut *). Corainentat. p. 128. Cfr. 
Hoffm. Gr. p. 323 annot. 2 p. 357. — Excmplis addc: 
\^i\ -^- ^ surgcnt terra *0 in armis et lanceis Knos 

Chrest. p. 97 liu. 4 a fine. |?Gk. ^£> omnis turma *) — — 

OOGI — *A**iJ descendebant ex equis suis (<OGl) Barh.p.238 

Hn. 6, 7. Ne sicut Accae (nrbi) nobis accideret, quos (^OJJ»- 
nempe incolas) occiderunt Franci ib. p. 510 Hu. 17, 18. Illinc 
abiit Rex regum contram Haremum (nrbem) et petiit ab iis 

(incolis,- <pfllJ-^) ut dederent ib. p. 533 lin. 13. Ille ador- 

y 
tus est Tapsacum (urbem), quod non Q**AS> aperirent ei 

(iucolae) portas ejus (suff. fem.)/ <* destruxit illud (snff. fenu) 
ib, p. 24 Hn. 9. Adgressus est Sibaberacam (nrbem), quae 
Romanorum erat (^o<5l), ct accepit ab t£» (iucolis, <ociJLLo) 

100& denarios, et reliquit eos (^oS[) v ib. p. 260 Kn. penalt, 
sq. Abierant Bethsaidam, quamvis nulla horutn (incoJarnm, 
. V*i) cur a eis esset ib. p. 588 Jin. ult. 

§. 65. 

Pluralia et Dualia tantum. 

1° Pluralia tantum, qnorum significatio est singnlaris, con- 
struuntur cum pluraii creberriiae, cum singulari rarissime. Com- 
mentat. de Var. gen. et nnm. §. IX. Mich. Gr. §. 127. Hoffm. 
Gr. p. 309 anuot. 1. p. 323 aiinot. 1. p. 351. 

*) Nomiua loei y yelut regionum et urbium, quamris pro incolis ponai»- 

ttir, construi tamen possunt cum singulari fem. Vide infra }. 77. 

h) H. e. incolae terrae» Sic Hebr. yiK construitur cum plurali masc. 

2 Sam. 15: 23. 
•p > 
*) jpC^. turma, e*t fem* generis, Barh. p. 238 lin. 9. p. 481 lin. 12, Digitized by VjOOQlC § . «0. Nominnm. 149, 

K, lI *Dii^e k)tanttfm ««-*$*Io Aegyptus constraitar cum singu- 
lari fem. Comment. p. 65. Hoffm. Gr. p. 354 n. 4. §: 66, 

Status constructus extra fegimen, praecipue 
ante praepositiones. 

1° Status constructiis pro absolnto 1) pouitur non modo ante 
praepositiones tam praefixas Beth et Lomad, qnam separatas ■»), 
sed etiam 

A) ante Dolath genitivi notam. Supra §. 57 n. II. 

B) ante Dotuth, sigirificaus qui 9 tfntfe, quod, e. g. -j. 

jsv^ _2o? i ^QjjaQi\ aV> derelictip quae a Deo Barh. 
p. 612 Jin."2, 3. ii) 

11° Status constrnctns pro absolnto (rel emphatieo) obtiuet f 
etiam, licet rarissime, alias, e. g. Naius est ex parentibus 

'y y •• y y « p v 

* . q>a. ^J^uoiioo j **"- p :: " (st emph.) et Jidelibus (st. 
constr.) recte (Ass. orthodoxis) Ass. T. 111. P. I. p. 603 col. 2 k) Alioqnin dualia _, <&Z d*o, ,±+JS2 *™*i ■ ifl V> ducenti, con- 
stanter eonstruuntur cnm plurali, qnia Syri ignorant dnalem nnmerum 

• in ceteris adjectiTis, in verbis et pronominibus. Vid. Commentat. p. 57 
Hoffm. Gr. p. 354 n. 4, 

1) E. *. |?CIQJ _l0 -] aV " &siituii (st, ahsol.) fyce Barh. 

. p y v . 

101 lin. penult. jA^yA — Ls *] i ^ destituti (*t, constr.) 

scienlia ib. p. 441 lin. 7. 
m ) Vid» Mich. Gr. §, 128. Hoflm. Gr. p # 296. Cfr. snpra §. 20 n. 

IV. Idem fit apnd Hehraeos» Gesen. Lehrgeb. p. 679. 
n) Sed vereor, textum esse corruptnm. Certe magna hujns loci varietas 

cernitur in Ass. T. HI. P. II. p. 124. Apud Hebraeos status con- 

structus interdum obtinet ante T^tf Gen. 39: 20. Lev. 4: 24. et U3 

Eccl. 11: 3. Digitized by VjOOQlC 150 SjiiUxi» §. 67, K y lin. 6. Remotus VaiSi.^g «6 avarkia o) Barh. p. 106 P »»7 lin. 8. Manat* 22 Aioo* rfiw p) ib. p. 202 liu. 13. 

§. 67. 
Repetitio nominum vel particularum ^- 

Repetitio scu gemiuaiio ejusdem nominis vel particulae ■) 
per appositionem, aut etiam ope praefixi vel praepositionis ciijns- 
dam facta, sensum babet 

1° Intensivnm •), e. g. ^ iNo ^S iNo? JAsJQSZa 
haustibus xov parum parvm h. e. perquam exiguis (bibit) Ass. 
T. 111. P. I. p. 245 col. 1 lin. 17. "Ol^ "W^ pauOu- y h$m, pauxillum (ganska litet) Barh. p. 424 lin. 11. ^ iiSqa 

^S^No cko, continuo Barh. p. 571 lin. 8, 9. 

II Sensnm distributivum, e. g. Suspendit _*^«0] — a^.O| 
paria paria h. e. binos in singnlis crncibns (Sneth. par-wis, 

7 7 

2 och 2) Barh. p. 510 lin. penult. +*> j»» unusquisque, sm- 
guli, Ass. T. I. p. 409 Not. col. 2 lin. 7 a finc. T. III. P. I. p. 
464 col. 1 liu. 26. Act. 2; 3. singulatim, sigillatim (en i sdu- 
der, en tillika, en och eu) Joh. 8; 9. 1 Cor. 14: 27, 31. Barh. 
p. 330 Jin. 6. p. 344 lin. 12. hvar sin. hvar och en — en 
Ass. T. 111. P. 11. p. 676 col. 2 liu. 13 a fiuc. Barh. p. 225 

. P ^ 7 

o) Sn*picor, mendnm esse pro ]^QJU^« 

- p p m.y f 

p) Forte legendnm jAlOQ*. 

q) De repetitione emphatica Tid. snpra $, 45. *. 

r) De qua Tid Micb. Gr. §. 129. Hoffm. Or. p. 293 et in Hebraici» 

Gesen. Lehrgeb. p. 6H8, 828. 
%) Eam ob caussam Saperlativns hac geminatione indicatur. Vid, snpra 

§. 62 n. U Digitized by VjOOQlC §.67. Nomiunm. 151 

lin, 9. f*t j*» ^O unusquisque, singuJi Ass. T. II. p. 155 
coL 2 lin. 6 a fine. Cfr. Scliaaf L. S. p. 161« Praecipue nn- 
meralia bis posita distributivnitt indicaut, e. g. Dw© cfoo b. e. bini, 
tva och tva Marc. 6: 7. hvardera tva Job. 2: 6. Tr*« /res 
h. e. terni Ass. T. 111. P. I. p. 350 col. 1 lin. 2. Duodecim 
duodecim, duodeni Barh. p. 19 liu. 14. Viginti viginti, viceui 
ib. p. 530 lin. 13. Quinquaginta quinqnaginta (quinqnageni) 
et centum centum (centeni) ib. p. 145 lin. 8. 

- p » p v 
III Sensnm innltitndinis et continuitatis t)» e g. — *39 9fwt f 

)^L^p jtwvv, ^^^ in generationem generatio- 
num •) et in omnia saecula saecuJorum b. e. in aeternnm Ass. 
T. I. p. 484 col. 1 lin. 20. Cfr. Bpb. 3: 21 ei snpra §. 6?, 

It )ool }oaI \^ quotidie w) Ass. T. ffl. P. I. p. 333 

col. 1 Jin. 5 a fine. >OQ*A )00* n^9 singulis diebus, tn 
singulosdies ib. T. II. p, 183 col. 2 lin. 11 a fine. T. III. P. 
II. p. 146 lin. 13. jlm \Sjl \& singulis annis, quotan- 
nis x) T. III. P. I. p^ 597 col. 2 Hn. 12 a fine. p. 580 col. 1 

t) Quod «i hanc contiiiuationem et seriem, qnam Tocabnli repetitio in- v 
dicat, eousque progredi sumas, nt tota mnltitndo exhauriatur, Tel si 
rei maximam multitadinem intelligas, repetitie rem omnem et totam 
significat. 

n) Hebr. Es. 51: 8. 

w) Significantins, quam }OQ* N*£ quotidie Lnc, 19: 47, 

x) Significantius, quam ) u ^ qnoiannis Barh. p. 240 lin. 4 a 
, fine. — Similia Hebr. 1 Sam. 1: 7. 1 Reg. 10: 25. Constructioue 
hand absimilia sunt seqnentia: Omnes hi episcopi anathematizarunt. . 

GlXOl^ | 1 \iJ omni tempore in tempore suo h, e, ut Ter- 

tit Ass. suo qwisqve iempore Ass. T. I. p. 356 col, 1 lin. 7« N^£ 

G&JX^ P-»f omnis regio in regione sua (brart ocn ett land uti 
sitt land, inom sig) ib. T. m. P, I. p. 595 col. 2 lin, 4. Digitized by VjOOQlC 152 Sjntaxis # §.67. 

in. 13 a fine. ijo 99 ^AS omni actate ct actatc j) (Bruus, 
pcr omnes gencrationcs) Barh. p. 2 lio. 5. 

IV Sensum plurativum et diversitaiis, e. g. Sunt in mari 

' *<^f "^lr r A ^ 1 ^uJQj pisccs pisces cubitorum m- 
bitorum b. e. varii generis pisces diversomm cubitorum (longi- 
tndiue) Hahn Chrest. Syr. p. 25 liu. 6, 7. Peperunt ambac 

| '^f^ | il^ _*':>,4» duos JUios fUios, h. e. utraqne gemellos 
Barh. p. 165 liu. penult. Depklu* itt <alo? ^Qifl^O vartw 
iimHitudimbus Ass. T. II. p. 21 col. 1 lin. 13 a fine. ^JU) 

P- 

^4Jf nonnulR, aliqui, quidam, rive$, Act. 10: 23. Phil. 1; 

15. — }o£io }o£s twrriai? (historiae) .Ass. T.UI. P.L p.179 
col. 1 lin. 21. varia ib. p. 518 col. 2 lin. 14. nonnulli (ritus) 
ib. T. I. p. 481 «ol. 1 lin. 12. nonnuUa vel pat/ra ib. T. U. 

p. 100 col. 1 lin. 23, 24. Elucidationts }o£io }o£sj t/am- 
rjwt roiiro ib. T. ffl. P. I. p. 148 col. 2 Un. 5, Alibi >o£sj 
^Oflfi, additmn substantivo, uotat adjective varii vel nonnmBi, 

y 

quidam — Ablutio ^*JJ ^^1? w,r ** £ eiim "*> SidyoQog 

Hebr. 9: 10. Quatuortomi <-^] r^l ^^? * rcfo/s t/ari« 
Ass. T. III. P. I. p. 94 Not. col. 2 liu. 16 a fine. Epistolac 
t i^l 4 . i^>;,4 \itf <fe rariw rcbus ib. p. 28 cal, 2 

lin. 2. *o? *Og£) et JL909 jbo^ variis in Jocis } passhn, 

Ass. T. I. p. 214 eol. 2 lin. 8 a fiue. Matth.24: 7. —tSO^S 

* V& Vm V 

^-*£OJ variis in lods- Barh. p. 346 lin. 5. hJ\ hZ\^ et 
p^j p^f-O porti* m 7ocw vel regionibus Ass. T. I. p. 191 

y) Hebr. Eitb. 9: 28. Ps. 45: 18. — Sunilis conatructio Hebr. E*th. 
3: 14. c. 9: 21. Digitized by VjOOQlC §; 67, Nominum. 155 

col. 1 lin. 7 ct 6 a fine. Kuos Cbrest. p. 92 Hn. ult. _*5] --OJ 
vice vlce h. e. interdum (Ass. freqUenter) Ass. T. III. P. I. 
p.464 col. 2 lin. 18 et 17 a'fine. ^] ^}^ i^erdum 9 
aliquando (per intervalla, yariis teinporibus) Joh. 6 : 4. Barh. p. 
82 Jin. 15. p. 479 Hu. ult. *) ^0]A r^l^ interdum Tychs. 
£L Syr. p. 93 lin. 9 a fine. ^sfo ^>S>]o et multa alia 
Bariu p. 219 lin. 6, p. 517 lin. ult. jLcu^o jLsu^ Aw <tf tPw 
Barh. p. 363 lin. 5 a fine. \z£co j^lo Atitc tf ttfwic ib. p. 

574 lin. penult. \<3li*£ \fli^ huc et tiluc Ass. T. III. P.I. 
p. 130 col. 1 lin. 9. 

y p y p 

V° Sensum sticcessivum, e. g. 5Al3 ?A£} post post h. e. 
unns post alterum, erdine, ex ordine, sigillatim Ass. T. III. P. JF. 
p. 488 col. 1 Ku. 13. T. III. P. II. p. 443 lin. 10 a fine. Barb. 

p. 84 lin. 4 a fiue. ^ *N° ^ *]^ n paullatim, sensim (li- 

tet tillika) Barh. p. 427 liu. 2. ^>,i\p ^ J±Q£> paullatim 
ib. T. II. Diss. de Monophys. sign. e. p. 6 lin. 4 a fine ef Iin. 
penult. T. III. P. I. p. 91 col. 1 lin. 8. )^£> l^jLo pauU 
latim, deinceps, (successive, efter hand) ib. T. H. p, 155 col. 2 
lin. 7 a fine et alibi. lt-4^ \*A ordine successivo, unnm 
post alterum (efter hand) ib. T. 1II. = P. I. p. 580 col. 1 lin. 5 

a fine. T. III. P. H. p. 677 col. 2 lin. 15. j£*j J^jLo ordine 

y v 

ib. T. II. p. 100 col. 1 lin. 7 a fine. y*A*0 j-aZU, magis 

« p y ' p y 

magisque Barh. p. 475 lin. penuli. sq. ppQ -^ j v>rw in 
singulos dies y singnlis diebns *) Barh. p. 483 lin. 6. ^ )0Qa 

z) Vertitar idemtidem in Ass. T. II. p. 44i col. 1 Hn, 10. T. m, P,n. 

p. 98 Hn. 6 a fine. 
a) Similis constractio Hebr. 1 gam* 1: 7. Digitized by VjOOQlC iflt Sjntaxis $1 09. 

^oalat dU in dlem, in dies 2 Cor. 4: 1«. 2 Pet. 2: & 

Barn. p. 170 lin. 16. f AX2] $&£ \^^\ ™<* P*** ^ cem 

(Brnns, repetitis vicibus) Barh. p. 416 Jin. 4, 5. J As |-lp] 

|JL^] temporis processu, nt vertit Ass. T« III; P. I. p. 507 col. 

1 lin. 3. \1£] -±Q JJLS] succedentibm temporibus, ut ver- 
tit Ass. ib. p. 593 col. 2 lin. 2. 
f VI Adverbia Lat. iii atim desinentia saepe per repetitumem 
nominis exprimnntnr *)> e . g. DUtribue inter magnates et cqui- 
fe* eorumque servos p<*^~ | I^Oii pugittum pugittum h. e. 
singulis pugillnm seu, ut ita dicam, pugittatim (gopenwis) Barb. 

p y p y 

p. 424 lin. 10. }oj<3l )oj<3l memhratim ib. p. 296 lin. 2. p. 
410 lin. 5. ^t& r^t^ P* 9 * <*&**** catervatim, agminatim 
(flockwis) Knos Chr*st p. 90 lin. 6. ^£i+> ^'r* P^ f a " 

..0 

arilias, q. d. familiatim (famille?is) ib. p. 102 lin. 2. ■ ■ An 
* a cumulatim> acervatim «) (bogwis) Barb. p. 85 lin. 6. 
p. 334 lin. 11. ingentem in modum ib. p. 157 lin. 15. _*9Q^. 
_*5Ck. turmatim (truppwis) ib. p. 238 lin. 6. p. 380 Jin. 3. 
p. 473 lin. 13. i ^^ A ^^ q. d. tumulatim seu cnraula- 
tim, acervatim (hogwis) Enos Cbrest. p. 104 lin. nlt. ]\±o ]\*& 
centuriatim Barb.p. 473 lin.12. ** *-» sigillaUm snpra n.H. b) Exprimnntur etiam hac ratione: ^OJ^ ^D — ^O « *«» ** 
domum (ostiatim) Barb. p. 321. lin. pemdt. p. 362 liii. antep* ji 
pago ad pagum ei ex urbe in utbem (pagatim et oppidatim) ib. p. 
608 lin. 9. 

*) Hebr Kxod. 8: 10. (al. r»/l4.) *bi acervatim. Digitized by VjOOQlC §68. Nominnra. WW 

^^D — iJL oculatim Cast. L. S. p. 648. \i\o ^ iNo 
paidalim snpra no. V. ubi plnra similia. i 

VII Snnt etiam aliae repetitiones , velut ■ >n )oJ^ ■ ^n t 
nos omnes cum tiobis omnibus h. e. nos omnes d ) Barh. p. 601 
lin. 14, 15. p. 602 lin. penult. Addidit malum suptrmatum 
(Brons, sceJera cumulavit) ib. p. 527 lin. 4„ Non relinquetur 
lapis super lapidem Matlh. 24: 2. Ab ore ad os h. e. oralis 
(muntlig) Ass. T. L p. 480 col. 1 Kn. 15, 16. A vico ad, vir 
cum, a coenobio ad coenobium ib. T. III. P. I. p. 473 col. 1 

lin. 14 et 13 a fine. A tempore (^^] ) od tempus h. e. fre- 
queuter, idemtidem (iid efter annan, gang efter annan) Barh. p. 33 
lin. 15. A tempore (• ^) ad tempus % successivis temporibus 
Cast. L. S. p. 636. De die in diem, in dies, Barh. p. 437 
lin. 16. p. 284 lin. 1. — Aiia mitto. 

§. 68. 

Nomina conjugata diversi genferis copu-i 

lantur, 

Nomina conjugata diversi generis (masc. et fem.) interdum 
conjnngtmtnr ad indicandam rem omnem et totam •), e. g. 

i^Ol ilOO 1 1 1 1 O bona et bona (ntrinsque sexus) h. e. om- 
nis generis bona Barh. p. 605 lin. 6 p. 593 lin, 12. Egrcdien- 
tur l^nSiiiO jl i n exercitus (masc.) et exercitus (fem.) 
h. e. exercitns omnis geueris vel omnino omnes Knos Chrest. 
p. 94 liu. 4 a fine. ^*£l^O jfl i 1^\o jjlQ^ cantionest 
(masc.) et cantiones (fein.) omnes Ass. T. UI. P. L p. 178 
col. 1 liu. 19. d) Sine dnbio iaest emphasis qmiedam , q. d. nos omues cum totalUaie 
nostra h. e. ne nno qaidem excepto. 

e) Hebr. etArab \m Oeseu, Lehrgeb. p. 670 Anm 1. Storr, Obss. p. 189. Digitized by VjOOQlC 156 Syntaxi» §. <& 

§•. 69 - 
Substantiva verbalia regunt accusativum. 

Ut apnd Hebraeos *) et Arabes *), ita etiain, licet raro, 
JU>nd Syros *). noraina verbalia sen nomina actionis coustrauntor 

p \ p *' * 

cum accusativo *> (Hoflm. Gr. p. 301.), e. g. >0?fj <5l*ioaa* 

foM^ cognitio Aiami Evam h. e. concubitus Adami cum Eva 
Ass. T. ffl. P. I. P . 312 col. 2 lin. 32. {qa^ ^iD 

pugnatione Francorum Constantinopolin h) <* rifran) Gram» 
Barh. p. 443 lin. 12. De expugnatione Tatarorum Samar&m- 
diam ib. p. 472 lin. antep. p. 473 iin. aniep. 

§. 70. 
r Synonymia nominum. ■) 

Substautiva sjnonyma *») band rar o conjungere solent Syri, 

$) E. g. Deut. 10: 12- c. 11: 22. Es. 11: 9. Cfr. Gesen. Lehrgeb, 
p. 688» > 

g) Est frequens cOnstructio apud Arabes, e g. Looptio eorum iniqu*- 
taiem et etus eorum iUicita Cor. Sur. 5: 68. ed. Hink. Sumtio eo- 
rum usuram Snr. 4: 159. Ob cognitionem suam gravitatem naturae 
euae Lokm. feb. 20. Vide alia exempla in C, B. Mich. Bias. ds 
Soloec. Cas. J. 23. 

h) Syri hac constructione utnntnr, ut duplex eritetur genitivu*: qno im 
primis consflio etiam Hebraei (Deut. 1 : 27. c 7 : 8. Cfr. gtorr. Obss. 
p. 276 not.) et Arabes (Sur, 22: 41. Sur. 24: 63.) iUam usurpant, 

i) imiliter apud Latinos, e. g. Quid tibi hanc curatio est rem? Plant. 
Quid tibi nos tactio est? Id. Quid tibi hanc notio est amicam iwr- 
am? Id. Cfr. Vechner, HeUenolex. p. 264 ed. Heusing. 

k) Nomen urbis ponitur in genitiYO, ubi duplex genitivus^non locum 

habet, e. g. \1^ ^O w£>oj? flo^ V^ *~ 

pugnatione Edessae a (ifran) Francis Barh. p. 326 lin. 3, p, 407 lin. 5. 

1) Aliam synonymiam, fim vniendendi habentem, vide supra §. 62 n. 

xii. ntt. b. 

m) Etiam verba synonyma conjunguntur, supra $. 37. Digitized by VjOOQlC §. 71. Nominnm. 157 00 •. 7 e. g. liuOoiaioo Lljk? ifo«a ef munera Barli, p. 158 liii. 13. 
p. 298 lin. 3. Honorarunt eum muneribus mttltis et donis 
splendidis ib. p. 454 lin. 11. p. 513 liu. 12, 13. Mhit fdimw 
suum cum thesauris et muneribus et donu magnis ib. p. 531 

lin. 15. Slrinxerunt \\ tiflaSgO fLauSL&E? gladios et enses ib. 

p. 589 lin. ult. p. 591 lin. 7. Convertit se contra y^jOQ^ 

j^£*?0 coenobia et monasteria n) ib. p. 322 liu. 2. p. 552 
lin. 4. quae sat saepe conjnngnntur iu Assem. Bibl. Or. JRrw- 

m q & y « •••• "* 

pararunt multitudinem jAldL^SPo L2-*0 navium et navi- 
porum °) (Brnns , multas naves et naviculas) Barh. p. 385 

7 7 £> P . 7 

Jin. 16, 17. ^A^D^o yA V^>\ petitwnem tuam et ra, 
gatum tuum implevi Ass. T. II. p. 207 coi. 1 lin. 18. 

§. 71. 

Nominis^s usus et constructiones. Nomen ^s unwersiia? P) ponitur n) Peculiare est hoc: Et egressio (exsiliam) omnium horum episcopo- 

,~ >. >. js .077 

rum y qui supra eommemorati sunt 9 y^DQ^ .0(5l^S5 [?; |* A 

\ p \ p * p y 

fOGI J^jU99 ei reliquoTum omnium eoenobiorum monasteriorum 

facta esf. (Peculiare est coenobia monasteriorum /) Ass. T. II. p, 50 
Not. col. 1 liit. 25» nbi Ass. yertit, et reliquorum monachorum rele- 
gationes» 

o) Aliqoa rideta* differentia esse inte*. p£2fev et , JAJLASIP» «. ff. 

— a 

Tunc Chamalus perforavit ^^J& |AiD505 (A 1 VoM naves maxi- 

mas, et submersit eas in illo loco, necpotuerunt I A^joi } S&y «wwt- 

^m mogwa transire super _aJ0I jA Vvo>fl* ^ j//^ g^j^ p 459 
lin. 2— 4. 
p) Statas emphat, jio et pQ^ rariw occurrit, significans universitas 
\ e, omnes, rel potins, certe saepius, omnia 5 tetom, (Suppl, Lex. m$. Digitized by VjOOQlC 158 Syntaxi* §, 71, 

j° Siue snflixo 
i A) Absolute seu nou conjnnctum cum aliq nomiue, notans 

omni$, omnes, omne, otnma <D, e. g. Bme^qui N^a^ omni 
bus benefacis Ass. T. L p. 89 coL2 lin.8 a£ne« Cujusvuiute 
*\z JoJjD persistunt ovmia ib. p. 105 col. 2 Jin. 22. Add 
Matth. 10:38. c. 13: 44. 
f B) Fraepositum alii nomini »)» e. g. « Alj*^ NsO o*iftu 

^omo Rom. 3: 4. ^oS^f ^ii^ in omnes regiones Ass. £.1. 
p. 531 col 1 lin. 7. 
11° Cum snffixo 
f A) Absolute seu nou conjunctum cum alio nomine, e, g. 

Susiinct ^V^ omnia, cum Deus sit Ass. T. I. p. 310 col, 
2 lin. 10 a fine. ^OGl-^s omnes (scripserunt) ib. p. 411 Not col. 
2 lin. 9 a fine. .ofll^al^ omnes (accus.) ib. p. 357 col. 1 
lin. 2. -^° totus ego tuus sum ib. p. 89 col. 2 lin. 25* M- 
scenimus ^ nos omnes ib. p* 36 col. 1 lin. ult. <ddduxit 
occasio ^^ nos omnes ib. T. III. F. I. p. 116 cdl. 2 lin. 16 

a fine. Coram r ^^ vobis omnibus ib. T. I. p. 369 col. 1 

lin# ult. 

B) Conjunctum cum alio nomine, cui saepins praepoiiitur 

q) ^O n»de et ahsolnte positnm rfgnificat etiam mwet§im 9 wmm 

A»f. T. JM. P. I. P. 33t col. 1 lin. 21. p. 493 col, 1 lin. antep, 

») Huc pertfnent: JLlj ^S otmis *«»"> h « «• umtsquUque, om*et y 

Z/^a unusquuque, )0Oa ^3 et JloQ* \-> pufuft, 
)oIiO ^S> •»!»*> ^»" 1 " 1 » V^ ^^ * l^l^ ^S yiwfaaaii, 
^4 \y,0 omtri hora h. e, semper, assidue, et similia, (Oput ■»• 
de Particul. et Schaaf tex. Digitized by VjOOQlC §,71. Nominuju. 159 

(Hoffin. Gr. P . 286 * 3. p, 3t8 n. *)> e. g. -*atla6 

jli N^ (UfiS ^OOlA^aXs «i« omnibus synagogis eorum 
in tota Galilaea Marc. 1 ; 39. Exempla ubique suut obyia. — 
Rarius postponitnr »)> e. g. ci^o |A^JJD pagus totus Ass. 

T. L p. 237 col. 1 Kn. 11 a fine. ExpUcavit <o<sl£ ,\£L> 
libros omnes Mich. Chrest. p. 4 lin. pennlt. Pueros omnes Mattb. 
2: 16. Vos proceres omnes Barh. p* 356 lin. antep. 

III n><©, utpoteV nomen collectiwm masc., coustruitur modo, 
cum singulari, modo cum plnniii, modo cunt utroqne simui nu- 
mero masculino. Vid. Comin. de Var. gen. et num. p. 110, 
114, 117. 

IV Quando \s construitur cum alio nomine, praedicatum 
respondet nomini a \^ recto, et yix nuquam nomini regenti ^o. 
Vid. Comment. p. 141. Hoffm. Gr. p. 359 n. 2. Cfr. snpra 
§. 32 n. II. 

V° Quemadmodum ^s praeponitur qnibusdam nominibus 
(supra p. 158 not r.), ita etiam praeponi solet 

A) Qnibusdam pronominibus *)* velnt } , .\p ^^ omnis 
is qui,quisquis, quicumque 9 ? ^oio ^© quidquid Ass. T. IL 
p. 172 col. 2 lin. 6 a fine. j Jlo ^o omne id quod } omnia 
ea quae 9 quidquid, quodcumque *), 5 \£+ f \£ f em# <^J£ 
5 l^ quicumque, quaecumque Ass. T. III. P. I. p. 54 coK 1 s) Totus populus dicitnr modo f ^^ ^V^ modo /* i\»s j \Z<Z 

Vid. meam Comm, de Var. gen, et num. p, 114 n t t ** 
t) Hebr. ^tDK b!D yuicutnyue Gen. 19: 12. 

n) Item quottescumque , qnoties Mich. Chreat, p. 107 tfn. 5 a fino 
p. 109 lin. 5. f Digitized by VjOOQlC 160 SynUxis §. 71. 

lin. 4. T. IH. P. H. p. 13* lin. 9. r \±C& \~> omne quan- 
tum b. e. quidquid Barh. p. 600 4in. ult. 
f B) Quibusdam particulis **), velnt j >*Aicj n^ omni 

quando h. e. quoties , quotiescumque , quandocumque (Schaaf 
Lex.) 5 i-S ^s ubicumque Barh. p. 238 lin. 10. quocumque 
ib. p. 612 lin. 9. j i-S ^a^ quocumque ib. p. 596 Hn. 1. 

5 liLf ^O ubicumque Barh. p. 328 lin. 10; quacumque ib. 
p. 498 lin. 5. quocumque ib. p. 207 lin. 12. Quandocumque, 
quotiescumque *) ib, p. 26& lin. pennlt. p. 5l9 lin. 3. 

VI ^S significat uflus, cum negativis JJ vel A-^ conjtuu 
Ctnm. Supra §. 49 Memb. 4 n. I. litt. C. 
+ VII ^s praemittitur nominibus numeralibus vnrio sensu, e. g. 

A) 1fr£2^» ^s£^ omnibus decem h. c. omui decnriae sea 
decadi, Brnnsf militibus denis (hvarje tio vel tiotal) praefectus 
unus erit: jte° ^^— *° ** ojmw centuriae (centenis) praefe- 
ctm: l££ ^Su^O ** cuilibet chUiadi (nrillcais) praefectus: 
]Z< V~™ ^S^O <tf omiii myriadi (Bruns, rfectV* miQenu) 

praefectus Barh. p. 440 lin. 7. <OS> '^ji ^ ^So *r 
foms myriadibus (af hvarje tva myriader) ib. lin. 10, II. 
\jQZ3 m+i£ ^° ^^'jwo binis (fi>r hvarje par) stratis ib. 

"p. 442 Hn. 5 a fine. Incluserunt servos eorum r^l^ ^ 
binos (2 och 2, par-wis) ib. p. 570 Jin. 2. Aedificavit eis w) Hebr. ' WbS 7»o»t<?t« (p*. «fcfeto »J Wnge) Job, 27: 3. 
tb nE2"te perinde ui (aldeles sasom) Ecci, 5: 15. 

x) Nam 5 \£j\ (P lane m La * ***) «fe 11 * 60 * hrtew*™ 11 9**», $*«*, 
«. f • Ty<*«. El, Sy*. p. 4t Kn. 1, Digitized by VjOOQlC §. 72. Nominum. 161 

(LXXII Inlerpp.) 30 ceJIas j) ^i^ '^al binis unam (ce!- 
lam, for 2 och 2 en kammare) - - vertcrunt libros (V. T.) 
inira dies 72, scilicet *-+$<£ ^^ *«** (Bruns , singula inter- 
pretvm paria) omnes (libros) ib. p. 41 lin. 15 — 17. Progre- 
diuntur (planetae) ■ i 1 A . 1 1 V^ \5 octogenis annis 
(Bmns, per< intervaUum 80 annorum) unum gtadum ib. p. 59 
liu. 13. Adde ib. p. 514 lin. 14. p. 516 lin. 2. 

B) Promisit ■ i VtQi ]j£2^ n^s* gtiorf c7e/iw diebus 
(deciino quoqne die, livar tionde dag) Barh. p. 417 lin. 6. 

i 1 A ||voAVn^ n^£s quovis anno quingentesimo Tychs. 

Phjsiol. Syr. p. 11 lin. 12. ■ il A &JL \& sexto quoque 
anno (Ass. qualibet sexennio) Ass. T. III. F. I. p. 347 col. 2 
lin. 3. 

C) ■ iVn j jj£oif ^o ^IJ^O iter omnium quatuor 
dierum (Brnns, iter quatuor dierum, hela 4 dagars resa) uno 
die absolvit Barh. p. 599 lin."4. 

Vni° ^3 repetitnr, e. g. <31^£> ^S pag. 139 not. i. 
-Ls >a^ _!^s snpra p. 155. §. 72. 

De <5i^s \lGi et ci^a |joi. 
Membrnm 1. 

CL^d UGI adeo siugnlarem habet nsnm, adverbn Ticem 
pleramque reddeus, ut pecuiiaris ipsi paragraphus merito detnr. — 
Significat auteui 7) Pro | * /«^«^ legendum est |^*}CLS. li Digitized by VjOOQlC 162 Syntaxis §. 72. 

1° PiDprie hie omnis, Mc totus .»), e. g. Non aequum rc- 
putamus |f J^S 6L«*e H^? % unc totum thesaurum (an, 
tanta$ divitias?) o Christiunis possideri Barh. p. 118 lin. 
pemilt, Add. Ass. T. I. p. 50 col. 1 lin. 12, 13. 

lio Tantm •) Barh. p. 254 liri. 13. Ass. T. III. P. L p. 204 
Pfot. col. 1 Iro. 5. 

111° Adverbialem saepins signineationem habet, atqne a Biun- 
sio vel Kirschio in Versione Latina Chronki Syr. Barhebraeani 
vcrthur modd vaide p. 168 lin. 6, 17. (Versionis Lat.) modo 
adeo ib. p* 236 Jin. pennlt. tam ib. p. 218 lin. 11. ita ib. p. 
182 lin. 4. modo in versione Latina plane omittitur b ) ib. p. 36 
liiu 9. p. 108 ]in. 9 a finc. p. 630 liu. & a fine. — Jon- 
gitur vero 

«) Singulari mascufi no, significans 

A) Vtddty e. g. jofll >G^9 GL$& ]j<a valde <0 di- 
Jectus erat Chaliphae Barh. p. 165 lin. 1, 10. <3l^£> pfci 

-fr«* ,A jLVo Valde cclwiter volauit super . equis, ut (quo, 

pa det att, j j^T) anteverteret legatum Barh. p. 587 
lin. 9. Adde ib. p. 38 Iiu. 8. p. 108 Iiu.7, p. 162 Iin.5. p.477 
lin. 10. p. 480 lin. 5 a fine. p. 558 lin. 4. 

B) Adeo (tam), scqtiente plerumque Dolath, significante 

«#, e. g. Amum consentaneum foret coetui CL^s \ja 

x) Dicitmr rarii» ]j<31 Gk^S, inverso Yocum ordine, e. g. C|^£ 

| »A^ U61 #o/wf» Aoc tetnporis tpalium Barh. p, 568 Hn, 10. 
Adde ib, p« 113 lin. 6. (obi /o/w.t ne, an adeo?) 

a) Dicitar etiam inverso vocom ordine UGI 0LwtS toctoHtoj' Apoc, 

» w 

18: 7. 

b) Omittitnr etiam in Versione Lat. Asa. T. I. p. 50 col. 1 lin. 12, 13. 

c) Occurrit etiam sine «uffixo CI, e. g. joCl vv ^^^ \^S jLlGI 
jJci *S| Vnlit prodigu» erat etiam Mcce Barit. p. 599 Wn. 9. Digitized by VjOOQlC §.72» Aominum. 1$3 

. P 7 - . ■ 

|6 liVl»Vi adeo cehbri ' % «I CQttiponeret alinuis eorum car- 

mcn Ass. T. III. P. I. p. 460 col. 2 lin. 8. bllA c£±s> IJa 

ocfeo exceUuit in medkina, ut (j) Barh. p. 232 lio. 6. 

jj[ ^IoO fjj (3l^o )j<?i $sf m>gi* oAo sine intcTligen- 

tia (jndicii expers) ^o snm e) 5 «/ (j) ib. Jin. 3. Adde, ifc p. 
178 liu. 11, 12. p , 213 lixu uJt. p. 592 Jia. 16. Ass. T. IK 
p. 32 col. 2 lin. 7 a fine. 

^) Plurali mascnlino O, significans 

A) VaWe^ e. g. Oj^f^ <Jl^s )jd valdt pressi sunt 
Arabes fame Barh. p. 122 lin. 13. 

B) Adeo, seqnente plerumqne Dolatk, significante ut, e. g. 
Frattci autem OOCI ^j-Jui? Gi^O JJ<31 wfco mulii erant 

et validi, ut (j) Badu p. 411 Jin. 3, 4. ,i|i^1 *»V^ poi 

otfco detestabiles sunt, ut (j) ib. p. 440 lin. uit. Adde ib. p. 

330 lio. pen»Jt. et uJt. oooi onnS^ <3&^£ )j<* q^ 

imwi aJ#> adversati fuissent sibi invicem, ut (j ) La*f) ofMi- 
thematizarent se mutuo sine caussa Ass. T. II. p. 287 coj. 1 
lin. 17. 
a) Singnlari feminino «), significai» acfao, seqnenie Doiatl 

7 7 7 . ^ . /> /> 

(nt), e. g. A£2Jfd j ilft A< ^*^ H 01 ^ e gregie guber- 
navit (et educavit regiua) #iw mwt, ut (}) Barh. p. 492 lin.8. 

d) Vcl Vertf potest, Coetui valde eelebru Assem. reddit: Attnon consen* 
iuneum foret hujus eeleberrimi conventus honori, ut etc ' 

e) Ex hoc exemplo adYerbiali* osos elocet; aam suffuram 01 fn OL^O 
non potest respondere ad subjectam (Jl # 

f ) Hinc laculeuter patet, 6l^S jjd «dYerbialiter poni. 

g) Etiam haec construciio adrerbialem usum prodit, 

.11 • Digitized by VjOOQlC 164 Sjhta*is §.W. 

IV Mfhi iH>n liquet, qmoitiodo ' <Jk^£ ' p<& recte vertendnni 
sit in Barh. p. 103 iin. 12. p. 5Q8 Ka. 12; h ) Memferum? 2. 
significat GL^S fjOl significat 

A) /foc oftiftt, Jbfc omnia, e. g. ^OGI Cl-^ — *? jjfll 
*a«? atoVjft omnta /acia *wi* Barh. p. 249 lin. 16. 

B) Tanfa i), e. g. Si hic, adhuc puer, <3U» \)G%tanta 
libertate erga nos utitur, qualis erk, cum adoleverit ? Barb. 
p. 229 lin. penult. 

I* De nominc jpjiLw 

Nomen plnrale Pga» respondet Graeco alhjlojv (-Xoig, 

-Xovg), Latiuisque invicem, miltuo, inter se (inter nos, yos), 

alter alterum, alim alium, alii alios, et Snethico hvarandra. 

1° Perraro ponitm* niidiim sen siiie praefixo ant praepositione, 

e. g. Panem simplicem (vulgareiu) offerebant **jj) \i 

i?t*t superalter alterius manibus *), ut vertit Ass. T. I, p. h) Hog ultimo loco forsan vertendam , neque ut verberaretur iaxtm 
(tam moltum et immaniter). Nam pag. 597 lin. 9. dicitur, fuisse entt 
supra modum verberatum. 

i) Didtur inrerso Yocnra ordine, e, g, j faA 1 .^ j^ fl|^£ \q^ 
cwm (oaktadt) /o/« 7i«(? (tanta.) praestantia, qnam habebal senex Uh 
excellens, vis tamen concubitus appetens eum vicit Barh, p. 232 lin. 
antep. sq. 

k) Saepius genitivus exprimitur per praefixcm Dolath, e. g # Tenetot 
ille et Emira Tugfechimts jp^M? )»***)-£> ""**** alier <*ierim 
Barh. p 295 «n. ult. ' " " Digitized by VjOOQlC §*c74* Nowiinnn. 165 

409 Not col. 2*h> i&^ttsfls/e t/f jj£^ j^Jj ^la q^| 
comederent homines aJii alios l) fiarlu p. 260 lin. l r 2. 

n° Longe saepins sihi, pracmiuit praefixa vel pmeposiiio~ 
nes *0, vehit p Barh. p. 564 liu. 4 wfiue, p, 400 lin, 12. *JO 

Barh. f. 84 Hm 14. j>. *250 liu. 13. V Act. 21: 6. c. 28t 28; 

V^vs^V Barhf 'p: 105 fiii. 5 a fiue. p. 324 liu. 6. ^o^ il>. 

p. 483 iin. pcnulf. <£> ib. p. 420 liu. 13, Mich. Chrest. p. 

107 lin. 12. ^ Jac. 4: 11. >a^ Luc. 4; 36. ^ Barl.. 
p. 420 liu. 16. 

Abstractum pro concreto. 

t° Syri haiid raro abstractum nomen pro concreto ponaut ■)> f 
e. g. ^ £Q a 3 1 humanitas saepe pouitnr pro kominibus, poputo 
\e\ plebe, incolis f cognatis vel familia ve\ dotnesticis, assecUs % 
prout contextus fert '©), — Abnegatto \jLoai2b3 Deitatts b; 
e.< Dwif) Ass. T. II. p. 80 col. 1 lin- 9 a fine. Barh. p. 177 
lin. 4. Duarum naturarum et duurum hypostaseon in una per- 

1) Accusatrrus saepius exprimitur per praefixnm Lomad, e.g. Pracfame 
Q^aj K ^X dtU alios (bvarandra) comederutU Barh, p, 46 

lm. 4. 

m) Multa exempla continet Hodeg. ms., quorum pauca tantam exscribo» 
n) Hicut Latini dfcunt; MUitia pro militibns, Jmrt. XXXII: 2:2. 

Servitium pro servis Cie. Verr. V: 4. Legatumea pro legatis Nep. 
• '■ TdVl 6: 4, Mmistcrium pro ministris Fiin, Nobilitos pro nobilibus. 
o) Loca probantia abonde exhibent Hodeg. ms, et $uppL Lex. ms, 
p) Deitotem in obffraclo dicere solent Syri pro concreto Dci, Verba 

suut Assemani T, UI. P H. p. 2$* lin. 15. Digitized by VjOOQlC MO Sjutaxts §.74. 

aona |io£oj filiatumis h. e. fiKi *) Assi T m. P. I. p. 107 
col. 2 liu. 12. Epistolae, quae a metropolitatu h. e. -polita ib. 
p. 142 col. 1 lin. 38« Epistolae, quae a Catholicatu h. e. -lico 
ib. p. 148 col. 1 lin. 16. Cecidit timor \^Qj+J^A£Z in 
qpostolatum h. e. in apostolos ib. T f J. ^.324 col. 2 Hn. 8a 
fine. p. 314 col. 2 lin. ult. Cognomen | £q t jgo^ Bomani* 
tatis (Ass. Romanorum) derivatum a Romulo ib. T. II. p. 177 
col. 1 lin. 8 a fiue. Furati sunt nonien Arf*so| j^GL*looH 
f^iooS Romanitatis hoc est Romanorum *) ib.*liu. pennlt. 

Nominemanifesto]2lQ* A*aof jicuJcu? Jonwmt (Grae- 
cismi) Aoc *** Jofiwm (Graecomm) ib. col. 2 lin. 2, 3. p. 307 
col. 2 lin. 25. Adscendit ]a .«*> A captivitas •) (b. e. captivi) 
*r Babyhne ib. T. I. p ; 76 col. 1 lin. 27. Rarh. p. 157 Iio. 
antep. — Sic. j^O^ Arabismus h. e. Arabes t) Barh. p.580 

liu. 1. (Vrnln ethnicismus et j^Ql ^Trf^ Chrislianu- 

mus b. e. ethhiei et Christiani, snpra §. 61 n. III. B. | ft^V^ 
regnum h. e. J»x, vel reges, snpra §. 54. 
f II Noroen abstractum srtepe etiam usnrpatur in titulis «), ■ia * A dde ^" * T ' m *• *• P* 259 ^ 01 ' 1 Mn. 1, nbi Ass. hanc snbdit 
obmvatjooem; 8$rH familiare eti abstractum, ut ajuni % pro btfffitto 
usurpare, 

r) In hoc et seqnenti exemplo Sjrus jp*e abstractnm nomen explictt 
per concretnm. 

») \A * ^ * ▼*» «ignificare captwita/em ex Barh. p. 26 tin. antep. 
p. 136 lin. 11. p. 30 lin. 12 etc. patet. 

t) Cfr. meam Comment. de Var. gen. et nnm. p. 128 not. 

u) Titnti per nomen anatradom formati aero Cieerenis h. e. flarattf 
Latinitatjs inauditi erant j semina tamen . nonunlla sparsit argentea 
aetas, velut medioeritas nottra VeUej. mea paryifas Val. M. Cadenie 
▼ero Latinitate a posterioribu*, -velut Syuimacho, Eutropio, Hierony* 
mo aliisqne ejusniedi foruiulae, praesiantia 9 excellentia, magnificeuti* Digitized by VjOOQlC §4 74. Nojuiiiniu. 167 

sicut nos dicimns» Eders Majestilt, Hans Majeslut f Eders 

P * v 

Hoghet, Hans Heiighet, e. g. Coram y^Q£29 majestate iua 

Ass. T. I. p. 10 col. 1 liu. 16. ScribQ et mitto y2oau£$ 
ad paternitatem tuam ib. p. 283 col. 1 lin. 9 a fine. Signifi- 
cat tenuitas nostra iuae magnitudini et vilitas nostra paier- 
nitati tuae ib. p. 237 col. 1 iin. 9 et 8 a fine. Voluimus ista 
significare ^^ Srs AV^\ celsitudini vestrat ib. T. III. P. I. 
p. 598 eol. 2 liu. pennlt. Haec scripsimus et significavimus 

P * . 7. 

y2nnNVl N regiae tuae majfstati w) ib. T. I. p. 372 col. 1 
lin. 15. p. 261 col. 2 lin. 14. (Cfr. snpra p. 117 not. p.) Sf- 
gnificamus ^QTQCln 1 Ifl - ~ij x amabiti dilectioni vestrae 
(Ass. /i/ae) il>. T. III. P. I. p. 594 col. 2 Jin. «. Mich. Chrest. 
p. 22 liu. 5 a fine. Signijlcat reverentiae vestrae ei sapientiae 

vestrae Ass. T. I. p-. 462 col. 1 lin. 7. Oto y^Gu*$ frater- 

nitatem tuam ib. p. 478 coi. 1 Hu. 17 a fine. Barh. p. 187 

p »• y 
Jin. 6. Accepi Jitteras y ^Q^I&aa? sanctitatis tuae Ass. T. I. 

p * * 
p. 261 col. 1 Jin. 2. FamuJus y^Q 4 i| Q9 sanctitaiis tuae ib. 

p. 303 col. 1 lin. 17 a £ne. Significo sanctitaii vestrae ib. T. 
III. P. I. p. 602 col. 2 lin. 12. Significarunt ^OA^Ja^ 

sanctitati ejus (Haus Helighet) Tjchs. El. Sjr. p.92 liu. 9 a fiue. 

> /j.7 
<3l^Otfl£>| paternitas ejus (Hans Faderlighet) Ass. T. 111. P. 

I. p. 183 col. 1 Ihi. 19. CtMt habitatio esset iNi? I^OaOj^ 
infeiicitaii meae h. e. «ywww* €go «ttstr habitarem, ut yertit 
Ass. T. II p. 217 col. 2 liu. 24 a fine. *) 

vegtra; tublimitas, clarilai fua; amabititas tua; ienmias mea; nosira 
geremtas etc. freqnentatae snnt. Tid. Nolt # Lex. antibarb. p. 1277. 
Ed. 1780. 
rr) AsMim, TertH: Haec tibi^ Rex 9 eo pertc r i be nd a puiamus 9 «I. — 
Proprie, nt ita dicam, RegalUati tuae (Eders Kunglighet). 

x) Videtnr hnc pertinere e N. T. Syr. Oro /e, ut auaHas J ^ -^^-^ 
Aumilitaiem uostram breviter Act, 24: 4 # BdbyV^ Ifl8 . Syntaxis §. Ti; 76. 

§.75. 
Pluralis pro singulari r); 
f 1° Nomina, qnae certam quamdam temporis partem indicant, 

7-9 

ponnntiir hand raro in plnrali z ), e. g. <*0U^£ (a rad. ^VJ) 
diluculum, mane Ass. T. I. p. 212 col. 2 liu. 14. p. 272 Not 
coL 1 Hn. autep. p. 286 Not. col. 2 lin. 9 a fine. .iO;Vn 
occasus solis Marc. 1 : 32. Ass. T. I. p. 66 col. 2 lin. 4* Barh. 
p. 466 liu. 2. iii1|Nn ortus solis Ps. 50: 1. >NSV> in- 
gressus (initium) velut jejunii Ass. T. III. P. II. p. 384 liu. 5, 
p. 382 lin. 6, 32. diei solis ib. p. 684 col. 2 lin. 12 a fioe. 
| II Plnralis etiam aliorum qnornmdam nominnm pro singulari 

ponitur, e. g. f^CU <*££i&2-^ ad littora tnaris, eni xbv alyia. 

lov Mattb. 13: 48. (Cfr. vs. 2 nbi est siug.) ^pffin tn r^u 
(ripa) Nili Barh. p. 126 liu. ult. Tigridis ib. p. 454 lin. antep. 

• p p •• y 

(Sing. p. 85 liu. 13.). PJuralis fiUDQle (Juramenta) singn- 
. tarem habet significatum. Vid. Hoflin. Gr. p. 255 n. 8. Schaaf 
L. S. p. 242. — P Vn m saepe notat et vertitur singulariter 
lapientia Ass. T. I. p. 38 Not. coL 1 lin. 14 a fiue. Knos 
Cbrest. p. 90 lin. 9. Idem palatium dicitnr in singolari jj^f 

Ass. T. I. p. 392 col. 1 lin. ult. in plurali }<££*£> ib. p. 393 
eol. 1 lin. 13« 

§. 76. 

Discrepantia generis orta ex nominis signi- 
ficatione. 

Noraina, qnae accepernnt significationem gcueris diversi ab 

j) Item singnlaris pro plurali. Vid. snpra p, 147 not» g» 
z) Mjbui perspicne Mich. ad Cast. L. S, p* 635. dicit: Nominaif*' 
porum pluralcm amant. Digitized by VjOOQlC §. 77. Nominum. 169 

eo, onod illis proprie conyenit, modo ita construnntnr nt propriae, 
modo ita, nt impropriae significationis ratio babeatur, e. g. 
]&^£& verbum est fem. gcneris, sed de Cbristo, ut Gr. loyog 

v 7 y • p. 
positnm, tractatur ut masculinum, e. g. |Tr?HV>9 jAx^ ver ~ 

bum, incarnatum Ass. T. II. p. 365 col. 1 lin. 10 a fine. Job. 
1: 1 — *, 14, Plnr. fem. ■ A°i1, \A 4°i1 animae, pro homi- 
nibus, coustrnuntur modo cum fem. (proprio suo genere)" Barh. 
p. 341 lin. 10, 11. modo cum pl. masc. p. 159 lin, 10. Vide 
plura exewpla iu mea Comment, de Var. gen, et num. p. 77,,80 f 
Hoffm. Gr. p. 291 n. 2. p. 356. 

_ §-77. 
Continens pro contento. 

Continens pro contento, seu locus pro re in loco •), jnter- 
dum per metonjimam pouitur, e. g. St liceret, [JfrQgfl yf 
comu h) ungerentur baptizati Ass. T. III, P. II. p. 281 Jin. 23. 
Evaeuata est tota \^9\ teira, ZC^o et ingressa est c) 
(b. e. ingressi sunt incolae) Constantinopoiin ib. T. I. p 1160 
col. 2 lin. 8. \^h\ £^L*\jLjL\ commota est terra (iucolae 

terrae) famd eorum Barh v p. 510 lin. 7. ^y^Q rebeUavit 
Armenia (iocolae) ib. p. 82 lin. 8. Expugnavit Pergamum et 
Rhodum et abduxit ^*£J^ «w (h. e. iucolas earom) in capti- 
vitatem ib. p. 121 lin. 5, 6. Ut per nos congregaret omnia 
Jl^OQ^ coenobia h. e. coenobitas Ass. T. II. p. 84 col. 1 Ji„ a) Cfr. meam Comm. de Tar. gen. et mim. p, 74 not. f, et Hoftm. 
Gr. p. 289 annot. nbi plnra exempla. 

b) Id est oleo, quod in cornu est y ut explicat ipse Auem. 

c) Nomen loci pro incolis positnm constrai etiam potest cnm plnrali 
masc. Vid, meam Comment, Var. gem. et num, p, 129* et snpra 
f. 64 n. H, ^ Digitized by VjOOQlC 170 SynUxis §. 78. 

10 a fine. £?+& rebellavit Aegyptns contra Persas Barh. 
p. 35 liu. 7. 

§. 78. 

f Genitivus dierum interdum additur i\oinini- 
bus Mensi, Septimanae vel Anno. 

Genitivus plnralis Dierum nominibus Mensem vel Septu 
manam significantibus aliquando postponitur, ut completum indi- 
cetur tempus. . \ 

A) Postponitur nomini Mensi &X, e. g. Commoratus est ibi 
circiter * ^H t • I4J 1 mensem dierum h. e. circiter mensem 
integrum Barh. p. 568 Hu. 6. p. 562 lin< 14.« p. 589 liu. 14 elc. 

B) Postponitur nomini Septimanae seu Hebdomadi e )> e. g. 

Intulerunt gladium hominibus *^^* A^A septimanam 
Serum h. e. per iutegram septimauam Barh. p. 282 lin. 9. — 
Dicitnr septimana dierum etiam (AViQiip (^ Hl Barli. p.214 

lim 5 a fine, Ass. T. UI. P. II. p. 147 liu. 1, | A^Ou ^abl 
Ass. T. II. p. 273 col. 2 liu. 9 a fine. Barh. p. 581 lin. antcp. 
JAiocuj i^ob^ Ass. T. III. P. II. p. 265 lin. 24, 25. 

C) Postponitur nomini Anno *), e. g. ohsiderunt eam 

~p p **y . p , y _ p 

(nrbeiu) jAiDCUj jAJLkp p»A?£ spatio anni dierum h. e. 
per intcgrum aununi. Pauli Neues Ptepcrt. P. 1. p. 82 liu. 3. 

•§. »• 
Temporis determinatio. 

1° Interrogationi Quamdiu? respondetur 

d) Hebr.Dem. 21: 13. Nmn. 11 : 20,21. Gen. 29: 14. 2Reg. 15: 13. 
9} Hebr. Ez. 45: 21. Dan. 10: 2, 3. 
*; Hebr. 2 Sam. 13: 23. c. 14: 28. Digitized by VjOOQlC §, 79» Nominum. Ifl 

A) Usitatfeshne per nomen nudnm in accnsatiYo positnm *). 
Yide Hoffm. Gr. p. SOO litt. b. Matth. 4: 2. c. 9: 20. c. 
12: 40. 

B) Rarins per praefixum Beth 9 significaus per (Gall. pen- f 

dant) g), e. g. jiu^iO per tresdies audivit tota urbsprae- 
dicationem Jonae A$s. T. I. p. 70 col. 1 lin. 10 a fine. 
lC^Ao per tres annos alios orbata fuerat patre communi 

uv T. U. p. 248 coL2 iin. 10 a fine. Qui per (*©) 22 oii- 

nos, quibus regnavit Barh. p. 378 lin. 4 a fine. - ^* * *> 
per die^s quadraginta Act. 1 : 3. 

II Interrogationi Quando? respondetur 

r ' r 
A) Frequentissime per praefixnm Beth h), e . g. A ] A ^ 

f) Accusatiyro manifeste cernitnr in Arabismo, e. g. Dixil: a u amtuu 
&c moratut es? Rejpondit: Moratus sum +y£ (j^« ^f L*^ «Ikm 

aut partem dto. Dixii (ilH Devs): Jmmo moratus es flc 's^a eenm 

* •" 

faus o«*o* Cor, 8nr. 2 : 261» ed. Hink. #bn tangei nos ignis (Ge- 

-. . - > O- * ©£ 

fcennae) «n udj^Xjw U^j «ft*s numeratos (pancos) Sur. 3* 23. — 
Hebr. exempla Exod, 21: 2* Num. 19: 11, 14. 1 Reg. 2: 11. 

g) Obserrandns etiam est hic ptaefixi ^Q usos: Pervenerunt ad urbem + 

; Ca&** * sjff - f Aa^ sex mensibus (p2 6 manader) Am. T. 111« 
P. I, p # 595 cel» 2 1k 9 a fine. J»C&) |A w^. «^ ^fftiw p«n* 
cw (inom toI pa fa dagar) Barh» p. 43 lin. 11. p. 501 lin. penult, 
quod etiam dicitnr JA^tfO* NWy^fiO **♦ p. 146 Bn. 4« 

v .. v t 

. * ~y * — dajA^ duobus mensibus (h. e. intra rel post daos men- 

«es, Kirsch, duorum mensium intervallo) venit frater Niccphori ib, 

p. 201 lin. 6, 7. 

h) Idem fit apud Arabes, e. g. i^jJ^ »)r4JU ^ 00 '* et ^ ie Cor * Sur # 

2: 275 ed. Hink» iUJUi guV5> ^h hac nocte Lokm. fab. 5. — 

Hebr. Gen. 7: 11. c. 8: 4. 1 Reg 15: 1, 9. Digitized by VjOOQlC H$ Syataxis §.79. 

a/lfia 309 *<!t«s e$t Qojnifms noster Mich. Chrest. p. 47 lin. 
], 2, 4, 11. p. 52 lin. 5, 12, pennlt Luc. 3: 1. ^ools 
tfie&us Diocletiani Mich. Chrest. p. 52 Hn. 10, ulL p. 3 lin. 9. 
Mattk. 2: 1. 1 fSNn nocte Joh. 3: 2. 

B) Fer nomen nudnm in accusatiyo positam ») (Hoffm. Gr. 
p. 300 litt. b.), e g. AJLa, <wfto 551 naftis <?s* Jlfaita» Meli. 
Chrcst. p. 52 lin. 7, 9. p. 53 lin. 3, 9, 13, penult. Congrtgato 

. o 7 7 7 

est ad eum muHitudo populi po2* ^o ■■ i frViii quin- 
quagcsimo primo die Ass. T. I. p. 213 col. 1 lin. 19, 20. 
]**l~ V^oal die alio ib. p. 46 col. 1 lin. 3. \jkSJ2* }oa* 

die quinio, et JA^o^ >OQ* die Teneris Barfi. p. 515 lin.lL 

p. 410 lin. 6. Ji^t t^ tempore aurorae k) Act. 5: 21. yl 
iempwe undecimae horae Mich. Chreet. p. 62 Jiu. 12. 
f 111° Friiefixnm quoqjie Dolat h ,\ geuitivi nota, in denroendo 
tempore usurpatnr. Yid. snpra §. 58. n. iV. et n. V. litt. C. 

'IV lu primis praefixum Lwnad tempsri deterxiiiiand» Yario 
onodo inscrvit. , i) AcciuatiYiis dare cernitnr in Arahismo, e, g. Laudate eum g^j 

$#a£mane ei vetpere Cor. Snr.33: 41. (cnm praefixo v-;. S«uv 3: 

36.% L*^ #* oWom Lokm. fcb. |5. (Dicitnr ^ ^S fab, 23.) 

Dtfta judicabU wter eo* ^ die ju&cii £ur, %; 107, 169. &***» 

est vobis Hi-J nocte jejunii acceetio aduxorek tiesirmsSur.2: 183,- 
Hebr. Gea. 27: 45. Jer # 28: 16. 
k) Longe saepius cnm praefixo Beth^ e. g. If^t ♦ |N^ /«*»* 

. P 7 P 

diJucuh (mane) Barh. p. 3Q2 lin. 2. pblfi? <*"^ *"*"* 

a p y p k 
vespcrae ib, p. 262 Un. 14. \b?l£ ♦ |S,Q fc^ore «KmYfot ib. JuUl 

1) Cnm Beth: - A») tcmpore nonae horac Barh, p, 553 tin, 2. Digitized by VjOOQlC §.79. Nominnm. lf& 

*A) Inteitogatiejfti, Quando? respewdeuir per Lomad m), e.jy. 
|A_^_j |V)Qfc\ -wy rp/^ ijfiJQv ») Matth* 16: 21; <vi'7: 

* P ■ ' 7 _> P 7 t D V V 

23. joh. 2: 1. »-*-£? j WwV postero die — — j^ol^o 

— k5^5 <tf rfte secnndo |A-___^ f V)Q i No <tf dtV ter- 

fio Tychs. Physiol. Syr. p. 12 lin. 1 — 4. |-&A,jj ] *j -^ 
f/ten^ *ejr/o finifa est structura iotius poriae Knos Chrest. 
p. 88 lin. antep. j 1-iji.j j V)Q iN aHero (postero) die Act. 

21: 8, 18. (j °>« «\ mane, plernmque posfero o) Ass. T. III. 
P. II. p. 267 lin. pennlt. Barh. p. 263 liu. 4. cras seu cras 

P .7 

*ta#9? Barh. p. 148 lin. 15. p. 606 lin. 9« j --*-^ cra$ p), 

A«. T. I. p. 43 col. 1 lin. 19. p. 134 cot. 1 lin. a |-l£}^ 

|__fcJ___4J temporlbus extremis 1 Pet. 1: 5. * * A ' ■^S5p ]*** 
semel in quatuor annis h. e. semel in qnolibet quadriennio>, 
quarto quoqne anuo semel q) Ass. T. I. p. 268 Not. col. 2 lin_ 
22 a fine. T. III. P. I. p. 347 col 1 Jin. 16 a fine et lin. 5 a fiue. m) Hebr. Gen. 8: 11. c. 24: 11. c, 49: 27. 

n) Id quod etiam dicitur |A__^J ^Q - «^ Marc. 9: 31« c. 10 x 

34. et ^^£0* JA_i_L_0_> Luc. 24: 7, 46. Act. 10: 40. 1 Cor. 
15: 4. Hoc posterius proprie vertendum est intra tres dies, sicot 
Tertitur Sta tqmv rjjueQuiv Marc. 14 : 58. et iv rqialv q/ufyaig c, 15 : 
29. Cfi\ infra litt. C. et §. 82. Memb. 2: n, IV. 

o) Saepin» |j °u O •»««_» (postero) Barh. 145 lin. 6. p. 146 lin. 3. 

Cras seu cras mane ib # p. 537 lin, penult. p, 606 Hn. 9. 

p 
p) Idem cmod simplex j iiV) Matth. 6: 30. 

q) Dicitur per Beth: t ^4 A^A-D jj___4 mne/ tif ow/ft-* 
triennio Tychs, El, Syr, p, 38 Wn, pemuV Digitized by VjOOQlC IM SynUxis §.79, 

<3lio2^ r^)-^ ^^ senectutis sme *) toc void ib, 
T. r UL P: I. p. 460 col. 2 Jin. 3. Adde Luc. 1: 59. 

B) Iuterrogationi Quamdiu? respojudetnr per Lomad, e. g. 

AUi -^OO^ _*}A^ p*r duos diescameduni *),alii JA^^Al 
per tres, alii vcro j^^A^O JAa^ pa* sar natf Mpfc» 
Barh. p. 53 lin. ult. et sq. ^-i-*r* j^^A^ >0-O re^fttfvcT 
/m jntff*<u ib. p. 54 lin. 14. jflViriiiN per dies multoi 
tarde navigabat Act. 27: 7. 

C) Praefixum Lomad significat «• vel intra (pa, inom, 
om) «0, e. g. Absoluta est collectio ihesauri hujus utWsnm 
»t£v | i a\ annw cfectm (pa 10 ar, Ass. cfectiTt potf a«*oi) 
Ass. T. I. p. 63 col. 1 lin. 11 a fine. Expugnavit eam (Ami- 
dam) ~-*ioa* O^o ■ iSaZC^ nonaginta septem tHcbus 

ib. p. 487 col. 1 Hn. 14. <^>CU ^L^iJ ^aio abhkc 
intra quatuordecim dies si dederit nobis Barh. p. 416 lin. 
penult. Adde Matth. 27: 40. c.26: 61. Joh. 2: 20. Act20:6. 
c. 28: 13. > 7 7 7 

♦) Dicitnr CL^O£UJ&? <-^}-^ *"• *♦ m - P « *♦ *♦ 17 ^ «^ 2 7 7 Hn. 7. ScUicet -^p crebro occurrit, e. f. tempore jmmtotk 

suae Mch. Chrest. p. H2 lin. 4 a fine. Tempore hiemu Barfc, p, 

160 Mn # 11. 
r) Forte legendum est - ^gf fj «©* eomeduni h. e. jejnnant, VM, 

Not. 64. ad Yers. Lat. Chron. Barh. ^ 

•) Dicitur sine Lomad per nndnm accnsatiTnm (n. I. Litt. A.) )O0 

| . 1^ ^ | t r ~ * regnavit mentes octo Barh, p. 54 lin. 15. p.itf 

lin. 5. P. 225 lin. 15. 
t) Sicnt dicit Plinins H. N. IX : 15. Ceterae feminae in tridm exeludmt. 
n) Hebr. Esr. 10 : 8. Digitized by VjOOQlC §. 79. Nominum* 115 

D) Lomad sigmficat post \el a (efter, infran) w) f e . g. 
Post duodecim annos oi^oifi^ a morte Alexandri Barb. p. 

40 lin. 11. Po^ ocfo mfiKf* a (^) iriorfc JMfer Asclepii 

Ass. T. I. p. 413 col. 1 Hn. 17. ^itito quadragesimo jlVr^V 
posf cqronatzonem (raartyriiiin) apostolorum Petri et PauJi ib^ 
T. IIL P. I. p. 55 col. 2 lin. 29. -^IqqI * v ^ «f a port 40 
AVw (Ass. quadragesimo die) accipit animam ib. T. IL p. 159 
col. 1 lin. 6. Recuperavit Paulus sedem suam post (^) 44 

rfi« ib. T. I. p. 411 col. 1 lin. 1. Abhinc post (^) quadraginta 

dies x) (40 dagar harefter) Ninive subvertetur ib. p. 70 col. 2 

lin. 11, 12, 13 et lin. peuult; sq. Praedixit, quod%^)$ j^y» 
• p v •• " *" 

!■ > 1 ^' ***w posf quatuor annos r) fames consumtura esset 

homines Barh. p. 227 lin. 6. Potf aliquot dies Marc. 2: 1. 
Post annosplures Act. 24: 17. Impteti sunt \11i£l± post 
aedificationem Romae (ab nrbe condita) anni 1000. Barh. to. 
61 lin. 10. 

E) Lomad, de tempore positnm, sigBifieat ro cnm accnsati* 
vo, e. g. F«»V pnceiit i^JL \ * I i>'S tn annos tres Barb. 
p. 111 lin. 12. Fecit pacem cum Justiniano in decem annos 

ib. p. 116 liu antep. Confirmata est paar in octo an- 

nos ib. p. 470 liu. 2, 3. Fac eum jurare | )^V J^aioj 
«yworf ahhinc in 120 a»«o* **ps«r et fratres ejus - - gladium 
non strictuti sint contra Arabes ib. p. 511 lin. 15. 
v 
V° Usnrpatnr etiam ^, qnamvis rarissirae, e. g. Venit ad± yr) Hebr. Gen. 7: 4. Nnm. i : 1. c. 33: 38. 

x) Verti etiam potest intra onadraginta dies. Cfr. Lkt. C. 

y) Vel tw/ra ywc/wor annos. Kiwch vertitj ^» *>a tempore per am- 
tuor anno$. Digitized by VjOOQlC 1TO Syiiinxi* §. 80. 

balneatorem quemdam et operatm est eum eo (JLS] ^ 
^ ^ Vr% ae [ tempus exiguum Ass. T. I. p. 33 col. 1 liu. 1. 

§.80- 
Dcterminatione mensurae, spatii et distan- 
-'* ' - ■ ' tiae. 

Qnaestionibus quam longum? quam latum? quam altum? 
quani profundnm? qudm crassum? quantum distat? et siini- 
libufi respondetnr 
, , A) Per noinen nndum in accusativo positum *) (Hoffm. Gr. 

p. 300 c), e. g, Vrbs longa erat jjpo iter trium dierun 

4$s. T. I. p. 70 col 1 iin. 11 a fine. Distabant ittinc \^9o\ 
iter octo dierum ib, T. III. P. I. p. 598 col. 2 lin. 19. Ad~ 
scendit sol ^k*S? w^ duodecim gradus ib. T. II. p. 164 

col. 2 lin. 7. Exundavit fluvius Tigris ^i i|TOS viginti utnas 
uitra solitum Barh. p. 204 lin. ult. Quae unum stadium du 
stabat ib. p. 474 lin. 4. Job. 6: 19. 
t B) Per *\i* (supra, ultra), si quantitas vel spatinm defi- 

nitam snperaverit mensuram, e, g. 1 1 i V> |S^4 n^ ultra 
septem milliaria abirent Barh. p. 123 Jiti. 4 a fine. Abiit ad 
monasterittm, quod est (distat) ^i^ supra (ultra) sex miUia- 
ria ab Edessa Ass. T. I. p. 298 col. 1 lin. 9. 

§. 81. 
. Determinatio pretii. 

Interrogationi Quanti ? respondetnr per Beth a) } e# g m j^ 

z) Hebr. Gen, 7: 20. 2 Sam. 14 : 26. 

•) Hebr. Oen. 33: 19. c. 37: 28. 2 Sam. 24: 24. Digitizedby VjOOQlC j §.'82. Noniinnm. 177 

terrogavit jiaaaO quanti redimeret se } et responderunl Franci 
^A^A^ 30000 denariis Barh. p, 423 lin. 3. Fertur, quod 
medimnum (frumenti) jiwiAO tribi$s denariis emisset Luht, 

7 7 

t*i£)0 et uno denario venderet ,ib. p. 209 lin. pennlt. et ult. 
Adde Matth. 10: 29. Lnc. 12: 6. Act. 5: 8. 

§• 82. 
Numeralium Syntaxis. 

Haec paragrapfins continebit nonnnlla tantnm spicilegia ad 
Mich. Gr. §.131. et Hoffin. Gr. §. 117. 

Membrnm 1. 

In determinaudo anito, hoc nomen ante nnmerale cardinale 
pro ordtnaU positum ptaranque ponitnr in statu conetructo 

(^L), cnl 

A) praemittitpr Beth *) yel alind praefixum, re! etiani aliotl 

qnodcnmqne vocabnlnm <0, e. g. ■ igmSo )}^£AjL AJLfcQ 

%C5|o awto sexcentorum viginti quatuor scil. annornm h. e. 

anno sexcentesimo yigesimo qnarto <0 ^ss. T I. p. 393 eol. 1 

7 y v 
b'n. nlt. *£*<£ Ai a«^ anno duorum (annornm) h. e. anno 

secnndo Barh. p. 64 lin. antep. Sic, anno tertio ib. p. 60 lin, 
ult. Anno quinto ib.. p. 41 lin. 10. Anno sexto ib. lin. 11. 

b) Hebr. 1 Reg. l6s 10. Dan. 1 : 1. c. 7: 1. c, 9: U c. 11: i. 
Hagg. 1:1. — Cfr. irapra J. 79. n. H. A. 

c) Dewt. 15: 9. Dan. 1: 21. ' 

••../> 7 7 

d) Nam plena «yntaxis ert ~+±*> lH°^ AJJL£> «»«o ***€*«- 
M attnortm h. e. anno «excentesimo Gen. 7: 11. quae etiam oc- 
currlt in Hebr. Gen, 7: 11. 2 Reg, 8: 25. C 13: 1. 

12 Digitized by VjOOQlC erat 178 Srntaxi» §.M. 

(Cfr. enpra §. 79 n. II. A.) Anno deeimo quinto Tjberii Cae- 
saris j^O <-*^|o IV^oA^^ AX#v CU*A*|? qui 
anntts trecentesirnus quadragesimus primiis e) (Alexaudri) Ass. 
T. III. P. I. p. 354 col. 2 lin. 1, & j^* AJuL£ mque ad 

annum primum *>) Dan. 1: 21. AJ *\ ] V>|\ tragiie ad a*- 

num vigesimum septimum Mich. Chrest. p. 13 lin. 5. -So 

) y 

Aja* A-L#* ai auito *e.r/o Dam Barli. p. 48 lin. antep. An- 

#io 117 regni Persarum ]p*P — -s£w^£ AJUfc* w3ij quifuit 
annus trigesimus primus Saporis g) Ass. T. I. p.2 col. 2 lin.l. 
Barh. p. 243 Jin 3. p. 379 liu. 10. Al* A^ ^ cm 
ingressus est annus 1594 Mich. Chrest. p. 97 lin. 1. 

7 

i B) Modo (sine Beth) noineu annt (AJjL) ponitur in accn- 

sativo (cfr. §. 79 n. II. B.), Tieem Lat. ahbtivi gerente, e. g. 

y .. p ** y 

— auJjZo ■ iSlio IJ^cAjL AX*> anno sexeentorum nona- 

ginta duorum (seil. annornm) ») i. e. anno sejrcenteaimo nanggesi- e) Plena sjntaxii est ^-aA* lifflTSmo ll^° ^^ <**M? 
oW w<rt afwmf cetttum et septemdecim annornm h, e. centesinuu de- 
cimus septimus regni Persarum Ass. T. I, p. 3 col. 1 lin. 21, 22, 
Cfir, Hebr. Lev. 25: 10, 11. 

. o p V m p y 

t) Per uumeraJe ordinale, (AjbiO|JO jAXftjS arnio j»t*mo Batk, 

p. 61 lin. 9. 
t) Simile Hebr, Esr, 7:6. 

.•• 7 « p 7 7 *i p w y v 
b) Fleua syntaxis est - - ^* ^p || ^V^ ^q [<*■ ^ A.1^ 

. ■ i 1 4 **»« 1902 annorum h. e anno millesinio nongentesiiuo *•- 

cundo Ass. T. IH, P. H. p, 948 col, 1 lin. antep. sq. AiA, ««* 

1971 ■ i Lt annorum ib, p. 949 col. 2 lin, 11, 12. (Cfr. ib, lia. 

5, 6, 19, antep, *q, ubi ommittitur sJLsV. ) ■Digitized by VjOOQlC §. 82: . Nominum. 179 

mo seaundo Mich. Chrest. & 56 Jiu, 5, 8, 14. p. 59 lin. 1, 5, 
8,13, 14, peoult. 

C' Praevium anni nomen pouitur in statn emphatico f 

(jAJLJ^) »), quando praefixnm Dolath nnmerali cardiimli, ordi- 

.« y % p y 
naliter intelligendo k ), prjieponitnr l)> e. g. ^Sa? (AlA^ 

afmosecMndo Mich. Chrest p.66 Iiik 6, ^*»Ar5 <-*? (Al*42 
ayiaa autetn septimo Ass. T. I. p. 414 Not. col. 1 Jin. antep. — 
Cfr. etiaui aitno primo snpra p. 178 Not. f. 

Meiubrum 2. 

Qiiemadniodnm statns coustrnctns nominis anni (bJUL)\ 
ante uiiiuerale cardinale pro ordinali positum nsurpatur (Menrb, . 
1.), ita etiain nomen )0O-fc (dies) ante ejnsmodi nuiuerale in 
statn coustructo (non absolnto) collocatum jure habetur. 

7 ^ 

1° Praemittitnr praefixum tcI praepositio, e. g. |*» )oaAiO 
die prrma in menst Aprilis m) Mich. Chrest. p. 7(* iiu. penult. 

i) Apud Hebraeos nomen anni ponitur in irtat» absol. /m- % w) nbi con- 
jungitur cum numerali ordiiiali Ezech. 29 J 1* interdum tamen in statu 
constr. (n31B) Emt, 7: 8. 

k) Nam praefixum DolaUi ex cardinalibu* facit ordinalia Mich. Gr. $. 
131 litt. f. et §. 139 litt. c. 

1) EtiamDoIath inTenitur omi#sum ante numerale, e.g. "J^ (AJJLD 

anno 607 Barh. p. 454 lin. t. jj-laJLlo^ f Aldfc? . <3k£aJ 

M/ — f • 

ejusdem anni 838 Micu. Chmt, p.* 70 lin, 4. 

•> , p . p o 7 

m) Frequens est ellipsis nominis )OOa, e. g. ^D^S (^JL^dAJD 

(die) octava in Attgusto Mich. Chrest. p. 60 lin. 4, 5. Deeima 
(die) «tt mense Augusti ib, p. 71 lin. 1« Mense Junii sexta (die) 
*V* «77o ib. p. 63 lin. 8. Decima octava (die) i» eodem mense ib. p, 
71 lin. 4 a liue. Adde ib. p. 69 lin. 1, 3^ 12. — Siimlis qnoque 
ellipsis Hebr. nominis fcDV occurrit Gen. 8:5. Num, i : 1. c, 33: 
38. Deat, 1: 3. Ez. 29: I, 17, Esth. 8: 6 # — Exprimitur tfen, 
8: 4, Esth. 9: 1. 

12* Digitized by VjOOQlC 180 Syntaxi» §.82, 

| A ^^ )0O*A die quinia in mense Octobris ib. p. 64 lin. 
5 a fine. Die 21 in Julio tnense ib. p. 61 lin. 9. Mense Au- 
gusti die 22 in tllo ib. p. 56 lin. antep. _*5^ )C0a — £& 
a die secunda Ass. T. II. p. 304 col.2 liir. 14. Usque ad mune 
} AVlii /OOaJ «fcW quintae ib. liu. 16, 17. 

11° Nomett )oa* nnto positnm, concipieudara est in acthsa- 

tivo, vice ablativi posito (snpra §. 79. n. II. B.), e. g. }oo* 

\jlLcl* die quinta Barh. p. 515 lin. 11. \zLLz) _ &Z >OCU 
rfie secunda in hebdomade (die lnnae) Ass. T. III. P. II. p.949 
col. 2 liu. 3. *£Lp )0Oa ifie vicesima secunda ib. T. II. 
p. 265 col. 2 liu. antep. 

111° Ubi cardinali ordinaliter iutelligendo praefigitnr Dolaih 
(cfr. snpra p. 179 not. k.), uomeu diei ponilur in statu emph&. 

tico, e. g. JA^Lb ) V>q i p rfiV terfta Marc. 9: 31. | V^ A 

jiuL^WiV tertia Joh. 2: 1. ) LL&J> ) ^ ?\ die octa- 
W n) Luc. 1: 59. 

IV Dicurit etiam Sjrh Obiit Mar Elias ^rfvA 7 ^%f 

** > p y 

y\ \* yO ^ Oln^ — a^ CQu quatuordecim diebus o) (h. e. aVel4, 
at vertit Ass.) inDecembri Ass. T.HI. P.II. p. 949 col. 2 iin.4 
a. fine. Mdrtuus est - - anno Graecorum 1476 )ft Vn^ 

lOioAj^ frfl&g^ oYehu duodecim (Ass. oVe duodecima) n) Effertor per numerale ordinale. )LjU V J? j^OQ Iq cfo octm/a 

m P P p y 

Act. 7:8. j i S i ^ l f^OO^S die scptima Hehr, 4: 4, 
M V>| O |VlQ >n die prima Marc. 14: 12. 

o) Accusativ,» P ro Lat. ablatiYo §. 79. n. II, B, Sic hora per.ptaw- 
2em Tiilgo determinatur. Vid, Hfemb, «eq. Digitized by VjOOQlC §. 82. Noininnro. 181 

Julii ib. T. II. p. 227 col. 2 lin. 4 a fine. ( <-A^CU j££^ 
%fi xqvtri r\ii£Qct Luc. 24: 7, 46. (Cfr. siipra p. 173 not. n.) 
_*.^gu ]iCL^ ) V> t S 6£<>g r^ r()/r?;g fyiiQag Mattb. 
27: 64. 

Membrum 3. 
Iu deterrainauda hora • 

1° Pluralis absolutus ■ t.N4r vnlgo postponitnr nomini nnme~ 

rali, e. g. ■ tSi A-^AA iertta hora uociis Ass. T. I. p. 

212 col. 2 liu. 14. ■ t\4. ^a'Ao ttona hora ib. p. 213 

col. 1 liu. 4 a fiue. Adde Joh. 4: 52. Act, 10; 9, 30. <a 

-^/ Ajl a «*na /ror« Matth. 27: 45, Act. 23: 23. A^ 

Q 7 • x 

aVa Aa> ^0(51 ero* Aor« seotfa Joh. 4: 6. Marc. 15: 33. 
— - Cardinattter, e. g, Nonne duodecim ■ f \4> Aorae #tiof t#t 

P JP 

<Ht Joh. 11 : 9. Fuit eclipsU solaris totaJis *Va . *SZj> 

duas horas Barb. p. 142 lin. 14. *— Raro nomen , -^^ prae- 

ponitur, e. g. Cfbmarunt circiter ^&2 n/ Va horas duas 
Act. 19: 34. 

11° Pluralis emphaticiis j Va nomiui numeraii modo pracmit- , 

titur e. g. Erat autem fl.>^ j^ A hora ieriia p) Murc. 15 : 
25. Adde Jou, 1: 39. c. 19: 14. Modo postponitnr, e. g. Quum 
circiter l " A A-4, se.r Xorai transiissent Barli. p. 80 lin. 15. p) TJtraque stractura h. I. et II. conjmtgfair, e, g. ■ t.N4r &A, _l0 

a sexta hora factae sunt tenebrae supra totam terram p£f ^ 

y • •• P. 

^5v ^ ^ • f ^ aN - ta^rite ad Jkoram nonam Matth. 27 : 45. Adde 

Ma*c 15: 33 # Luc. 23: 44. ' Digitized by VjOOQlC !*8 Sjntaxi» §.82. 

t III Singnlaris hora ponitiir 

A) Iu statit absolnto, e. g. j^L*. j^ unam Ttoram Matth. 

20: 12. c. 2G: 40. j^ j.^*, j^uS post horam unatn Lnc. 
22: 59. 

B) In statn eraphatico, e. g. \fcJL fl* unam horam 

Marc. 14: 37. Apoc. 17: 12. \£±£ |l*p in una hora Apoc. 
18.10,16,19. 

Membrnm 4. 

Nomen rei numeratae cnm nnuieralibus cardiualibus c«n- 
dinaliier intelligcndis coiijnm luui, 
1° ubi praeresscrit, ponititr 

A) Vulgo in statn etnphatico, e. g. jj^ \£xL ammm 
umm Barh. p. 22 lia. 15, pennlt. ^Ojf j^ «ww. 
*«*«&*. ih. p. 19 J in . 7, 8. j^ai i^I mense, sep. 
tem ib. p. 34 lin. 8 j&^J |&££ d{et frM Apoc . 11; 9> 

B) rarins in stata absoluto, e . g. tiLi , , w awww ^ Lnc. 4: 25. ^««o, «fcoekci»* Marc 5. 25, LlM T 2: 42. Add. 
Act. 9: 33. 

11° Ubi vero iionieu rei nnmeratae seqnitur, ponitnr 

A) modo (et forte saepius) iu slatn absoluto, e.g. - v ~ "f 
^-L*. quaaraginta annos Barh. p. 20 lin. 4 . „-\ ^ 
duos menses ib, p 125 lin. antep. -*±o£ j^/ ^,^, 
die* ib. p. 221«,. 1. ^.o^ J^ frifa annh Ln(J 13 . y 

B) modo in statn emphatico, e. g. ^L,' iOL* /ri&iM 
«««» Barh. p. 134 lin. 6, 7. ^ |£^ , yM M<?MSM ib . p . 
28 liu. 8 jL^iu, }£L^ Ires dies Apoc. 11: 11. Digitized by VjOOQlC §.82. Nominrtm. 1** 

III Etiam numerali cardinaK, camdinaHter intelligendo, rariiis t 
praeponitnr nomen rei numeratae in statn constrncto, e.g. Absoluta 
est j&< >?rV annis decem q) (pa 10 ar) Ass. T. I. p. 63 
col. 1 lin. 11 et 10 a fine. 

Membrnm 5. 

Additam. ad Micb. Gr. §. 131 litt. c. Cfr. Hoffin. Gr. p. 30*. 

Cardinalia a 3 et quae seqnnntnr,nomiiiibns rei nnmeratae jun- 

gnntnr non modo per apposiiionem iu statn absolnto *) (cfr. 

supra §. 57 n. III. A*), sed etiam, licet raritis, per regimen, 

expressiun 

; A) Per statu» constrnctam 0> e. g. fiocu ££**> \ hexa* 

dierum, bexaeineron Ass. T. I. p. 46 col. 1 Hn. 4 et ZLa, 
X&qL idein ib. T. 11«. P. I. p. 277 col. 2 lin. 2. A&rff 
L»ojl quatuor ventus Mattb. 24: 31. Adde Act. 10: 12. c. 
11: 6. 7 

■-•' B) Per ©oIatn> genitivi notam, e. g. r i ^\ r*Z^* "•* 

T**~ 1^ 9 duo milHa hominnm *) Ass. T. h p. 391 col. 1 
lin. nlt. Adde supra pag. 121 not. b. q) Assem* Y«tit, decem post annos. -r- Cfr # supra §. 79 n. IV. litt. 

C. et D. 
r) Immo ▼€«© in statu etiam emphatico, e« g. |, iii ^l ia\ «*£*Arj 

Lj^iO 60000 cprihiM Ass. T. III. P. I. p. 42 1 col. 2 Kn. penult. 

et ult. Cfr. Hoflnw Gr. p. 304. 
,) Hebr; Gen. 1: 16. c. 4: 19. c. $: *0. c, 30: 3$. Nuin, 34: 13. 

Ex. 34 : 28. ettv 
t) Sine Dolath per appositioneni, e. £. ■ >'j^%.^ ■ i *Vy\ | A^A 

30Q0 trfrortH» i«. T. m. P. I. p. 5»7 *ot 2 lin. 11, 12. 

I^O -<*^ _*A!&J »0000 fMffiorton H>. p. 594 col. 2 

lin. 17* Adde Act. 2: 41. c. 21 : 38. Digitized by VjOOQlC 184 Syntaxis §. 82. 

Mtmbrnra 6. 
Additam. ad Mich. Gr. $. 131 litt. g. 
Nnmeralia, partem totius siguificautia, hoc modo exprimuntur. 
•j- 1° j h. e. dimidius, dimidium, dimidia pars 

A) Expriniitur per ) ^^ , e. g. 0L~^30 *yfv»V j * t a' 
aiwicw v/gt/t/t et dimidium (20| ar) Barh. p. 144 Hn. 15. (Cfr. 
supra §. 52 n. VII ) oL^So ^il4 ^CU^o -«M J^ 
natw 67 <um<h et dimidmm^k^ T.\ p. 289 col. llin. 6,7, 
14. W^SO iCL: | &GCU dies tres et dimidium (34- dag) 
Apoc. 11 : 9, 11. Mansit (nix) *■ nx H^*?° H^? w 
circirter ulnam aut uinam et dimidmm ejus alta (l eller 1± 
alu bog) Barb. p. 214 lin. 5 a fine. Latitudo ejus erit j&Df 

CU^SO cubitus et dimidium ejus (1{- fot) Ass. T. U. p. 179 
col. 2 lin. 23. Kuos Chrest. p. 88 lin. 1. Vend\ta est ovis 
ff°l? K^tT^ dimidia (|) zuza Barh. p. 272 lin. 12. Corruit 
s 4 ^09 SW^S dimidia pars Balaschae urbis ib. p- 228 
liu. 3, 5. p. 298 liu. 13, J-A-itfj i-s^S dimidium tnolendini 
Ass. T.II. p. 226 col. 2 lin. 14, 15, 16! Adde Barh. p. 423 
KiuD. p. 562 lin. 9, 10. Marc. 6: 23. V^S ^ in dum 
partes (itu; u) divisi sunt Barh. p. 446 liu. 6^ 

B) Exprimitur per jio^s, e. g. |j£* ^CL^S $w- 
av xaiQOv (en half tid) Apoc. 12: 14. (Cfr! supra §. 48~n m 
A.) <i ttr1 ^a*~^3 dimidium opum tnearum Luc. 19; 8. 

fj»* fAi-A, ^CKl N^ dimidium unius anni (£ ar) Ass. T. 
10. P. l/p. 203 TSot/coi 2 lin. 10. 

11° i h. e. #«rftii pcrr* exprimitnr per j^^oJi Apoc. 8: 
7-12. Barb. p. 417 lin. 6. " 

«) Iu dtmt partcs alibi eUiptice dicitur —*$&£ «t - ^?X!^ t 
Vid. infra }. 83. n. VI. „ r ~~ ~ w Digitized by VjOOQlC §.83. NomiB.nm. 185 

111° i h. e. quarta pars, quadrans, tetram, exprimitnr 

A) Per jj£oo* Ass. T. IL p. 226 col. 2 lin. 7 et 5 a fine. 

BarL p. 444 lin.8. fll t S^Q*j fiwL^ tres ejus (urbis) qua- 
drantes (f af staden) Barh. p. 256 lin. ult. 

B) Per |i^S3 (coll. Chald. aw), e. g. ^^5j l&£ f 

|ni^P| O t« plenilunio quadrantis primi w) Barh. p. 224 Jin. 15. 

IY° | h. e. quinta pars, expriraitur per | AV^ia Barh. p. 
136 lin. 7. 
V° T V h. e. decima pars, expriinitnr 

A) Per jTffS^n teste Mich. in Gr. p. 282, nnde plnr. 
fjmS^r cTectiftar Hehr. 7 : 2, 4, 9. 

B) Per jiia^ «^ * X ) Apoc. 11: 13. Barh. p. 388 
Jm. pennit. ' 

Membrum 7. 

JNnmeralia vicem notantia exprinnratur 
1° Ope nominis t-^j? plur. —aJA] 

A) Cardinaliter. Vid. Mich. Gr. §. 131 litt. h. HofFm. Gr. 
p. 305 annot. 2« w) Forte h. e. I ftirrta fjcrdedelen af Nedanet. Nam GLJBaO 

w m/ 

1^^ A Yerritnr ab Assem. T. n. p. 268 Not, col. 1 lin. 13 afine 

lahente mense Julio, et JJflO vertitur <ftej decima quinia mensu ca- 
ja*dam ib. p. 304 col. 2 lin. 8: 10. medio mense ib. p, 277 col. 2 
lin. 22. Cfir. Mch. ad Cast. L, S. p. 424. 

x) |i^2^ ^£ *-* "S 1 "^» 1 etiam *«««« y**^ (hvar tionde) x 

Barh. p. 81 liu. 4 a fine. SSc. *S^\ — i& ^ miltoimus quis- 
quc, unus ex mille ib, p. 84 lin, ult, Digitized by VjOOQlC 186 Syntnxi* §.82. 

■ , ' 7 .. V 

B)OrdinaIiter>e.g. . p i lZ2\ —lZ^Z*) secundavicejterumj) 

7 7 m* P 

. Mieh. Chrest. y 1 52 Kn. 10. ^i 1 n\ *-+&<& ]?G hac secunda 

vice *) Barh. p. 32 lin. 10. , ,i \p\ A^? tertia vice, ter. 
iium ifo. p. 29 Kn. 1. Quarta vice ib. lin. 6. Quinta vice ib. 
p. 30 Hn. 7. 

f 11° Ope nominis \&l£\, plnr. JAl£f. 

« P 7 • P , 

A) CardinaKter, e. g. |AJ£] fj^t twa t/*Y?<*, «<?meZ,- wce 
qvadatn, aliquando Barh. p. 296 liti. 8, 9. p. 388 lin. 11. p. 

• p P »«7 „7 # 

471 Hn. 15. |Ai^| —±Z*>jL duabus vicibus, bis ib. p. 351 

• p p ••y , 7 

lin. 15. ] AJL^) _+^:>A£> duabus illis vicibus ib. p. 2J26 lin 

15. t ^j ^ jiU-Q} ««»** af$*e iterum (en eller 2 ganger) 

Micb. Chrest. p. 106 liu. 9. JAl^] AiL^ /r/Aw* t;ici6td, fcr 

Ass. T. I. p. 484 col. 1 lin. 7 a fine. |AJ^j ^^L4, «pffo 
Barh. p. 182 lin. 3. 

. P P 7 3 *> 7 

B) OrdinaKter, e. g, jA^bio^O (AliP} vice pruna , prt- 
mam Barh. p. 31 liu. ult. JZU^^Q JAi£>}£> vice prima «) 

7.^7 

ib. p. 333 Kn. 11. — a^5^5 ]Al^] ww secunda, secundtm 
Micfa. Chrest. p. 73 Ku. wft. ^^? |A^}^> we secmda 

P 7 • & 7 

Barh. p. 302 Hu. 6. A^J JZU^] vice tertia Mich. Chrest. 

p. 59 lin. 6. *^$|? U^l^l vice quarta ib. p.. 68 Hn. H. 

111° Ope nominis j-*3o] iter h. e. vicis *)> e. g. j^itfoj l^ y) Dolath ex Cardinalilras facit ordinalia. Supra p. 179 not. k. 

7 .^ ^ 
*) Eiliptice, _db^5^5 ptfl hac secunda (Tice) Barh, p. 333 lin.lt' 

»; Sequente Dotath, notat prima vice, qua vcl ejuitm Barh, p. 58 &».- 

. ^ o o 

a SJicut Sueci dicunt ma, resor, pro gang» ganger. Digitized by VjOOQlC §.82. Nominuni. 187 

una vice, semel (vel prima vicel) Ass. T. III. P. II; p. 339 
lin. 7 a fine. <ftS/« j^5oj ferfia tw* ib. T. I. p. 414 col. 
1 lin. 2. " ' * ; " ' J \ 

IV Ope nominis vr L, plur. ■ ilfcS, Ur^> e - '&• ^-^ f 

XlJL ifrtfcw wc&itf Ass. T.IH>P. I. p. 526 col. 1 lin. 6 afine* 

■ i I^S \\0 et lis septem vicibus (14 gauger) Barh. p. 10 
liu. penult. 

V° Interdnm omittitur _£>] (n. I) vel ]&!£>] (n. II.) et so-t 

lum numerale exprirait vicem, e. g. jj^* semel *0 Ass. 1\ II. 
p. 179 col. 2 lin. 25, 28. T. III. p;'M. p. 4r8 lin. 7 a fee. 
Tvchs. BI. Sjr. p. 38 lin. penob. ^j^f quatuor et -Ai2?jE 

6w <0 jb. T. II. p. 319 col. 1 lin. 13, 14. A^Li -^gi 
ftts vel d) /«. ib. T. I. p. 111 col. 2 lin. 4. Laici vero quum 
^ ^ A septies non possint orare y A^^. ter oreitl Ass. T. IL 

Diss. de Monophys. Sign. s. p. 6 lin. 6 a fine. —+j&2$ secunda 
vice, secundo Jud. vs. 5. Apoc. 19: 3. 

VI Etiam adverbia quaedam vicem quodammodo exprimunt, 
vel reetins s««4 adverbia wdims (Cfr. M*fra Memhr. 8 n.H.) 

>vclnt ^klo^D et ZU|JLD|JD et ZuLllo^jO (Barb. p.404Iin. 
6.) jnimum, prtmo. pG^O et fV^nr^ (Barh. p. 491 ]in. 5.) 
primum, primo. yOgiDn^ primum y primo. ^oLaJ^ tte„ 

b) Iiem pwo Tel primttm Ass. T. I. p, 78 col. 1 lin, 1. 

c) Raw*rfme dkitnr in masenKno, —*'^ 5t#, Lmc. 18: 12. 8«?, qnae 
per femmiiia dkuntur iii Am, T. I. p. 11 col. 2 iin. 16. expmnnntrtr per 
masculina T. III. P. II. p. 678 col. 2 lin. 5. Cfr. infra Memb. 8 n. II. A. 

d) o\ ( aut )> Mter «unieralia ponentJum, ha«d raro omittitur. Vid. 
infra memb. ,10. Digitized by VjOOQlC 188 , Syntaxis §. 82. 

rum. secundum, secundo ©). 2u|A*^2 tertio *) Ass. T.III. 

P. I. p. 88 Not. col. 1 lin. penult. iU^A-fcijA,^ nQtio, nona 
vice Cast. L. S. p. 978. 

Membrnm 8. 

f Obsemndnm etiam est, qaa ratione adverbia ordipis se iu- 

vicem excipiant 

1° Primo, secundo, tertio etc. hoc modo exprimnntnr : j^ 

primo «) - - —*J&29 secundo - - A^£j tertio - - ^*£>?|> 

y 7 7 

quarto - - *Alo*9 quinto — A*A9 *Mrfo * - ^ *H A } 
septimo Ass. T.ll. Diss. deMonopbys. Sign. k p. llin. 8 — 12. 
II Primum 9 deinde, ium etc. alia atqne alia ratione ex- 
primuntnr. 

. p y 

A) Excipiunt eum solemniter Mahuziiae j AlS] primum y 

rt Hirtenses j^r*»j deinde, |A »A » N^o «I /«•/*© tn mo- 
nasterio S. Phetionis *) Ass. T. I. p. 11 col. 2 lin. 15, 16. 

7 P 7 

B) ft A ^|i° primum *)--<-£> deinde, _s to/it, . . I e) Bransins vertit, secunda vice Barh. p. 110 lin. 10. «ftwa t/ic* 0u* 
p. 127 lin. 16. 

. 5* £> . 

f ) Mich. Gr. p. 282 et Hoffm. Gr. p, 305 habent Aa^A *\/ 
tertia vice. Sed unde? 

g) Pro 1. ~ occnrrit ft "| W ft in Adier L« Syr. Imtit, p # 56 tin. 

• = " • •.• 

penult, Cetera, qnae secpiuntur, snnt sinulia. 

h) Idem effertur masculine: Excipumt eum solemniter Mahuzkae 
\SjkZA primw», etBirtenses jj**»] deuide, j. A ^\ lN/o,ri 
tertio ' in tnonasterio S, Phetionis Ass. T. IH. P. H. p. 678 coL, 2 
lin. 5. 

i) Oniittitnr interdum illnd primim vcl primo, e. g. J£* *'tfw (recensui) 
Judiccs Hebraeorum y *3 (/c»«(/e r<?g« xortlm, _£ fttm Ckaldaeos Digitized by VjOOQlC §.82. Nomiunnt. 189 

^» postea, - * _d ienwm Ass. T. III. P. I. p. 937 lin. 20 
efl9 a fine Adde T. III. P. I. p, 289 eol. 1 Hn. 10, 11. p. 
575 coL 1 Jiu. 15 a fiue. 

• P P 7 # 

C) AaVj V>|jQ primum -- ^so deinde - - _£o /triit - - 
_30 postea — _£0 denique Barh. p. 404 lin. 6 — 8. 

D) A.i V>| O primum - - ^DO^O deinde - , lOo2o 
potro Ass. T. I. p. 354 col. I lin. 9 — 13. 

E) ^OjJDQ^ pritnum - - -OO deinde Ass. T. III. P. I. 
p. 529 col/l lin. 3. Barh. p. 514* lin. 2. 

F) ^O^OQ^t primum - - ■ ^»38 rfeeWe Ass, T. III. P. II. 

p. 17 lin. 9 et 8 a fine. — ^O^DO-* prtmum (tvqutov) - - 

A|l A *in deinde (eneiTcc) 1. Tess. 4: 16, 17. Ass. T. I. p„ 
464 col. 1 lin. 10 et 9 a fine. T. II. p. 50 Not. col. 1 lin. 
21, 22. 

G) \ ^g| ^^ primum - - _£> postea (deinde) Barh. p. 
140 lin. 5 a fiue* p. 311 Jiu. 14, 15. 

H) ) V| n ? primum - - j^uj (e/ira) portea Barh. p. 99 
col. 13 p. li3 liu. 2. 

t j) ^o l^o^ primum quidetn - - ^$Ar> - *j aw- 
tem postea Ass. T. II. p. 93 col. 1 Jiu. 11, 15. 

(reges), _£> postea Medos, _ JD tum Persas, _£ deinde Graecos 

ethnieos, -.£> postea Graecos Chrislianos, _£ deinde Arahes, — Q 
postremo Hunnos hac nostra aetate regnantes Ass. T. II. p. 313 

col. 1 lin« 5 9» Gradalim promotus est , ** (priiaum) regnavit 

super Cypro insula, _£ «f«iMfe *»;>«• Antiochia, _£ tandtm imperio 

depositus est Barii. p. 259 lim 15, 16. (Prfarain) tfoagw, ^o 

Jr/We Masud, _3 fimf Dowd ib, p, 311 Jin. 6, 7. Digitized by VjOOQlC IftO Syntaxis §. 83. K) A*[>y»|..Q prmum- - _s*AiDO <fevt<fe - - . i A «ftic 

Ifin» - . ||^00 «no^ - - _2)A^O postea (tandem) Ass. T. 
L p. 485 col. 1 lin. 7 a fiue et sqq. 

Meinbrum 9. 

1° Distributiva vekt 6t»t x to?» eto exprimuiitur per gemi- 
nationem Cardinalium. Yid. snpra§. 67 »> II. 
f U° Nomen n*3 praemittitur numeralibus Tario seusu. Sapra 
§. 71. n. VII. 

Membrnm 10. 

-J- Particnla of (aut, vet) iuter nunieralia 

A) Modo exprcsse interponitur , e. g. jjj^ of * A V- 
quinquaginta vel centum Tychs. El. Sjr. p. 92 lin. 5 a fine. 
\i2L4 of —a5^ duo vel tres ib. p. 93 lm. 11 a fine. Matth. 
18; 20. Unum aut duos Barh. p. 404 lin. 10. Quinquies aut 
eexies ib. p. 314 lin. 10. . 

B) Modo omittitur k), e. g. jiCL^ ^^ -4l(U A» I 
duobus (vel) /rtAws diebus Barh. p. 598 lin. 8. p. 590 iin % 4. 
AlL: ^?i <&a<? (vel) *rw Ass. T- III. P. II. p. 288 lin.* I 

4- k) Particula o| omittitur etiam inter alia nomina, e. g. ^SI^O^ U5 

p > , , 

; qj2 siW additione (aut) detractione Ass. T. IH. p # i^ p# 329 

■■- V ' " " , • y 

c*l, 2 litt. 11 a fine. |^^Q |^A* J»&» wtVww, circiter A*s. T. I. 

p. 191 col. 1 lin. 2. Barh. p. 594 lin. 2, 3. j j TT7 i* j**A* 
idem Ass. T. IH. P. I. P. 55 col. 2 lin. 32. p. 121 col. 1 1^4, 
32, antep, — Plane dicitur |^L^ 0| f-**^* 0| «t« pfo», «W 
w?ww« h e plns nunns, ib, T. III. P. II. p. 679 lin, 16. Digitized by VjOOQlC §. 83. Nominnra. 1M 

13 a fine. bis (vel) ler ib. T. I. p. 111 col. 2 lin. 4. ^ ^. 
jjio^ «pfem (vel) ©tfo Barh. p. 588 lin. 9. p. 501 lin. 11. 

Meinbrnm 11. 
Pectdiaria sunt 

A) f££t <r^° * ^y^* qttinque et a decem, Kirsch ver- f 

tit: quinque imo decem, (an, t/ran 10 fiff 5?) Barh. p. 217 
lin. 15» 

B) f Vr^ \pdA vertitHr semel ad summum in Ass. T. UI. f 
P. I. p. 490 col 2 Iin. 7. idemtidem ib, p, 186 Not. col. 2 
lin. 3. 

Membrum 12. 

Vellem equidem exponere, qnomodo Sjri alia «tque alia ia-,f 
tione dieant Anno ante seu priori, Anno post seu sequenti, 
Bienmo post, Atiqttot annis post, Postridie y Postridie manc, 
Aliquot ante diebus, Paucis ante diebus, Paucis post diebus^ 
Biduo post, Paulo ante, dudum, Paulo post, Aliquanto post f 
Multo post, diu postea, etc. Sed baec, qnum afl Lexica quo- 
dammodo pertiueant, ne justo iongior sim, ad latebras Hodeg. 
ms. remitto. §. 83. 
Ellipsis nominura. 

Additaiuenta nonuulla act Micb. Gr. §. 130 et HofTin Gr 
p. 389. 

1° Nominativns noininis, cnjus genitivns proxime praecessit f 
omittititr *), e. g. Per /idem veram >Ofli£ofj Abrahami, I) Hebr. Gen. 9: 6. Ptoy. 12: 14. c. 13: 2. Ez. 33; 12. In simiH 
oratioiie exprimirar nominatiyus Daa, 2: 1, Digitized by VjOOQlC 192 SynUxis §. 83. 

JLsf ^j-S^ appellatus est ( Abrahamns,) pater omnkm geu- 
tiutn h. e. pcr fidemspam veram appcllatus est Abrahamns Ass. 
T. I. p. 346 col. 1 lin. 12 a iine. Doctrinam beati (Ephraemi) 
lingua Aegji/ptiorum docuit (scil. beatns idcm Ephraemus) ib. 
p. 42 col. 1 lin. 15, 16. Anno 18 regni Saporis, regis Per~ 
sarum, fecit (Sapores) persecutionem ib. p„ 16 col. 2 liu. 22, 
23. Anno 21 regni Anastasii jussit (Anastasins) aperire Mieh. 
Chrcst. p. 65 lin. 6, 7. Anno secundo rrgni Justini y qui fuil 
annus 830, exputit (Jnstinns) ex Antiocliia Severum ib. p. 66 
lin. 6, 7. Post introiium Asclepii episcopi in Edessam 9 earpulit 
(Asclepins) monttchos ib. p. 68 liu. 6, 7. Anno quarto Caji 
jussit (Cajns) Barh. p. 53 liu. 4. Anno 13 Theodosii procla- 
mavit (Theodosins) ib. p. 73 lin. 5. Anno 11 ejusdetn Antio- 
chi magni victus est (Autiochus maguns) ib. p. 43 liu. 3* 
11° Nomen, qnod nuperriine praecessit, omittitur ante sequen- 

tem gcuitivnm ») (Hoffm. p. 389 n. 6.), e. g. |ooi JJ |<3l2^\ 

jiUL^C) Deus nequaquam est (Dens) mortuorum n) Matth. 22: 

32. **AJA)0 <*01-X\ Deus meus et (Dens) JUiarum mearvm 
Micb. Chrest. p. 27 lin. 5 a fine. Cfr. snpra §. 57 n. X. 
4. 111° Nomen muneris ante geiiitivum nominis loci interdnm 
omittitnr, e. g. Diodorus Tarsi urbis Ciliciae (scil. episcopus) 
Mich. Chrest. p. 4 liu. 5, 6. (coll. lin. 8, 9.) Theodoretus (epi- 
scopus) Cyri ib. p. 7 lin. 5, 6. p. 8 lin. 1. Theodorus (episcc- 
pus) Mopsvestiae ib. p. 4 lin. antep. Joannes (episcopus) Da- 
rae Ass. T. II. p. 219 Not. col. 2. Ptoletnaeus Dionysivs 
(rex) Aegypti Barh. p. 48 lin. 3. Valentinianus (iinperator) 
Homae ib. p. 77 liu. 1, 3. Constantinus autetn frater itte 
natu maximus (dominus vel imperator) urbis regiac (h. e. Con- 
stantinopoleos coll. iiu. 5.) ib. p. 66 liu. antep. m) Cbald. Dan. 2: 32, 33 # Exprimitur, qnanras proxime praecesierit, 

Dan. 3: 33. c.*7: 14. 
n) In textu Gr. plene exfttat olx tartv 6 Seoe Beog vexn&v. Digitized by VjOOQlC §. 83. Nominnra. 193 

IV Interdum subauditur — ^J vel JAiA] vicis. Supra §. 
82. Meinb.7 n. 'V. ; 

V° Nomen Dits omittitnr 

A) Conjungendiira in singulari cum numerali cardinali ^ or- 
dinaliter inteliigendo. Supra p. 179 not. m. 

B) Coujnngendiim in plurali cuin numerali cardinali, cardi- f 

••7 

naliter intelligeudo, e. g. continentiam observent * f V n 
quinquaginta scil. dies <0 Ass. T. III. P. II. p. 264 liu. 17. 

••7 

Vsque ad complementum ■ i A Vi i> quinquaginta (diemm), ib. 

T. II. p. 30* col. 1 lin. 4 a fine. ^■^»1? 'JiOoT jejunium 
quqdraginta (diernra) , jejunium qnadragesimale ib. Jin. 23, 26, 
27. Barhu p. 546 liu. 2. p. 549 lin. 9. 

YI° Kllipsis aliornm nominuin, e. g. — a?A^ tp duas par- | 
/cs p) (i 2 delar, i tu) Barh. p. 26 lin. 4 a fiue. p. 538 liru ult. 
(i 2 partier) ib. p. 77 liu. 1. — a^A^ in duas partes q) Micb. 

Chrest. p. 46 lin. 2. f£&*9 AJ^ *#• duodecim partes Barh. p. 

21 lin. 8. <-*^3^ ^^£ °* rfwa * (caussas) *) Ass. T. I. p. 
68 col. 2 lin. 9 a fine. Vetus ef Novum (testameutum) «) ib. 
T. II. p. 218 Not. col. 1 Jin. 18 et 17 a fine. Mich. Chrest. p. 
4 liu. penull. Trdnstulit e Graeco in Syriacum (sermonem) 7 m - 7 o) 'Plene dicitnr: Contintnliam observare * ^qq * * a^ 

quinquaginta diet Ass. T. MI. P. II. p. 263 lin. penuit. 

p) Plena phrasis est ■ i ~*3 _*) AJ^ Barh. p. 541 lin. 10, 

p *X 7 p ... 7^ 

q) Plena pbrasis est ^Q» N^ ^jfrA^ Ass. T, III. P. n. p 

p. 457 lin. 7. Barh. p. 144 Kn. 6." 

r) Subaadi ■ \\S (caassas) Ass. T. II. p. 372 col. 1 lin. 13« 

s) Subaudi *^ r A *+ Ass, T. I. p. 479 col. 1 lin. 8 a fine. 

X) Snbaudi | \ ^ ^ Ass, T. II. p. 160 col. 2 lin.ll et 6 h fme. 

13 Digitized by VjOOQlC 194 Sjutaxis .' §.83. 

Ass. T. II. p. 24 col. 1 Jiu. 23, 24. Barh. p. 170 lin. 11, 12, 

antep. Cl^ Q jO 4. ^s quum ttraviasent «0 ei, vt dormrtl 

p 
Barb. p. 173 lin. 5. *Als coUegit (exercitum) w) ib # p. 107 

lin. 5, 6. (colk lio. 3, 4.; p. 306 lin. 3. \<%o( coOegit (exer- 

citiim) ib. p. 142 lin. 5. )oNa> finivit h. e. mortnns est x) 
Ass. T. II. p. 284 col. 1 lin. 16. T. Ilt P. I. p. 246 coL 2 
lin. 7. Barh. p. 252 lin. 7. ^ofll i i si\ nn^l pac/t «tmt j) 
(accepernnt promissmn) p**o vita sua Barb. p. 110 lin. 12, 13, 
(coll. lin. 3, 8.) )Q lOy pactus est *) (proinisit) Barh. p. 43 

lin. 4. p. 257 Kn. 16. faa-* aSa£ scil. vestes ») Joh. 20: 12. 
Act. 10: 30. Barh. p.88 1in. 13. 

' y ■ x 

n) Snbandi \SD^ Jecium Act, 9: 34. nbi in terta Groeco solnm ex- 

stat arowaoy aeavrui* 
w) Plena phirasis est ILb** ufcJLs Barh. p, 329 lin. ult. vel *Aj£ 

* w 

| - ***** ib. 494 lin. 9. 

c v 7 ; • v 
x) Plena phrasis est ^flfOg,^ VvXa ^/SmVt* vitam sutmv Au. T;H 

p. 336 col. 2 lin. 10. p. 355 col. 2 lin. 18, 19. et alibi saepe, Vel 

* * V y 
<Tlu40? )0 ^A jfawtV spiritum suum Barh, p. 367 lin. 11. 

» Plena phrasis est frequens, JA V^ . «^r^ acwyt* promusm 
(Gnll. pttrole) Barh. p. 328 lin. 10. p. 380 lin. 14, ult. 

*) Plena phrasis est j Vli O >0-i»oj imtV (pr # efvxtf) pacimn Barh, 
p. 110 lin. 3. 

a) Plene phrasis est p^A | ao^ V . w«f<*j «Jooe Act, 1 ; 10. Apoc. 
3: 5. Ass. T. II. p. 400 col^l u'n. 2. Digitizedby VjOO ( CAPUT TERTIUBI. 

Syntaxis Pronominum. §. 84. 
De 'W. n** ? uumqnam eolitarie seu sine suffixo usurpatur b\ Cum 
snffixis vero conjnnctam, 

1° Facit genitivos pronominnm primitirorum (ejv$, torum etc.) 
et pronomina possessiva (meus, tuus, noster etc). Vid 
3Jicb. Gr. p. 216. Hoffln. Gr. p. 160, 316. Schiaf L. S 
p. 112. 

11° Exprimit pronomen idem c), e . g. Mense Junio <slL& f 
1 AlAJ ejusdem anni Mieh. Chrest p. 69 lin. 2, 3. p. 70 K». 4. b) Comp<witnm est ex * ? , Chald. *1 9 ym, ^, 9Uody et ^^^ 
nota datnri, et signtfcat proprie 9 «t (qnae, qnod) est miM (tibi, no- 
bis etc.), qnae significatio interdmn eracet, e. g, Rectpio -V** 
«pwrf mtAt est h. e. meum Am. T. I, p. 426 col. 2 lin. 12. jR«f<fr 
«« ^a? quod mOdw h. e. meiim ib, p. 4 2 7 col. 1 Kn. f. 

c) Hoc sensn rarius repetitur, interposita pavdcnla +3 e. g. / wV,! 

P. 38 col. 2 lin, 4. # 

13* ■ Digitizedby VjOOQlC ~*H 196 Syntaxis §.84. 

i 
P P • * 

1 5 (3110* Gl^+9 ejusdem martyris ib. p. 100 lin. antep. Mater 
| t ^* 01^*9 ejusdem pueri Barh. p. 288 lin. 4 a fine. £pt- 
«copttt ]A1.j^V>? gL±+) ejusdem urbis Ass. T. I. p. 28 col. 

1 Hn. 8, 15 — 18. — ^»te ]As^iio5 cu^? drfScy 
imaginem ejus r/tit : (h.-e.-ejusdeni) itenedictae ib. p. 52 col.l 
lin. 10. J^Oa **ioj 01^*5 (Jl^^io Ass. <fe eorfm 
ilfor JoMft* ib. T. II. p. 225 co). 2 lin. 7. oiAioals 
^*^« 01^*9 Ae&ws ejusdem Babaei ib. T. I. p. 358 col, I 

• P. 7 . * 7P, >> 

lin. 6, 7. Jn wio *r fnVin? CI^aJ ^cioJgeqs wor^j 
ejusdem regis Rarh. p. 455 lin. 9. 
t 111° Exprimit pronomeu */we, e. g. ^*? yl '^**^ «• ^ 

t/Mtf/« ocu7o Luc. 6 : 42. 01^*5 Cl^ «i&i t/m exceperat po- 
pt£?t/m Barh. p. 284 lin. 9." 

IV Nomini snffixuin jaui faabenti postponitur pleonastice vel 
quodammodo emphatice (Mich. Gr. p. 217 Hoffm. Gr. p. 316 

n. 6. Scfaaaf L. S. p. 112.), e. g. ^a? ^Joa^io regnm 

meum d ) Mich. Chrcst. p. 19 lin. 2. ^^a5 ^^ me Ass. T. I. 

, p. 142 col. 2 lin. 25,26. ^ol^ojolp jjf ^^ ^i^ 

pro me Dionysio ib. T. II. p. 207 col. 1 liu. 23,24. Ji 

w j^a. % ci^a5 ciy»s wome/i e) Barfa. p. 439 Jiu. 2. 

| V° Voculae ^fj praemittitur interdnm pracfixnin rel prae- 
positio. 

d) Hebr. ^Vp *W5 Cant. 1 : 6. c. 8: 12. 

. v e * • /> 7 p 

e) Ubi d^*5 abundat, qnia sine eo recte dicitur Cli£A9 *6I 

cvjus nomen, Cfr. infra J. 94 Memb. 2 litt. A. Digitized by VjOOQlC §. 84. Pronoininuin. 197 

A) Praciixuiu Beth, e. g. CL^^Q in se ipso Ass. T. I. 
p. 295 col. 2 iin. 15. de *uo (ut vertit Ass.) ib. p. 103 col. 2 
Jiu. ult. g|,N ^ D de ipsa ib. p. 104 C ol. 1 liu. 1. 

B) Praefixnm Dolatli, e. g. Gl^*?9- 031 ci#/i» (pr. i7& 

gw */iu) Barh. p. 139 liu. 16. (5uLa55 -k> i* cvjus ib. p. 
48lin. 16. 

C) Praefixum Lomad, e. g. *tV/\ nA \mos venit Joli. 

^ • •' 

1: 11. Novit Dominus G&J£± mos As*. T.HI. P. I. p. 183 

eol. 2 liu. 3. Anno 15 *iV^\ suo (dativ.) h. e. ejus, seu iin- 

perii sm r supra p. 131. ^iV^ V ejus (raandato) mbjecti suiit 
Ass. T. II. Diss. de Monophys. Sign. A p. 7 lin. 10. 

D) Praepositio — io vario sensu, ita ut ^aJ <-l£ (cuin 
suflix.) significet 

«) Ex vel de suis r meis, tnis, nostris sett nostrattbus, etc. 
(scil. hominibus, militibus, uxoribus, cognatis, asseclis, rebus, 
opit>us etc. prout eontextus fert) freqiientissime Job. 10: 14. \ 
Mich. Chrest. p. 3S liu. 3, 6 p. 108 lin. 12. Barh. p. 286 
liu. 16 etc. 

h) Ex vel de suo, meo, tuo etc. (af hans, sitt, mitt, ditt) 
Ass. T. I. p. 89 col. 2 liu. 23. p. 515 col. 2 lin. 11 a line. 
T. II. p. 78 col. 1 lin. 15. p. 226 col. 2 liu. 10. 

a) Ex vel de suo (af sig sjelf) h. e. suopte ingenio ant jn- . 
dicio, vel propria auctoritate Ass» T. I. p. 354 coh 1 lin. 15. p. 
356 col. 1 lin. 18. T. II. p. 157 col. 2 lin. 8. Barh. p. 212 lin. 9. 

n) Ex se ipso (af sig sjelf), spbnte, ultro Barh. p. 121 
Kn. 10. p. 329 lin. 7. p. 455 liu. 13. - 

n) A f*e 9 te etc. Barh. p. 377 liu. 8. (nbi, balsa Siph-Aldin 
ifran mig). 

n) Quam ejus (sntis), meus, tuus, cte. (an haus, min, diu) 
Barh. p. 251 lin. 4. Digitized by VjOOQlC M8 8yntaxis §. 81. 

7) Quam egp, tu etc. (dn jag, du) Barb. p. 222 liu. 6. Ass. 
T. UI. P. U. p. 872 col. 2 lin. antep. 

E) Praepositio ^>i, e. g. Dominus noster revelet *iV/\ 

GI^aJ ^^ euum (aniorem) super suos Hahn Chre6t. Svr. p. 
129 liu. 6. 

§.85. . 

Pronomen personale loco verbi substan- 

tivi O. 

Pronomina personalia saepe loco verbi snbstantivi pommtnr, 
1° Pronomen constituit snbjectum simnlque omissi verbi sub- 
stantivi vicem praestat (Hotfm. G. p. 314. a.), e. g. 

A) Jj[ ^ melior sum Mich. Chrest. p. 31 lin. 13* 

— JU* |^4 ums sumus Joh. 10: 30. 

B > ^jf ft^ ^ 1 *"*"* « M *<*- Chrest. p. 33 li«. 5; 
Zjf <Jtf quis es? Ass. T. III. P. h p. 92 col. 2 liu. 30. 
<oAJ| ^lo quinam estis? ib. p. 601 col. 1 lin. 19, T. I. p. 
496 Not. col 1 Kn. 10 a fine. Adde Joh. 10: 34. Gal. 3: 26. 
H° Pronomen tertiae personae semel positum g) vicem gerii 
verbi snbstantivi (Hoffm. Gr. p. 314. b.), e. g. o<3! jjo k) 
^T "**&<*• Chrest - P- 5 Uu - 6 > '• P-7 Kb. n|t. pT30 lin. 6. 
om ^Ud *afn* est Ass. T. I. p. 239 col. 1 lin. 2. Add. 

Matth. 12; 30. Act. 10: 35. ^oou&uf *» j^ <* ? 
quod a Deo esset victoria eorum Ass. T.UI."p> I. p. 422 eol. £) Hebr. in Geten. Lehrgeb. p, 733. 

g) Bi» positnm vid. mox infra n. III. litt. C el D. 

n) Cfr, infra . V, noi. m. Digitized by VjOOQlC §.85. Pronorainuui» 199 

2 li». 3. Anno 117 regni Pcrsarum, <*3» qut crat *) antws 
Saporis 31 ib, T. J. p. 2 col. 2 lin. L^Barlu p. 243 lin. 3. 
p. 515 liu. pcnult Add. 3 Joh. vs. 12. Duae naturae ecce in le 

<cj[ sunt Ass. T. I. p. 290 rol. 2 lin. 6 ei 5 u fiue. Hi Ara- 

bes fraires nostrt ^Qjf suut Barh. p. 417 lin. 4. Add. Mntth. 

5 : 15. Omnes hae caussae ^*JJ «*»* futiles Ass. T. 111., P. 
I. p. 408 col. 1 lin. 4. Add. JobT 6: 63. 

111° Idem pronomen repetitur, ita nt prins sif snnjectnm, poste* 
riiis YJcarium verbi sub&tantivi (Hoffin. Gr. p. 314. b.), e. g. 

A) pj. Pf *S° **** Mich. Chrest. p. 3 lin. 3. Barb. p. 
518 Jin. 5 a fiue. Joh. 6: 20, 35, 41, 48, 51. |S[ <iiJo jjj 

> - * 7 7 7 

#go sanctus sum 1 Pet. 1 : 16. _l*fc jd* , 1 n «o» t«mim <«- 
f**rj Joh. 17:22. 

B) Ifll^ Aif AJ j? ^/oJ lu m Zfciu Ass. T. 111. P. I 

p t 133 col. 2 lin. 20 a fine. Ajf ^ Ajf 1« flnw c«? Joh. 

1:19. <oAjf ^So ^oAif rcw quinam esiis? Att. 19: 15. 
Add. Biom. f: 6. 1 Cor. f : 30. 

mP 7 * 7 .7 

C) fi^5 OOI OGI Q^ «oit w e«f, gvi dimisii Ass. T. I. 

p. 79 col. 1 lin. 15. Add. Barh. p. 141 lin. 3. Matth. 13: 20, 
22, 23. 

D) fAO&lo |j(3l *<j| ^oio et itta est haecversio Barb. 
p. 26 lin. 2. p. 22 lin. 6. JAsoj *3i W5I j^fiZ^ difficilis 
erat itte hcus ib. p. 565 liu. 4 a fiue. ^i Ju wi *s]? 
«yiiae rluiifi tjpsa ffwiifa est ib. p. 110 lin. 13. — *m W3W 

i) Alibi dicjtur: Am*o 15 Tiberii Caesaris <Jl+&m*]l qiri crai anmus 
341 Alexandri Am T. III. P, I. p. 354. col. 2 lin. 1,2. Mm*. Chreat, 
p. 66 lin. 7. p. 72 liu ult. Digitized by VjOOQlC 290 Syntaxis §. B5. 

«/tm<? *) <v/ yel era* Ass. T. I. p. 3 co!. 1 liu. 22. p. 225 col 
2 lin. antep. T. II. p. 91 col. 1 lin. 5. Barh. p. 23 liii. 5. 
Col. 3: 5. 

IV Yerbnm snbstantiviim in bis formulis, ego sum, iu es 9 
nos sumus, vos estis, hand raro exprimilnr per pronomen tertiae 
pcrsouae (Mich. Gr. §. 132. Hoffm. Gr. p. 314. c), e. g. 
Ofll jjj^ ego sum Matth. 26: 25. OGI AJJ tu es Ass. T. I. 

p. 290 col. 2 Kn. 16 a fine. p. 291 col. 1 liu. 4. ^ofy ^ol^ 
vos estis ib. p. 50 cpl. 1 lin. 19. 
T V° Pronomioa pcrsonalia, pro verbo snbstantivo posita, scrip» 
tione iu nnam vocem cum praecedenti vocabnlo iuterdnm contra- 
hunlur l),c g. Qj<3l hic est m), Olio quis est, Qlio (Lnc 
1: 29. in quibusdam editionibus) et usitatissime ^*^ quid est y 
Olaf quis est, 0£u\ ubi est, olo<3l ») itle est 9 ipse est ©), 
oa-M» p) dopeilfarjg *W Gal, 5: 3. 02^ bonus esi Ass. k.) ©GIJ et y^f^ interdum significant idem qnod simplex relatmiBi 
Dolath, qtdy quae, quod. Cfr. 8chaaf.L.S. p. 99 et infra $, 91 m. JH 

1) Idem fieri in participiis actiuis , ubi haec verbum exprimunt finitmn, 
supra $. 18 n. I. litt. B. monitum est. 

> + p p »> 

m) Pro OOI fJ(31. Nam si vox, quae ante OOI posita est, termina, 

tur in j , vocalis Zekofo in contracdone semper mutatur in Petecho. 

7 >* 

Schaaf L. S. p. 126 sq. 322. Neque unquam OOI (*ed OC5I) neve 

p 
^SI (sed ^(3| ) valent verbum substantivum. Opit. Sjriasm. p. 85 

edit. 2. 
n) Pro OGI OCI, mutato 01 posterioris in jud mobile , euphoniae 

caussa. Schaaf. L. S. p. 127. 
©) Haud raro significat shnpliciter est ye\ fint (Ms, de Particul.). ' 

>• P 7 

p) Pro OCI - d i aa Marc. 41 : 64. Digitized by VjOOQlC §. «6. ProiKnnintm. 8fl§ 

T. ffl. P. I. p. 292 col.1 luv 16. aL£a amctus e£ i B . T- 

IU. P. II. P . 242 li». 16. p> 318 lin. 1L oa*Jo «0 betudi- 

cftM etf vcl «if ib. p. 244 lin. 1. (ter) wflU^. *) mamfestuth 

est Gall. 3: 11. A A -| O *) «ifitfti* m Ass. T. II. p. 174 cot» 

2 Jin. 18 a fine. aL^SS benedictm es ib. T. III. P. I. p. 294 

col. 2 lin. 9. ^A^ '«Btw « Barh, p. 208 lin. 2. *A^Lsp 4 

contmbata es Luc. 10 i 4t Ju r V>^V «> wr*' su/m/s 1 Cor. 

4: 11. Add. Rom. 8: 37. 1 Cor. 10: 22. ffii'n<i y w ) *■*• 
tno** *«#«'# Ass. T. UL P. I. p. 80 coj, 2 lin. 10 a fine. p. 4Qf 
col. 2 lin. 18. 

§86. 
Pronomina ooi et ^oi et ^oJoi abundant. 

1° Pronomen tertiae personae iuasc. o<3l pcrsaepe pleonastice 
usurpatur 

A) Scriptione separatnm ab antecedenti yocabnlo (Micb. * 

Gr. §. 133. Hoffm. Gr. p. 317,). Exemplis adde osi Ajf q) Pro OOI y*t^2 ***• T. III, *. I, p, 594 col. 2 lin. 8 a fine, 
r) Pro ^(51 j >%,. Rom. 1; 19. ^ 

S ) Pro AJ| t) Pro ^AJ( jjlU<3l% 

7 .p'* 7 

■) Pro ^ii4 ^ ii ^fc ,*. 

w) Pro ^oAJf . ■ I O ii n9. N * Digitized by VjOOQlC 'Syutaxis §1 86. 290 col. 2 lin.Y 

P WJU^^i. «• fimxisti eum Ass. T. I. |>. 29 

a fitie. Add. Barh. p. 224 lin. 3. Ai^ o<» |*fc<n mwc «cto *) 
, KuOs Chrest. p. 41 lin. 14, 15. p.^42 lin.~7, 8. Adde Joh. 15: 

16. Act. 13; 26. 2 Cor. 11: 1. 
f' B) Scriptione connexum cora anteeedenti Yocabttlo , periirie 

"atqne OOI, pro verbo substantiyo positum, cum praecedenti yece 
« coalescit (§. 85 n. V.), e. g. Qlla nqn modo <piw etf? (§. 85 
n. V.) sed etiam saepe gwtt? Matth. 3: 7. plio (§.85 a., V.) 
giitf ? Marc. 12: 0. oS<5l (§. 85 n. V.) hic Tjchs. El. Syr. p, 
78 Hn. 5 a fine. oa*f (§. 85 ». V.) quomodo? y) Marc. 8: 21. 
/■^x s) itJt in omnibus Graininaticis et Lexicis desiderattir; 

*P P &-mP 

occurrit yero in Ass. BibL Or. saepe j^ Q£^ tibi Domine 
T. III. P. I. p. 293 col. 1 lin. 25 et 24 a fine. p. 527 col. 2 
liu. 11 a fine et lin. penult. T. 111. P. II. p. 242 lin. 6. p. 609 
col. 2 lin. 19 etc. estque initinm precationis cujusdam ib. T. III. 
P. IL p. 700 n. 24. Sic Q^ (non) credibiliter est pro o<H jL 
Mich. Gr. p. 298. Opit. Syriasm* p. 87 ed. 2. 
■f II Etiam pronomen fem. W5I pleonastice ponitur, e. g. ^L^) 

W3l |A1^J ejusdem anni «) Ass. T. 1. p. 407 col. 1 liu. 15, . p p 

z) Qnod dieitnr A^,i |^0I »n Mich. Chrest. p, 33 lin, 13. 

y) Ipie SchaaJ in L, S. p, 126 *q« monet, OOI h. 1. esse pleonasti- 

* v 
oom, perinde atqne in OlY) y 1 "* »n. P« 321« 

*) Pro OOI ^. 

, p 7 ..p * ' * 

•} Qnod saepe dicitnr jAJUt? 01^*5 Ass. T. I. p. 406 col. 1 lin. 

11. p. 415 col. 1 lin. 3. Barh. p. 533 lin. 5. Digitized by VjOOQlC §.87. Pronaminum. 203 

r 

16, !<Jl2fcvj wn \A nnnavA^ m gloriam Dei ib. p. 363 

col. 1 lin. 6, 7. I^JOflLj wn |^05OaaJD p<?r tnfidetitatem 
Judaeorum ib. p. 370 col; 1 lin. 8. 
111° Pariter pronomeu plurale ^Qj<a redundanter (tcI, si ma- f 

vis, emphatice) ponitur, c. g. Contra JEQ%&>A) ^OJoi |^Q9^ 
regiones Aegypti Ass. T. I. p. 360 col. 1 hn. 8, 0. 

§.87. 

Proaomina o<a et ooiy fem. wn et *<a conjun- 

guntur. 

Pronomina Ofll et OGI, eormnqne feminina conjunguhtur 

1° Emphatice, ad exprimendum tp$e y e. g. < HnVy O0I OGI f 

r^ & ?ps* b ) omof me, ixeivog iaviv b aya7i<5v (ie Joh. 14: 

21/ Otfl o*r t* t/we 411001 «ra/tB m# Barh. p. 212 lin. 8. 

*6> *aCW <pi<w! t7/a tjwa dioecesis sub ditione ^ci mrf 

p 
*ea*& jftexandrinae Ass. T. II. p. 372 col. 1 lin. 14. w5l w5l 

?7fW ipsum ib. p. 193 col. 2 lin. 10 a fiue. 

11° Vix cum alia> saltim notabili, emphasi (Mich. Gr. p. 289" 

Hoffm. Gr. p. 318 n. 2.), e. g. |H g 0<n °<* 5°l^ Kirsch, 
Schavar f^ezirus Aegypti Barh. p. 360 Kn- antep. so^. 

b) Inierponitor interdara turam altenimcrae vocaba lnm, e. §> _^j 05I 

- A< ^ OGI |,i ^^ HU vero tpse puer mans it in vita As», T. I. 

y • * ' y 
p # 380 col, 1 lin. 17 a fine. 0(31 _*? 001 ffle vero qwe Patriur- 

cha Barh. p. 546 lin. 4. Digitized by VjOOQlC 204 Syntaxis §. 8& 

_§. 88. , 

Pleoirasiiiqs pronominum vel otiosus vcl 
emphaticus. 

Praeter pleonasmum pronominnm supra §§' 86 et 87. dicfnw, 
alius qnoqne Sjris perquain frequens est, quein tameu noiixuim- 
qnam in perspicnitntem vel emphasin orationis yertuut. 

1° Snffixum pleonasticum saepe genitivum, .per Dolath forma- > 
tum, antecedit. Yide supra §. 57. Memb. 1 n. I. C. HoiTin. Gr. 
p« 318 n. 4. 

11° Praepositioni qnoque separatae adnectitnr suffixnm pleo- 

— — y y , 

nasticum snbsequente Dojalh, e. g. t-^S? ClViSfr cum patru 

archa (pr. cum eo, qui patriacha est) Ass. T. II. p. 252 col. 
2 lin. 10. |^Qul-i4 WJIJ Cl^^onN contra eam belluam lb. 
T. I. p. 40 col. 1 lin. 21. Yid. Mich. Gr. p. 288. Hoffm. Gr. 
p. 319. a. 

Hl° Suffixnm, verbo subnexum, ante accusatitfum pleoiiastice 
antecedit c ) et quidem 

A) creberrime ante accusativum, cui Lomad praefixum est f 

c) Quum «uffixa .OOI et mmmffm ▼erbis non affigantuv, sed eoram loco 

usurpentnr pronomina separata accusatiYi casut •Qj| et *^j y etiam 
haec eodem, quo dixi, modo, pleonastice ponuntur (cfr. Schaaf L. $• 
p. 125.), e. g. | 'iS^N <Oj] A»q \^> dUtribui pueros Mich. 

Chrest. p. 30 Hn. antep. |i\ iSiAl —*j| OdAof scrtp*- 
rim* historias A&*. T. I. fc. 492 col. 2 lin. 3. Adde Mich. Chrest, 
p. 47 lin. 9. p. 46 lin. 6, 7. p. 43 lin. 3, 4. p. 82 lin. antep. Act. 
1 : 2. c. 27 : 42. — Interdum una alteraque rocula interponitur, e. g. 

» ^QjCU^ pOI NsdbSOl OOI ^QJJ^ IfJm ntisit hic ergo ipse 
illos, qui erant A*s. T # IH. P. II. p. 456*lin, 11 a fine. — Idem 
fit in constructione litterae A, e. g. | "^*^ Gl^Q^fc 01^9 
duxit ad $e puerum Mich. Chrest. Syr. p. 41 lin. 1, 2. Add* ib. p. 
19 lin. 9, 10. p. 49 lin. 3. Digitized by VjOOQlC §* 88. Pronominnm. 205 

e. g. cC&]l 61 nn 4 religuit matrem mam Miilu Chrest. |>. 
36 lin. 12. Vide Mirh. Gr. p. 288. Hoflm. Gi p. 3J8 n. 3, 

6) Rarins Lomad ante nomen deesij c.*g. ^^lQ-u fllwQj 
evomuit vinum suum Barji. p. 452'lin. 14! Ofr„ Hojfiil. Gr. ji. 
318 n. 3. 

C) B«aro etiaui post suffixnni, f ertw subnexum, poniiu/ prae» 4- 

iqcum Lomadcuni f sniJixQ, e. g. **£* ^I^QOI contigit jnihfcA) 

Aes. TVIII. P. I. p. 3% col.2 Jfn.,,6 et&.a fine. <m^ *apl*f 
ceperunt eum Barh. p. 324 lin. 3. 

IV ° Et praeiixnm (nempe BefA aut Jtoniadf) vel etiam prae*. 
posjtio et his subnexum suffixuin saepe abnudant ante, Idem prae-f 
fixnm vel eamdem praepositiouem repetitam, pronoininique sepa- 
rato ant nomiui praemissam. " •* ' " 

A) Praefixum cnm snffixo abundat e), e . g. Volebant nau~ 

tae projicere se }JLq * *^ Gl£> in mare Ass. T. I. p. 39 col. 

1 lin. 5 a ftn%,.Sepif{tu*jest ,| V?f O, GVP;; ^iwufee jb. p. 425 
col. 1 lin. 4 a fine. Add. Mich. Chrest. p. 42 liu. 3. ExistU 
tnabant ) ui <>V\ fll^ Christum Mich. Chrest. p. 2 lin. 4. 

p. 37 lin. 5. Haec omnia scripta sunt j^llo^ cu^ Mon- 
dero ih. p. 31 Hn. 7. Cfr. Mieh. Gr. p. 289. ■Hoffm. Gr, p: 319. b. 

B) Praepositio cum suffixo abundat, e. g. Nec evaserunt 

d) Est accusatirus Sjriacus , per tat. datfYum expiicandus. Cfr. infra 
J. 95. n. I. ........ 

e) Interdum unnm altemmqne vocabulum interponitur , e, g. JData ett + 

jjOL^ |(3l^< ^SO OU^ tei) '* ifefr-Jbrfe beato A**. T; I. p # 

35 col. 1 lin. 11. j^DO^^ \s^D CL^ f£>\ ***** ' mige- 

Jus beato ib. p» 36 col. 1 lin. 10. Mrat amtem ..OGL^ (u») ttttex 

* fi * p y • , . 

grandaevus praefectus ^OJCI f-A^^ monacki* UU$ ib. T. III. 

P. I, p, 107 col. 1 lin, 10 a fine. Digitized by VjOOQlC 396 Syntaxi» ; §. 8& 

||OSaVi ^io- ^oclIIo e,r subditis nisi pauci Barh. p. 500 
liu. penult. CfiCMich. Gr! p. 289, Hoffm. Gr. p. 319. b. 

V° Plcoiiasinus quoque est, nbi duorum snffixornm post repe- 
tituta praefixnm redit concnrsns (Mich. Gr. p. 290) f ), e. g. 

^si ^O ^k vae mihi $) Ass. T. I. p. 105 col. 1 lin. 4, 5. 
Ado\ Mich> Chrest. p. 33 lin. 10. p. 98 lin. 5. Joh. 5: 36. 
— ^b \£>\ ^-a? —^ A*j Sunt autem nobis ttiam testes Ass. 

T. m, P. I. p. 118 roK2 Jin. 14. Ua^> cu^ caKcm ** 

guinis vivi aqua ferventi temperabat CL^tk (enm) h) Mich, 

Chrest, p. 76 Jiu. 8, 9: emL iiliVufl? ci^ *sjf <+Gl quam 

etiam ponimus ib. p. 21 lin. penulU et ult. A*j CL^ <-SJ} 

6i^ teci ctit tftaift cra* Bafli. p. 597 lin. 4. 61^ *JS>h U® 

huic etiam, postquam cessaverant a mutuis beffis, fuit GL± 
(ei) bejlum Mich. Chrest. p. 16 lin. 5 — 3 "* fine. Stot rttcwi 
<3li* *t ftonor er** GL^i iTei) Ass. T. 10. P. II. p. 376 lin. 3, 4. 

^Q&^t vos autem, carissimi, ne taedeat ^rnS (vos) ib. T, I. 
p. 431 col. 2 Kn. ult. 
-}. VI Repetitio etiam fit ejnsdem prdnominis separati, perspicoi- 

fotis vel eniphaseos canssa, e. g. * V*»V Aorc, guae a $- 

mone mago et a Paulo ac Diodoro (adserebautur), ^\*A 
haec (inqnam) amplificavit et confirmavit Mich. Chrest. p. 5 
lin. 2 — 4. 

4. I) Praefixum non semper repetitnr, e, g. Cl^ OJ Gl^^O 
occidit (emn) e/tom eum Barh, p, 393 lin. 2, 3. 

g) Etiain Latroi, Atticorum more, pronomina pleonastice repetunt, e. g. 
Qui mihi omnes angulo* furum implcvhti . in aedibus misero ndki 
Plant. Yid. Vechner, Hellenolex. p. 177 sq. ed. Heiuing, 

h) Hebr. 1 Sam. 9: 13. Digitized by VjOOQlC §•88,' Pronominum. 309 

VII Pbst casom obliqnam *) Jiomiriis ant pronominis sepnrati 
..fieqnitar interdum suffixum tertiae personae k ), vel ,per pleo* 
nasmnm vel etiam perspicnitatis gratia. 

A) Post genitivnm. Vide supra ^. 57 n. IX, 

B) Post dativmn i), e.g« CU^ jotil ]l<5L^ huic erat (ei)f 

cupidita* Ass. T. II. p. 372 coL 1 hn. 11. Jjfll^ huic Cati- 

phae Moctaphio juit cC^ (ei) filim Bark. p. 178 lin. 1}. 

OtSL^ ffiultimo dixit fll^ (ei) ib. p. 359 lin. 7/8. jlS*ni^ 
Schamelio diici Taglibieusinm Jrabum Christianotum Aixit 
gC± (ei) Validus ib. p. 120 liu. 9. Comtanthto Victori trt* 

fuerunt o£* (ei) /f/« ib. p. 66 lin. 4. Vulpibus /oveae iuht 

^Ofllii (eis) Matth. 8: 20. • — ' -.:.«** 

, C) Post aecosativum **), e. g. Cl^^p )jOL^ huncocci- i) Differt ergo haec constructio ab ea, qnae fit per nominatitmu absoln- 
tunij de qua vid. Mich. Gr. $. 124 Hoflm. Gr. p. 309« 

k) Alicraando etiam obtinet haec constructio, nbi de prima vel secunda 4. 
pewona sermo est> e. g. ^^ me- y«t cognovi cousilia ejus ^* ^^| 

"■.'*- . p ' * y* 1 

bibere fecU (me) venenum Barh. p, 642 lio. 11, 12. y^ ^vN 
o y x .-,•-- 

yl ftS^ *o* te poposciwuts (te), *rf j>a*r*«t /«*» ib, p. 531 lin., 
4et 3 afine. y ; . 

I) Hebri *Sam. 6: 23. - ■«*..- 

jm) Hebr. Es. 8: 13. Oen. 47; 21. ^- IloJrmannu* in Or. p, 310 hanc 
constructionem explicat per aecutalivum absolufum. . Sed eodem jnre 
gvnrtittm absolutus (litt. A.) et dativus absohttus (tf tt, B.) statueren- ' 
tur , quoruin tamen nnlla apud illum mentio fit. — Ceterum loco 4. 
MifBxorum ^OOI et _*31, quae verbis affigi non solent, eodem modo 

pronomina separata ^Qjj^ et _*jj usurpantur, «, g, .QJCU^ 

tHof 300 eauues clam occidertmt <Qjf (eo«) Barh, p. 520 Mn. *3. Digitized by VjOOQlC 208 Syntaxis §.88. 

dk (enm) Ass. T.IH. P.I. p. 96 Not. cd.2 lin. 11 et 10 a fine. 
ptfL^ hunc frdudulenter <*aioVrtft constituerunt (enm) ib. 

p. 441 col. 21iu. 18, 19: ^JtflL^ Aimi Maphrianus ilJe CULS 
, educaverat (eum) ib. T. II. p. 259 col. 2 Jin. 19, 20. fiunc 
volebat Paulus ducere (eum) «ecftm Act. 16: 3. %D?Q > 1 r T" : p 
Arsmium patriarcham, qui reprehendit eos propter caedem y 
*6109f^ miserunt (enm) in exsilium-Bitrh. p. 526 Jin. 1,2. 
t§j£egerdem regem JPersarytm fecit (enm) curatorem ib. p. 74 
l^iu 8. . Ducem, qui.inclusus erat t eduxerunt (eum) ib. p. 75 

lin. 1, 2. I V>N \,tmaginem - - ^apj** fraxcrunt (eam) 

% j>. 72 lin. JJL .^Jp mulitrem Domini ejus (urbis), jm 

mortuus erat, 0L2JD23 A»jriV (eam) uxorem ib. p. 342 liu. 11. 
Adde Hahn Chrest. Syr. p. 105 liu. 7, 10, 11, 12. 
{• *lJ) Post casnm obliqnmn, per praefixum Beth fbrmatnjn, 

e. g. <%£> hL2| OGIO eo tempore Ass.T. II. p. 162 col. 
2 lin. ulU et sq. 
•J- E) Post casum obliqunm, per praepositionem separatam ex- 

pressum *), e. g. n*0 ^ioo et ab omni (h. e. ullo, supra §. 
49 Memb. 4 n. I. C.) , qui fugiebat ab Armenis et veniebat, 
domos, vineas ei fundos ejus non cohibebant Gll^o (ab eo) 
h. e. nec nlJi, qni Armenis fuga relictis advenicbat, domos ejns, 
vineas et fundos prohibebant (negabaut) Barh. p. 347 Jin. 2, 3. 

■\ ^OCLaA^Zu^ tresiltos una inclusU ^Qjf (eos) ib. p, 303 Kn, t 

y . ■ *. 

y^ aV\ muiieres suas et pueros parvos misit •Ojj (eos) ib, p. 

474 lin. 4 a fine. ^Qjj ^^\ j^j ^N rehquos coegi (eos) 
Mlch. Chresi, p # 25 lin. 4. Aquilam et Prisctllam reliquit (eos) 
Act» 18: 22. * X*iX flos (annos) quum colligit * *| (eoi) 
<*7?*y«w Ass. T. I. p. 491 col. 1 lin. ult. et sq. 
*) Hebr. Gen. 2: 17. 2 Reg. 22: 18. Digitized by VjOOQlC §. 88. Prononiiiuim. 209 

VIII Interdnm snffixnui solitarinm n ) pleonastice (respectn ad f 
geninm occidentalinm lingnarum habito) ponitiir, e. g. _i£ 

Q^jO ^OGiA-^aJ prac /imore (sno) clamarunt, Gr. a/ra 

>- p y 
q>6pov EXQal-av, Matth. 14: 26. Ardebant ^ooiiQSfl^S m- 

twffa (sna) t» Christianos Ass. T. III. P. I. p. 595 col. 2 
liu. 5 a fine. 

IX Pronomina persoualia separata aliquando emphatice ad- j. 
dnntur o), et qnidem 

A) Praeponuntur, e. g. A^\V>f Jjj^ ego regnavi Mich. 

Chrest. p. 24 lin. 4, 5. Jj[ b^JL^ Jj[ ego miito Barh. p. 

315 liu. 7, 8. p. 234 Hn. 6. Ajf %%1 Ajf /w fiosd* Ass. 

T. III. P. II. p. 348 lin. 3. —l-i4 nos oculis nostris i*]** 
vidimus ib. T. I. p. 240 col. 1 lin. 4, 5. p. 239 col. 1 lin. 7. 

y P V 

4 .A ^i i ~ fjos descendimus Barh. p. 533 lin. 15. Mar- 

/a&itf Barsemes et Kajumas Barmagarta, notarii Edesseni, 
>> y >- 

^lO^i^ <oJci flK scripserunt hanc rem Mich. Chrest. p. 

51^. nlt. 

B) Postponuntnr, e. g. )j( ^A^ioj ^ftiorf occubuerim 
ego P) Ass. T. I. p. 426 coK 2 1^13^ T. III. P. I. p. 603 

col. 2 liu. pennlt. Ajf ^r+^* dives es tu Barh. p. 208 lin. 2. 

y v* 

i ~ ♦ t^! diximus nos Mich. Chrest. p. 25 lin. 9. p. 31 lin. 

y y p y y p 

8. — _JU* — X*?gdfcO JU* il *^^P scribimus nos et n) H, e. nec repetitum (n. IV.), nec, ad casum obliquum clarius indi- 

candum, adjectum (n, VII. )/ 
O) Idem fit apud Latinos, e. g. 5ft# nidum servas, ego laudo rurie 

amoeni rivos Hor, Ego ajo, iu negas Te*. 

p) Idem dicitur, praeposito pronomine, ££*+& UJP ^^ ^ oc " 
cubuerim Barn, p, 133 lin. 3. 

14 Digitized by VjOOQlC 210 Syntaxis §. 89. 

mittimus nos Ass. T. 111. P. II. p. 465 Hu. 9, 10. <oA*L^ 

<p AJJ nostis vos Barli. p. 399 liu. 15. 

X° Syri frennenter, ope praefixi Lomad cum snffixo, dativnm 
aliquem commodi snpervacaneum fingont q), e. g. fll^ A*itijj| 

| *^Aa scissum est sibi coelum Barh. p. 228 lin. 10. y-^> ^) 
scito tibi Ass. T. III. P. I. p. 602 eol. 2 lin. 21. Vid. Mich. 
Gr. §. 141. Hoffm. Gr. p. 320 n. 6. 

§.89. 
Pronomen reciprocum quomodo exprimatur. 

Pronomen reciprocum sen refiexivum exprimitur 
1° Saepe per sumxnm tertiae persouae, 
± A) Praevio Beth, e. g. Infricabant <o<3l^ «W ex san- 

guine ejus Mich. Chrest. p. 36 liu. 8. 

B) Praevio Lomad, dativi nota (Mich. Gr. p. 216), e. g. 

nec ullus juxta fluvium exstrueret CL^ sibi officinam Mich. 

Chrest. p. 49 liu. ult. Constituerunt <o<?U^ sibi Aegyptn re- 

gem proprium Barh. p. 35 liii. 7. Parabant alimenta ^oflli 
sibi et jumento suo ib. p. 517 lin. 12. 
4. C) Praevio Lomad accusativi nota 0> cui tamen pronomeo q) Hebr. in Gesen. Lehrgb. p. 736* — Latini quoque ejusmodi datiYO 
pleonastico utuntur, e. g. Sed ego nunc mihi cesso Ter. Ut suo sdri 
jure ablui possint Col. Vid. Vechner. HeUenolex. p. 175 ed. Hensiiif. 

r) Vix ac ne Tix qnidem suffixnm immediate (sine Lomad) suffigjtw 
yerbo. Nam <Jl£^iob in Barh. p. 458 lin. 14, quod a, Bruiiflo 
yertitur, qui se regem fecerat, forte rectius yertendum est, aui «"* 
regent fecerat. — Pronomen separatum ^Gjj, quod foco suffixi ^Oflt 
Terbis addi «olet, Tidetur aliquando reciproce poni, e. g. Krat tbt Digitized by VjOOQlC §• °9. Pronominnm. 211 separatnm tertiae personae ralgo praemittitur, e. g. oii> O oi 

%£o ipse se occidit Barh. p. 5* lin. 15. Ol^ ooi ^iojf 
projech ipsese in aquam i|>. p. 476 lin. 5^ p. 512 )in. 5. 
oi^ wji } Ufia^o ,o t;rfarwa wib. p. 148 lin. 8. Adde ib. 
p. 136 lin. 5. p. 400 lin. 10. Tum Cleopatra et Antonms 
G^^O ^OOl^ <aloj ipsi se occiderunt Barb. p. 49 lin. 13. 
Aln de muro <O0l^ ,OJoj O^iojf conjecerunt se in rupes 

ib. p. 381 lin. 7. ^cjl ^Joj J^a, projecerunt se in flu- 
vmm ib. p. 89 lin. 1. Adde ib. p. 476 iin. 7. Apoc 6:15 c 
8: 6. c. 19: 7. ' * 

D) Praeria praepositione qnadam separata (Hoffin. Gr. p. 
327.), e. g. Ol^al ad se Micb. Chrest. p. 41 lin. 2. CIJA» 
post se ib. p. 93 liu. 4 a fiue. <3lio£ secum Barh. p. 69 lin. 14. 

^liQ^ secum Matth. 25: 3. wnoiojOO ante se Kno 8 
Chrest. p. 72 lin. 4 a fine. Misit ~hic ipse eos, qui erant 
Olllo exse (h. e. ex snis, seu e sna secta vel factione) Ass. 
T. HI. P. II. p. 456- liu. 11 a fine. Fecerunt ^ooilio ex se 
(ex suis, nempe popalaribns vel asseclis, Ass. e sua secta) re- 
gem Mich. Chrest. p. 21 lin. 8 a fiue. Clausit ostium cubiculi, nwnasteritm qttoddam Jtominum Kacretkorum , .Qjj - Y ^ fv * 

aui segregabant se a fide vera Ass. T m, p. l/ p "i 7col I lin 
23.jrfd Yertendttm *it, aui alienati («egregati) erant/ ita »'t 
^ l^^ non sil Participiiini actiyae sed passiyae «ignificationis. 
s) Fraemittitnr interdmn pronomen separatnm tertiae personae, e. g. Vha 
ex turribus magnis Mozalae \Jtf ^J^ Q( £ ex s(f .^ (rf 
sig sjeU) romitV Barh p. 365 lin. l£ ~Tum reliauit doctorem 
OOI (i-O AUd OGIO et ex se ipso (siio ipsius dactu) *//,<//«/ 
amnibus disciplinis ib. p. 232 lin, 5. 

14*^ Digitized by VjOOQlC 212 Syntaxis §«"W. 

ubi pemoctabat intra ceUam suam ^osj^ «nte se (sibi; 
lian stfngde ddrren oin sig) ib. p. 10 *J {a -*' * Ju<L 3i23 ' 
i IPP^r ^ cnm suffixo, e. g. 01^? If^^ *<**** ™ 
Apoc. I: 1. Cfr. snpra §. 84 n. V. 

111° Passivae verbornm formae aliquando reflexive usurpantar, 
ila ut prouomeu reciprocum in ipsis lateat. Cfr. supra §. 4. 

IV Prouomen reciprocum exprimitur per nomina quaedam 
cum snffixo posita, ncmpe 

A) Creberrime per \lzl anima «) (Micb. Gr. p. 215. 
Hoffm. Gr. p. 327.), «. g.' IOe vero projecit GlASJ animam 
suam (b. e. se) in fiuvium Barli. p. 144 lin. 12. Dejecit a»i- 
mam suam se) de muro ib. p. 145 lin. 5. Mii in ignem ctnu 
jecerunt animas suas (se) ib. p. 381 lin. 6. Segregarunt anu 
mam suam (se) a fide vera Micb. Cbrest. p. 11 lin. 7. 18 
arriperet culSJ^ animae suae (sibi) w) primatum haereseos 
ib. p. 5 lin. 4 a fine. 

t) Aiibi ^oiasj^ \&2 r^i notal chttt9U osiium **' ""* (a! " 

terum; tiUsluta dSrren ttr hoBom 9 utestanga eller inst&iga honom) 
Barh, p. 391 li*. 9. p. 450 lin. ult. p. 524 lin. 2, 

u) Interdum j *<** exprimit non reciprocum, sed personale pronomen 

y 
(Hoftm. Gr, p. 328. annot.), e. g, Postulat iA ^ll «**»**«» 

(h. e. postulo), frf uuticetts mihi Kn5s Chrest. p. 74 lin. 4. .E» 
signo unimam meam (me, seu me ipsum) et animas vestras omnim 
vestrum (vos omnes) signo crucis ib. p. 45 lin, 3, 4. Ostende m- 
mam tuam (te) sjeserdoti Matth. 8: 4. Segregavimus animam nostram 
(nos) a communione Nestorianorum Mich. Chrest. p. 13 lin, U. 
Traderemus animam nosiram (nos) mrft Ass» T. III. P. I. P« 273 
col. 1 lin. 21» 

w) Dicitur: Arriptik cC^ *M primaium haereseos Mfch. Chrest, 
p. 6 lin, 9* Digitized by VjOOQlC §. 89. Pr ononnn um. 213» 

B) Pe* \£oq2.o st*bsfa/aia,perty#a x ) (Mich. t Gr. p. 215 
Hoffin. Gr. p. 387.), e. g. Quorum sermones et opera hnplevit 

>> y ' '' 

/w^in^ i n persona sua h. e. in se ipso Ass. T. I. p. 237 

col 1 lin. 21 a fine. Joh; 5: 26. gCbqIQ)- h&r^ ^nguine 

v * • 

«/o «/ww* Ass* T. f. p. 2 cdl. 2 Hn. », 10. \^ >OA,l 

tfiioaXo signat (crncem) super persona stta h. e. nt vertit 
As^si^nat se ipsum y) ih. T. III. P. H. p. 242 Hn. 21. p. 672 
col. 2 Jin. 12. p. 673 coL 2 lin. 20. 

C) Raro per f^o.|^ rgQOGcmoP, persona *)> c g. ut, f 

ijUOtiescumque fecerit crucem super pdpulum , pr?ws ^i£ 

ado.|£ «ip«* personam suam (se ipsura) faciat h. e. prtW 
se t/MUftt cruce signet, at vertit Ass. T. I. p. 485 col. 1 lin. 7 
a fine. 

, P 5S m * 7 

D) Raro per nomen |*»o? sptrttus, e. g. <51-ajO? |^2 q ^ t 
perAit spiritum suum h. e. semet ipsuin •) Sirac. 

E) Aliqnando per nomen (A* essentia, natura y netnpe i x) Nomeo (^qAjO suffixo junctum exprimit etiam pronomen per- 

p >. 7. 

sonale (Mich. Gr. p. 216.), e. g. y^£Qj Q yC^ «ww persona tua 

h. e. tecum A»s. T. HI. P. I. p. 465 col. 1 lin. 18* .E* videamus 

..K*rs\ n ie Hahu Chrest. Syr. p. 102 lin. 12. 

" 7 vv . 7 . f 
y) Dicimr, <31A2J X^ >OA,3 Ass. T # III. P. n, p. 703 coL 2 

lin. 12, 13. p. 823 ool. 2 Kn. 13 et 12 a fine. 
z) Hinc est adYerbium, in Lexicis desideramm^ Z^aJ-2-SO.LO persona- 

liter h, e. ipse Tel coram (personligen) Barh. p. 610 Mn. 10. 
a) Similia sunt haec Arabica : Perdidi i^y/ sjriritum meum h. e, me 

ipsam Lokm. Fab. 27. Vocavit ad spiritum suum (ad se) mortem 

Fab. 14. Nec est utilitas spiritui ejus h. e. nec sibi ipsi prodest 

Fab. 32. Digitized by VjOOQlC 214 Syutaxis §. 90. 

«) Cnm siiifixo, e. g. .ociiU **!&*; amdntes se ipsos 

Ass. T. III. P. I. p. 77 col. 1 Kn. 12, 13. Componat <j|£u 

se ipsum ib. T I. p. 455 col. 2 Kn. 14 a fine. Devovit <jiAl 
$e (fdrbannade sig) ib. T. III. P. I. p. 273 col 1 lin. 16. 

Q 7 P 

0l£W*O AVl«0 subsistens in setnet ipsp BarU. p. 104 Jm. 2. 

6I*W _lo OCI is ex se ipso (Ass. suopte ixgeuio) sapiens 

(doctnsj /arfn* etf Ass. T. U. p. 207 col. 2 Ku. 15 a liue. 

p 
GlA* r^°? 9 MI * ^ * e 'iP^ (Asa. natura sua) perfectus est 

fc^ Ill.lp. II. p. 702 eol. 2 lin. antep. 

3) Sine suffixo, e. g. fiU -^Q^U-a, despectio sui (sjelf- 

forsakelse) Ass. T. III. P. I. p, 98 Not.^col. 1 liu. 15, 16. p. 

* p p >» • v 

440 col. 2 lin. 7, 8. jiWO ^O^ > N A dimidium in se ipsum 

sen liberum arbiirium ib. T. II. p. 285 col. 1 Kn. 11 a fiue. 
p. 298 col. 2 Kn. 4, Barb. p. 104 Jiu. 7. p. 369 Ku. 4 a fine. 

§. 90. 

Ipse et Idem atque unus idemque quomodo 
exprimantur. 

Pronomina Ipse et Idem exprimnntur 
1° Per simplex O0I vel 0(31 (1 Job. 2: 17. Apoc. 19: 12.), 

fem. <*0I (Mattb. 20; 20) plnr. ^QJm, quae band raro siguifi. 
caut ipse, ipsa^ ipsi. Vid. Scbaaf L. S. p. 125, 127. — Feni. 
W5l signjficat etiam taifeif» Marc. 14: 39. 

H* Per pronomen repetitnm, interposita particnla +& *) (Mich. 
b) Etiam inter n^a^ repetitnm interjicitnr g£. Vid f gupra 195 not, e. Digitized by VjOOQlC §. 90. Pronominum. 215 

Gr, §. 134. floffm. Gr. p. 3300> e.g. ^Uoj»T oot Ji OGI 

f ^sJ W3l£> GLS ^s d£ ifef» Cteorgius in eadem itta 

epistola Ass. T. I. p. 465 col. 2 lin. 9, 10. ^i ^ wnea. 
cfai (fem.) Tel idem (neutr.) *) ib. T. II. p. 79%ol. 1 lin. 19, 

• P o >. 7 >. >. 

37, penult (J2£? OCl f£ 0*001 ufaw 4r;i<ur ib. T. I. p. 

460 coL 2 liu. 1. JAIaD <3lO ^s cLs eocfem a/i/io d) ib. 
p. 117 eol. 2 liu. 26. p. 425 col. 1 lin. antep. sq. col. 2 lin. 
2, 3. <31^> fi Gl^ irlem festum agunt ib. T. II. p. 164 col. 

1 lin. 12 a fiue. 6U* g£> <JL-^ eamdem potestatem ib. T.III. 

F. II. p. 202 lin. 16 <TL*^ *£> Cl i SS de eodem regno 

x %«•■%**.., 

Mich. Chrest. p. 21 liu. 13 a fine. , 

>> . * * 
111° Per compositioucm pronominum OCI et JJ6I> fem. ^01 

fsci, boruinque pkiralium •) (Mich. Gr. §. 134. Hoffin. Gr. p. 

/l y • /? p >» 

330), e. g. Pa^ H* 51 ocri * l#c V** Paulus * ) Mich. Chrest. 
p. 3 liu. 12. jl^io *£> )JGI OOI *w? f|w* ^iim venisset S) 
Barh. p. 508 liu. 14. p. 26 liu, 1. p. 203. liu. 6 etc. e) HSnc ficta est tox J^OaOIjAaCI Hemtiim Ass, T, U. p. 279 
eol. 1 lin. 5 a fine. 

d) Quod irequentius et simplicias dicitar jA li^ Ol£). Vid. mox 

infira n. V. 

* r • 

e) Etiam per compositiQnem pronomimim 0(51 ot OGI. Vid. snpra }. 87, 

f ) Interponitnr interdnm nna atteraque tcot, e. g. »OLOQS t"*^ °^ 

• p o 

UGl A«? ««m ipse Pampejus Barh. p, 48 lin, 1. Add, ib. p. 574 

lin 12. Mich. Chrest, p. 4 lin. antep. sq. 

>• %p \p p ~. 

g) Dicitnr qaoque o<33 *2>p fJfll *& •**•» *P*e Mich, Chrest. 

p. 20 Hn. 6. Digitized by VjOOQlC 816 SynUxi* §. 90. 

, )?Ol *0l haec tpsa Mich. Cbrest, p. 2 lin. 13, 14. hoc tpntm 

• P . ► 

ib. lin.7. t^ci ^cJoi Jt t/w« h ) Ass. T.I. p. 48 Not. col. 1 

lin. penult. et\lt. Barh. p. 466 lin. I. p. 528 Jin. 11. 

y 
^ IY° Per simplex stiffixum, nomiui snbnexuin, e. g. oioo^ 

A^l£> die ejus vel *i<o (ii. e. eodemmet die) nwrtuus est Barb. 

p 

p.278 lin. 10. ^ 11 ! ^^ «• momento suo h. e. eodem momento, 
statiin, illico ib. p. 400 lin. 5. p. 480 ]in. antep. 

V° Fer constructiouem illam, vulgo pleonaslicam, de qua supra 
§. 88 u. IV. egi (Mich. Gr. §. 134 n. 3. Hoffin. Gr. p. 330); 

• P 7 • P 

e. g. (AJjl^ OIO tocfcff» aitno Mich. Cbrest. p. 54 Jin. 11, 
13. p. 58 lin. 4 a fine. | » W«^ ciD eadem nocte ib. p. 80 
lin. 2. JAIpcuA <O0LS tfcfo» dfefa» ib. p. 85 Hu. 4. p.86 

. P p .»7 >. p ». 

lin. 7. JAioO* ^qJcio ^oaiO tfftt «pw seu iisdem diebus 

Ass. T. I. p. 44 col. 1 Iin. 13. pi^£> GU2 roJ™ tcmpore 
vel *a<fcj?» vure Barh. p. 213 lin. 13. eoJem momento, statim, 
continuo ib. p. 312 lin. 10. p. 372 lin. 13, JApo^Q <jis 

« PP ^ Y 7 

in eodem loco ib. p. 478 Hu. 14. j*oOAr >Cl^ Cli^ cum 
ipso initio Ass. T. III. P. I. p. 115 col. 2 lin. 13 a fine. 

VI Per vocem n**5 cum suffixo connexam. Supra §, 84 
n. II. et III. 

VII Aliqnando circnmscribitur Ipse per nomina quaedam, cmn 
suffixo posita, velut 

A) Per jjkfij anima (Cfr. snpra §. 89 n. IV. A. et Hoffm. 
Gr. p. 330.), e. g. Facis yjL&2 animam iuam (b. e. te 

• P *» *. 

h) Interpomftw aliqnando Yocula, e. g. _*^6I< _*) .QJCI ft» «*- 
tem ipsi Aa*. T, I f ,p, 341 col, 1 lin, 9 a fine. Digitized by VjOOQlC §.90, Prononiinum. 21? 

ipsnm) Deum Mieh. Chrest p. 2 Hn. 6. Cur occidis animam 
tuam (te ipsum) Barh. p. 458 lin. 7, 8 Servate animas vestras 
(vds ipsos) ib. p. 104 lin.,4 a fine. Ne confide sapientiae 
animae tuae (tuae ipsius) Proy. 3: 5. Combussit palatium et 
animam suam (se ipsnm) Barh. p. 22 lin. 3, 4. Divit de ani- 
tna sua (de se ipso) ib. p. 123 lin. 15. p. 162 lin. autep» 
Composuit carmina de anima sua (de se ipso) Ass. T. II. p. 
467 col. 1 lin. 16. Composuit elegias in animam suam (in se 
ipsnm) Barh. p. 509 lin. 13. Potentia Creatoris movet id, 

quod non movetur 6LA2J — £q a se ipso Ass. T. I. p. 88 
col. 2 liu. 11 et 10 a fine. Cum quis episcopus ordinatw, non 
debet g| A°i1 _!>Q OGI per se ipsum *) sedem suam inire ib. 
T. III. P7l. p. 345 col. 1 lin. 3 a fine. 

B) Per j^ooJ o persona (cfr« snpra §. 89 n. IV. B. et 

Hoffm. Gr p. 330. Mich. Gr. p. 215.), e. g. .iVinln Jj[ 
ego ipse Ass. T. III. P. I. p. 115 co). 1 lin. 9. p. 116 col. 2 
lin. 12. (Cfr. Scbaaf L. S. p. 510.). Venit (aloolnn in 
persona sua h. e. ipse (i egeu person) *) Barh. p. 601 iin. 6. 
p. 602 lin. 13. p. 72 lin. 8. ^iooLa^ O0I idem, ib. p. 210 

lin. 15. p. 450 lin. 4 a fiue. p. 531 lin. 2. a^gqLa^ Jj[ 
ego ipse (i egen person) Ass. T. II. v# 262 col. 2 lin. 14. 
# 0(51^oAa^ »0301 #W *p«» (i egaa personw) ib. T. W. P. I. 
p. 135 col. 1 Hn. penult. 

C) Per \£1 essentia, natura (cfr. supra §. 89 n. IV. E.), f 

e. g. <A* nosmet ipsi CasU L. S. p. 389. i) Hoc, per se tpsum (ut yertit Ass.) siue dubio idem Talet ac pro 
(frbritratu (arbitratu suo), sicut vertitur ^Qgl A°l1 ^io in Ass # 
T. m. P. H. p. 372 lin. 5 a fine, 

k) S imili ter adterbium A f | V^ 1 Q personaliter , creberrime notat 
ipse (i egen person) Barh. p. 315 Hn. 7. n. 391 lin. 12. Digitized by VjOOQlC 218 Syutaxis §.90. 

T D) Per o2. voluntas 1) io eertis dicendi formulis, e. g. 

y ► 

iiiifTil ^OS. _lo at me tp«o, aV ifiavTOV Joh. 5: 30. 

c. 7: 17, 28. c. 8: 28. 6LA2J ^OO, -2o ex se ipso, 

«9>' lai;ro£ m) J h. 5: 19. c. 11: 51. tftll^ ^O^. ^ 
er se *p*o, agp' savvov, Joh. 7 : 18. 

YHI JAw sen timw idemque exprimitur etiam 
y 
f A) Per solum ^* u/ihs «), e. g. JFtVrt «mm potuit, ut 

omnes frVicu | nS eodem die imperio poiirentur jȣ|-2 * m ^ 

«i eorf*™ oppttfo Ass. T. I. p. 123 col. 2 lin. 28. Veterts 

m t> y y 

I ^^it t**^ un0 eodtmqve die o) peragebant jetfum Natu 

vitatis et Epiphaniae ib. T. II. p. 104 col. 1 liu. 15 a fine, et 

Iin. 11 a fine. Ortum est incendium Bagdadi et Rassorae 

* p p +p y m p y y 

fA^fc ]|^i^O p£Q* t**—> eodem die eademque hora 

y - p y 
Barh. p. 159 lin. 11. Dicitur quoque ju* \ *P^i i O «orfVm sect 

tf/to eodemque die Ass. T. 111. P. I. p. 248 col. 2 liu. ^ilL I) Nomen ^Q . absolute ponimr pro sponte 3 uttro (Yotontate) in Barh, 
p. 329 lin. 12. 

m) Item sponte, sua <mea, tua) sponte Act, 12, 10. Ass, T. 1. p. 37 
col* 1 lin. 1. **. HI. P # II. p. 299 lin. ult, p. 9l5 lin. 1, 2. 

n) Sicnt Jatini dicnnt: Vno tempore in hac republica duo cives ex- 
ttiterxnt Cic. Catil. III: 11. 

*py y 
0) Cognata est significatio, qna f aOQ* t**^ * Cor * l ^ : ^* ^ 31 ** 

p. 172 lin. S. p. 233 Kn, 1. p v 247 lin. 10 et ^ j W> ^ o Barh» p, 85 lin. 2. significat uno die (pa en enda dag). — Sic 
| * ^^ I jQ imm »oc<# f (p« «1 €*<&» natt) Barh. p. 475 lin. 4. p. 519 lin. 13, 14. JA^lA, jjj^a^ una kebdomade Q& en enda 
wecla) ib. p 227 lin. 5 a fine. Digitized by VjOOQlC §♦ $!• Pronominnm. 819 

(AlJt || ii^ eoaem seu uno eodemque anno p) ib. p. 151 

' p y y 

col. 1 lin, 6 a fine. fJA) j*i*£) imo eodemque tempore (p£ 
en och sanima tid) ib. p. 479 col 2 Hn. 17. Jj^ ^JIo tfno 
eodemgue tempore (pS en och samma gang) Barh. p. 90 Hu. 12. 
H^ (j^iA eodem momento, statiin, contiuno ib. p. 502 Kn. 11. 

p. 541 lin. ult. Add. ib. p. 221 lin. 1. JA^ OAlo | ^-^ 
ad unam eamdemque mensuram Ass. T. II. p. 31 col. 1 Ku. 16. 

\i Q 7 -, \° * %p 

f ■ i^ f-i* una eademque natura ib. lin. 23. fJj^ j^ <£ 
ex eodem cornu ib. T. III. P. I. p. 536 col. 2 lin. 14. 

B) Per |»*fc (i»iiti«) et pronomen interjecta particula ^o re- f 

petitum (cfr. sapra n. II.), e. g. OS *s CtOp ) LiJ^ ■ ^^ 
fii tina eademque lingua Tjcbs. EirSyr. p. 41 Hu. 2. ' 

C) £7>»ftf idemque potcst etiain per solaiu pronominis repe- f 

• • • y >• 

titionem mterposita particola ^s (supra n. II.) exprimi, e. g. odl 

OGI j^> wwws idemque Deus (est) e* Aomo Ass. T. I. p. 81 

col. 2 lin. 4. JFdtta Dri et filius hominis OGI j£> OaOGI 

unus idemque est ib. p. 310 col. 2 Kn. 16 a fiue. wji ^ wji 
rertit Asseni. «/iaz/t eamdemque rem (unum idemque) T. li. p. 79 
col. 1 lin. 19, 37, penult. 

Pronomen relativum quomodo exprimatur. 

Pronomen Latinorum relativum qui, quae, quod exprimitur 
* 1° Vulgo per praefixum Dolath: £xemp1a ubiqne sunt obvia. 

p) Haesito, num uno eodemque anno, an uno anno (pa eu enda ar) 
Tertendnm sit is Barh # p. 107 lin. 7. Significat etiam WiVfo ot*o 
pS ett Sr f pa ett helt Sr) ib. p. 210 lin. 4 a fiae. Digitized by VjOOQlC 220 Sjnttixis §.91. 

11° Per 5 OGI tfnt q) Eph. 2: 14. Mich. Chrest. p. 91m.ll. 

fem. 9 *GI g*ae Ej>h. 1 : 14. Plnr. J <Cdci <pit Apoc. 3 : 2 

Ass. T. UI. P. H. p. 16 liu. 19. P . 496 liu. 17. j ^k 

• p p , 
quae Matth. 25: 1. Barh. p. 378 lm. 6. 9 |Joi gw 

Mich. Chrest. p. 77 lin. 1. 5 jjoi quae Ass. T. II. p. 40 col. 

1 Jin. 5 a fine. p. 218 Not. col. 1 lin. 6 a fine. Plur. p r ^* 1 

qui> quae Mich. Chrest. p. 5 lin. antep. p. 7 liu. 8. p. 1T lin. 11. 

111° Per OGIJ qui Matth. 2: 6. Act. 28: 7. Ass. T. HJ. P. 

II. p. 32 lin. 4 a fiue. W315 quae §) Ass. T. 1L p. 23 col. I 

lin. 16. Plur. <aJc» gwt Matth. 19: 12. Ass. T. III. P. II. 

p. 372 lin. 4 a fine. ^Jjl? 9»«* Mich. Chrest. p. 25 lin. 12. 

f IY° Per j ooi? tpit, j ^oij gwae, e. g. jooi c££&z> Ofllj 
qui cum eo erat Barh. p. 310 lin. 14. Add. ih. p. 510 lin. 10. 
^-^7? *>Olj quae valde dives erai ib. p. 72 liu. 7. Add. ih. 
p. 547 lin. 5. 

•j- V° Per 00» 0(31 qui (pr. w quf) y ^(jfc *CI quae, Plnr. 

<OJGIJ ^OJOI qui 9 ^J<J? T^ 01 9^^» e * £• ocl ? 0(31 
50lJ^f g«« testatus est Ass. T. II. p. 217 col. 2 lin. 11 a fine. 

q) Vid. Hoflm. Gr, p. 163. Schaaf L. S t p. 99. qui differentiam rela- 
tiTonm 5 OCI et OOI? • relatiTis J _i© et p }JU| memorant. 
Sed prior nuDum attulit exemplum. 

4- r) **C| Tidetnr poni ut pronomen rclatirum plurale Barh p. 157 lia.2. 
p. 3S8 lin, 4 a fine. Adler L. Syr. Instit, p. 54 lin. 3. At proprie, 
ut Tidetur, notat neutraliter, id quod, 

a) OGE et W3I? significat etiam, ttf Tel otwtf t7fc rel illa; Quem Tel 
quos ille Tel t7/a,- Qtit Tel qme est (Mscr. de Particul* Sjr.)» Digitized by VjOOQlC §, 91. Pronoininum. 3Bt 

Add. Barh. P ; 9 lin. 12. osi <■£>!? OG $*i etiam ElajaMn 

P P 

appeUatus est Barhu p. 433 lin. 7, 8. ^OGI WJ» ^oi quae 
juit ib. p. 465 lin. 4 a fine. — Plnr. masc. Ass. T. II. Diss. de 
Monophys. Sign. t p. 8 lin. 8. Plur. fem. ib. T. 111. P. I. p. 
348 col. 1 lin. 20 a fiue. 

VI ^OlfllJ *^*» *)» simpliciter plnr. qui. Mich. Chrest. f 
p. 52 1in. 2. 

VII ^CJOIJ — ^4| simpliciter plur. qui «) Ass. T.III P.I. f 
p. 164 Not/cfol. llin. 10. 

VIII Cl^JLD OOI OOI U<5W Assem vertit ; gwi «tf tpww f 
occidit (qui hunc occidit) T. I. p. 491 col. 1 liu. 11 et 10 a fine. 

1X° Per pronomina inferrogativa scqnente Dolath w) (Mich. 

Gr. §. 139 litt. e.), et quidem 
" y 
A) Per 5 _Lo de persona, qnod est ntriusqne generis et 

numeri x) (Hoffin. Gr. p. 163. Schaaf Lex. p. 320.), is qui, ed 
qttae, vel qui y quae, vel quicutnque, quaecumque y) Barh. p. 

>. • p p «^ p 

t) Hinc patet, posse Syro* dicere O0|J fJ6l y?»> ^OIJ JJGI £*«*> 

> 7 P 

Bon miniu atque O0I9 : OGI et ^GU W5I (n. V.) «icut promiscue 

7 , P P 

dicnnt J OOI et J fJdl (». H.). 

u) ging. OGIJ fJUf, fem. ^CIJ jjdkf ™igo significat quicumque 

Tel quaecumque est rel sit vel erat vel fuerit. Cfr. infra § # 96 # 
Memb. 4 n. I. 

"-w) Hebr. !"ltBtf *^ w qui vel yi» Ez. i32: 33» ^ STtt id quod, qidd- 
quid vel y«o<? £ccl» 1 : 9. c, 3 : 15. c. 6 : 10. 

7 

xr) Ponitnr 5 _£o pluraliter, ii qui Barh. p. 247 lin. 5 a fine. Am. 
T. I. p. 235 col. 2 lin, 5, 6. 

7 
y) 9 ^Q significat etiam aliquis qui 9 quidam qui Barh, p. 154 lin. 

6. p. 248 lin. antep. Post negativum vocabulnm jj vel A * V gj_ 

gnificat quisquam qui 9 uUus qui Barh, p. 139 lin* 10. p. 412 lin» 
nlt. (Mf . de Particul.) Digitized by VjOOQlC 222 J&jntHxi* §91 

19Slfc& p. 215 liu. 12. p. 459 lin. 4 a fiae. p. 476 Kn. 4. 

eum qui ib. p. 270 lin. 16. is quem ib. p. 235 lin. 9. Dicitor 

y y 
etiam 5 — io o<3l t« qui Ass. T. I. p. 73 col. 2 lin. 2. T. IL 

p. 465 col. 2 lin. 8 a fine. 

f B) Fer 9 — ic, de re, idquod vel quod, quidquid. Mjeb. 

Chrest. p. 31 liu. 5. p. 35 liu. 4. Ass. T. III. P. I. p. 130 

col. 1 Hn. 8. Dicitur etiain j ^olo Ass. T. II. p. 59 eoi. 1 

lin. 5 a fine. 

C) Per J jJLf (masc), j j^J (fem.), tt qui, ca 
quae *)> saepissiine; gwt, ytoze a) Act. 11: 5. Ass. T. II* p. 
183 col. 1 liu. 24, 25. Barh. p. 477 lin. 14. quicumque Barh. 

p. 113 lin. 7. Plur. (commuu. gen.) J ■ t^Jj ii qui, eae 
quae, saepissime ; qui, quae Ass. T. I. p. 9 col. 1 Jin. 6, 7. p. 
48 Not. col. 1 lin. 13 a fine. p. 357 col. 1 Hn. 3. ea quae 
(neutr. plur.) Mich. Chrest. p. 32 Jin. 12. Barh. p. 279 liu. 4. 

Dicitnr etiam J JJUJ OGl is qui vel qui Ass. T. II. p. 47 

mP .7 P 

col. 1 lin. 23« Barh. p. 604 liu. 9. p fj^j W3I ea guae, vel 
<p#ae Barh. p. 489 Hn. 5 a fiue. 

D) Per 9 \±Q ttf jworf vel quod Barh. p. 212 Hn. 7. p. 

397 Hn. 11. p. 469 liu. 7. — Dicitur etiam saepius, j p£> Ofli 
tj <ywW, vel quod Ass. T. II. p. 155 col. 2 Hn. 19 et 8 a fine. 
p. 364 col, 2 Hu. 6 a fine. T. I. p. 104 col. 2 Hn. 22. idtm 
quod Bach. p. 360 liu. 13. (ubi coustr. cum verbo sing. fem.) 
p. 567 lifl. «ilt. quidquid *) ib. p. 565 lin. 9. p. 588 ]in. 1. 

z) 5 jjuf )0^iO «, <P«h* Am. T # I. p. 426 col: 2 Hn, 15. J&li« 

• . 

quando inter |JU| et 9 una alterave vocula interponitur Barh. p. 
423 lin. 5-a fine. p. 319 lin. 8, 9. 

a) Rarissime U*f, nullo sequente Dolatb, relativc ponitur Hebr. 5 : 2. 

b) Hoc saepius dicitur J \ZsG ^S» , omne id tptod, qmdgnid. Digitized by VjOOQlC §. 91. Pronominum. 223 

X° Per p )0^iD exprimitur etiam id quod <0 saepissimc 
(Schaaf L. S. p. 302.). Verti interdum potest quidquid d) Barh. 
p. 248 liu. 15 % p, 286 lin. 16. p. 432 lin. Ip. — Dicitnr etiam 

J /Oj^D OGl tirf gwof/, quodcumque Ass. T. I. p. 426 eel. 2 
lin. 8 a fine. T. III. P. II. p. 348 lin. 4. 

XI Per solnm snffixnm e) (Hoffm. Gr. p. 326 n. 4. b.) e.g. 

** y 
Liber de interpretatione somniorum, qi|HS fecit eum (h. e. 

qnem fecit) in juventute Mich. Chrest. p. 112 lin. 12. Liber 
magnum, proUxe collegit GU2 in eo h. e. in qno prolixe col- 
legit ib. p. 113 lin. 7. Deus au1em 9 laus gratiae ejus (h. e. . 
ciijns gratiae lans esto) impedivit illum ib. p. 85 lin. 3. Ap- 
paruit stella magna , longitudo ejus (cnjus lougitudo erat) a 
meridie ad septemtrionem, et latitudo ejus (cnjnsrjue latitndo erat) 
circiter coUi equini Barh. p. 303 lin. 15. Dcdit ei Harunus 

etiam tentoria, habitaverat in iis h. e. in qnibus habitayerat rb. 

y y 
p. 138 iiu. 16, 17. Addidit his aliam narrationem y i V '<* 

GUD invenimus eam h. e. quam invenimus Ass. T. II* p. 1225 
col. 2 lin. 5, 6. 

XH° Per solnm praefixnm Vau. 

A) Saepius quando proiiomen relativnm iu nomiuativo con-f 

cipiendnm est f ) , e. g. Exstitit incendium magnum Antiochiae y 

)y 
O et (h. e. quodj combussit magnam ejus partem Mich. c) Item aliqwd quod, res auae Barh, p. 558 lin. 11. — Cum 1] con- 

janctmn 3 /O^D notat nihil alicujus rei , non quidquam rei Barh. 
p. 391 lin. 13.' p. 571 lin. 2. Tychs. El. Sjr. p. 94 lin. 8, 9. 

d) Quod tamen plenius clariu*que dicitur j V \ V* ^^ (pmue id 
quod), qnod frequenassimum est. 

e) Hebr. Ex. 18: 20. Job. 3: 3. Esr. 1 : 5. 

f) Hebr. Et (h, % qm) dixerunt Jer. 41: 8. Mt (qaae) dixit Ruth. 
3: 16. Digitized by VjOOQlC 221 Syntaxis §. 92. 

Chrest. p. 71 liu. 6, Congregavit episcopos circiter 24, et 
(qiii) descenderunt Seleuciam ib. p. 95 Hu. 4. Successit ei 
disctpulus ejusy et (qnij ornavit templum Ass. T. II. p. 283 
col. 2 liu. 9 a fine. Fuerunt in ea regione circiter 10000 
Turcomani, et (qui) etiam intuJerunt damnum Christianis 
Barh. p. 552 lin. 9. 
•J- B) Rarius qnaudo pronomen relativum in casn obliqno con- 

cipiendum est, e. g. Eripuit urbes |OGl ^SGlJo et (h. e. quas) 
ceperat Hasael Barh. p. 23 lin. 13. Puduit regem maxime 
conviciorum malorum, et (h. e. qnae) conjiciebant in eum 
obsessi ib. p. 80 lin. 4 a fine. 

f Xlll Per praefixnin Vau^ sequentc sujjixo, qnando scilicet 
casus pronominis relativi obliquus expriinendns est &), e. g. 
Duxit uxorem viduam quamdam, fllVtAO et nomen ejus 

y (h. e. cnjus nomen erat) *) Cadigah Barh. p. 102 lin. 3. ln 
manu ejus erant duae sagittae, et ludebat iis h. e. quibus ln- 
debat ib. p. 237 lin. 4 a fiue. Octo viri Indi } et in manibus 
eorum (qnoruin in manibus) ib. p* 181 lin. 4. Dedit ad eum 
epistolam arrogantiae plenam, et sctiptum in ea h. e. in qua 
scriptum erat Mich. Chrest. p. 23 lin. pennlt. Composuit libros 
numero 60, et Ariani combusserunt eos h. e. quos Ariani com- 
busserunt Ass. T. III. P. I. p. 29 col. 2 lin. 2. 

§. 92. 

Pronomen relativum nec primae nec secun- 
dae personae impatiens est. 

Pronomen relativnm nec primae nec secundae ») personae 

e) Hebr. Gen. 22: 24. c. 24: 29. Pror. 12: 9. 2 Sam. 9: 10. 

y 
h) Cujus nomen dicitur fll^fcp Barh, p, 469 lin. 13. et mox 

7 

*t*^A.« ib. lin. 14. 
i) Saepe tamen oratio ex secnnda pergona deflectirar in tertiam. Sapra 
5. 10. Digitized by VjOOQlC §. 92. Profromiiinm. 22S 

impatiens est, sive in casn recto, sive in obliqno accipienduut 
sit (Hoffm. Gr. p. 325 n. 2.). 

A) Ubi in casn recto iutelligendum est k), e. g. Ego sum 
angelus, \l\ t im? qui jussm sum Ass. T. III. P. I p 92 

col. 2 Jin. 30. Ego, \JLGl) qui nunc Joannes A *JlsJ\ ap- 
pellatus sum ib. T. II. p. 217 col. 2 lin. 20 et 19 alfine." Me, 
iLfc^ijp qui cognovi arcanum ejus Barh. p. 542 lin. 11. 

y 

Domine Deus, A^01*J qui dedisti ») Ass. T. I. p. 36 col. 1 

lin. 18. A.ii ( ^)}p qui ausus es Knos Chrest. p. 52 lin. nlt. 

A2' rf)? W* jndicas Rom. 2: 3. <oa*iLjj qui esiis Act. 
25": 24. Add. Act. 4: 24, 25. 

B) Ubi in casn obliquo intelligeudum est, »), e. g. ^ ~j^|« 

«■ V^ & <p«0 dicunt n) Barh. p. 518 lin. 5 a fine. yf2o£>yZ& 
per cujus victoriam (pr. qui per victoriam tuam) Knos Cbrest. 
p. 66 Jin. 5 a £ne. k) Hebr. 1 Cbron. 21: 17. 

y 

1) Pronomen etiam relatiYum j OCI, fem. 5 ^Q| ($, 9l. n. II.) jnn- 

gitur rerbo in (prima?) secunda persona posito, e. g, Domine- 
y v ' 

| AOGUaJ OCI oW dedistiA**. T. II. p. 174 col. 2 lin. 14 a fine. 

Domine Deus y*A*|? OGl ow ct ib. p. 175 col. 1 lin. 23, 24. 

p y % 

T* Capernaum, J W3I gifae iuo«« «f coe/ifm ^AlfiU}-^} «r«/- 
#ma es Matth. 11 : 23» (Cfr. snpra $. 10 n, H.) 

m) Hebr. in Gesen. Lehrgeb. p. 745« 

n) Yerbo lenn» : aui dicunt de me. Cfr. infra $. 94. Memb, l «. I. 
litt, D, 

15 Digitized by VjOOQlC 226, Syntaxis §• •*■ 

§. 03. 
fCasua obliqui pronominis separati <juo- 
modo exprimantur. 

Casus obliqui pronomtnis separati eodem modo, quo fit in 
nominibus °) , exprimnn^ur. 
1° Genitivus expriinitur 

A) Per statuni constructnm nominis autecedentis , cui post- 

ponitur proncmen p), e. g. *Ajf ^O. ^tP <*)**&*" iu? 
Gen. 24: 47. Micb. Chrest. p. 26 lin.9. Olio ^O cujusju 

lius estl Mattb. 22: 42. Barb. p.5(f lin. 16. fi? ^io ^l^ 
in manus alicujus qui non Barh. p. 116 lin. 3, 4. (Cfr. supra 
p. 221 not. y.) jifll i LoQ j O rftV*u« Atf/t** ib. p. 504 lin. 
antep. Ass. T. UI. P. U. P . 372 lin. 18. o<£ Apo^S 7©co 

tSttu Barb. p. 596 liu. 14. ? Jk A^S .©& caiwwrw ejus 
quod, ideo quod Ass. T. II. p. 372 col. 1 lin. penult. Barh. p. 
100 lin. 10. et alibi saepe. <OJ<3l jZoguJ^ fatuttatem 
eorum qui cum eo erant Barb. p. 388 lin. 2. Add. ib* p. 15 
lin. 9. p. 406 lin. 15, 16. ^ ^ ^ 

B) Per Dolath, genitivi notam, e. g. <-*0?O AJ| ^ifi? 

.V^ cujus (es) #i#, ** oi/iw (suut) ista? Gen. 32: 18, Barb. 

p. 530 lin. ult ^O? U^ cujusnam natura? Ass. T. I. p. 

130 col. 1 lin. 11. oL£? «^? vel ctyW «rf ? ib. T. III. 
P. I. p. 89 coh 1 Yu*. 18. Barb. p. 444 liu. 5 a fine, Matlb. 

o) Atque adeo interdum exfrrimuntur per nominatiYiim absolutnm. Cfr, 

•upra p. 126 not. q. 
p) Hebr. *Q nn cujusnam filia? Gen. 24: 23, 47. ttttTlfcSn W- 

pieniiacujus rei? Jer. 8: 9. Add, 1 Sam. 12r 3. r, 17: 55, 56, 5* Digitized by VjOOQlC §• . **• Pronominnm. 227 

22: 20. jj^j kuju* Bi^. p. 256 lin. 8. £«. %'t* ib. p . 
102 lin. 3. ^-4><TJ horum ib. p. 590 lin. antep. oqd i»m 
Joh. 9: 28. Barh. p. 590 lin. 14. ^ illius Act. 27: 15. 
<QJ<3» tZ/ortim Ass. T. III. P. I. p. 454 col. 2 lin. 6 a fine. 
|-L}p cujumam? Marc. 12: 23. 

H° Ceteri casus obliqui eadem ratione, atqne in nominibus, 
exprimnntur, e. g. ^icj^ cui? quetn? ad quem? q) ^oioo 
inquo? per qttid Ye l qua rationel ^ClLq^ et - ^ v et jlifl^ 
ob quid? cur? quare? jjujj cuinam? quem? quemnam? 
^tl4o in quibusl jLjcu^ huic, hune, m-^£± his, hos, 
OGL^ ei, eum, ^cJct^ *w, eos 9 _Lo ^O^ «J gwrw? 

^ %Jio et ^ ^Jto et \£lD \&0 ob quid? 
cw? quare? 

§. 94. 

Casus obliqui pronominis relativi quomodo 

oxrpri^mantur. 

Membrtim 1. 

1° Casns obliqui rektivi Dolath indicari solent per snbseqnens 
snffixnm (Hoffm. 6r. p. 324.). 

A) Geuitivns *), e. g. dr*!^? cujw manu *) Ass. T. I. q) Loca probantia (quae Hodeg. m*c. contfnet) nstt discenda omitto. 
r) Sic genitoTua Hebr, pronominis *1«J8 ve i ti per subsequens suffixum 

exprimitur. Deut. 28; 49. Ps. 144: 8. fecd. 2: 21. 
») Verbo tenus: Qtti tnanu ejtss, iia m relatiTum Dolath quasl in no- 

minatiTO absoluto positnm sit. 

15* Digitized by VjOOQlC 228 SjuUxis $ «i 

••r . # 

n. 37 eoK 1 Kn. 17. *<3iOj-4^ Jn JW}"* ***num Ka6s 
Chrest. v+ 107, lin. 3, qiil^JP? ogHff coiffri Barh. p. 141 
lin. 15. gCgjl) cujus nomen il). ,p. 409 liu. 14« ^ffit, jto 

*•• 7 p r 7 . • • * 

•OGWJCflA — JLPAP (juorutn nqmtna non scripstmus Ass. 
T. I. p. 39 col. 1 lin. 2, 3. Mulier, quae } ex quo adoleverat, 
non viderat uJlus faciem ejus h. e. *cnjns faciem nemo viderat 
ib. p. 369 col. 1 lin. 4, 5. 

B) Dativus 0, e. g* Beaius populus fll^ A*| ^CIJ 

<** iVa est Micb. Chrest. p. 91 Kn. 12, 13. Gl^ <-£A^4? 
cui daia est , pofestas i( Ass. T. III. P. L p. 593 col. 2 lin. 9. 
<5l^ joei Aa| (Jl^ *©]? cwt etiam-erat Barh. p.5971in.A 
(Cfr. siipm §.88 n7v.) 

C) AccusntiYns -»)j e. g. FtV, |o<n <5»A^>»? 9 1 *» 1 ^ 

"* W 7 7 

naverat w) Itatt Mich. Chrest. p. 109 lin. 4 a fine. ClA-uLi^ 

quem occultavit Barh. p. 23 lin. 4. CW^A, h*r^? Mm ^ * 

m/wt/s miserat Knbs Chrest. p. 94 lin. 8. <pAJ| —a^CUfift 

Sli^ quem ponitis ib. p. 91 lin. l$, : flljiSjf ^^1 V? <$> 

quam ab infantia seduxit Mich. Chrest. p. 38 lin 5. Quam 

non sivimus mori ib. p. 25 lin. pennit. Quam ob pulchritih 

^dinem duxerat Barh. p, 70 lin. 14, 15. Similiter pronomina 

t) Sic dativas pronominis "lEJtf exprimitur pe* suffixum Ps, 95: 5. 

u) Sic accusativus Hebraici 11DJ& indkatur per f equens suffixum ler. 
18: 5. E*. 20: 11, 13. Pi. 1:4. 

w) Accusativus vero, per solum relativum, nullo suffixo sequente, tam 
apud Hebraeos (Gen. 3 : 12. 2 Reg. 18 : 14.) quam Syros saepe ex- 
primitnr (Hoflm. Gr. p. 325. annot,), e. g. Numerus occwrum, 

\^Q^ quoM occidit A*s. T. m. P. I. p. 392 col. 2 lin. 19 
Quem excitavit Act, 13: 37, Qnem mdetit c. 25: 24. % Digitized by VjOOQlC §. 94* Prauominnnu 229 

separafci •GJf et <~*-lf, qiiae pro suffixis ^OGl et — *fj| verbisr 
affigi mm solitis usurpautur, accusativum rejativi iudicaut, e. g. 
<Qj£ ^y^f injH^p fuo» m 6rf/o cepimus Barh. p, 161 

linv 9. ^^1 HOTT7T <7lJL^]^p qum tempore efus ceperant 

ib* p. 138 liu. uit. Quas netno potuit legere ib. p. 172 lin. 12, 13. 

B) Casus obliqnus relativi Dolath,. a praepositione f sive 

nraefixa (velut >J2), sive separata pendetiSy exprimitur per snb- 
scquens suffixum *), e. g. GlOr in quo Barh. p. 54 lin. 7* 

in quem Kn6& Chvest. p. 41 lin. 10» 61^5 «• gna Ass. T. I* 

' ■ ' • p . 

p. 13 coT. 2 lin. 37 a fine. <3lJL^09 er gua ib. p. 32 col. 1 lin- 

16. ^OSUlioi <?.r qutbus Barh. p. 31 liu. 1. 01 ^V^? de qua 

ib. p, 143 lin. 7. .oci^a^p ad ono* Act. 26: 17. — Inter 

Dolath et suffixum plns una vox saepe iiiterjieitur , e. g. ^JJ? 

<3iS qua viveret Ass. T. I. p. 32 col. 1 lin, peuult sq. f<3» 

— A(5Wti '«-JbS U JAwtJD ^4 «ii qutbus nec una domus su- 
perest ib. T. II. p. 260 col. 2 lin. 17. quibus ludcbant Barh. 
p. 170 lin. 1. ^OCliio |^*9 *«r quibus unus ib. p. 145 liu. 12. 

«3u£o.-^ OOCI ^ogiaAaJj apud quem erant Ass. T. III. P. I. 
p. 596 col. 2 Tin. 6 et 5 a fiue. Adde Matth. 26: 7. Act. 15: 36. 

11° At vero queinadmodum apnd Hebraeos 7), sic etiam apudf 
Syros subsequens suffixuin, qiiod, ad casum obliquum rcialivi 
Dolath exprimendum, cum praepositione copulari solet (n. I. litt. 
DAabesse potest, si eadeiu piaepositio noniini, ad quod relativum x) Eodem modo exprimitor casus Hebraici "1125N obliquus, a praeposi- 
tione penden», Ex. 6: 4. 2 Reg. 13: 14. Ez. 37: 25. Jer. 1: 2. y) Ex. 21: 35, Num t 13: 27. Digitized by VjOOQlC \ 
230 Syntaxia § # «*, 

speclat, proxime antecedenti jam sit addita *), e. g, <A^a£ 

A V n P V ^ 

^UOO» pJ3] /o/o tempore, quo jui Barh. p. 166 lin. 5 4 

fine. y^iej? jZU^O JAlAO a»»o pr/«o, </«o reg»m* 

ib. p. 94 lin. ult. JJ»14? |2UooIo ^ofliO »«W«» oVeow, 
quibus vinctns est ib. p. 511 lin. pennlt. Eodem anno, qm 
regnum adi!t ib. p. 40 lin. 3, 4. p. 189 liu. 12, 13. Eadem 
nocte, qua occisus est ib. p. 478 liu. 13. Eodem die, quo 
captu, est ib. P . 582 lin. 14. ^LJ^J, J^olo dielm 
nostris, quibus vQimus Aw. T. III. R L p . 52 col. 2 lin. 6 
a fiue Hoc tempore, quo Iramiit super nos persecutio ib. p. 
52 col. 2 Hn. 10, 11. jooij ^SOj^) ta loco, (in) quo fuit *) 
Ass. T. III. P. II. p. 208 Jin. 11*. />» eodm /oro, (in) quo 
occiderant eum Barh. p. 478 lio. 14. In templo, (in) quo 
precabatur ib. p. 6 lin. 8. In India, (in) 9 i<a omfttito «o» t£ «) Non tamen semper. Fit enim, m praepositio, qnanrris nomki, ad 
quod relativum Dolath speetat, sit praemissa, repetatnr cnm snffix», 
ad oasnm obtiqunm relativi elarins indicandum, e. g. ? A l/^ 

* P V n 7 • "" 

*^ yr^'? a **°» ^ "tf*™* »K«fc. Owest. p. 56 lin, 2, 

OUD? faa^] V^y l Q^ f» «tom parvo, in auo ib. p. 109 

lin. 4. <mcj |Iq^| |iofo /f**o,« <^o, ^ «^ 

Barh. p. 575 lin. 3. (%£ jo<3l ' A -^ -; j/^ ^ 
t« tffo /oco, t» yno fWw«f m* Ass. T, C p. 35 eoi. 1 lin. 6, 7, 
In vicinia, % n aua erat rex ib. p. 393 lin* U m 

a) Similiter Latiai praepositionem, qnae ante nomen rel pronomen sn- 
tecessit, imerdnm exctacmnt ante reladynm, e. g. Jncultt i n eamdem 
tnvtAam, (in) auam pater suus Nep. T s 3. Et ob ea, (ob) oaoe 
tnumpJiarc debuerat Vellej. II : 115, 3 t Digitized by VjOOQlC I / 

§.9*. Pronoiuin uui. '5231 

derant nivem ib. p. 36S lin, 10. Seqtfar te Ajf ^lj b%$ 
in locum, (in) </!!»# o&w Matth. 8; 19. *>). 

III Relativum Dolath, si inclndat pronomen antecedens, sibi 
ipsi pmepositiones sive praefixas sive separatas praemittere poU 
est «) (Hoffm. Gr. p. 325 n. 3.). 

A) Dolath relativnm sibi praemittit praefixa d ), e. g. 

r**» z]f?5 de (eo) quod praeceptum est Ass. T. I. p. 102 col. 

i lin. 26. Miscuit hanc naturam t quae moritur (inortalem) 

A <£* uJ^ •) cum (ea) quae nan maritur (cnm iinniortali) ib. 

W 7 7 

p* 326 col. 1 lin. 5 ClVl^l^ u$ vel eos, qui cum eo <erant) 

Barh. p. 361 lin. 14. p. 376 lin. 7. ,-4^0^^ (iis) qui 

tapientes (snnt) Ass, T. III. P. 1. p. 326 col. 2 Hn. 7 a fine. 

f Xv V ad (eo3) qui euperiores (sunt) ib. T. L p. 100 

col. 1 liu. 18. Pr^ id quod non Barh. p. 221 lin. 4 a fiue. 

p 7 
ees qui non Marc. 7: 37. ^i^niO|\ adstantes Barh. p. 91 

]m. 5. $]!***£ intuenti Kn6s Chrest. p. 82 lin. 6. P^r^ 
petenti et -^ a ^ operanti Ass. T. I. p. 104 col. 2 lin. b) Reladmm Dolath interdum, nnUo suffixo subfequente, explioandmn f 
est per casom obliqunm, qui a praeporitione , qaae nomen antecedit, 

. . p e 7 % f> 7 

haad videtttr pender^, e. g. A-^»9 I 1 V^t O LiOQ-k <--£> 

a die primoy quo (an a </ao?) ingretws sum Act. 20: 18* _^0 

'^qU I 1^ 1 a fempore, quo (a qup?) dixii Deus Barh. p. 15 lin. 

12. p. 252 lin. 2. 

c) Hnc pertinent dicta supra §. 55. — Cfr. euam iufra J. 104 Memb. 2. 

d) Hebr. ta l'0«n eo quod Gen. 39: 9, 23. ta ltttfb ei qui Gen. 43: 
16. ^lti^tt a& eo qui t Chron, 17: 13. WZ eo quod Eccl. 2: 16. 

e) UmS saepissime notat, eo quod *on> ideo quod non Cfr. infra 
J. 104 Memb, 2 n. I. litt. A. Digitized by VjOOQlC 242 Syntaxis §.-94. 

7 
23, 24. 'JbiflA-^ emdtettti ib. p. 313 col. 2 liri. 10. «OiuA 

sedenti ib. T. III. p. II. pi 464 Hu. 9 a fiue. *£>l^L ee, gvt 
flwft ib. T. II. p. 438 col. 1 lin. 7 a fine> 

B) Dolath relativnm sibi praemittit praepositioues separa- 
tas O, e. g. wO?l P? >^i» &? eo </wo<J g) non <iW Ass. T. 
III. P. I. p. 238 Not. Canou 1 lin. 1. Can, 2 lin. 1. Erravkm 

% PO 7. 7 • • 7 

\ A l^n > p \>i* ui eo quod hominem ib. p. 116 col 2 bn. 

14, 15. j n^L saepissime notat ro </wo<?, tV/eo tyitW, gno- 

w&w *) (Schaaf Lex.), 5 ^^io proptereu quod, quoniam «), 

? ^S ^ pro eo quod*) Ass. T. I. p. 81 col. 2 Hn4. j )oi 
cum ee quod (med det samma som) h. e. simul ac, cum, 
quando i) Mich. Chrest. p.' 116 !in. 9. j hL£ postquam*), 

Membrum 2. 
A) Casos obliqni pronoimnis relativi, j 001, > jj<a efe. 
t (§. 91 n. II.) exprinmnttir per seqnens snffixnm, e. g. cvo^ (5 

f) Hebr. ^ttK btt quo Ruth. 1: 16. ta ll&K *>*. «, ynorf. *)aa im 
jposlquam Ez. 40: 1. 

g) Flene dicitur 5 W5I ^L A«. T, I. p 319 col# 2 lin. 23. 

h) Eriam hoc sensu plene dicitur } ^oi ^^ Au, T # I # p # 239 

col. 2 lin. 4 a fine. 
i) Plene dicitur y ^<j| \^\iO Barh. p, 487 lin. 2. et \^2fl 

J IjGl ib. p. 120 lin, 11. 

k) Plene dicitur j wJI. i^Nia Am # T, I # p/,8l col, 1 lia, 15, 

16, 33. 
1) Plene dicitur ? ^oi >0-* Barh. p. 311 lin. penult. 
m) Plene dicitur ? ^qi $a£ Barli, p. 58 Un. penult. Digitized by VjOOQlC §.§4, Pronominum. 291 

iftquo Ass. T. HL $.& p* *66 col. 2 Ik.^ r 4L 5WD5 *di 

tm gna ft. T. ffl. f.lh p. 374 iin. antep. <-*£el? p^ 

W5fO^ de quo dicunt ib, T. L p, 492 col. 2 lin. 2. o<Jl 

wtel^. OOmJ «w peprrnV ib.p. 69 w>1. 2 lin. 6 anne.^ oci . 

^qplTffS^) jjj^ JOA, cij/f» »o» Jtgittf* 9«iit caheamenta por- 

fare Mattlu 3: 11. ]oqi ci^nM p-C| r^? °<a <P«** 
dtiaW confregerat ■) Ass. T. I. p fc 27 col. 1 lin. 2, 3. ^ii«» 
Syntaxin cognominavit Barh. p. 30 lin. penult. ] j^d^j OOI 
GV^ ^* w ]] i ^ nrr <?«* (a qno) homiliae multae compo- 

$itae sunt Ass. T. L p. 21 col. 1 lin. 3, 4. joci GL^tt W5I 

quam devoverat Barh. p. 22 lin. 10. —AdiL&Q^I? — ilfll * 

quarum minima ib. p. 5 lin. 4 a fine. j * ~ t-^f? <^6I 
.OOV^i^ dequtbus dixil vivus HahnChrest.p.331iu.pennltsq. 

Cl^ \o<* Aj^ W? Pci cui jrattfr erat Mich. ChresU pv 
77 lin. 1. — Per pronomen separatum, loco jsnfiixi (cfr. Memb. 

1 n. I. litt. C.) ^Qj[ * jj ^ i V» ? ^S* 31 Q U08 invenit * Ass. 
T. III. P. I. p. 179 <Tol. 1 liu. 22. ■ " - * 

B) Suffixnm, quod, ad casum hqjns .relatfai obliquum expri, f 
mendum, cnm praepositioue copnlari solet, abesse potest, si ea- 
dem praepositio nomini, ad quod relativnm spectat, prdxfrne iftk s - 
tecedenti jam sit addita (cfr. Memb. 1 n. II.), e. g. Statua 

» p 7 rS 7 ' 
Theodosii dejecta est *3|? 0(51 P>0]^ interrae motu,guo 

n) Accusatrrus tamen hujus relatiyi exprimitur etiam sine sequenti suffixo 

y v 

(Cfr,suprap.228not.w.), e.g. A Q t h OGl quamparasti Luc.2i3U 

)0^-0J> OGI £*«* «?©«#/# amrf Mich. Chrest p. 21 lin. 9 a fine. OGI 

% -¥ ■ p y o 

fl£2? qmd aedytewitAs*. TU.p.2i7col.2Um 12 afine. (JL09 na<T 

ifuam acdificavit ib. T. I. p. 253 Mot, col, t iin, 2, 3. Digitized by VjOOQlC 234 Syntaxis §.91. 

ettam Neocaesarea corruit Barb. p. 82 lin. 5. o<3l fJLSp 
^OCl \**£y eotempore 9 quo fl(nvlatMchXhr^U^U)kMt 
Membrum 3. 
f Casus obliqui pronominis relativi J OOIJ (§. 91 n. IV.) 

exprimnntur per sequens snffixum, e. g. Puer RasUuts, off} 
^a.^m quem educaverat uxor Barh. p. 297 lin. 4. 

w * 

Membrura 4. 

Casns obliqui relativi 5 ^io (§. 91 n. K. litt. A.) ex- 

primuntur 

f A) Per seqnens suffixum, e. g. Jj?f Cl^ A*|j ^io cm 

mmt anrea ad aadiendnm Barh. p. 466 liu. nlt. Matth. 11: 15. 

^ t ^ Ti Vlfio? ^ gtii-jf» 0«« laudaverit t)2 Cor. 

10l 18/ 

+ B) Per praepositiones praefixas vel separatas, quas relati- 

tnm r ^io sibi jpraertftlit (cfr. §.93.), e. g. ? <-la^ <pc» 
vel quemcumque Barh. p. 168 lin. 3. 5 ^io ^ mper (in) 
rtim quem vel quemcumque ib. p. 216 lin. 15. j ^£>j gm 

; 9*t Ib. p. 319 lin. 16. j ,-Ld jZq^ ad eum qui ib. p. 51 
lin, antep. ? _2e }oi* cum eo eui i,b. p. 185 lin. 4. 
^ \ Membrmn '&» 

i 1° Casus obliqui rdaiivi J \Uf (§. 91 n. IX. litt. C.) ex- 
primuntnr per sequens suffixum, e. g. Epistolam, *£>|j j^j 7 o) AccnsatiTm* expdmlt» qnoqne per sotam relatiTiim } «io 

seqneme soffixo, e. g. Juuit dart m qnscoput* ^ i \f 4? ^ 
9«eift (quemcnmque) flagitahmmt ftlicli. Chrest. p« 19 Um. peauU, iq. Digitized by VjOOQlC §. 9*. PronominHm. 235 

0Ui*t. cu)ua ettam eremplar Ass. T« II» p. 32 col. 2 lin. 9 

afine. Buccettam* ou^ ■ ipS ^CJdl? fji*f quamipeicon- 

ficiebant p) ib. T. I. p. 409 Not. col. 2 Kn. 7. fk *^f 

^dJf *SoAsJ? |t a ^ quas non necesstirium tst ut scri- 
bamus ib. p. 428 col. 2 lin. 10 et 9 a fine. Ego non osculor 
hmen y flliio j^j^ Gl^Loj ff*f e giio dominus ejus eje- 

ctus est Barh. p. 320 lin. 11. Thronum ^>\V« JJU| o<n 

super quo sederat ib. p. 604 lin. 9. <£j jj^f w» gnanft « 

hngo tempore dcstderaverat cu^ Sultanus ib. p. 489 liu. 16. 

II Suffixum, qnod, ad casnm relalivi j )-**( obliqnnm ex- f 
primendnm , cnm praepositione copulari solet, abesse potest, si 
eadcui praepositio nomiui, ad quod relativum epectat, proxime 
antecedenti jam sit addita (Cfr. Memb. 1 n. II. et Memb. 2 litL 

B.) , e. g. Separate mihi Saulum et Barnabam ]fd£^fc 

.Ojj A^jiO pl? HM ^ opiw, (ad) gtMW? €g-o twaw roa 
Act.~13: 2. 

III Casas obliqni relativi p JJUJ exprimuntur etianv pe* f 
praepositiones praefixas vel separatas, qnas bocce relativnra sibi 
praemittit (cfr. §. 93.), e. g. Occidit \^J^T ]fjp quam (quam- 

p) Accnsatfyns exprimitur etiam per iolnm rebtiTnm 5 MM» «ullo 

seqnente snffixo, e. g. Coturedmt ei negoHum^ |^D9 H-M ^ 

quod m quaerii Barh. p, 592 lin. 15. Omne medicamentum , H-fcf 

jl^9 o*©<* y*oen* BBen. Chrest. p. 112 iin. I, 2. ^ . T 

f ^>\ f i^U. } gtfo* (qnoscnmqne) eUgerit eecUsm i]b« p* 35 lin. 
7. Aild. Joli. 6; 51. > Digitized by VjOOQlC 236. Sjntaxis §.95. 

enmqne) volebat Barh. p„350 lin. 15.. y |l*ft ei qui ib. p. 51 

liu. 5 a fine. J ■ jNiji tw gtra ib* p. 51 Kiu penult. ew 91» 

ib* p. 57 lin. 9. 5 ^iNij; eanwi 9111 ib. p. 329 KVU 

? ^-i^r ^O ab Hs qui ib, p. 146 Kn* 9. J ^^*f ^ 
de iis qui ib. p. 53 lin. 4 a fine «r>. 

&nffixam per dativura rel aliuin easam ver- 
t^ndum» 

Saffixnm interdiim explicandfrm est 
1» Per dauVnm (Bfofim. Gr. p. 315 n. I.), e. g. auuJ 

fiTTlTr? > accidit ei seni Ass. T. I. p. 43 col. l.lin» 5. ci&Af*. 

aceidk ei ib. T. IIL P. L p. 460 col. 1 Kn. & a fine! bSl 

y v 
p. 565 Kn. ult. y+lA,f+*accidit mihi Assr. T» III. P. I. p, 

179 col. 2 lin. 15. WTUOCI factum est ei Act. 7: 40. c. 28: 

5^ 6* ^ <*J^ocr contigit mihi Ass. T. III. P. I. p. 326 

col. 2 lin. 6 a fine. ^QJJ^ JOGI factum est eis *) Luc. 13: 2. (© iOterdum um* atque atter* yox inter \jLif et subsequens .D<« 

interjicitor, e. g. 9 poCU | 1 i( S eo die guo, seu awcmipr 
i&? Barh. p. 319 lin. 8, 9. Add, |b» p» 423 lin. 5 a fine* 
. *) Hebr. in Gesen. Lehrgeb. p. 729. 

s) Ex hoc exemplo patet, accnsatirum Syrornm poni pro Lat # dsnro. 
Nam conceptas, qnem nes Syriaco aiicui verbo subdinaus, a concepti 
Syrorum aliquando differt. Digitized by VjOOQlC §•96« Pronominnm. 233 

JjD| -q^ ostende nohis patrem Joh. 14: 8, 9. Add. Act. 

20: 35. +2£m*b placuit, libuit mihi snpra p. 51. 
II Per praeposilionem qnaindam Latinam, velnt 

A) Per de. Snpra §. 58. n. V. A. /J. 

B) Per conira vel cum. Snpra §. 58. n. V. B. fi. 

<• y 

C) Per a, ai, e. g. *3jHST irameat a me calix ■) Gr. f 
rtaQsi&irw dri iftov Matth. 26: 39. 

§. 96. 

Pronomina nonnulla quomodo expriman- 

4ur- w >. 

Membrum 1. 

•I Sing. masc. et fem. Aliquis, -qua, quidam, quaedam ex~ 
primitur 

A) Per ^AJJ creberrime (Mich. Gr. §. 137. Hoffm. Gr. 

p. 329. Schaaf L. S. p. 34.), e. g. *Jj| t^u^vir quidam *) 
Barh. p. 591 lin. antep. ^j) ]^AJ| mtdier quaedam ib. p. 

t) Alibi suffixum in accusatrro intelligendnin est, e. g. GlAdkCd* 

- V ^ ti ostende illud tw g»t Oal, 2: 2. 
n> Sicut dicitur gjj V» j/^S1 .JO at ri transierit ab illo calix 

7 

Barh., p. 219 Hn. penult. — Ceterum ^Jl.nSl Terti potest nrae- 

>*/ 

iercat me. Nam j^S praeterut construitar cnm accus. Act. 20: 16. 
w) Exempla depromo non nfei panca ex multis, quae exstant in Hodeg. 
nu. et Op. ms. de Particul, Syr» 

• QP V * PP V 0y 

x) Ipsi nomini f Alj,*D additur, e, g. f * l^ ^ ^jj atf<gr»tt yel 
quisquam homo Barh, p, 606 liu, 4 a fine. p; 609 lin, penult. Digitized by VjOOQlC 238 SjnUxis §. % 

129 lin. antep.. p. 207 lin. 2. Regina quaedam \h. p, 40} 
Jin. 5. Ponitiir collective, O^o^jj ^Ajj A-aj «mf flti 
cfa*», 4/wi conctipiverunt I Tim. ff: 10. — Conjiinctnm cnra 
negativa voce, non quisquam, nerno, nullus, snpra §. 49. Memb. 
4n.I.A. 

B) Per r*4 tmtw y) plns millies (Hoffin. Gr. p. 290 n.4.), 
r mo* y 
e. g. *** tr^-^^ 1 * V^idam Mich, Chrest, p. 31 lin. 4 a fine. 

]|^4 ]A*frO^ elg xtifxrjv %iva Lnc. 10: 38. Mulier quae. 

dam Mare. 7: 25. — j** JJ vel p j^4 »* twua quidem; UM. 

Jus f nemo snpra §. 49. Memb. 4 n. 1. B ? 

7 p* 70. 

x C) Per |^* et *JkJ| conjnncta, e. g. Venil ju* ^Cu 

• . — • 

| » i V j «^ ^jjj od quemdam balneatorem Ass. T. I. p. 32 
col. 1 lin. nlt. 

7 .P 

| D) Per _lo j^t, fem. — -£» jj-*, v seqnente plnrali *), 

••7 7 • ~7 7 

freqnenter, e. g. ■ i^Oi — X» ^m^ atque f A^OQ* —lo ^mL 
in uno ex diebus •) h. e. die qnodam *) Barh. p. 127 lin. 8. 
p. 132 lin. 13 Nocte quadam <0 ib. p< 81 lin. 4. p. 186 lin. 
10. Eunuchus quidam ib. p. 178 liu. 13. Eques quidam ib. 
p. 359 lin. 3. Divitis cujusdam ib. p. 192 lin. 7. — io ]j*2 j) Sic Lat. «fttff interdnm «ignificat, aliquis , quidam. Nolt, 1«, 

Antib. p. 1260, Ed. 1780. 
s) Hebr. Ler. 13: 2. c. 25: 48. 1 Sam. 16: 18. 
4) Tale est Graec. h /uta ru>r rj/uequiv Luc. 5: 17. c. 8: 22. Coneea- 

tmn Graeconun profanoram ostendit Georg, in Vind. N. T. ab Ebraii- 

mis p. 52. 

7 . * 7 7 

b) 2)te quodam dicitur ^** | ^^ - Barb, p. 170 lin, 7, el fM 

|^JCU ib. p. 417 lin * nlt. 

c) Dicitnr ^44 | t ^^^ node quadam Barh, p, 526 tin. 14, Digitized by VjOOQlC §,96. Proaominnm. 239 


]£*+•> in cocnobio aliquo ib. p. 266 IJn. 2, , In insulam quam- 
dam ib. p. 474 Jiu. penult. 

E) Per solum <* *) (Mich. Gr. {.137* Hoffm. 6r. p. 

329.), e. g. Noherunt regem facere (aliqnein) *Gia*af _2e 
ex d ) fratribus Montaseri Barh. p. 167 liu. 15. Misit Be- 
deraldinus o£m IflteQJoT ^-io (aliquem) e ) ex eunuckis 
suis ib. p. 518 lin. 6. Caperent (aliquam) ex filiabus eorum 
ib. p. 273 lin. 15. 

F) Per )0J& qnod est utriusqne generis f ) et numeri g) f 

creberrime. Usnrpatur de re *), non de persona, e. g. j^^ 

yOfte populus quidam Barh. p. 241 lin. 16. Qens quaedam 
ib/p. 613 Un. 1. Liber quidam ib. p. 19 lin. antep. Mons 
quidam ib. p. 295 lin. 14. — >o£io \A£sd %l ^qoq Lnc. 
11: 36. Gens quaedam Barh. p. 215 lin. 4. Familia (gens) 
quaedam ib. p. 437 lin. 15. Epistola quaedam ib. p. 316 iin. 
11. Caussa quaedam ib. p. 87 lin. 14. 0* 

*) Hebr. (aliqnis vel unus) rx principfbus cjus Dan. 11: 5. 

d) ProcnJ dnbio snbandiendnm est ^jjf aliouU (litt. A.), rel ^j» 
(««. D-.), , 

e) Verti etiam potest quosdam, aliquot, snbaudito ■ i Al|. Vid. infira 
n. m. litt. G. 

f ) Saepissime respondet nostro articnlo indefinito, en 9 ett. 

g ) Vide infra n. m t litt. C. 

b) yCfi^ atiqnando vertendum-est rr*, e. g. ^fc^. yOJte *d 
eum res accidisset ibi 9 non secnndnm spem eornm As*. T. II. p. 73 
eol. 1 lin. 7. /O^iD JAa^ <f« res Tel tria qnaedam ib, T v III» 
P. I. p. 356 col/2 iin. 14. 

i) Conjunctum enm negatiTO y notat non ullu$ $ nuHut, de re t Snpra 
} t 49. Memb. 4 n. I. litt. £. Digitized by VjOOQlC 246 SyntaxU §.J«. 

| " G) Per . ^Sf), Fem -fo\i\.«» aiiqnis, quidam. Respou- 
det Graeco 6, fj dslva k ), atque vnlgo denotat iunominatam 
(N. N.), cnjos nomen suppriroitnr 0» e. g. Ordinavit SpiritusS, 

^^ 2V. 2V. Diaconum % vel Presbyterum , ecclesiae sanctae 

Domini ^«* 2V« #., wSm A t i\a jy. 2V., amio * .i\*> 

2V. #., p*r ^^ 2V. N. episcopum Ass. T. II. p. 241 col 2 

lin. antep, sqq. Ungitur ^** 2V. JV. (Ass. Aic talis) vel un* 

gitur |/,i1^n 2V. iV. (Ass. fai*<? f«K«) ib. T. 111. P. II. p. 
243 lin. llT Adde ib. p. 241 li«. peuult. p. 693 lin. 14 et 9 
a fine. p. 694 lin. 11, 12. Barh. p. 187 liu. 12. p. 219 lio. 
antep. sq. p. 517 lin. olt. etc. 

•]- H) Quodammodo per fSO.jJS (persona), e. g. Tunc eli- 

* p b> * y 
gunt |^o.|-£> aJiquem (Ass. unum) consensu communi Ass. 

T. I. p. 11 col. 1 lin. 22. 
± I) Interdum Lat. aliguis latet in ipso nomine, e. g. Im- 

perium super yOj /ocujft (aUqnem) non esset ei Barh. p. 562 
lin. 10. ^OjA wi oftgtio 7oi?o, alicubi m) Ass. T. II. p. 59 

k) Et quodammodo Lat, «o* mmo } *t#cto omr. De innominato Tertitn 
interdnm ab A&semano, talis, e. g. ^J^ ^l^^l x ** JJ| 
Tertit Bruns, mt%» non nenrini apparuit Barh. p. 173 lin, 15, 16, *ed 
Am, ego talis vidi T f II. p, 319 col. 1 lin. 1 — 3, nbi eadem Teriw 
occurrunt» 

1) Interdum repetitur, e, g. Poscite misericordiam a Deo clemente t*> 

\f y \f 
per _^SO ^*^ JV. et N. subdiaconis^ qui ordinantur. Ai$ t T, 

in, P. U. p. 807 col. 2 lin. 10 a fine. Add, Barh, p, 344 Kn. 9. 
p. 478 Kn 9. p. 507 lin, 2, 3. 

m) Conjunctttm cnm JJ notat, *#o w» Zoco, «ZZtoV, usquam Am. T. III. 
P, H. p. 366 Mn # 10. Barh. p. 586 lin. 16. P, 591 lin, 16. Cfr. «- 
pra §. 49 Memb. 4. n. V. Digitized by VjOOQlC §.-•6/ Pronominum. 24JL 

coj;J H&$ a fa& T*WL P. II. p. 275 lin v lL jipj p «. 
aliquod.tempus »), aliquamdi» (aliqoanlisiier) Barh. p. 250 
liit 16. p. 359 lin, penult. p. 449 lin, 10. Act. 15: 33. J^q 

|JLQ| parf aliquod tempus, aliquanfo post Ass. T. I. p. 54 

co?: 1 lin. 6. Barh. p. 399 Hn. 1. p. 475 lin. 3. JOQJ }o£o 
aafc* atiquod tempus (for en tid sedau) Ass. T. H. p. 30 cof. 2 
liu. .16, 19. ]^p] vice quddam, aliqtiando Barh. p. 262 lin. 

penult. p. 540 lin* ?. :\A}S> aliqua ratione Ass. T. III. P. I. 
p. 534 col. 1 Kn^ ,13 ^fine. : r 
II Nentrnm aiiquid exprimitnr 

A) Pe* )Oyio d> fiaepksime {Hoffa. Gr. p. 329.), e. g. 

ut darent iis >o^o itfijwWBarh. p. f M« En, nh. Add. ft. p. 
445 liu. 4 a fine. 

B) ^£ )o^io notat aliquid ex re, para rei, e. g. Cum f 

volunt Jacere — lo >Oyio aliquid ex magica eorum arte 

Barh. p. 441 lin. 1, 6. Ceperunt ^Lo ^O^k) par/ei» praedae 
ib. p. 183 lin. 3. Adde ib. p. 226 linT 4. p/ 268 lin. 3. p. 350 
lio. 2. p. 434 Jin. 10. 

C) Per solnm ^io, elliptice p), aliquid, pars rei *) (Hoffm. 

n) Qn©d plenins dicitur ^Oj^O |4S| Barh. p. 189 lin v 3. p. 294 
lin. 7. 

o) Cum negatrris conjunctum exprimit qiddquum (non quidquam, nihil). 
Supra §. 49. Memb. 4 n. II. 

p) Snbaudito )Oj^O (litt. B.) vel etiam JAliO *«* Barh. p. 490 

lin. 6. — Conjunctum cum negativo exprimit quidqwm ex re vel 

rei, e. g. ]j3| neque (dedit) w, yw cam eo eront, _io 

\ A i lOTff^ quidquam alimentorum Barh, p. 361 lin. 14. 
*) Hebr. Lev # 5: 9. E«. 9: 3. Dan. 8: 10. , 

16 Digitized by VjOOQlC 242 Sjntaxis §«»96. 

Gv. p. »» ". *), <* ?• * efundkiur tfw ? <***? ^? 
*r sattguine (aliqnid sali£mnis) hujus viri BaHi. p. 529 Hn. 6. 
Diripuerunt Cllio eir «?a (uibe) h. e.partem orbis ib. p. 494 

lin. 2. S/a/tm cocgcrunt q) praedam, &£&? et ex ta (h. e. 
partoni ejus) dedit ducihus copiarum, et e# ea (partem ejus) Tur- 
cis servis suis, et ex ea (partem ejiis) yendidit Barh. p. 158 
lin. 2 3. Non Gl£>Q ex eo (h. e. partein ejus, nempe filii 
Dei) genuit Pater, ~et~ex to (partem ejns) Maria. Ass. T. L 
p. 310 col 2 Kn, antep; sq* *X AdA, Act. 23: 6. 

D) Per >o2ie >0^£ *), 1 Cor. ; M Fl& (nbi Gr. /uc- 

pOg Tt). 

111° Plnr. masc. et fcm. «cwwttdfe - , ijwtffawfr, aliquiyalipiot, 

A) Per ^3|i CSlt *****;* ^S|_ j i fo frl 

Aom/Ws 9 wtaa»i Ass. T. II. p. 294 col. 2 lin. 14. ,-^1 

^aaLOitt nmmutti dmici ejus Barh. p. 359 Hn. penult. |-ij[ 

j^n^i aiitrfai» discipuli Act. 21: 16. ^Ajf. nonmdli 

q) Pro (5lQdk^ wne dubio legendum e»t GlQAlS. 

»\ ^ «ia sn$x& i*fiftj&»m w* eti»m MWHk £«. «flrte* !>«**«* 

© g. Itaque coUtgitur, oblationcm tlhm — £0 ^-^£ ** '«O 1 * e « ** 

pnrte, As* JNP*^*»** ^co^ariW,^ <3U^O^«r«i(« 

parte, Ass, p«Ww») t*ro «"1"» TO S ^ 1 "^ ** " *" ( Am * rf 

pntft*) cotptw «»fc^* Dumachi Ass. T. in. *. n. p. 307 lin. 6 — fc 

») Idem )oliD repetitum significat nonnuUa, pauca. Cfr. supra §. 67 

t) Etiam de feminis, 0. g. Jt^Vww ywoytic alias -. - <?tm*a ^ l» l [ 
*o»»W7<w Barh. p. 405 1«* 9, 10. Digitized by VjOOQlC §.90: Pronominnm. 243 

consueverunt Miclu Chrest. p. 116 lin. 5. J-AJj quidam ad* 

Amxemwnt Lnc. 5: 18. Blasphetnant Ae nohii \AJ\_ qntdam 

Bom. 3: 8. -ocO^ ^-»-^L **• 7: **• e - H:^7, 46 et 

^oaUifi £*JJ Lnc. 11: 15. Act. 11: 20; qmdam ex HKs. — 
Cfr. etiam Lnc. 6: 2 cnm eap. 19: 39. 

B) Per ^J[ *jj| «yfc 1 Tim. 1: % t. *: 1. Hebr. 
10: 25 (Cfr. §.67. n. IV.) "' 

C) Per ^O^io. de re&ttt, sive masculini sivc femimui gene» f 

ris, e. g. ^Oflo JJ^ twsfcf quaedam Barh. p. 224 fin. 6. 
Castella aliquot ib. p. 294 lin. 6. Add. ib. p. 457 lin. 12. Lnc. 
9: 17. — }o r So JAdbSoj foai aliquot Barh. p. 272 Jin. ui*. 
Statuae quaedam Tychs. El. Syr. p. 40 lin. 1, 2. 

/f\ /t\ 

D) Per )0|^o geminatnm , e. g. Jfttto* <* cerimoniae f 

^O^ /Or^> nonnuUoe »), ut vertit Ass. T. L p. 481 col. 1 
lin" 12. Add. Act 25: 19. (nbi Gr. tiva). 

E) Per genitivnm )Oji£ )°r^? ( re * ^ 6 *) ^ 10 ^; snbjun- •{• 

ctiim vv), e . g. Capitula )o^sQ >Ofio* quaedam 9 ut verti| Asa. 

• . 

T. II. p. 332 col. 2 lin. 10. IVo «cgoftt« >o£ib >o£loj 

nmmttUis, nt vcrtit Ass. T. I. p. 280 Not. col. 2 fin. 17 et 12 

a fine. 

F) Per _2£ /^^Lo, e. g. abscidit aures ejus >0*Ioo f 

^fjft v ^j ^G ** aliquot ex dtgitis ejus, seu aliquot digitos 
ejus Barh. p. 347 lin. 11. ■ iVj <OtfUio >0|io aftpto* n) Verti etiam potest cerimoniac variae. Cfr. snpra v. 67 n. IV. 
w) "Verti etiam potest (semper fere per pluralem) wmY, variac. ,(Ms, 
de Particnl.) Cfr. snpra }. 67. n, IV. 

16* « 244 Syutaxis §> 96. 

eorum (equornm) abjectoa tamquam mortuos ili. p. 606 liiu 
4 a fine. * ,% ^ 

G) Per solum — 2& exprimuntur aonnuM, aliqui, aMquot, 

pars *), fe. g. £t pQ& — 2& (nonunlli) er ramts wwg tav 

xXadwv) amputati sunt Rom. 11 : 17. Occiderant | t ■ j -lo 
(aliqnot) ex Arabibus, seu partem Arabum Barh. p. 159 lin. 6. 
p. 296 lin. 8. Misit (qnosdam) ex proceribus suis (Ass. flK- 
quos proceres) Ass. T. I. p. 51 col. 1 lim 7. Surrexit Ma- 
phrianus et cum eo ex monackis k. e. nonuulH monachi ib. T. II. 
t K 214 eol. 1 Hn. 11 et 10 a fine. Adde ib. T. I, p. 225 col. 
1 liiu 7 a fine. Barh. p. 300 liu. 12. p. 87 liu. 7. p. 306 lio. 
14. p. 485 Hn. 14. Kuos Chrest. p. 44 lin. 9. p. 72 lin. 4 a fine. 

H) Iu primis occurrit ^OOlJLlD (ex illis) pro pars eorum, 
nonnulli eorum, quidam seu cdiquot eorum j) (lilich. Gr. §. 137 
litt. c), e. g. .OOlJLlD quidam eorum etiam resurrectionem 
corporum negant Ass. T. HI. P. II. p. 358 lin. 2. Interfedt 
.odLlic partem eorum *) Barh. p. 82 lin. 8. "Add. ib. p. 147 
lin. 8. p. 470 lin. 9. p. 551 lin. penult Rom. 3: 3. 
± I) Per ^^ caftrva *), (ut nos dicimns en hop) 9 e. g. 

| «?£ a. V^> 1 vertitur a Brnns vel Kirsch atiquot annis yel 
anttos *) Barh. p. 217 lin. 4 et 3 a fine. p, 518 lin. 4 et 3 * x) Subaudiendum est de personis ■ i 4 1| (litt. A.), de rebus )OjiO 
(litt. F.). — Hebr. Exod. 17: 5. 1 Chron. 9; 3. 2 Chron. 36: 7. 

y) Hoc maxime fit, ubi ^Ofll 1 V> repetitur. Vide infra Memb. 2 n. 
II. litt. F. 

7.) Nempe incolarum Armeniae, Cfr. «upra §. 64 n. n. 

a) Interdnm repetitur. Cfr. supra §. 67. n. IV. 

b) Vertitnr multos per amtos in Ass. T. III. P. II. p. 120 lin. 2. Sic 
i A *£\*\ ■ \g>>i Tertitur a Bruns, mtf/to motiuorum caaavera 
(multi mortui) Barh. p. 188 lin. 7. Digitized by VjOOQlC §. : 96. Pronoiuinum. 245 

fiue. p. 609 lin, 14. As] \JLlA, vertitnr annos aliquot Ass. 

T. IL p. 49 col. 1 lin. 9 a fine. }Al£| <j£sj Bruus, aK- 
quoties (aliquot vicibas) Barb. p. 204 lin. 1. Nonnutta loca 
ib. p. 423 lin. 15. Nonnutta onera ib. p. 565 liu. 13. aliquot 
equos ib. p. 589 liu. 9. 

K) Per Xf * (cfr. supra n. I. litt. G.), e. g. Capti sunt j 
amici ejus, et cognati ejus> et fUii fratrum ejue, nempc 
( A^LSJ Xo> c ) aliquot animae (personae) Barh. p. 585 lin. 14. 

L) Per i AJ (sunt qui; Micb. Gr. §.137. Hoffin. Gr. 

p. 329 n. 6.), e. g. . *j V>j? Zuj^ w«/ gtit cfa««* h. e. ut 
vertit Ass; quidam ajunt «0 T. L p. 10 col. 1 lin. 1, 2. T. 
JH. p. 521 lin. penult p. 263 lin. 24. 

M) Interdnm pronomen, quidam y aliqui 9 aliquot latet in 
ipso nomine (Hof&n. Gr. p. 329 n. 6«), e. g. Et daret Aschra- 
phus Malec Nasero JA^COJ hca nonnulla e) Barb.p. 485 

lin. 11. p. 236 tiu. 12; \lo$ j( aliquot regiones vel loca ib. 

p. 491 lin. 3. |-112-i4 aJiquot arces ') ib. p. 309 liu.3. ]Sl£\ 
aJiquoties (aliquot vicibus) ib. p. 102 lin. 13. p. 251 liu. 3. 
p. 281 lin. 7. JAlCQu aliquot dies g), rjveQctg nvag Act. 9: 

c) An pro ^^ legendmn est ^ 7 

d) Pleiia phrasis est ^ lofc jjLjj A*) ^Vovcn: t*v* ? 1 Cor. 
15: 12, 2 Cor. 10: 10. — Ceterom occurrit etiam in singnlari 
1 ^j« A*| «*< tf«* *wrt ^el durm* (Ass. swil 71» dicant) Ass, 
T. III, P. lTp P \314 col. 1 lin, 11. p. 317 col. 1 lin. 8, 

e) Plenius dicitnr ^O^Q jAdbSOJ Barh. p. 272 lin. ult. 

1) Plenins dicitur }0|iO ]Ll&L* Barh. p. 294 lin. 6. 

t\ ^ts % p »*y 
g) Plenius dicitnr }Oj«l£ [A^CU* Barh. p. 572 lin, 13. — Sic Hebr. 

to^ aliquot ^Dau, 8: 27. Nehem. 1:4, Digitized by VjOOQlC 246 Sjntaxis §.96, 

19. c. 10: 48. Barh. p. 161 lin. 12 et alibi saepe. P^st aU. 
quot dies, sea aliquot diebus post Act. 15: 36. Ante aliquot 
dies. Barh. p. 190 liu. antep. \£L± alitjuoi annos *) ib. p. 
230 lia. 9. p. 292lin. 16. Post aUquot anms ib. p. 186 Hn. 
12. p. 481 li* 3. 

Membrom 2. 

1° Unm - - alter; JEtter - - alter; Alhts ■: . - aliu». Ex- 
primitar 

A) Per **■ - - r*o ») (Haffm. Gr. p. 330 n. 8.), e. g. 
Fedt duos vittdos aureos, ^Z. aUerum in Dan, ^Lo alterum 
in Bethel Barb. p. 20 lin.'n|t. Adde ,Ass. T. L*p. 44 col. 1 
hn. ult. p. 290 col. 2 lin. 5 a fine et lin. penult. sq. p. 291 col. 
1 lia. 1. Matth. 24: 40, 41. Jeh. 19: 1& Hiae ^ ^ 
alhninalkm, aher in aUerutn, alter alteri 0. Cfr. Schaaf 
L. S. ubi plma similia exstant, qnibns adde: ^L >££ ^L 
unus sen alter post alterum, aUus post aiium B»h. p. 77 iia. 
6. Ass. T. II. p. 84 col. 1 lin. 20, 21. ^ ^ ^, <& 

uno (altero) ad alterum, ab alio ad alium Barh. p.' 103lin 4 
p. 464 lin. 14. ' 

B) Per ^ in priori membro> et jjj^f ift poste|iori vd 
sequentibns (Hoffm. p. 330 a. 8.), e. g. OrdZumt tres *> epi. 
scopos, ^So ^ umm (primum) quidem Michaelem, - - 
|j^io alterum BasUium _ _ 0J^£ d a?Am ^^ 
Deanom, jjj^jo rf 7 4 V m ( qnartlIm vel postremiIin ) Mosea , 
Ass. T. II. p. 255 col. 2 lin. 10 sqq. Adde ib. T. I. p. 483 

*) neb,. D«n. u . 6 , 8. 2 Ckron. 18: 2. 

h) Heb,. Ex. 17: 12. Ler. 5: 7. c. 12: 8. 1 Reg. 3: 25. 

Item _»w pro ,_„ (eB t6t en) eB mM ^j ^^ ^ ^ ^^ J2 

k) «Juatuor jamen enumerantur. Vid. A». Not. k. I, Digitized by VjOOQ lC §: 96. Prou*uuiniim. 247 

col. I Ik. 6 et 5 n *ne. Barb. p. 1«6 iiih« fieiHilt. Hahft Chrest. 
Syr. p. 130 lin. 4 — 9. p. 131 lin. 3 — 8* 

C) Per uUJ fet ||^- (socirw) *), e. g. JwatuM *tfc"f 

mvicem, qnod non aitercarentur <5^Q-i4 >Qi. ***H_ *#<*• 
ct/** oft«*o Barh. p. 606 lio. 6. _ 

D) Per ^AJJ et \1( (frater) m) (cfr. Hoffm. Gr. p. 330 

ri. 8.), c g- #« audeatis transgredi et ityuria afficefe *jj[ 
^cajlp alter alterum 1 Thess. 4: 6. Add. Matth. 18: 35. 

E) Per p|_* oJJLtyAa»'. Sopra §. 73. 

F) Per _i© repetitnin, «. g. Desceudit grando ^io f 

•2S 5 ^©o |Du^ *•*" '*"■<» rf ^* «fcw*»» (Utris) h. e. 
aliaunius aiia dnarnuTlitrarum ponderis Barb. p. 236 lin. penuVt. 

G) Per j &J( (cfr. supra p. 245 n. d.) repetitiim 

(cfr Mich. Gr. §.137.), e. g. Jnticipat et orat, ? A*[ «*'!" 
(pr. est qui scil. orat) postquam cecinit gathu prima vice, 
, 2u}o «&»»•» ca«/«(galli) secunJo, ? A*jo aliusincanlu 
lertio Ass. T. III. P. H. p. 339 Hn. t et 6 a fine. Adde Hahu 
Chrest. Syr. p. 131 lin. 1, 2, 9 - 14. Mattb. 13: 8, 23. c. 
21:35. . 

H) Per 5 A*| in priori membro, et fJ^MJQ in posteriori 
vel seoueutibns (Mich. Gr. §. 137.), e. g. Matth. 13: 4-8. 

1) Per lo o<n iu primo membro, et ^*j ooi in scqucn-f 

tibus, e.g, Vt ^ OOT Ule quidem legat, ^ OOI alius 
vero canat, *J OCI oK«*« exorcizet baptizandos Ass. T. III. 
P. H. p. 800 lin. ult 

1) Simitia Hebr. 1 Sam. 20: 41. E*. 34: 16. Z«ch. 11 : % 

m) Hebr. Ex.25: 20. c.26: 3. Jer.25: 26. E*. 1: 9, 23. Jeel 2: 8. Digitized by VjOOQlC 2*8 SynUxi»' $96. 

11° Quidam - - qMaM) Quidam .- *ommdli;Q*ldm-- 
alii; Alii - - aJiii 
f A) Per — *ijj repetitam, ^. g. Jejumum natuntatU 

■ ■ A lj aftt (quidam) <r quinta decima Novembris celebrant 

per 40 Ae«, -^aJJo oKt a CaJendis t)ecembris per, 25 tiiii f 

^uUJo aKt. Ass. T. H. p. 304 col. 2 lin. d — 12. 

f B) Per * A *) in priori membro et jj£*tj in posteriori, 

e. g. — lo - - **j nonnuJli quidem fiJium Konbari tuebantur, 

*# Patriarcham damnabant, _*? Hr-*1° a ' 11 vw> r ^ e ^* 1 
Ass. T. H p. 366 col. 2 lin.- 23, 24. Add. Barh. p. 296 li D .3. 

C) Per j Aa| (memb. 1 n. III. Mt. L.) repetitam ») (Mixk 

Gr. §. 137.), e. g. J A*j a7u inprima sessione quinque odas 
. a^oa^s canunt 9 y A*jo a7tt se.r, j A*jo a7tV sep/ra, 

? 2u|o a#t. Ass. T. III. P. I. p.529 col. 2 lin. 20, sqq. 
Adde ib! p. 532 col. 1 liu. 24 — 26. p. 536 col. 2 liu.5 et 4 
a fine. p. 537 col. 2 liu. 6, 7. p. 538 col. 2 liu. 11 et 10 a mdc 

D) Per .j AJ in priori membro et jjfjtj in po^teriori 

ycl seqnentibus (Micb. Gr. §. 137.), e. g. 9 A*{ alii duobm 

diebus (non) o) comedunt, p A*|o alii tribus, _*p jJr"lf *K 
vero «e.r t/eZ septem Barh. p. 53 lin. # nlt. Adde Habn Chrest. 
Sjr. p. 151 lin. 13 — 16 et p. 152 lin. 1. Matth. 16: 14. 
Joh. 7: 12. 

T E) Per _i© repetitnm, e. g. Militibus suis dedit rtx 

u) Sic Hebr, *)«« tfi repetitur Neh, 5 : 2, 3, 4. Cfir. cnm Hebraico 
hoc loco A«s. T. I. p, 10 col. 1 lin. i — 3. T, HL P, I. p. 529 
col. 1 lin. 21 — 23. 

o) Cfir, snpra pag. 174 not, r. Digitized by VjOOQlC §; 96, PronoininHm. 2#9 

dona ex (^c) 70 denariis, et ex (^oo) 35 (denariis) 
h. e. dedit dona, alii 70 denariornm, aHi 35. Barb. p. 237 Kn. 8. 
Ceteri erant, ^ip ex (b. e. alii) 30000 ^ioo et \*x (h.\e. 
alii) 50000 ib. p/218 lin. 7. 

F) Saepis^ime per .^cxJLlio, fem. -^fllilo repetitum. El 
qnidem 

a) In nomiiiatiTa, e. g, ^osilSo dKi eorum (ol tiev)deri- f 

debant, ^ooU^pp o7«V (oi di) dice^ant Act. 17: 32. p). <QSlJL$a 

aKf tagtie ad mctmmas suas, <O0llloo a/it «spife arf Jumbm\ 

^. * "■'■'. '. 

^OOjlioo a/tV tMQftj* arf g"«Mra(emineban|) Barh. p. 127 lin. 10, 1] . 

Tedes eju8,—+0ll$Q ahV/mrt,_*<Al£oo alii testacei. Nhnirum 
At stm* «fecem reg**, <p#t regnarunt post Ahxandrum, j o0 | Aj 5 
<o<5lJLio quorum alii erant jortes ac potentes instar ferrt, 

<0<3Llioo a7tt t/*ro w2e* <* A»it7<* Ass. T. I. p. 72 col. 2 lin. 
5 — 9. W Add. ib. T. III. P. I. p. 499 col. 2 lin. 15, 16. Barn. 
p. 22 lin. 2. p. 171 lin. 13. p. 369 liu. 6. p. 431 lin. anfep. 
sq. p. 585 lin. 1, 2. Act. 14; 4, 

p. Cfr, ib. t*. 34, unde patet phrasin esse elliptfcam, atqne snbaudieni. 
dnm m i Al|. — Ceterum in priori membro ponitur inienhm 

v ^ *> bf, / 

_2£ ^OGLliO «*&' qvidemy et in posteriori _^ .OGLlio «/» 

t/cro Barh. p. 58 lin. penult, et nlt. p, 551 lin. penult. sqq. -^tfULSb 

_So oilta quidem - - _*9 _*0Ll£o «fta t/m> Ass # T, m, P # J. 
p, 151 col. 1 lin. 12 a fine. Interdnm in priori membro eutat 
«&0 ^OCliSo , et in posteriori solum ^OOllSoo (rine _*} ) As*. 
T. III, P. I. P. 421 col. 2 lin. $, 6. Barh. p. 434 lin. 8.' Contra 
ea rero solum ^Oflli^O (sine _ io) in prfori membro exstat, in 

/M ^ ■ -H> 

posteriori yero — aJ ^SVliO Marc, 12; 4. Digitized by VjOOQlC 238 Syntaxis §. 9& 

a) Iil accusatiro, «ui exprimitHr 

,<*)Per nndum , <OflU£o (Miclw Gr. §. 13?.), e, g. Con« 

*&*& **t* fHonachos (nempe) ^osUIo attM» #or»fft Patnar- 

> ►> •'. 

diam, <paUioo aZio* episcopos, ^OGLlioo a/io* Lectores ei 

Cantores Ass. T. II. p. 461 col. 1 liu. 7 et 6 a fiue. Adde 
Barh. p. 195 lin. 7, 8. p. 427 lin. 8. Marc. 12: 5. 
t p) Modo per <ocilifiX e. g. <oai1Vt^ a7«o* eorum 

occidit, ^>cUiQ^O fltaft AmmV Barh. p. 209' lin. nlt. Adde 
?W f« 1|4 liu. 14. p. 145 lin. 5 et 4 a fine. p. 171 lin. 11. 
Ass. T. III. P. I. p. 115 col. 2 lin. 10 a fine. 

G) Per <pcU£o in priori vel primis membris, et plurale 

fcS"f*4 (alii) in posteriori vel seqnentibus (cfr. Mich. Gr. §. 

137.), e. g* ^ocilioo et alii eorum kominem, ^OflUioo 

1N « **P . 

alii justum - - appeUabant eum, — *? Mr^L a *** ^^ ® ee '~ 
2*&wA - - appetlabant eum Ass. T. I. p. 346 col. 1 lin. penult. 
sqq, Adde Barh. p. 93 Iku autep. p. 246 lin. 15, 16. p. 381 
lin. 6, 7. Femin. — *3 - *<3Uio o/ia t/*ro (eorum, qnae scri- 

. P P P . 

psi) - * ^*6fclLoo ofta - - JA^J^IQ aha Ass. T.I. p.266 
col. 2 lin. 6 I- & 
f H) Per .QClJiQ in priori vel primis membris, et singnlare 

|j a Z**i i» posteriori vel sequentibus, e. g. <ocUio nonnulli 

Patres nostri -jH «Kctifif - - . ijV)f <o<3Uioo aJii vero 

<&*«; .'- ^Of p|^4|0 afeW t/<ro aYctif - -■ ^of pj^tfo 
o&« «*ro d&t* Ass. T. I. p. 488 col. 1 lin. 24 — 29. 
t I) In priori metnbro per i <oJ<5l y+\ secundum eos qut 9 

vel 9 ^Ajj y*f secundum nonnuUos qui h. e. stiftl «yw/, 
ftfnf nonnuUi qui, vel simpliciter nonnuUi y quidam, et iu poste- Digitized by VjOOQlC §.,'96. Pron r ominirm. 

riori meiubro per p£-"j a ' M "> e « g» ^ *#*• 1)10 re regni 

(h. e. in quaestione de imperio) 9 ^QJbl >Af nonnutti (Brnns, 
fu)erunt qui) principatum primum, pdst piophetam edrum, 
Ali fifio patrui ejus et geneto ejus aJjudicabunt , el\ foet 

eum> filiis ejus; ^ p$^*j_ oftt vetv Abubecto senl, socero 
ejus, adjudicabant primum (principatnm), Ali autem jjuMm\ 
£x ittis vero (fectienifcus seti sectis) ta re tteligionts' ^f 

9 ^Qj<3l nonnulli (Kirsch, sunt qui) corpus dicunt esse Beum^ 
(cujus bonitati laus sit) *t corporalitef in throno corporali, 
majort coelo et terra, sedere; fJp*[ a7«V incorporeum profi- 
tentur eum, tatnen visibiUm oculis carnalibusy quem visuri 
sunt justi in resurrectione. V V i fl ^jo Quidam (sen alii) 
mrfifo i/erfto actefnO y stibsistente in se ipso, dicunt (iJenm) 
fogin, *# vita aeterna vivere. _*j Hf^ 4 ! AKi vero - - cflu 
guntur dicere, loqui eum quidem, sed non Verho, et vwere % 
*«/ iio» vita. j ■ iA l j^ ^±|o ^/tt dicuni, Deum creavisse 
peccatorem, ut peccaret et fiagraret in Gehenna, et creavisse 
justum, ut justificaretur 9 et oblectaretur in Paradiso, non 
autem interrogandwn, cur (ita sit); et (dicnnt etiaw) non tsse 

homini liberum arbifrium *). _*) Hr**l -^" *'<*a liberta- 
tem, ut Ctiristiani, statuunt. Barh. p. 10J lin. 16 sqo^ 
K) Per }?£**.< Supra §.73. 
Ili°. JrVtor (prias) - - Posterior (posterius) exprimhur perA 
— ifi OGI in piiori membro, et — aJ poi iu posleriori AsB. Tl 
II. p. 280 col. 1 lin. 13, 14. q) Scil, ■ Sg A £fl*jgl wrfw »eu faciionibus lin. 14. 
r) Cfr. supra §. 89. 11. IV. litt E. X Digitized by VjOOQlC • SjnU*is • ; §,$, 

Membrum 3. 
Unu$qui*que, quisque, stnguJu 

A) Per *aJ[ 1 Cor. 3: 8. ubi txaOTog. Cfr. SchaafL 
$,. j>. 34. Hoffin. Gr. p, 3?8 n. 3. 

B) Per ^Jj . *jj| Schaaf Lex. p. 34. Hoffin. Gr. p. 

| Q) Per ^J[ \£ sen ^iiito, e, g. A&s. T, I. p. 21} 

ool. 1 lin. 12 a fine. et alibi ereberrime. Cfr. Schaaf Lex. p. 
35,2*8. 

^D) Per jd» *\i seu |iiSn, fem. jjd» \o seu 

j^iiNn 0, e. g. Ass. T. III. P. I. p. 77 col, 1 lin. 16afine 
et alibi saepissime. Cfr. Schaaf. Lex. p. 161, 268. 

E) Per £* | ii^n , fem. |gu* || n^o sat saepe, e. g. 
Barh. p. 101 iin. 14. p. 176 liu.' 11. 'Cfr. supra §. 67 n. IL 
Schaaf Lex. p. 161, 268. Hoffm. Gi. p. 352 Annot. 2. 

F) Per yn ^, fem. jj-* j,-*. Yide supra §. 67 n, II. 
Schaaf Lex. p. 161; 162. ' 

Membrum 4; 

1° Quisquis, quicuTttque (masc. et fem.). 
f A) Per ? ^iD (cfr. §. 91 n. IX. A.), e. g/ hon$h 

Matth. 10: 33. wnoA*^ om '< — lc quicumque fuerit (esset) 4 
Ass. T. III. P. I."p. 121 col. 1 lin. 14. /flfw& eunuckum cu* 
mtftfe OGIJ ^O) 1 A ifl^ «i» domum cujuscumque Barh. 
p. 217 lin. 13. 

'■■■■■■■■■■■■'■■^■■■■■■■■■■^■■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■«^■^■«■«■■■^' 

s) Item uterque, de daobos. Baib. p. 605 lin, pennlt, Conjunctnm cum 

{], qutsquam ib, p, 65 lin» 13. 

T •* .7 
I) Dicilm ^CIoAaJJ —^C oon$ av jj Gal.5: 10. Digitized by VjOOQlC §. 9fc Pronoattintin. 

B) Per ? ^ \£| e . g. Ass. T. I. fJOS cdt 2Sin. 5 
et nJibi saepe. Cfr. Scharf Lex. p. £!8r Y 

C) Per ? \£j[ 9 fem. 4 |£*f, plur. ? y»^'f e. g. !Barh. f 

p. 113 lin. 7. Mich, Chrest. p. 3& lin. ?. — }jj ^o 

OGB fJ*| o*mm modo quicumque fwtrh b. e. quocnmqnemodo 

B**b. p. 508 Hn, 14 p* «07 lin. 8. ^Jo» 00» \L\£ 
quocumque modo Knoa Chrest. p. 44 li*. !•. Cfr. Ass. T. III. 
P. H. p. 201 lin. 5 et 4 a fioe. wji ? |^f JA^ %^ 

ocb \jJ( |j)^ of oft caussam, quaecumque fUerit, aut 
per modum, quicumque fuerit h. e. ut vertit Asseni. ex quavu 
caussa et quovis modo Ass. T. III. P. II. p. 199 lin. 11 a 
fine. Pro omni peccato, o<Jl ? ji*f quodcumque fuerit (Ass. 
pro quolibet peccato) ib. T. II, p. 174 lin. 5. Non licet tibum 
aliquem aut potum, O015 \l+( quicumque fuerk (Ass.quem- 
cumque) capere ib. T. III. P. I p . 248 col. 1 lin. 15 a fine. 
Add. ib. p. 146 col. 1 lin. 1. p. 244 col. 1 liu. 19. 

D) Per ? ]Lf \£. Vide supra §. 71 n. V./ lin. A. f 

^E) Per ? , alS* oaxig av Matth. 12: 50. 

F) Per ? ^o Ttagoaxig Matib.7: 24., 
'41° Nentrum quidquid r quodcumque 

A) Per ? }o££ 8, %i av J h. 2: 5. c. 14: 13. Cfr.f 
supra §. 91 n. X. - 

B ) Per ? }o££ o<* o, ™ «V 1 Cor. 16: 2. f 

C) Per ? >o^io \£ (Hoff. Gr. p.328 n.3.) saepe, e.g. 
ooa av Joh. 16: 23. Barh. p. 107 liu. 13. p. 135 lin. penult. 

D) Per ? Jj^ oct, e. g. Ass. T. II. p. 155 col. 2 lin. f 
19 a fine. Cfr. supra §. 91 n. IX. litt. D. Digitized by VjOOQlC 2St Sjntiaxia i §.97, 

:, ...rf^ Xnf*tei &» mr» ^&£ (Heffin. p. 328*1.1) 
saepissime, e. g. Tychs^H. «yr; pi 70 qmnqnies in SenteA 
t *>, Per* ? -^Jjp supra §. 91 n. IX. litt. .JL 

> C^fi) Per ? ^qSo \a so F a §, 71 n. V. litt. A. 

t , H) Per ? \£, ^ fr \cs ^ av Joh. 15: 16. 

* oj.ll"**- > j^tfP .^i * g. 0*** tptantum quod fneni 
ttecesyta* h* e.» «lvertlt Brans, qmidqmd neeeue jumt ■) 
BaA. p. 600 liiu uft; < ? M 

t K) 5 JJ] \^ seu p Mp^ .<wwe #emw «ptQti h. t 

qiuaqmd, quodcumque Ass. T. II. p. 172 col, 2 lin. 3* 

§,97. 

ProDoiniua et Nomina quaedam interroga- 
/ . . tiva. 

Haud ab re esse jnihi videtur exponere, qnomodo Lafoa 
qnaedam pronomina et nomina interrogativm exprimantur. 

Membrum 1. 

Quis? Quisnam? Ecquis? (masc. et fem.) exprimitur 

v 
A) Per -i£ de peimna, quod est utriitsque generis el nn- 

meri (Hoffm. Gr. p. 162).- Qaouwte C*jn* ejqs obliqni expri- 
mantnr, ride supra G, 93. , 

t B) Per j>f ^So Barh. p. 587 liu. 13. Ass. T. D. p. 286 

col. 2 Kn. 23. 
t C) Per +1 _lo Ass. T. I. p. 119 col. 2 lin. 8 a fine. 

D) Per qX& snpra §. 86 u. I. Jitt B. Cfr. SchaafL.8, 
p. 321. 

n) Verti etiam potest, et forte rectiu» : Quantacumtpte fuerit necessitoi, Digitized by VjOOQlC §•97, Proaominnni. 

E) Per Jz olio *) MAith, 19: 25. Ass. T, I» p, 0f t 
col. 2 lin. 6 a fine. p. 137 eoL 1 Iitt.:5 a fine, ,. » k r^ 

F) Per j ooi — lo gww €»l qiri, h. e. fjimplicifer gww ? f 
Barh. p. 355 lin. I5u 

6) Per |.Lf, fem. }£*£ plur. comm. ^ i S »f C^pffm. Gr, 
p. 162.). Quomodo casus ejus obliqui exprimantur, vide snpra 

§. 93. \ " ; ^' • 

H) Per ^ li^f (masc), +L |£*f (fem.), Barh. p.356f 
Kn. 15. p. 521 lin. 8. Ass. T. II. p. 296 col. 1 lin. 8. 

I) Per jj^jj (masc), \^\) (fem.), ^ i N i}? (plur. comm.) f 
abundanteI)o]ath,qnamvis verba alicujns non referantur w) Ass.T. 
Hl. P, I. p . 267 Not. col. 2 lin. 15. p. 268 col. 1 Hn. 8. p. 
468 col. 2 lin. 12, 18, penult. 

K) Pronomen interrogativum rei \pLic 9 quod saepissimef 
notat quicfi interdum ita ponitur, ut ex genio Lingnae Latinae 
per quis x) verteudum sit, et quidem 

«) Nou modo de re, e. g. j^jos — ^ f llo quis nobis 
modus? (hvad otwSg 3r ft>r oss?) Barh. p. 474 fiu. 8. Oiiae- 

r<*af, 1^—^ ^5 M^O? quaenam esset camsa Ass. T. j. 
p. 79 col. 1 lin. 7. 

a) Sed etiam de persona, e. g. Dominus meus interrogdt 
JJLLoj oww I» 9t* (hvad dii &•) mter Jmnines Barh. 

p. 223 lin. 2. JVotftsr, ^Q^gQlV) fo<3l JJ^? gtro (qHalis) 
/am dudum fuerit (hrad han tillforne war) ib. p. 399 lin. 15. *) Signfficat Qms est? Matth. 18: 1. Lnc. 8: 25. — Cfr. «upra 
$. 85 n. V. , » 

\?) Alioquin verbis alicnjns aUegandii saepissime praemittitur Dolath. 
Vid. niea Otiola Sjr. § t 2. 

x) Sneci tamen suo neutro Avatf uti possunt, Digitized by VjOOQlC g£6 < &yn4axis §.97. 

' BixH rhx : «CJJ tlM? quinam sunt j) hi rege*? Knos 
Chrest. p. 80 lin> 10. p. 78 tiii. 4 a Ine. 
' *%)* Similiter (Ktt. K.)^pronomen rei intenrogativnm ^ojg 

guttf? ponitnr de re pro Lat. </t*w? e. g. (J5^0a ^Oio «piae- 
nam utilitas? (hvad nytta?) Tychs. El. Syr. p. 70 lin. 3. 
jLl*?Q2> \aio quaenam differentiae? (hvad skillnad) Ass. T. 
J, p. 449 col. 2 lin. 14. 

Membrnm 2.' 

Pronomen interrogativum neutrum Quid? Quidnam? QuocL 
( nam ? Ecquid ? exprimitur 

A) Ter \& (Hoffin. Gr. p. 162.) Barh. p. 170 lin. 8. 

B) Per ^io, et longe saepius per statum emphat. p^£. 
Hoffin. «r. p. 162. 

.j. C) Per ]>f ^io Barh. p. 286 lin. 14. p. 385 lin. 10. 

f D) Per +£> \X& Barh. p. 185 lin. 4, 5. Ass. T. L p. 

213 col. 1 Hn. 11. 
| E) Per <ak> (Hoffin. Gr. p. 162.) Ass. T. I. p. 143 col. 

2 lin. 84. Barh. p. 90 lin. penult. 

, V) 9 Vex: jjuc^, abundante Dolath, qnamvis verba ahcnjus 

non referantur *), e. g. ^^ r f^H P^°?° ^fl**» V&' 
faceret, scivit a) Barh. p. 581 lin. 9. Dum sapientes delibera* y) Sueth. Bvad &r det f6r Konungar? 

%) Cfir. snpra p. 255 not. w. 

a) Alibi per simplex | ISo (sine Dolath) eadem sententia effertur; 

,^M | 1^> ^>f* r° *** 8C * V **> ? w "* faceret Barh, p, 530 
lio. 15. Digitized by Googk §.87. Pronominam. 257 

hant ^o^aiJ \jiorgtnd faeermt Ass. T. I. p. 391 col. 
llin. 2.' 

G) Per aL£ Marc. 12: 9. Ass. T. ffl. P. L p. 510 col.| 
1 lin. 24. Cfr. supra §. 86 n. I. litt. B. 

Membrum 3. 

Interrogatiram Qualis (hurudan) exprimifar 

A) Per |i*f(masc.), j^f (fem.), ^^f (plnr.), e. g.f 

JjLjo ^io quae et qualis sit differentia Ass. T. TL p. 120 

Not. col. 2 lro. ult. ^ i \ i|o |miosj quot et quaJes sint per- 
sonae ib. T. III.'" P. I. p. 336 col 1 lin. 19. Sic vertitur 
nolbg 1 Coi\ 15 : 35. 

B) Per \Lf ^j? (masc), |J->f ^j? (fem.), ^jjf 

^^f Ass. T. I. p. 467 col. 2 lin. 27. T. II. p. 44 col. 2 
lin/penult. 2 Pet. 3: 11. 

C) Per ^£u|5 quomodo h. e. qualis Ass. T. I. p. 104 f 
col. 1 lin. 3. p. 225 col. 2 lin. 14 a fine. 

D) Per |^, e. g. ^SidQ \£ qualis (esset) famaf 
(status) eorum Ass. T. III. P. I. p. 183 col. 1 lin. 15 a fiue. 

E) Per alio quaJis *it vel fuerit, e. g. Ignorabamus, \ 

m >. y 

(31^.00? QJUO qualis fuerit conversatio ejus Ass. T. III. P. 
II. p. 147 lin. 7. 

F) Per ]lsu( |$f quomodo h. e. qualis Barh. p. 229 f 
lin. nlt. 

Membrnm 4. 

InteiTOgativnm Quantus? exprimitiir 

17 Digitized by VjOOQlC 258 Syntaxis Pronominnm. §.OT^ 

A) Per ]±a£ b) Ofr. Schaaf Lex. p. 300. 

4- B) Per ]lQ2l quamvis verba alicnjus non referantur «) 

Ass. T. 1H. P- 1. p. 337 col. 1 lin. 25. Barh. p. 557 lin. 15. 

Membrnm 5. 

Iuterrogativnm Qwa? exprimitur 

A) Per fcflS Matth. 15: 34. c. 16/9. et apud Profanos | B) Per llos? Ass. T. I. p. 484 col. 1 Ku. 8 a fine. T. 
111, P. 1. p. 307 Not. col. 2 lin. 8. 

b) Verti etiam potest QvantiUus Tjchs. El. Sy». p. 69 lin. 4. 

c) Cfr. supra 255 not. w. — Obterranda etiam eat haec locutio: Pre- 
caiio 1 ; ^ t *^ jo l^fid quanttdacumque sit (pr # quantu etsi 
parva) Ata. T. IIiTp. n. p, 344 lin # penult. Digitized by VjOOQlC CAPUT OVARVVn. 

Syntaxis Particularum. d ) §. 98, 

Pe Particulis generatim, 

Adverbia atqne in genere particulae Sjriacae, si originem 
spectes, raaximam certe partem sunt oomina (§. 99.) vel prooo» 
mina (§. 100t) vel verba (§. 44.), quorum tamen multa, parti- 
culae facta, primitivam nominis tel verbi 6ignificationem depo- 
sueruut, velnt ^o quum, ^ ubi, \jd heic, y*( sicut, se- 

cmndtm, jfj ***, ^io ex, ^O^ ad, b&£ post, etc. His an- 
tem haud raro praemittnntnr 

A) Praefixa, e. g. jiu> huc> J^l^ aliquo Barh. p. 516 
]in. 9. ^fc- tWwc, y*j> cfrcito- Barh. p. 142 lin. 15. fjb 
et fl* sine 9 absque. 

7 

B) Praepositiones sepnratae, e. g. j^ ^lo, ex quo, quan- 

7 P 

do Barh. p. 150 lin. 14. p. 176 lin. 1. 5AO ^o post, ^lo 
)o^D a*tf*, ^Q^ ^So et |-b. _So o, <rfr (ifran) ut Gall. rfc 
cftez. |-M ^i* propter Hahn Chrest. Sjr. p. 115 lin. 9. 

mmmmmmmmm—mm «^— — —— «■_» _ __ mmmmmmmmmm 

d) In hii idveifcia, ptmopOftitioixs etc, iateUJf o. 

17* Digitized by VjOOQlC 260 Syntaxis §.99. 

§. 99. 
Particulae per nomen expressae. 

Particiilae Tario modo per nonien exprimnntur, nt ex se- 
qneuti scliemate disci potest 

Particultc €xprimunt*r I. Nominenu- 
do, cni nec A, Singulari, {a. In 
b. In 
Dol 
c. In B. PluraK. praefixum I ^ 
nec praepo-V ^. I 
ritio prae- a I 
missa est, My statu absohtto Memb. 1. 
In statn emphat» seqnente interdnm 
Dolath Memb. 2» 

statn constrncto Memb. 3* 
/a. In statn absol. Memb. 4. 
\b. In statn consfructo Memb. 5 # 
'a. Ih statn absol. Memb. 6. 

b. In statu emphat,, sequenfe interdnm 
Dolath. Memb, 7. 

c. In statu /a. In m? Memb, 8« 
constructo [/?, In U Memb. 9. 

(~ V terminato \y. In »1 Memb, 10« 

B Plurali. A» ^ 8tatn em P ,M,t « Memb # 11. 
t * , . * \b. In statu constrncto Memb. 12. 

fa, Ante nomen^ j* ^t^ ^ m; 13 # 

£, In statu empb. M.14. 

y, In statn constr, M. 15. 

Instatnabs. M. 16. A. Singulari» II* Nomine, 
cni praemit- 
titur A. Praef. %S.< i masc. siye 
sing. sive 
plur. 
b. Ante nom. 
fem, sire 
sing. sive i p. In statn emph. M, 17. 
In statu constr. M. 18. B. Praef. J Memb. 19. 

C. Praef. Lomad Memb, 20. 
^ Memb. 21. 

b. ^£ Memb. 22. • 

^ \c m Alia praepositio Memb. 23. 

III. Nomine, cui postponitur praepositio Memb. 24. 

IV. Nomine, cui et praepositum est praefi-um, et postposita praepositio 
Memb. 25. 

V. Nomine, cni et praepositfr et praefixnm praemittuntur Memb, 26« Digitized by Google §. 9$t Particnlatnrin. 361 

Membruro 1« 

Nomeu nudum sing. masc, in statu absoluto positum, usnr- 
patur adverbialiter sen nt particula, e. g* ^^ multum; muU 

to*)\dm Barh. p. 526 lin.antep. \J^ twfcfc, ^-°> A pulchre, bene 9 ySO omnino> ^«^^ <#•» x>i»No parum\ paututper, 

V v V 

< n i m$ longe, procul, j-*A* multum^ valde^ magis, — O] 
oZiV» Barh. p. 96 lin. 2. 

Membrnm 2> / 

Nomen nndnm sing» masc. , in , statu empbatico posituin, i 
usurpatur adverbialiter seu nt particula 

A) Non seqnente Dolath, e. g» \XSJ\ aliquamdiu (snpra 

§. §6. Memb. 1 n. I. litt. I.) j£^aJ <fo# Barh. p. 205 lin. 13. 

fjnVi cis; #«m* ft-*A* satis superque, probe Ass. T. II. p. 44 
col. 2 lin. antep. mutium, valde ib. T. 111. P. II. p. 465 lin. 
ult. p£*-£ pnmum y pritno. 

B) Seqnente Dolatb, e. g. j |^ A V saepe p^r (GaH. pen- 
dqnt, durant) Mich. Chrest p. 82 lin.^1. p. 103 lin. 8, In 

' p y 

Barh; p. 409 lin. 1. j P-^] |W (pendant) ib« p. 37 lin. 10. . 
Membrnm 3. Nomen nudum sing. masc, in tfatn constrncto positum, f 

y — 

vicem • ' — jj-a ~ ~ partienlae re^dit, e. g. <-OJ 9» Barh. p. 59 Hu. 8. \J\ 
pro (loco) ib. p. 263 lin. nlt. £* ad Ass. T. DL P. I. p. e) Loca auctorum probantia, plerumque pairce prolata, baud raro pror- 
sus omitto, quorum copiam coutiuet Opus mg. de Particul, Syr. 

f ) In plurali rolgo aiguificat circa, Vid* memb. 5. Digitized by VjOOQlC 262 Sjntaxis §• •»* 

208 col. 1 lio. 6 a fine. frjctf praeter Barh. p. 401 Ku. 10. 
— aJ^ coroj» Act. 16: 3l A*^ inter f in (propr. <fo«i») 
JoQua^ «•#«• Hahn Chrest. Syr. p. 4 lin. 4 a fine et peunlt. Membrnra 4. 

t Nomen nudam plur. masc, in statn absoluto positnm, vieem 
partienlae gerere potest, e. g. -aSPSos varie (Tarik modis) 
Barb. p. 405 lin. 4 a fine, 

Membrnm 5. 

Nomen tindnm plnf. masc., in statu constructo positum, nl 
y y yp 

particula usnrpatur, e. g, il i,^> inter 9 <*?*** circa, drcnmu 

f . 

Membrnm 6. 

i Nomen nndum sing. fem., in statn absolerto positum, adver- 

bialiter nsnrpatnr, e. g. OQ. sponte, ultro, supra p. 218 noU I. 

1^4 «f»u*7; primum, primo, snpra §. 82 Memb. 7 n. V. ^ aNo 
Mcmper y assidue, (omni hora, Sneth. MtundHgen) Ass. T. I. p. 
233 col. 1 lin. 14. p. 436 col. 2 liu. 7. 

Membrum 7. 

f Nomen nudum siug. fem., in statn emphatico positum, nsur* 

patnr nt particula, 

* p y 

A) Non seqnente Dolath, e. g. fAlQJ aliquando supra 

§. 96 Memb 1 u. I litt. L " r 

B) Seqnente Dblath, e. g. J ]^£CLSUfr£i prop*, fere, cir- 
citer y sat saepe. Barh. p. 515 lin. penult» Digitized by VjOOQlC §•99. Particnlarnm. 263 

Membrum 8» 

Statns constrnctns, in Qt terminatns , nominis nndi sing. 
fem. usnrpatur nt particnla (Miclu Gr. §. 92.). Exemplis adde : 
A.S* muUum, valde Ass. T. IIL P. I. p. 327 col. 1 lin. 11. 

p. 460 col. 1 Kb. 12 a fine. Barh. p. 250 lin. 9. Aso? pro 

1 7 

(loco) Barh. p. 417 lin. 10. ^jD oh f propter s) Mich. Chrest. 

p. 98 Hn. 8. Barh. p. 232 lin. nlt. AJttio secundum, pro Ass. 
T. m. P. I. p. 138 Not. col. 2 lin. 12 a fine (bis). p. 228 Not. 
col. 1 lin. 13 a fine. AiLio tnter, saepe Barb. p. 126 lin. 6. 
AiDJOfi coram Ass. T. I. p. 103 col. 2 lin. 5 a liiie. Baih. 
p. 502 lin. 11. 

Memhrnm 9« 

Statns constructus, in it desinens, noininis nndi sing. feui. 
nsnrpatnr freqnenfisstme adverbialiter sen ut particnla h ) (Micb. 
Gr. §. 92. Hoffm, Gr. p. 278.). — Iugentem exemplorum in 
Lexicis non obviorum copiam exhibet Opus ms. de Particnl. S^r. 

Membrnm 10. . 

Statns constructus, in ut terminatns, nominis nudi siug. fem. 

usnrpatur ut particula (Mich. Gr. §. 92), e. g. ^QJUJ^ iterum, 

et J. r£ * b^ A (?) tertium, tertia vice, supra §. 82 Memb. 7 

n. VI. ^O^? ****** inttar Barh. p. 105 lin. 7. p. 228 lin. 1. g) Michaebs ad Cast. L # S. p. 820 minns recte rertit praeler. — Oc- 
corit qnoque j^QS ©*, f***** A* T< II. p. 286 ed. 2 K». i9 
a fine. p. 403 col. 2 lin. 11. 

h) Adyerbiis gentilitiis, in it desinentibns , preefigitur interdum Beth, 
Vid. infra §, 103. Digitized by VjOOQlC 261 Sjntaxit . §. 99. 

^L\I> qmd? i) Ass. T. II. p. 193 lin. 6 a fine. 4aa^ sc- 
cutufam, juxta, pro f Zq^jL sub. 

Membrum 11. 
r Nomen nudum plur. fem., in statu emphatico positmn, nsiir- 

. P P ..7 

patnr ut particula, e, g. f AJLO] aliquoties, supra §. 96 Memb. 
1 n.ffl.litt. M. 

Membrum 12. 
Nomen nndnm plnr. fem., in statn. constrado positum, nsn*> 
patnr nt particula, e. g. AJUO titfer. Membrnm 13. 

+ Particnla exprimitiir per nomen inasculihum in statu abso- 

luto positum, cni praefixum est Beth. 

►i- - ' 

A) Per nomen singulare, e. g. yO^ alicubi, snpra §. 96 

Memb. 1 n. I. litt. I. ~>}^ quondam, otim, aliquando, saepe, 

Philem. ys. 11. VSn ctVo, cderiter, statim, i^atS seor- 
siiii, separatim Cast. L. S. p. 591. 

B) Per uomen plurale? 

Membrum 14. 

T r Particnla exprimitnr per nomen masculiuum iu statu empba- 
tico positnm, cui praefixum est Beth. 

A) Per nomen singuiare, e. g. paL^ ddlxng k) l p et# 
2: 19. j]|^ cfai», «ccrtfo Barh, p.2Q5 lin. 12. p. 344 lia. 9. 

• — ■*■*■—— ■— ^— ^— — — — 

i) An ntagniftce? an ifecejitt atocfo? 
k) Idem qnod A^pd^. Digitized by VjOOQlC §. 99« Parficularum. $65 

mystice i> Ass. T. ffl. P. I. p. 53* col. 2 lin. 9. j iVo 
cfam ») ib. T I. p. 531 col. 2 liii. 7, 10. ^ArO^) rfow, *e- 
crrfo. | A ^^ aptrte, palam ») Ass. TV..L p. 21ft 09L 2 
lin. 23. | r V^ tranquiUe, quiete o) Barh. p. 75 liu. 14. 
|^3 oa^» prope, adverb. (in propinqno) Barh. p. 106 lin. an- 
tep. p. 268 lin. 11» sequente j, prope, praepos. ib. p. 227, Un. 
14. p. 610 lin. antep. JXUaOjA procul (e longinqno) ib. p. 

p . jr . * 

574 lin. penult. p. 604 liu. 3. | Vtgrin primum, prhno 9 snpra 

§. 82 memb. 7. n. VI. ) T\\n itocfo, JNl^jg interdiu. 

B) Per nomen plurale, e. g. p|l^ interdum (per inter- 
valla) Barh. p. 89 lin. 5. 

♦ Membrnm 15. 

Particula exprimitur per nomen mascnlinum in statu con« f 
structo positum, cni praefixuin est Beth. 

A) Per nomen siugnlare, e. g. ^*»^ «*, saepissime Ass. 
T. L p. 218 col. 1 Hn. 18 a fiue. tWra ib. T. IL-p. 3Q0 col. 
1 lin. 23. * v# "* coram Barh. p. 221 Hn. 5. lljJD *tVi#/ ? t#*- 
rfar Ass. T. I.*p. 90 col. 2 liu. 1. p. 94 col. 1 iiu. 17. 

1) Idem quod jX*(J]|9 (qnod deest in Lexids) clam 9 seereto Barb, p # 
96 lin. antep. mystice Aw, T. I, p. 234 col. 1 tfn. 6 a fine. Tjtjhs. 
El. Sy». p. 39 Un. 5. 

m) Idem quod iufJL&2d. 
n) Idem «raod ^u| j\ >. 
o) Idem quod A .| . Xa Ass. T. II. p. 196 col. 1 liii. 17. Digitized by VjOOQlC 266 Sjntaxis §. 99. 

e 

7«. 7 

B) Per nomeu plorale, e. g. ■ i^f.ff) coram Barh. p, 290 
lin. 4 a fine. ccmfra ib. p. 511 lin. 5 a fine. p. 466 lin. 4. pro 
2 Cor. 1 : 11. ^j| m^ ctrca, circum Barh. p* 355 lin. antep. 
p. 96 fin. 9. apud] juxia Ass. T. III. P. I. p. 496 col. 1 lin. 5. 

Meinbrum 16. 

j. Particnla exprimitur per nomen femininum in statu absoluto 
. positum, cni praefixum est Beth. 

A) Per nomen singulare, e. g. Q£l*5lj^> p) Jestinantcr, 
cekriter, mox 9 confestim q) Barh. p. 336 Jin. 5. p. 347 lin. 5 
a fine. Oj^6l}^ *) caute 9 circumspecte •) Barh. p. 266 lin. 2. 

>- • 7 

p. 601 lin. antep. Ol i V»| O perpetuo, constanter, assidue <) 
Barh. p. 81 lin. 6. p. 460 lin. 8. oYiijN'^ prudenter 9 catti- 

>■ 7 

de <0 Barh. p. 525 lin. 9. OOi 1°!^ facile 9 faciliter, nullo 

* 7 

negotio w ) ib. p. 474 lin. 6. OiOAO aequaiiter Barh. p. 114 
lin. 3. p. 155 Hn. 13. Simtd y conjunctim x ) ib. p. 45 liu. 4. p) Et in stttm emphat. j^OCU(51^ Baih, p. 432 lin. 4. 

q) Idem qaod A*Ldu<3l5 Barh. p. 184 lin. 1. 

. P >> 7 

r) Et in statu emphat, \^,Qf+fffl^ Barh. p. 457 lia. 6. 

s) Idem quod A^jj-fc^. 

t) Idem qnod ^ujl a *gf« 

n) Idem quod A J^^^ Barh, p # 297 lin. antep. 

W) I. q. A*Lfi*JL3 Barh. p, 344 lin, 13. 

* \ p 7 ' 
x) I. q. AdbLtQJt aequatiter Barh. p, 36? lin. 1. simul, conjunclim^ 

ih. p. 486 tin. antep. Digitized by VjOOQlC $. 99. Particularpnu $f& 

p. 72 lin, 2. cJLaaO «W, oonjunttim, X$ dV ^ coB^ctim) rt 

ib. p. 327 lin. 5 a fine. |J^ «uwdT Ass. T. i. p. 103 col 2 
lin. ulU (cfr. Cast.,X* S/p. 27&.). , t; » * - . . 

B) Per nomen plurale? , 

Membrnm 17.i 

Particnla exprimitur per nomen ftmminnm in stata empha- 1 
tico positam, cui praefixum est Beth. . 

A) Per nomen singulare, e. g. \2q\ i Tt Q caUide } astu- 

te «) Barh. p.520 lin. 2. jjq^sdJS «to?©*?, fraudulenier •) 

ib. p.121 lin. ult. ]:&? m{ Vi^ audacter, proterve b) Ass. T. 

II. p. 233 col. 2 lin. 5 a fine. |JSnT'VufllO fideliter, *m- 

cere *) Barh. p. 265 lin. 8. jjo^fl,,?^ fwe, proUxe *> Ass. 

T. II. p. 170 col. 2 lin. 14. |.?j ilo (pro lij-I^) jwtfr*. 

mo, tandem. jZUj -|ip idem •) Barh. p. 122 lin, 4. — Se- 

qnente Dolath: v t^QHijnn prope, jtu^a saepissime 

« >• 7 

Barh. p. 201 lin. 4. ^ |2a^iaO 06, propter Ass. T. IH. P. 
y) I. q. &a|a i V> BvA, p. 49 M«. £. 

t) i. q. A-^V^J r 

a) i. q. ft jf^ 1 Amj. T. m. P v I. p, 90 col. 2 lin, penalt, 

* 00 Y 

h) i. q. A*|*ifrVu ' 

c) i. q. ^LliQ^Clio Asb, T, II. p. 29 col. 2 tfn. 3. 

d) i. q. A*L*AS Barh * P- 84 lia. 11. 

e) i. q. A*jutj . 

f) Proprie 2« vUinia aticujus. Cfr, Barh, p # 426 !in. aiitep» Digitized by VjOOQlC £68 SynUxis §.99. 

f. p. 338 col. 2 Utf- 12, : j {^L^ dk pro^fr (causriO i) 

Ass. T. IL p. 285 col. 2 Kn. 26. *) 5 j^aSo^ w#, «wtar 

ib. p. 48 col. 1 Jin. 4. 5 If^jLO p*r numtm h. e. simplici* 
ter p«r, &cx 2 Cor. 1 : 19. c. 5* 20. 

p pas 7 

B) Per nomen plurale, e. g. j ft *j? "^ copiose, jm 

(nmltis) Barb. p; 239 lia. 15. multum, emxe^ magnopere k) 

Mich. Cbrest. p. 44 lin. 7. p. 45 liu. 4. lAa^L^ fuse, am. 

*** • 

p7e, prolixe, l) BarhT p. 229 lin. 6. ) /^ -«*><£ ^ Srmfer, 
corfkttie (pancis, in eompmdk) *) Ass. T. IJ. p. 227 col.2 liu. 

7 et saepins. |A*£&£-!: & r ^ l/tfr ? compendiose , summaiim ib. 

pp ^. y 
T. 10. P. I. p. 335 col. 2 Mn. 28. )A*9Q^a hrevker, coth 

che (paucis) ib. T, I» p. 266 col. 2 Jiiu 4. j ]^r^ V* 
manus h. e. per Barh. p. 51 lin. 11. Ass. T. II. p. 155 col.2 
lih. 15. 

Membrum 18. 

f Particula exprimitifr per nomen femiuinujh in statu eou- 

strupto positum, cui praefixum est Beth. 

7 
A) Per npmejL smgularej e. g. 1 i^ per manum h. e. snu- 

g) Longe saepius ZwiO. Cfr. memb. 18. 

h) Ubi rerte : Nec ob prioritatem existentiac h. e # m clarias dicitnr, 
ob priorem noctu creationem ib. p. 286 col. 1 Mn, 1, 2. 

i) )-*] monfis est, ut membram coiporis geminiun, fem. generis. Vid, 

meam Comm. de Var. geo. et nnm, p # 6 not. i» 
k) i. q. juj^i ^ Ass. T # I. p. 298 col. 1 lin. 6. 

I) i. q. Aa|^?| Ass, T, III. P. I. p. 268 col, i lin. 11.' 

*) i. q. ^uloi^ Digitized by VjOOQlC §/99* , Particnlarnm. 369 

pficiter per f crebefriine. Jteo+D pro (loca) Barh. p. 393 tin. 

8. p. 459 Kn. 2. ALJkp m (^nidt nti) JBark ,png. 
348 HiK penult. pag, 54 lin. 5 a fine. tftfer ib., pag. 70 
lin. ult. A^i*Q ob t propter (caussa), creberrime Ass. T. III» 

P. II. p. 32 Nn. 13. p. 49 lin. 6 a finie. ^Q^p^ ticut, vehti, 

«fctor ib* p. 300 lin. 7, 9, ilo^ oft, propter t eupra p. 263 

, B) Per nomen plarale, e. g. <*f*|A per manus h. e. jw 

Ass. T. m. P. I. p. 134 col. 1 lin. 14? fiarh. p. 137 Hn. 8. 

ifa&n **) <wam Barb. p. 580 Kn. ult. Ass. T. I. p* 527 

cal. 2 Hn. 19, 21. 

* ' ■ ■ ' • - »-'•■■*>»,. 

Membrnm 19» 
Particnla, in primis adverbium, exprimitur per nomen, cni 
praefixum est Dolath (Mich. Gr. §. 139 Ktt. d.), e. g. ^ « 

tso&fc, admodum, supra §. 62 n. IX. litt. A. lAi^Cj «ftr, sta- 
ffrf, et jplDO* n^CJ quotidie, supra, §. 58 n. IV. 

Membrnm 20. 

Farticnla exprimitur per nomen, cni praefixnm est Lomud, f 

e. g. ^iojj et ? ^pp obviam (in occnrsnm) Barh. p. 88 

lin. 13; p. 491 Hu. 11. yO^ aliquo, quopiam Barh. p. 571 

lin. 5 a fine. p. 577 Kn. 4. 1-^*^ (pro l^J^jJ) tandem, 

postremo, saepe, ^r-^ «* (cnm accus.) Mich. Chrest. p. 49 Kn. 
4. tntro Barh. p. 168 Kn. pennlt. p. 404 Hn. 5. intu$ } inlfin- mm , " .7 **) f 1 ilfr «cidSw, est, m membram corporis geminum, fem generi*. Digitized by VjOOQlC 270 Syntaxi» §.99. 

aecus "Schaaf Lex., y$SO& seorsim, seporatim Joh. 20: 7. 
BaA. p. 637 li». 8. ^iS\ coran Barh. p. 29« Jin. 10. P . 

349 lin. 10. Jj2-»o^, longe, procul Act. 22: 21. |£>>a& 
prop*, /«•*, drciter Barh. p. 115 Iin. 12, 16. p. 116 lia. 12. 
5 |^ yaal prop* («Je k») ib. p. 2#6 Jin. 4. j*yt (de '» 
mero) Bfich. Chrest. p. 98 lin. 9. ? ffifo i inS WF B«riu 
p. 549 lin. 5. p. 610 lin. 12. AilVs «*» "»» «S* *• h 
669 lin. 13. p. 610 lin. 6. (cfr. lin. 9, ubTexstat ^al) 
frJSmV ^ |f aaTV dextrorsum et sinistrorsum ib. p. 140 
lin. 9. J^ojQO^ anfrorsum ib. p. 3*6 lin. 2. r^ ^ J»w- 
«w, omnino i^L circa Cast L. S. p. 457. <Isfl versus, ad, 
nnepissime Act.*27: 40. circa, circiter c. 10: 3. 

Membrnm 21. 
+ Particnla exprimitnr per nomen, cni praemissa est praepoal» 

v, e. g. jl ^o »» «* ( a mAna ) Ass - T * D P* ^* 7 ^ * 
lin.2. ob, propter Barh. p. 605 Jin. 15. 5 l^ <^o «, <*, 

«^(e mann) ib. p. 349 lin. 12. ^ ^So o, oJ, «r (ffi* 
e manibus) ib. p. 421 lin, 1. p. 457 lin. penult. a, ab («laf.a 
manibns) Ass. T. I. p. 186 Not. col. 1 lin. 6. j )!£[ ^C 
o, ab, ex Barh. p. 360 lin. 4 a fine. j^» ^D «0 statim, 4 
7tco Ass. T.I. p. 186 Not. col. 2 Ito. 12. A^So <£'. 

m) 8eili«e» JA^X *•»»» mom**to. Conteacte dicimr «wpW* Digitized by VjOOQlC §. 99. Particnlamm. 271 

tx ») Barb. p. 492 Kn. 13. A^L -io e, tx, ob f ffciysae- 

pe o) Mich. Chrest. p. 44 lin. 2. J^a _2o p) H -io 

• 0. i p * - - i . 

I i ^ *Mto,repente. Ir^QJ ^D ifccfefli, jam dudum Barh. 

p. 543 lin. 9. oJ ^o e, tx Ass. T. I. p. 286 Not, col. 1 

lin. 16 a fine et alibi. ^^ _io ctiraM» Apoc. 4: 3, 4. A, 

ab 9 (a -circnm) Barh. p. 609 lin. 6 a 7. QJ ^ _io jtutfa q) 

Ass. T. H. p. 57 col. 2 lin. 4. jiflLo* ^Lo tminus, promU 

^pj ^Lo afonfMfe r) ib. T. IU. P. h p . 184 col. 1 Kn, & 

Vjg^ ^So ti£r Act. 14: 17. li^ ^io iw^gaHb •) ** 

T. H. p. 286 col, 1 Kn. 11. a fine. \^^ -Lo radicitus Barbv 
p. 215 lin. 2. /mrftfc» ib. lin. 7. p. 256" lin. 13. 

Membrum 22. 
Particnla exprimitnr per nomen, cni praemissa est praepo- i 
sitio N>i, e. g. ^4^. ^^ ^ i M ' r ' a > saepissime. ^* ^^ 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

p y *\ 

o) Dicitnr etiam 5 )A^ ^Lo Mich. Chreit, p, 45 lin. 4 • fine. 
(cfir. ib. p. 44. lin. 2.) W 

p) Soribitnr interdam N^A -£q Am. T. H- p. 220 eoL 2 iin. 

13 a fine, et ^S ia1V» ib. T. I. p. 31 col. 1 lin. 12. 

q) Qnod saepissime diritnr *^* ^L. 

r) Proprie «r a#o«o /oco Barh. p.259*lin. 15. 

s) Idem qnod A-iJy^ A«. T. IO. *. I. p , 267 Not. col. 2 lin. 10. 

•) Scribitor aKqaotie. *£U \^ (exclaso Nim otiante) in Barh. P . 
291-1«. 16. p. 311 Iin.jtf. etc. Digitized by VjOOQlC <££ SynUxis , §. 99; 

ju#ta y $ecvs* ^y*] ^*i> p«* (operil alicajos) Ass. T. III. P.I. 
\ p. 11 coK 2 lin. 6, 17, 25, 30. (coll. lin. 10, 13, 21. nbi ex- 
* stat *r+W) T. H. p.219 col.2 Hn.5. >OQ3 ^ juxta *) 

ib. T. h p. 540 col. 1 lin. 23, 24. Jsf ' ^£ pro, propter, 
4e, mper. 

,< * % • ; Membrum 23. 

+ Particula exprimitur per nomen, cni praemissa est alia prae- 

pfeskio, «• S* ? Hl y*f secvndum modum, quo h. e. «tVitf w) 
Ass. T. III. P. II. P« 3"2 Kn* 21. *** ykf «tm»7, tma «) En5s 
Chrest. p. 85 lin. 1. ? JjUB&J **f P*ri*de ac Atw. T.HI. 

. P 7 7 P 

P. I. p. 576 col.TKn. 23. p3Q* hAjSpostridie Barh; p. 

y y y & .y q 

136 lin. 6. ^ *^« iiLO p at/7o p<w/, creberrime. —901 9A9 

postea (Otiola Sjr. p. 12.). A^ ^io <*> propter Ass. 

7 7 
T. III. P. II. p. 266 lin. 6 a fine. ^ 1 ^^ )^ juxta eum 

. * . 7 p w 
Barb. p. 424 lin. penult. ^iNo ^Ofppaulo ante 9 nuper, 

n) Explicatur, nt insolentins, ab ipso anctore Syro loc, cit. per 
, ^*1 ^^ # — Alibi )OQ3 N^ non modo proprie signifi- 
cat super 0$ Tel ore alicnjus Barh. p. 347 lin. 9, 10. sed etiam 

«■ nomim alicnjns (i ens ntfmn, & ens wagnar) ib. p. 243 lin. 12. p. 
477 lin* antep. 

w) Hinc contractum est J jjpf •***• — 9"" ^* 111 extra ^ 50111 " 

positionem pro y*f scribitur yf in Ass. T. III. P, H, p. 304 lin. 4. 
Knds Chrest, p, 68 tin. antep. p, 69 lin, 8, 10. 
x) Hinc contractnm est ^*S| sitnul % una, sicni ex feminino yuhf 

jjua conflatum est ]f*a£|. Digitized by VjOOQlC §•'89- Particalarnm. 273 

recenter Barb. p. 145 lin. 1. p. 260 Jin. 12. Jsf JoJ© 
coram Act. 3: 13. Ase. T. I. p. 228 col. 2 lin.ll et 10 a 
fine. i liS Jo^o coram Barh. p. 577 lin. 2 

Membrum 24. 
Particula exprimitnr per nomen, cui postposita est praepo-i 
sitio, e. g. ^ ^w praeter; absque, sine. _Lo *Q ^ 
procul aLuc. 7; 6. ^^ 

Membrum 25. 
Particula exprimitur per nomen, coi et praepositam est prae- f 
fami et postposita pra^positio, e. g. - Lo jLsSjoc© prvpe 
Barh. p. 591 lin. antep. ^ l^u^oi^ proctd a Tjchs. E). 
Sjr. p. 58 lin. 2. ,-Lo jLajaoik /wop<? Barh. p. 410 lin. 10. 
p. 450 lin. 14. ^ie ^a^o^ proad a ib. p. 413 lin. 4 a 

7- y 

fine. p. 511 lin. 8. ,-io O*^ intra t _io *£&> extra,prae- 

ter, sine, ^q 2u#AL stA, injra. _io ^vV supra, 
super y). w w 

Membrum 26. 
Particula exprimitnr per nomen, cni et praepositio et praefixum x 
praemittuntur, e. g. <-▲*£? ^O denuo, iterum. Ok*-^> ^ 
t/*/«s, intrinsecus it. eow&ev (ab-intus). j^^ ^ extrxn- 
secus it. l'£<a&ev. 2L*A^ — io infra, subtus. ^^ _io 
supeme, supra, it. desuper. \fll^ _io tfftiic. y) Eodem modo ibrmata gtut _io ^Ol^ ultra, trans, Sq |^V 
t*/r« Ast» T. II, p. 227 col. 2 lin. 3. 

18 Digitized by VjOOQlC 274 iSynUxis §.&00. 

j.' Farticulae per pronomen exprimuntur. 

Particulae exprimuntur 
1° Fer pronomen nude positum, e. g. ») ^oio et saepins 

JJlio flutrf h. e. cvr? \2& _ml h. e. guajfi? 5 j-*> giitfifi, 

II Per pronomen, praevio praefixo, et quidem 

A) Praefixo Beth, e t g. ^Qie^ Ass. T. I. p. 433 col. 1 
lin. 14 a £ne et jlVm Jb* p. 450jcoL 1 Ijn. 3. quomodo? 
qua ratione? y ^OfcO eo quod, qttia; quottittiri, sjiepissmte. 

B) Praefixiy Xditaw*, e. £. <CL_<_^ et <jJ_i_V a) ' & |£_a_> 

oir? ipiate? ]^^ct*,<j^ l^sfi^p fte^ d«, 

mim? lJ Jl_fl_*JJ ' (^nm triplicl praefiio) ~ne furle J *0&'' eo 
<ptpd f , Qttta, quoniam Barh.tji.389 lin^ 5 a finje, . . <<"■., 

111° P$r prononjen, praevia praepositione, e. g. 5 — _0 y*f 
gma, gitorf, quoniam (ntpote qui) b) Ass. T. I. p. 297 col 2 
lin. 5 et 4 a fine. T. III. P. I. p. 107 col. 2 lin. 3. |LSo y-f 

j *) sicut, prout Act. 15: 15. 5 o<3l y*f gtuwt, tamquam, 

- z) Loca probantia, in Hodeg. mse» obyiay plerumque omitto. 
• a) Picitnr cn m dnptt ci -praefixo, _lQ^9 cur , quare Ass.' T. 10, 
P. I. p. 260 col. 1 lin. 13 a fine, 

b) Hinc contractnm est 9 ■ Vnf «#> y»o; &atf, gwom; Quomam, 

c) Hinc contractnm est 5 fcfl£>f aM ema d mo dim , sicia, provt. — 

f^Odf sine sequenti }, forsitan quomodo Ass. T. U, p» 273 col 
2Iin. 5. u Digitized by VjOOQlC §• '*0I. Particularirm. jjjj 

W*f *>f*. 4*i T- W- P. U, P- 36J h>. 11 et saepius. 
? -01 y*j aicut, quemodmodum ib. p. 822 lin. 9. |><a $££ 
et saepios ^^ $££ pottea. ^^ aI^ «*«•«» 
Joh. 4: 31. ^o %J* et ^ \^e et tf^ ^ ' 
our, quare. <£c \£ et \& \£ cuJ, quare. \&\&, 
et saepius £<£ \£ proptereo, ide»« *kirW(ctrrf. 29 „. II. 

C) ^ r^ ""*» ■"*•«» Ass. T. I. P . 460 col. 1 lin. 4 
« fine. Adde snpra §. 94 Memb. 1 h;'in. litt. B. in Notis. 

•■"... t •: . - ,,..... §. ; 101,. _.; .;..,.- ,. „ ,. 

Parti«ulae per periphrasin expTimuuiury 

Particulae, in prinuYadYerbia, per peHphrasin interdum ex- 
primnntur (Mich. Gr 4 §. 142.), e. g. ^ \ib semper. 
)OcL \AO et j^oal \^D quotiSie. ? \AlS^ \£& 
quottescumqueB a xli.p.S8»Kn.8. 5 }£&£] jj^^ao idem Ass. 
T.I.p.485 )in.8afine. yo? \ao et jio? ^aO »6/9»«. _^> 
yO? ^ et |~o? A- ^o utuKque.i^s, __^ et jt^ 
,-_^ <qwrfe, pafam, mamfetite, libere. '^ff \Z\ seorsim 

Ass. T. HI. P. n. p. 45* lin. 9. _«£__ ' i_> statim , illico, 
snpra §. 50 Memb. 1 n. II. " "''"' "'" :• ''.''" 

§ v .102. , 7 .. ^ ' 

> Particulae Graecae. 

Hand pancae particnlae Graecae in Syriasmnm immigra- 
rnnt. A Mich. (Gr. §.92.) et Hoffin. (Gr. p.21.) prolatis adde: 

18* Digitized by VjOOQlC 276 Syntaxis §. 103. 

flf dm, \&*{ eUa, +£*+{ el'x7), y% %&%*, ^Q^lS 
Ttavrwg. 

§. 103. 

Adverbia gentilitia in 4u| deginentia. 

Adrerbia gentilitia sen ex nominibus populorum orta, in 
iuj desinentia, ponuntor 

A) Nude (sine praefi», e. g. £+&<&0 SyriaceMicb. 

Chrest. p. 112 lin. 6. iu^Sjf et &+)p] l( Jrabice Barb. P . 
120 lin. 9. Micb. Chrest. p.lll lin. pennlt. p. 112 lin.4, penuk. 
AjL&iB Ptrsic e Barh. p. 509 lin. 13. iu^a* Graece ib. 
p. 120 lin. 8. iu|l0O<JB et iu|»kiooj Latine (Romane) 
Luc. 23: 38. Barh. p. 187 lin. 4. A^W^I, 4egyp- 
tiace Ass. T. 1. p. 41 col. 1 lin. 1L A^jja^ Hebraice 
Barh. p. 25 lin. ult. A^s>io<^ TwrciV*? ib. p. 255 lin. 16. 
4- B) Cnm praefixoltefA *), e.g. A*^*?Q££3 Syriace Barfa. 
p. 132 Hn. 10. p. 176 lin. 8r A^lU^ Arabice ib. p. 176 

Kn. 6. p. 439 lin. 11. bJ$*JLz> Persice ib. p. 521 lin. 4. 
p. 574 lin. 2. Persice et Arabice ib. p. 131 Jin. 3. p. 139 
lin. 8. iu^JoIo Ctaw* ib. p. 439 lin. 11. A*|ioojs> 
Latine (Romane) ib. p. 244 lin. 11. AaI^SQ^Lo Aegyp- 

tiace Ass. T. I. p. 41 col. 1 lin. 8. A*|lioi)^ uirmenice 
Barh. p. 284 lin. antep.?. 585 lin. 15. 

d) Id quod argnit, haec adrerbia origine esie nomina. Digitized by VjOOQlC §, 104. Particularum. 277 

§. 10». 

De praefixis. 

Varios Praeftxorum usas suo quemque loco sapra attigi. 
Significatioues eoram exhibent Lexica Opusque meum ms. de 
Particolis Syr. Paucissima tantum heic enoto. 

Membrum 1 de Praefixo <J2* 

1° Praef. *A ponitur frequentissime, nbi Latini nudo ablativo f 
utuntnr, e. g. JppeVatus est |J<3l j Vim hoc nomine Ass. 
T. I. p. 2 col. 2 liu. 6. Tingebant V^r^ sanguine ib. liu. 7. 
Clamavit jL^5 pQA voce magna ib. p. 30 col. 1 lin. 10. 
1^ 1V C^ r^^ ^ num * ro i». p. 215 col. 1 lin. 13, 14. 
lil^aS pi\n gracilis corpore ib. T. II. p. 233 col. 2 lin. 
8, 9. |AS t i^ iNViaV) perfectus eruditione ib. T. I. p. 

*50 col. 1 lin. 21. 1£s>OJl£> ^^aSo splendida pukhritudine 
Barh. p. 70 lin. 9. Cfr. snpra p. 127 not. n. p. 133 not. i. 

11° Praef. *A saepe abest ante nomen constructum G ) A^D t 
domua O Joh. 14: 2. Act. 7: 20. c. 13: 29. (coll. Luc. 8: 27.) 
Mich. Chrest. p. 67 lin. 6. p. 69 lin. 5. p. 72 Jin. 10. Barh. 
p. 18 lin. penult. p. 67 lin. 5. 

e) Sed nomini emphatico JA^JD semper (ni fallor) ^ praefigitur 
Luc. 8: 27. c # 12: 52. Joh. 8: 35. Act. 9: 11. Barh. p. 273 lin. 
14. p. 480 lin. 5. 

f) Hebr. Gen. 24: 23. Ptot. 8: 2. Interdum tamen ^ eidem nomi- 

ni constructo A-a^ praefigitur. Barh. p. 219 lin. antep. p. 226 
lin. 7. Ass, T. HI. P. I. p. 524 col. 2 lin. 11, Digitized by VjOOQlC 21ft Syaiaxis $-104* 

Membram 2 de Praefixo ?. 

Praef. 5 sibi praemittere potest aliad praefixnm, et quidem 
I* PraefiCTfti Brfft; ■- • * "• ' l '> '^>*.o'. ^ 

A) non modo tibi Dolatb iiabet significationem pronominis 
relativi (§. 94 Memb» 1. n. III. litt. A.) ant conjnnctionis Qubd, 

e. g. JJfA *) *© fltiorf noft, «feo ^fiiorf «©« h) Ass. T. II. p. 
292 co). 1 lin. penult. p. 461 col. 1 lin. ult. et alibi saepe. 
^V^ *) idem, sen quia non, quoniam non ib. T. III. P. II. 

t ,,,>,, B) \Sftd <#am jn-bi J)<jlath est ^genitiYiy *• £• * qviihom. 
eft, occupetttr j_2cuijj|_3 (iis ^nae) humanitatis XhninRnfiv m^- 

turae) sniii Ass. T. I P^IQ^ col^ l.ljn. 25. J i lOiig^ JWrta 
Graecorum sc. aeram ib. p. 83 col. 2 Hn. 14 a fine.T. III. P. 
I. p. 521 col.l lih. 11 a nW. <*j|_£|-- juxjtd t)ominxlS,phrae. 
mi, Narsetis, sc. mitrum ib. T. III.' P. I. p. 328 coL 2 lin. 2?. 

• ••• 7 V 

JSon ytodp iy ditiQne , secf etjatp ,,JHj>y>|^ jn (ditfoniftns) 
trgtif» ceterorum Barh. p. 480 Kn. 7. ../ 

f v C)*|_3V qnod a Castello in L. S. p. 81 Ht particnla se- 

- ' - . i ' _ •_ ' ' ' •" __ - • ■>) ' '£)* Etiam Schaaf in L. $♦ p. 52. statoit. jl|-2 compositmn esse ex 

' '^^-profler, ) quod 9 et jj *o». —- Semel tantum, sed sine dubio 

Titiose scriptum unreni ttiyisim JJ ^, nempe in Ass. T 4 III, p. 7 II. p. 271 lin. 16 a fine. De putatrra particula ^_p yide mox infra 

'*uurc:~ i ' """"' 

h) Rarius, tfiawm *io» Barh. p. 569 lin. 8, ubi tamen forte legendum 
8 j_). — Item (ut ita dicam) in-sine, Cfr. supra §. 49 Memb, 3 
n. V. 

i) Scribitur diyisim 0_t j-2 Barh. p. 231 liu. 2. sed perperam. Digitized by VjOOQlC §.104. Particuiornm. *SB9 

parata *) exhibetur et yertitur quare, ideo, quomodo l), quia m), 

sine dhbio uihil aliud est, qnam praefixa ^ et 5 vocabulo cui- 

. . i ^ - 

dam simul praemissa, unde vocula jA, praefixorum instar, 

> - • "... *** ^ K ' V * v* -' 4V ' ;1 ' ' '* '■'' 

perpetuo annectitur sequenti vocabulo »), et punctatur 

~ * : v 
- r 4^ jS, si sequens littera est mobilis et vocalem habet, 

e. g ;- /^ i^^ quoniam erubescunt Ass. T. I. p. 93 col 1 
Hn. 14 a fine. |^Q^«A quia muJtitudo ib. T. ffl. P. I. p. 
312 col. 1 liu» 13 a.fine. . iQl&^ quoniam ipd, ib. p. 355 
col. 1 lin. 1. , - o * 

a) ^D, si subsequens littera est mobilis ac vocali desti- 

\\ ,. ".i •'• 7 y i :! ' e ' ; ':'-'■ ' ■? " 

tuta, e. g. ^ ^a^ quia audiverat Ass. T. III. P. I. p.150 

, n -.■:. _- »«.£.. r v ... *, • ' , ^> •' t | 

col. 1 lin. 17. Ol^JD quoniam viderunt ib. T. III. P. II. 

p. 372 lin. 6 a fine. -a?^0 quia duo ib. T. III. P. I. p. 15 

Not. col; 2 lin. 12 a fine. .^i^ gwi» pro ib. T. III. P. II. 

p. 791 lin. 1* a fine. ] A^ofepLp «> ^woJ vesperis ib. T. II. 

p. 285 col. 2 lin. 24. ^pqi - ^ v [^ quoniam de illis ib. T. 
III. P. I. p. 465 col. 2 lin. 3. # 

v a) Si subsequeus littera est quiescens , praecipue Olaph, 
yocaleni ipsius sibi adsciscit |A, e. g. Oj^^ff^ qyit* puta- k) Jnterdum, teste CasteHo, ponitur pro *£ , sed procul dubio vitiose, 

e. fi. Mich. Chrest* p. 19 lin. ult., quocum confer Ass. T\ I, p. 362 

v u 

col. 1 lin. 20, uhi exstat ^D. Adde Barh. p. 151 lin. 9. 

1) fias ego quidem significatjanes haud urreni. 
m) Saepissime notat eo quod, quia, quoniam, qvum. 
n) Rarisiim^ et-quiriem / ud yfdetur, Titiose scirbitur a «equenti roca- 
bulo sejunctum. Yide supra litt. A. ndt. g« et i. Digitized by VjOOQlC 280 Syntaxis §,10t. 

runt Ass. T. H. p. 322 col. 1 lin. 16. jLljfS quandoquidem 

ego ib. T. HI. P. Lp. 150 col. 2 lin. 7. OiiojJ^) jwia rf^ri?. 

rtm^ ib. p. 318 col. 2 lin. 26 a fine. o% m2A,]*& quoniam 

invenit ewn ib. p. 144 Not. coL 2 lin. 14 a finc. wJloA^jj^ 
</i/«m «V ib. p. 259 col. 2 lin. 16 a fine. T. 111. P. II. p. 366 
lin. 11. 

11° Praefixum Dolatk, ita nt geminnm * vocabulo cuidam 

praefigatur, e. g. A^DjJ sectatorum, sopra §. 55. jjfll ^*i?? 

#o»/t« Apoc. 18: 26. 5 ^f y*|jj tfwofo, olog c. l6: 18. 

Pj? «tf *ww? vel quod sine Mich. Chrest. p. 26 lin. peuult. 

Barh. p. 66 lin. 14. jjjj ^^ propterea quod sine Barh. p. 

43 lin. 1*. J-i£*>j o) **, ne forte 1 Thess. 3:5. 2 PeU 3: 

17. «tf /orte Barh. p. 127 lin: 14. 

Ili° Praefixum Lomad, tam datrri quani accusativi notam p), 

A) Ubi Dolath est pronomen relativnm, yel praefigitur par- 

ticipio, participialiter seu adjective intelligendo. Snpra §. 94 

Memb. 1 n. III. litt. A. 

t B) Ubi Dolath est nota genitivi, e. g* Vestimentum Le- 

etons non stmUe est p-CUJ^oci^ (vestimento) Bypodia- 

conorum, nec vestimentum hypqdiaconorum simUe est 

jlAV?iYt A \ (vestimeuto) Diaconorum Ass. T. III. P. 1. p. 

527 col. 1 lin. 4, 6. Plaga similis \+i\ ^i^ (plAgae) Aegyp- o) I V)\ > compositaji est ez 9 et ^ et , ^icu Vide Schaaf L. S. 

p. 301. 
p) Tali Lomad praefigitur novum Dolath, e. g. 1 - A ft * \ m quod in 

pius Barh. p. 103 liu. l4. ' Digitized by VjOOQlC §• 104. Particularum. 281 

tiorum Barh. p« 343 lin. 13. Quum regnum Arabum depulerit 

(•^loo?*»^ (regnum) Romanorum ib. p. 104 lin. 8. 

. ■ 

Membrum 3 de Praefixo q. 

1° Praef. Yau haud raro yertendum est per ut q) 

A) Sequente praeterito, e. g. Coegerunt Patriarcham, f 
GUajj^o rf proclamavit (h. e. ut procianiaret) Isaacum Impe- 
ratorem Barh. p. 395 lin. ult. Laus Deo, qui excoecavii ocu- 
hs eormm et nan aperuerunt (ut noii aperirent) ofttt*»4b. p. 
321 lin. 3. Koluit Deus, et convaluit (ut couyalesceret) Sa~ 
ladinus ib. p. 395 lin. 7. Supplicavit regi et reginae et ad~ 
scendit h. e. ut adscenderet seu proficisceretur ib. p. 34 lin. 14. 

B) Seqnente futnro (Hoffm. Gr. p. 336), e. g. Coegerunt 
me, r^^^p ut consulerem tibi hoc Barh. p. 92 lin. 12. 
SoUicitavit eum venire celeriter, et (ut) occuparet Halebum, 
et non (h. e. ne) caperet iUud Saladinus ib. p. 384 lin. 6, 7. 
Osfendes me et circumduces me per regiones tuas, et (ut) 
sciant ac videant Omnes victoriam tuam ib. p. 263 lin. 13. 
Misit quemdam ex servis suis ad Gemalaldinum, et (ut) mit- 
teret ei aurum ib. p. 542 lin. 3. 

11° Van repetitum *) vertendum est 

A) Et - - et, Tel tam - - quam, vel partim - - partim, + 
e. ^ Delapsi sunt ex aere lapides j^Soaao jAifisjo ef 
(vel tam, vel partim) nigri, et (vel tfwam, ve I partimj albi 
Barh. p. 177 Im. 12. Exibant quinquaginta eorum pedibus 7 7 

q) Hoc maxime fit post rerba ^A^. accidit y snpra §. 40. et . A** 

_;W* §. 42. ' . 

r) De repetitione vel geminatione particalarain separatarom vM, sapra 
§,67. DigitizedbyGoOglC 292 Synt*«i« §. 10«. 

contra Tataros, - i\^LoASflO _a«^Loo tfYam (pajtim).») 
occiderunt, quam (partim) occisi sunt Barh. p. 457 Hn. 1, 2. 
p. 564 lin. 4 a fine. p. 584 lin. 11, 12. 
f B) Modo - - modo (an - - i$n, drosom - - omsom), e. g. 
Multis vicibus conflixerunt inter se, ^*V>A^>^ i^n^o 
modfo vincentes (propr. frangentes) otoifo vticf* (fracti) Barh. 
p. 283 lin. 5. Conflixerunt cum copiis Masudi, Oj-O^o 

QjjD^^jo tf mocfo vicerunt, modo victi sunt ib. p.310 lin. 10. 
f C) JB^ aut - - mtf , e. g. Nisjdimicayeritis cum hostibw, 

j^T? .^ jjLolO et aut victores aut victi redieritis Barb. p. 
356 lin. peniilt. ' 

Membrum 4.,dc Praefixo nj>. 

f Notanda est haec loqnendi formula: y^O >j^ \£d quid 

mihi et tibi? h, e. qiiid rei vel negotii est mihi tecum? Marc. 
5:7, Joh. jj: 4 V Adde Matflu 9: 29 f Lnc, |.: 24. Jfrrbn *». 
J70iin. 8. ]£&$&±Q <3&> $ nihilei etdiffiaZibus.h,». 
ci ni hil rei vel negotii * sit < €iim rebns tlifficilibns Habn , Cbrest. 
p. 73 lin. 2, 4. Add. Matth. 27: 19. a),prioj V«u interdufliabest, ^g. Pugnaruni Q^^LO^jo nV^p 

, pron^ermt Romani ■ , j \ ^LO AlOO ■ i N^^ j£) (partfan) 

occidentes , partim occisi ib. p. 156 Ibi. 12. Manserunt tota nocfe 

I ^; jj A ^n OOOI i S| AA *3 caedentes ei caeri ib. p 4 

489 lhi. 7. 

l) Priu* Vau interdum abest, e. g. Ab hoc vero tempore ei deiucept 
p 
_^2,9lL0O h£>\ (modo) vincebant, ntodo vincebantur Barfa. p. 

114 lin. 11. Coeperuni (modo) vincere^ modo vinci ib. p. 180 lin.5. Digitized by VjOOQlC §* 10*. Particularftm. 

.:• Membrum 5 de Praefixo }o. 

Praefixum )o , in Hebraismo (tt) frequentissimum, a Sjris f 

(qnoad scio) non usurpatnr *) nisi in his quatnor vocabulis: 
• p «p 

A) || n V) w) statim, pro (f** _lo. Vid. supra §. 99. 

Memb v 2l" ." 

B) jjaio Awc pro j^ _Io. > t 

C) JooASfii© unquam pro }ooA2g —lo qnod posterins 
occnrrit in Ass. T. W ]II. P. II. p. 199 lin. 12 a fine et alibi. 

D) ^ inV? mwc, ergo t pro ^-*=> ^io x \ §. 105. <■♦/«•£ *c facit periphrasin norffoiatfvT'?);' c ' 
Aliqnando praepositio _lo peripbrasin qnamdam nominativi f 

- ..3= 

facit, e. g. ()tio»wi^ .jJ^|^ ^^ e^ ce^^iJtff (h.e f celebris) u) Syri enim perpetuo utuntnr praepositione separata - — Jo.; *—* Sic 

Arabes Tulgo ntontnr suo ^o ? cujus tamen ^j-ajdju «lidirar* retento 

. *?i°»^ W»«W.*WIK» .*& . WflPSK ^ocnit Scltrftens 4 in, r Wot|s,,ad.Ex- 
cerpta ex Hamasa (Grammaticae Arab. Erpen. subnexa) pag. 435. 

w) Hand raro cnm sufnxo fem. fl| scribitur Glf^*£o Bfich» Chreit, 

•'-' p. '34 Tm. 7. Barh. pV 2fflfn. £ p. 85 fin.*. ' ^ " — 

x) Vocula \w^ occhrrk qnoqne in N^^SCl (pro ^v * -s Iqi) fo 

"^ * *■ v (pto^aS *^h) Cfr. ihea Otiola Syr t p, 4 not, b, 

y) Varium-hujus praeposkionis nsum passim snpra commemoravi. Si-? 
gnificationes exhibent Lexica et- Opus ms. de Farticnl. Sy*t Digitized by VjOOQlC 284 Syntaxis §. 106. 

esset z) Ass. T. I. p. 426 col. 2 lin. pennlt. jj _£e 

% •• 

*01 | A ' y "^ A ^ ex impossibUibus est h. e. impossibile est 

ib. T. III. P. I. p. 605 col. 2 lin. 9 a fiue. _Io ex servis tuis 

- - _lc ex Cosma - - — lco et ex procurature (h. e. servi 
tiii, Cosmas et Procurator) - - simul nos omnes exaltamus di- 
lectionem tam ib. T. I. p. 237 col. 1 lin. 13 — 17. 

§. 106. 

Constructio particularum, quae inter si- 
gnificant. 

Post particulas, quae inter signiiicant, copula et varia ra- 
tione exprimitur, nempe 
+ 1° per Vau, et quidem 

A) Post ZU^ inter, e. g. J-*j^O l^* A-*^ **f«r 
interiores (obsessos) et exteriores (obsidentes) Barh. 473 lin.3. 
Inter Malec Adehim et (o) NuraJdinum ib. p. 452 Ku. 10. 
Add. ib. p. 231 liu. 5, 6. Ass. T. II. p. 332 col. 1 lin. antep. sq. 

B) Post A^jSd inter (cfr. §. 99 Membr. 8.), e. g. 

ylpiio^o \jjn H \^ A^tj^ 2/z/er ^etcUua et magnates 
Barh. p. 604 lin. 4 et 3 a fine. 

z) Quale est hoc exemplum, talia creberrime occumuit in Arabismo 
e. g. Qi^AfiXJUJt ^A (jL^s Uj neptie j^ ex adjuvanttbus se Co- 

# -o» ^. 

ran. Sw\ 28:81. et JHink, idem significat*, ac ly*2XJwo ^*~-y Ul 

nequefirit adfuvans se Sur. 18: 41. — Profecto erimus ex gratias 
agentibus Sur 6: 63. Si es ex veracibus Sur. 7: 68, 103» Ifec 
time> quippe tu es ex securis Sur. 28: 31. Add. Sm% 3: 21, 49. 
Sur. 24: 6 — 9. Digitized by VjOOQlC §. 106. Particnlarum. 285 

U° Per Lomad saepissime «) et qnidem 

A) Post A^O (Micb. Gr. §. 141. Hoffm. Gr. p. 381 an- 

• P 7 m 7 . P & 

not.) plns millies, e. g. | ^^\ Jj^j Am*& inter terram et 
coelutn Barh. p.275 liu. 5. Addeib. p.60 lin.13p.68 lin.penult. 

B) Post iLn t«i/€r (Mich. Gr. §. 141), e. g. ifi^ 

j nO| V>\ |b*GI tn/«r tetnplum et altare Lnc. 11: 51. 

V. 7 7. 

d A^il/S WflOl i*"> inter se et animam suam h. e. seorsim, 
TT^og lavrov b) Lnc. 18: 11. 

C) Post Al^ «i/*r, e. g. j-kiooV AX^f 

OGlU*o j i 1 i iflfffN^rN wifcr Romanos et Palaestinos et ?7- 

/wm Ass. T. II. p. 43 col. 1 lin. nlt. \1^ iinX <a£ Al-UD 
aii/<?r tw* rf /J/ww ecclesiae ib. T. III. P. II. p. 307 liu. nlt. 
Add. ib. p. 146 lin. 15. Barh. p. 262 lin. 12. p. 383 lin. 1. 

D) Post A^o, e. g. » n^SirS ^Om A^gte **/*rf 

Emesam et Jkpum Barii. p. 200 lin. 4 et 3 a fine. .o^A^^d 

| " ^">^ ttttet* «w e/ aguas ib. p. 511 lin. 9, 10. Adde ib. p. 
282 Hn. 6, 7. p. 277 lin. 3. 
III Per ^O, et quidem 

A) Post A-*£> (Hoffm. Gr. p. 381 annot.), e. g. A-*£> 

j iiA - Lo t#i/er adventum legatorum ejus *■ iailo «/ cqp- 
tivkatetn Jechoniae Ass. T. I. p. 79 col. 1 iin. f7, 18. 

B) Post ^Ll^ (Hoffm. p. 381,aiinot.), e. g. Foderunt 

»4 7^ 7 > > 7 7 

fossam fl iii ^ O ^OC l i l > **> «Wtfr*«€/^^rciVtimBarh.p.4l2 

a) Hebr. Gen. 1 : 6. Dent. 17: 8, 2 Sam, 19: 36. Ma 3; 18. , 

b) Simile est: q i A °llS *4j[ A-kS £**<». yaem^ d «*„» 
suam h. e. nnnsquisqne sen singnli seorsim vel priyatim, separatim. 
A««. T. m. P. I. p 124 col. 2 Hs. ulf, sq. Digitized by VjOOQlC 286 Syntaxis §^106. 

liu. pennlt. Scito, Domine, hoc meum- sigittum deinceps fwt 

K t> 7 7 . 

yJ^O il i^ tnter me et te (Ass. tnter nos) e) Ass. T. ID. 
P. L p- 602 coL 2 lin. 22. 
f 1Y° Qnnm A^O significans inter, immqnam (qnoad «doj 

6nffixa recipiat d ), fit, nt snffixnm, particnlae A^O subnecten- 
dum, hanc, praemisso Lomad, . proxime snbseqnatnr. Copula yero 
et exprimitnr 

A) Per Lomad *), e. g. GL&Q fli^ ~ 2^D ""Arf <rr eumet 
matrem ejus Barh; p. 507 lin. 16, 17. |^V^>V gi^ A*2 
wi^er «rw rf re^em ib. p. 421 lin. 2, 3. ^Qjoi^ y^ * A*2 
«ifer *e «* flfcfc ib. p. 408 lia. 10. j^L^ -^ A-LDinter 

nos et fdium, atqne \^y ^^ A"*-? **'**' wo * ** potrem Ass. 
T. III. P. I. p. 260 col. 1 lin. antep/et nlt. Add. Barh. p. 410 
Kn. 2. p. 433 lin. 5. p. 605 Jin. 7 et sexcenta alia. ^iU x- .. •- , . ... 77 

4* c) Sic Tertkur xar* idiay (seorsim, privalim> remotis arbitris) ^^*£ 

> • 7 ^ . F F 7 

. ~ * 7 7 

$e et itto* Matth, 20: 17. Marc, 4: 34. (31^0 .O0LftJu£ 4 inter *e et illum Matth. 24 : 3. atque idem «igmficans uera%v aov xol 
^■ovrov (TuO y - l ng>» M*ttl*4d^l5* — ~ Eamdem ugnifeMMMci 

r . f 7 . , , •«/ 

habet <?L^O WSIQJ^JD tnlA* *« et illum (Am, remotis arhUris) 

As«. T\ £ P. 213 cofc 1 lin, 15. T. m. P. I, p^l58 Not. coU 
lin, 8 et 7 a fine. Barh. p. 610 lin. 10, U, — Graecum qnoqne 

. 7 7 

ZviavTu) Tertitur <5I^O ifllQ 1 i *^ Joh. 11: 38. 

d) Sed ^ 1 a^ et Ai^ et ZC^^D adsdscnnt snffixa. 

e) Huc pertinet: Coepit dicere (JlAiSj^, flf^ Au *^ **»• ^ ri 
animam suam h» e. intra se ipsnm Tjchs, £1. Sjt. p« 64 ho. 2. Digitized by VjOOQlC §• J106. Particularnm. 

B) Per ^o *) , e. g. ^o ^^ iU-O *Vtf«r «* rt U 

Barb. p. 270 lin. peoalt. p. 599 lin. 2. y^o — 1> A*A 
mternos et te ib. p. 242 lin. 11. 

V° Rar© fit, ut iU^> bis repetatur, et posteriori praefigatar f 
A> Vau *),e. g. iU-O tiiter Aphzilum Tahirumque 

A-4^0 et inier Adelum avuncuJum eorum Barh. p. 434 lin. 
4'afine': ^'^' — " A ^ * < — <<- . , . • i r 

B) Lomad *), e. g. Scitote, multum discrimims esse 
1 1 ^l 4 O ii A^O w*f*r supputationem Ptolemaei A A q\ 

1 1^140ii «* ««/«• supputationem Hebraeorum Ass. T. III, 
P. I. p. 313 col. ? lin. 7, 8. 

Duple* ,»egativum. 

1° ' XJi npud Graecos, sie etiam apuo' Syros duplex negativhm, -j. 
nempe JJ repetitnm , emphatice negat { >, e. g. 3(Tlf jj ^4j( jj 
neminem (non) ?ae«V *) Barh, p v 491 lin. 9. Praeceph, 

I) Sic: Ot^tkO y^ AX-fc-O «**«• te et ilhm 9 Phftox. Matth. 18: 
15, obserrante JHich, in 6r. }. 141, qni tamen, perinde ac Honman- 
«iw, eoastracttaieni.. particalae A+^ 9 mffixa reipaeiini^prpYsassflet. 

«1 Hebr. Gen. 1: 4. -Ley. 11: 47. Rmh. 1: 17. 

h) Hebr. £s. 59: 2. 

i) Hebr. 1 Reg. 10: 21. (coR. loco paraH. 2 Chron* 9r 20.) Ex, 14.- 
11. Zeph, 2: 2. — Etiam post AdL^ (non esi) seqaitar |Js| 
Joh. 19: 11. 

k) Cam iimplici negatnro: JorJ *-_4jj P neminem laesit Barh. p. 

652 lin. 4 a fine. |OGI 9|** ^Jf fJ «*mo adspexit ib. p. 190 
lin. 13. Digitized by VjOOQlC 288 Syntaxis §. 107. 

**f P* trf «mo *r Presbyteris aut Diaconis, aharis mt- 

nisterium obtinentibvs, ■ t ^jN* U (non) potestatem habe* 
ant (habeat), h. e. ut vertit Ass. prdecepti, ut nemini fa$A 
Ass. T. III. P. I p. 242 col. 1 Canou XIII. | * * a^ jj 

„JUJ P iVcw per Messiam (non) «i«» Nqamanes Barh. p. 93 
lin. 9. Adde Mich. Chrest. p. 37 lin. antep., sq. p. 38 Jin. 1, 2. 
OGI }-L^VO ps| ^iDClf p non neglexit etiam (non) ttfo 

/mpore Ass. T. I. p. 21 col. 1 lin. 6, 7. ^lsf "^ai fy 
A ^V quod non acceptaverit etiam non unum (ne nnum qui- 

dem) 1) Barh. p. 241 lin. 9. +» \b\ *£*S> \l non evastt 
etiam non unus ib. p. 606 lin. 2. Adde ib. p. 319 lin. 7. p. 
578 lin. 6. p. 605 liu. 5. Mich. Chrest. p. 93 lin. 4 a fine. 
x II Ut apud Latinos »0, sic etiam apud Sjros duplex nega- 
tivnm, Q^ scilicet et fl conjuncta« affirmant, e. g. Distinctio- 
nem Qculorum corporeorum, incapacium- videndi quidquam in- 
corporeum, ab oculis mentalibus, ^fnV» p o^j non inca- 
pacibus h. e. capacibu» Ass. T. II. p. 287 col. 1 lin. 16, 17. 
~k* fi q^ non impotes sunt h. e. ut Tertit Ass. queuut .ik 
p. 288 col. 1 Hn. £0 a fine. Christus ergo, quum aliquid sit, 
w^ fl o^o nec nihU ib. p. 289 col. 1 lin. 4. 

1) Cnm «implici negatrvo, e, g. | it ^ Q£20L* JIO <* non permut- 

m»* imt (ne um «raidem) Bar^. p,88 lin.3» D«w scit, _iO «*£? 

A*| LSO50I *** r®r ** *"* 9****** et ^ am non unwn (ne mnim 
qnidem) tnembnm esse Mich. Chrest. p. 98 lin. 7. 
m) E. g. Fonnica haud ignara aenon incauta futmi Hor. I. 8,1: 35. 
Non indiligens paterfamilias Nep. XXV: 4. JTr^rne rtwiw» *<>« 
patiebantur Nep. XVTO: 1. JTemo no» h, e. quilibet, Numqum 
non h. e. semper. Digitized by VjOOQlC §. M8. Particularnm 289 

§.108. 

> yjf (sicut) abundat. 

Particula 5 y*f, significaus «icitf, tamquam, quasi, haud 

fljro pleonasiice >po#ir 9),«.^ l-LtO^OJ ^f tcxmquam 
«! pccu&o (h. e, cjaju) o) aufugit Barh, p. 602 lin. 8. p). 
Tamqudm in ira imaginem traxerunt per pJateam ib. p. 72 
lin. 10. Quum esset Edessa tamquam in inctusione (h. e: ob- 
fiess^) a ZV<*Hb. p, 322 lin. 5 «rftMM 'Metuebat magnates, 
ne pressi tamquam fame traderent eum ib. p. 380 lin. 13. 
&bi*m, qui misit ad Salbmotiem, tamquam ad juvandum (h. 
e. ut adjnvaret eum) in aedificando templo, octo myriadas 
virvrum ih. p. 20 lin. 11. Attno 604 tamquam a Salvatore 
nostro ib. p. ? IjDO llu. 7. Annus 40 promi&sionis est tamquam 
ab Adamo annus 3300 ib. p. 12 liu. 8. Abiit Maphrianus 
in Occidentem tamquam ad visitationem cognatorum suorum 
(Ass. cognatos suos revtsOrus) Ass. T. II p. 252 col. 2 lin.4. 
CoBegit porrf <%cty tamquam e& libris sacris ib. p. 208 col. 1 
lin. 2. De hac re scripsit Mar Dionysius tamquam ad Jo- 
annem Darae ibrp. 2& Not. col. 2. Historia rerum gesta- 
rwn J A n < f flpO ? y4 tamquam in brevibus h. e. breyis et 

criirfpefafiaria *0 'Mfft/ Ghrest. p. 46 Kn. S* a fine. JJJJLO* *+f 
revera *) Barh. p. 588 lin. antep. p. 606. ii) Sic Graec. wg interdum rednndat, 

o) «c iv xqvntui Joh. 7: 10. 

p) Sine praevio J y*f occnrrit jLJJtO^O *&*•, in Barh. p. 605 

lin. nlt. &ss;.T, I, p. 52 col. 1 lin. 9* 
q) Alibi sine praerio 9 ^f, dkitur JAfldUBaO breviter yel bre- 

vis Mich, Chrest. p. 110 lin. antep. p. 112 lin, 5. 
r) Simptidter pfr A *^ ret/era Barh. p. 265 lin. 12 et alibi. 

19 Digitized by VjOOQlC 290 Syntaxis , §.109. 

§,109. 

Quomodo postverba tijnendi, ne et ut di- 

cantur. 

-J- 1° Post verba timendi, ne (att) exprimitiir 

A) Per (fc *), e. g.* \om ^W? «fcte** ctipias stlas ty 
ne acciderent eum Barh. $. 111 liit. jtetinif. «t nli. Quutn ti- 
tnercnt ^fe f*« accideret eis idem ib, p. 360 lin. 13. A44* ib* 

7 & s 

p 78 lin. 6. p. 109 liti; 3 etc. booi <^$±& tithebtifit sibi 

«6 Arabibus, \b ne ultionem sumerent B^rb. p. 197 lin, 1. 
Add. ib.p. 515 lin. 11,12. 

B) Per i^o^J, e. g. \&*> °-^? timebant, tie Hub- 
jugaret eos Barb. p. 549 liii. 3. Add. ib. p. 261 lin. 5. 2Cor. 
11:1 Gal.4: 11. ' ' " '" '^ / ///' 

C) Per |^tf? Act. 27: 17, 29./ 

D) Per |iQ^J ^ ; ^-^Bibk.>^4l8'liii:S. v 

■..'.,.- y ' y p 

E) Per )oj j , e. g. OOtJl r i^1if> metnebamt doctrinam 

impiam Messalianorum 9 )oj* fi* dtsseminaretur Ass. T. III. 
P. I. p. 91 col^l lin. 20, 21. 2V<w veremnr laesipnes ejus, 
)oj* »i? pmfa* vttoa* nostram ib. p. 493 col. 2 lin 3, .4* 
-j- II Post verba timendi, ut {att ieke) exprimknr per jj )o>5, 

e. g. Oft timorem scilicet, ?J )bpj ut inventurus sit Verita- 
tem Ass. T. I. p. 455 .col. 2 lin. 1. 

i) Plano ut Lattni post ejusmodi verba usnrpant ite (att). 

t) <*ff _i£ additum cfct, quia verba timendi cnm - Sq" construi amant. Digitized by VjOOQlC §' *'*• Particiilamm. Jfj 

. .. ..v .§..110. ., 

Interrogatio, jiae per i/i? ilt, quomode 

• t . * r *' *^ " • -" .- *** 

■ ! ' ' liiterrogatie> «pSaefe pw «*> ;<,«] „*„, .ft (Siteth. moniie?) ' 
1° Omissa peculiari ejns nota, sola proAnOstiene seu weis Uo*. 
fermatione distingnjfa f) .(Hoftm.. «fr. .p.WGfc <L,g. Ajf ^* 
>O^UUjt twdto) *««*, Jkn?'lm %,l pU9.eo). 1 L- 
7. Judivistuiw.), fratres, quid huip J.tOa%, ^divsnln & i?e- 
sponderu^t:^udmnws Micli, C^ p. ; 34 {.„,?. Forro 

Jjftf») «««., an n^ir^, tuam^ "L ""l «jfc^)' ^ ^ 
C*r»r»».^»b; p t ;37 jin,^.|0,JLda^ic». 21: 37. 

11° Exprimitur per yarias interrogaudi pa^cii*,, ,,,„«. ««? 

««? «tm»? (Sneth. monne?) w) significant, ve hil 

' ■ ' ■ a . • . "• ■ .:■'!, ;s i .". „; .; ... ; . > n) Hebr. in Oeten. Lehrgeb. p. 833. ' """ ■ 

w) -A, ««., «gaificn, «*,, exprimitw A) Per . f «epbrime + 
Lnc. 14: 28, 1 Cor. 1: 16. Barh. p.94 lin,7,. p .6l2 ifc. 4. B)*e, T 
J ? Marc. 15: 44. Lnc. 14: 31. Act. 17 : 11. _ C) Pw p,,,,^,,,,, 
5, e. s. Inierrogavit, «mn (5) «„fe, «^ 1*«^, Barh, p, 466 
lin. 6. Interrogavd eos, num Q)<oegissenteosfra0ci ib p.510lin. 
4afine. tyorM inquirere,n*m (5) jww», ^ T. II. p< 189 col. 2 
lin. 7. — .rf», significans IHfcr, exprimitur A) Per ; oj^ Mich. 
Chrest. p. 99 lin. 6 — 9. Barh. p. 114 lih. ttlt. B) Per <_iO_ of 

Ass. T. HI. P. I. p. 347 col. 1 lin. 10. — C)'fer . }o 2 Co* 
12: 2. Barh. p. 581 lin. 15. — Cfr. infra J. 113 Memb 5 

'■" '- 19* Digitized by VjOOQlC 286 Syntaxis - §.110. 

i* A) Per ]l( (Gr. aQa) *) Midi. Chrest. p. 99 lin. 5. Barh. 

p# 455 Hn. 12. Ass. T. III. P. I. p. 579 eol. 1 lin. 13 a fine. 
t B) Per <*s, qnod yoc^bus semper postponitar T), e. g. Luc 

18: 8. c. 24: 18. Ass. tV I."p. Mfr col. 1 lin. 7. 
i C)Per +L \l(: 8^^,370^1*. 12. Ai^ T, IH. P. L 

p. 128 eol. 2 Ku.mI^.3.0: , t -j*u +»]** ;,,,; , ,,. A 

I)) Per ^J »> Hlattli. t«: 3. Afet. 1: «i 

E) Per <|j LucT 14 r 3. Act* lfr: 2. Ass. T, m~£; h 
p. 186 Not tol. « Hn; 9: v \ r 

t " F) Per j*f\[ Vel ' lir^^^WW^' ^ ^' ' 

-. ' G) Per \J^ Roin.,3: 5^ 29, 31, J^ \ 

H) Per :*£ \&± Joh. *: 35. c; 8: 22. Ass. 1YIII. P. 
II. p. 270 liri. 20.1 i! - 

I) Per l^flu^j (ffoiB5n.Gr. p. 386 "n.7.) Barh. p. 332 
lin^S. Ass^T. Ul! P* fl. ?* 34fr lin. 4 a *ner 
t K) Per ^i JiSiJ Ass, T. III. P # II. p* 288 lin. 10 
a fiue. 

L) Per )oj testibns Cast. et Schaaf. in Le*. x ) M ( nt G** «?<*) pleonattice Tel emphatice additnr alii ihterrogatiYO, 
e. g. ]b\ ^Oqu»? ecauU? |$f |jL16 quU? ecquid? supra 
§. 97 Memb. 1 ei 2. |if |^fi£ quantum? Barh. p, 590 lin. if # 
|M jlaaf oaomotfo «yo? Am. T. H. p, 445 col. 1 lin. 12. — 

Rarins praemittitur alii interrogatiyo, e. g. Lla^f jjf quomodo 

(qnalia)? supra $, 97 Memb. 3 litt. F. 
7) <*£ «aepe pleonaitice vel emphatice snbjici alii iuterrogati yo , fere 

nt nam in quwtam, ubhum y res eit notiisiiiia. 
*) 8ic Hebr. fcafi* i&terdum sjguficat, au? mw? Digitized by VjOOQlC §; 111. Particularnin. 293 

Interrogativum *) Nonne quoinodo expri- 

matur. 

Interrogativum An non? vd Nonnc? exprimitor 

A) Fer simplex P b) 9 atqtie tnm interrogatio sola prouuu- 

tiatione indicatnr (cfr. §. 110 n, I.). y£ ^°L r*I; V 
nonnt enim dici ftftt? Tychs. EL *Syr. p. 70 lin. 3. Sic 
Graec. d%l vertitnr (I Matth. 6: 25. c. 7: 22 etc. -* 

B) Per ]<£ } c) Ass. T. I. p. 18ft Not. col. 1 lin. antep. 
Gr. H%t Matth. 13: 27, 56. Act. 7: 50 efc. 

C) Per joci (I Mich. Gr. §. 113. Hoffm. Gr. p. 378. 

D) Per jotji $ |?f Barh. p. 54 lim 4. + 

E) Per \*3 ^ (non ergo? siecine non?) Ass. T. I. p. 120 1 
col. 2 lin. 10 a fine^ 

F) Per J ^ $( Ass. T. III. P. I. p. 128 col. 1 Kn. f 
pennlt. 

G) Per $ \±a± 1 Cor. 9: 1, 4, 5. a) Vellem eqoidem exponere, quomodo atia atque alia ratione Sjria- 
ce exprimantur interrogativa Cur y quare? Quomodo? Quam? 
Quanium? Quanfi? Quanto? Quatrto magis? Quanto minus? Quo- 
ties? Quando? A. quonam tempore, quandonam? Quamdiu? Quous- 
que? Vbiy ubinam? JTnde, undenam? Quo> quorsum?, qnae omnia 
continet Hodeg. Ms. ; sed quum haec ad Lexicon qnodammodo per— 
tineant, ea nunc missa facio. 

b) Sic Hebr, «b (2 S«m. 23: 5. Hos. 4: 14.) Oraec. ov yel ovx 
(Matth. 7: 22. c. 12:3, 5) et Lat. non (Ter, Phorm. I: 2: 69.) 
interrogatiTe notat an non ? nonne? 

e) Srriasmnm redolet ovx l8oo Act. 2 : 7. Haud absimile est STTDlTT nVSTT 
Hab. 2:13. Digitized by VjOOQlC 29# Sy*l**i» §£M1. 

t fl) Per \&& Ass. T. m. P. I. p. 112 col. 2 Ha. 10. 

- §. tliL 

Apodosis quomodo formetur. 

Membrnm 1» 

Apodosis, qaae Snethice per sa inchoatur, 
f 1° saepissime, nt apnd Graecos et Latinos, nulla indicatnr 
antecedenti particula, e. g: ^s quum haec meditaretur, ^w) 
(sa) apparuit ei angelus Matth. 1: 20, 2*. X si regem me 
diveritis, ( 8 a) ego vos fratres meos appeJlo Barh. p. 115 lin. 1, 
Add. Matth. 4: 3, 6. j) ,[ nm opem feratis mbiscito, (sS) 
dominabuntur Arabes Barh. p. 430 lin. 4. P .504 lin. 4 afine. 
^^ si enim ex nobis fuiteent, (sa) apud nos permansissent 
JL Job. 2: 19. — Sic nnllo indicio incipit apodosis post fi o^ 
nisi Mattb. 24: 22. > fl£^ Barh. P . 413 lin. 8. ? \£ 
quum Matth. 6: 5, 7. Barhl p. 131 lin. 11. ? \$£oquoniam 
Barh. p. 70 lin. 13. ? $&£ postquam ib. p. 514 liu. 7. 
j yOfO antequam ib. p. 145 lin. nlt. Marc. 14: 72. 

f 11° Ulnd sa aaodoTixov exprimitnr aliquando per particulam, 
velnt 

y 

A) Per Vau, Poat ^s quum, quando, e. g. Quum ligatus 

fulsset apud regem, %^pJ(o et (h. e. sa) occisus est Barh. 
p. 73 lin. 10. Sic et misit ibT p. 266 lin. 1. et dixerunt ib. 
p. 483 lin. 16. et adscendebant ib. p. 50 lin. 10. et abnegant Digitized by VjOOQlC $. 112, PaTtiftftlattim. 295 

*r • . „ 

ib* p. 121 Hn. 12. *- Post ? ^b^io quoniam 9 e* g. (teo- 
mam M|u (pajribos) praedabantu^ Arapt^ Tarstnses in mari t 
+L&0 €t (h. e. sa) muttum profuk hoc Christianis Barh. 

p. 177 lin. antep. — Post p 5 A^ postquOm % e. jj. Postquam 
imtcrfentrat (Alpxander) Dartum y et (sa) cputpleta est prophe- 
tia Danielis Barh. p. 39 lin. 8. ■ r: ; 
t . B) P^r tQ^fO itaque. Poet ^p quum, quando Barh. 
p. 327 lin. 13. p. 438 lin. 15 Ass. T. II. p. 441 col. 2 lin. 3* 
^r^Post p ^-fe> quoniam Barh. p. 573 |in. 4. 

C) Vat ^q ^^ ideo, idcirah Post J ^^ </«<>- 
iitajfi ^) Barh. p. 457 lin. 13. 

'* %J1?*t ^& tgitur, ergo. tfTst ,f «i, Barh. p. 486 
lin. 2. 

E) Per jci, r», tctfr. Fost j£ ijtNfm, quando Barh. p. 

5» Jh. 3 f — Post :^-!%^.«m«^^Pr4 H* & — Pos * 

.f «, i». p. 210 lin. 2. p. 219 liu, 13. pl 490 lin. 6. — Post 

\ ..... . ,. / 

p .J si non } nisi ib. p. 416 lin. 7 # 

F) Per ^dk%t*m* '*■»•.— ■?<»* r° «""fi Vumiu ^ 
Barh. pu 175 (i. A ^ 295 lin. jJt. -^ ' 400 lin. 2. — Post 
j ' Jis <jfttf#m, quando As6. T. U. p. 459 Not. cof. 1 lin. pe- d) Similiter Latiiii , u e, g. (h«*a *of*ro mufari noH potest, idtirco ve- 
rwe aaticjHae §emp4teeUae sunt Cic» 4e Arnic, : »e # 9. <too*iffm ~ - id- 
ctrco Col. XII, prae&t. 

•) SioLatini, e. g, £vm ea % aume p*aetemerunt , «m animo et aUenio 
intuemur y tune fit y ut aegritudo seauatur C|c. Fin, I. c. 17. Add. 
LiT, IV: 14. ^ELTV: 28. Cwm recte navigari poterit^ tmn naviffe». 
Cic. Fam, XVI. ep. 11. ' Digitized by VjOOQlC 296 t.Syntaxis. i $.11?. 

nult, — Post * y&£>4F&qwm *) Barh. ^; 36 Vsl;13* -*■ 
Post f) T « «0» f) A&. T. tt. p. 378 coL 1 lin. 1. 

6) Forte per y-tf-aGl tunc. Post * N>4^° quaniam Barh. 
p. 610 lin. 13. ! ; ^ r : tCi 4 

H) tfer ^aj (Gr. <te) — Vost* +£ cum; qwndo B&Wf. 
389 lio. antep. p. 407 lin. 9. Mich/Chttet. p. 40 liri. nlt. — 

Post j flo^ «wt; M ttM/t) Ass. Ti Ili/T.t p. 604 col. 1 
lin. 9. .«;.■>..- . -■ ' <>?« ■ ■ ^R,. 

I) Per Jf (Gr. <UA<J) — Post ^ ^ Barh.' p?lW 

lin. 10. — Post r ^s^b quoniam iV~p.56f W7? ; *•• -* ** K) Per yjo (at) — Post Jo^ « fio», «w Bfifh. p. 
418 iin. 4. p. 542 lia. 13. p. 606 iin. 1. '*"*' ,. , 

Membruro 2; » r ** «r; 

1° Lat. Tatnen, quod postCtonjuncttonem cbncessivam apodfc. 
sin iucipit, exprinutnr . . * 

A) Per >o^ #<ww«i. — Post ^sf tf i\W Mich. Chrest. 
p. 98 lia. Blt, Barh. p. 262 lin. penult/ l * s 

t B) Per praefixum Vau, e. g, iJstftfttimsi anfiqua esset, 

f) Sic, Postquhm -<- tum LJt. I: 54* 3P£VrlQ, Cic. Tusc. IIJ. 17. 
Postquam - - /w«c Lir # XLV: 3. 

g) §ic Hebr, TN tunc inciggt apodosin post J^Jtf ** ProT. 2: 5. pojt 
tfbnb ttm P». Ii9 : 92, — Sic etiam Latini; Haec si ages et se*- 
He* 9 tum eris Cic f Fam. X. ep. 6. Si - » ***** «Cic. Ofl; 1H : 8. 

*) jJo-^\ fxmitar tam flftHo seqnente 9, Matth, 26: 24. Barh. p,2ii 

lin. 4. p. 411 Hn. 5. qnam sequente 5, modo immediate Barh. p. 
399 lin. 11. p. 413 Kn. 8. tnodo «na atqne altera voce iater 
jJQ^S et p interjecta Marc. 13: 20. Barh. j>. 200 lin. nlt. p. 
606 Kn. 1. Digitized by VjOOQlC §. $12. PartienlAMnn. 2OT 

j^lioo *i (lue. tmen^pars ejus oratoriwn Jierct hnrh. p. 

162 'lin. 13. Qudmvis multi essent - - ^ofll ViNo tomen om- 

*es ib. p. 460 lin.44, 15.— Post ^L^ ^s quamvis «) - - rt 
(h. e/iamen) 1 dkebemt ib: p. 598 lin. 10, 11. 

C) Per $f (aMa). — Post -sf saepissime Barh. p. 113 + 
lin. 8. p. 137 lin. 12. p. 138 iin. 11. p. 422 lin. 4. p. 486 

, 7. 

lin.15. — Pbst -^4 t^ quamvis TyGhs, El. Syr. p. 41 lin. 
pcnnlt. Ass. T. III. P. II. p. 294 lin. 3, 4. 

B) fter ^f (<W>. — Ppst: ^sf Barh. p. 37 Un,.7, 8L t 
II Particula, qnae tamen exprimeret, interdnm emittila*: *X • f 

A) Post _s| Etiamsi, e. g. Etiamsi valde amaret eum t 
(tamen) toiufaf» Wi ei Barh. p. 165 lin. 10, 11. Etiamsi 
mittam, (tamen) non obediunt mthi ib. p. 264 lin. T.) Etiamsi 
epeeie ejcterna - - (tamcn) homine dnfern* ib. p. 366 lifc 5, 6. 
Etiamsi sciret, - - (tamen) «o* indicavit ib. <p. 520 ■lin. 5. 
A<W..Matth. 26: 3?. 

B) Post fS, quod, perinde ac;Lat. quum, notat interdrini 
guamquqm, quamvis, etiamsi, e. g. Quamvis omnibw caUidior 
esset, (tamen) simplicitatem ostendebat Barh. p. 359 lin. 2^ 3t 
Quamquam multum suaserunt ei et monuerunt eam, (tamen) 
tum flexa est suasione eorum ib. 482 Kn. 10. Quamquam 72 
fundae jactae sunt contra murum ejus 9 (taqnen) non ^isruptus 
est ib. p. 109 lin. 6. Quamvis sis homo y (tamen),/aw te 
ipsum Deum Mich. Chrest. p. 2 lin. 6. p y ' : " • l " . 

i) ^ taS tespondet Germ. oo «/o/, et SuetlveAwrwwx*/, , , r. 

k) Similiter apud Latinos /omm interdum omittitiir, e. g. Quamvis 
Themistocles jure lau&etur^ ei sit nomen ejus Solonis illustrius, (ta- 
men) *o* nwiu praeclarum hoc quam iTlud judicandum est. Cic # Off. 
I : c, 22, JE&t ma&? <fe populo Romano meriti essent, (tamen) in me- 
liore staiu Liv. XXIX: 8. Quamquam - - vudes dederut, (tamen) 
regno tnagis SaU, Jug, c. 35> Digitized by VjOOQlC Syutaxis §*&2. 

O) Post *£^ y£ quamvk, e. gt< Ortenfafo enim veri- 
tatem suam non immujtavissenU *ed« sicut ah Jgoetoli* acce- XM i7**TH*7ir?.m« peraniy sine variatione tervtment, (tanieu) Nestoriani tmme- 
rko nutoupati sunt Ass,:T, JBLPri^pl 3» «dl. 2'liu- §—4 
a fiue. Add. ib. T, BI ? >. \h p. 896 lifl. O&MU Ifebr. £: & 

* Partienlae qufcedain corr£lat*e* _..: 

Particulas nonnullas, ut ita dicafiri,' cdrrelatas, seu sibi mu- 
» ttfo -respondeiites; qnamvis a* Lexicon Teetius per^neant, hic ta- 
1 nieu aifere feaud incouveniens jndico. < . u 

1 jYLeinbrum I. 

<,'./' \*'J -' Ji - *' " . , * .:.;.• \ - - ■» ' .... •«* 

W *ffl (Bade) - -^(oeh); Jexprimitn^ ' - 
£ &);:Ft& praefixu» J^w *epetiUnn. Supra §.10* Memb. £ 
nUL CCkHcfiuv G*38fcu. 2* !5 - - w 

B) Fer ^f - - *sf Barh. p. 289 lin. 11. p. 330 lin. 
11. A»4 T; H. p. 73 col. 1 *iu. 7 et Q a flue* -„ 
f t^V C) P<* J3|o' - - %£>]o Tychs. Physibl. Syr. p. 18 lim 

• v .i u . •- !t Membrum 2. ^ 

f M ' v > l 5ntol» '-"- quato Tel ^ftiffi - - luin expriinilur 
^ • A^Eodem^mddo* atque et - -et iu membro 1. 

B) Per A^S iu priori membro, et praefixum Vau iu 
posteriori Barh. p. 579 lin. 6. Ass. T. II. p. 74 col. 1 lin. 7. 
p. 372 col/2 Iihi*3; ^ : 

Membrum o. 

^ For/tm - - partim, exprimitur 

A) Per praefixum Vau repetitum. Supra §, 10$ Memb, 3 
n, II. litt. A. Digitized by VjOOQlC §,113. Partieiilarnm. JK& 

...» J ft) Fer -io reptffrunv Snpr. p. 462 not. r. 

C) Per _Lo ^^}£> in pnoh raembro, et ^*? <r-^}^ 
*» posterfori, qnod partim - - partim *) haud inepte vertit Ass. 
T. III. P. f. p. «54 eol. 2 lin. 14 et 12 a fiiie. ^ r i*.'. Membrum 4. 
Sive (antingen) - - sive (eller) exprimitnr t f 

A) Per of of «0, e. g. Coeperunt etiam in niontibn* 

d inter bcstias perigmMa animatia, |j,STh pf | »(11 of 
«ttw (id) ovis (fnerit) sive asinus, fugere Tychs. El. Syr. p^ 92 
lin. 6 a fine. ;; ; • , ; > 

B) Creberrime pe* ^j m priori membro, et Ao in po6te-r 
riori.l ,Cor. 3: 22. c. tQs 31. c. 12: 13. e. 14: 7. Barb. p/ 
185 lin. 16. p. 569 lm, 12, 13. 

C) Per J in priori membro, et J pf in posteripr\ Ass. 
*£. II. p. 225 lin. aritep. sq. ■ ' ' 

D) Per x*Xsgi J in priori membro, et of in posteriori 
Ass. T. II. p. 30'col. 2Jn, M i*9 * fine. 

E) Per Jo in priori membro, et ,Jo in posteriori Ass. T. 
I. p. 489 col.l lin. 29, 2Q. T. II. p v 43 cpl.l Un. 11, 8, I 
afine omnes. 

F) Per j ocijj in priori membro, et of in posteriori 
Ass. T. }. p/ 115 coT. 1 lin. 21, 22. ^ 

G) Per — £»j iu priori membro^ et ^SJO in posteriori Ass. 
T. I. p. 313 col. 2 lin.22. 

Membf nm 5. 

Num, ne, utrum (om; Antingen) *.- - an (eller) exprimitur ^. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

I) Quod alibi rertemdum tnodo - - modo 4 Tide mox infra Meinb. 6. 
m) Quod longe saephu rertendum aut,- - aut y vef - r vcl Beth. p. 
51 lin, 12, 13. p. 79 lin. ult. p. 112 lin, 4.' Digitized by VjOOQlC $00 Syntaxis §• U3. 

A) Per <f in pribW membro, et ^O pi posteriori 2 Cor. 
12; 2. Barh. p. 572 lin. 12, p. 581 Kn; 15, 

B) Per J iu priori inembro, et in postenon o\ Barh. p. 
$97 lin. uh. Tychs, KbysioL Syn p. 9. : Kn. antep. sq* vel 
$ of (m iioii, *e* ne) Barh. p. 139 lin. 12. p. 188 lin. 
penult. Ass. T. I. p. 87 col. 2 Hn. 12, 13. 

1 C) Per J j, in priori membro, et of in posteriori Ass. T. 

IHI P. I. p. 338 col. 2 ' linl 18^ "' 

) : D) Per ]if Jj inpriori membro; 4sr^\ in posteriotf Barh. 
p. 4^1 litt. ult. sq. 

E) Per ]if in priori membro, et ji of (m «0«, nec ne) *) 

in pofeteriori Ass. T. Ifl. P. I. p. 579 col. 1 Kn. 13 etl2Afine. 

, F) Per praefixum Dolath in priori membro, atque in*poste- 

riori of Ass. T. II. p, 39 col. 2 lih. 13 et 12 a fine. pl 189 

eol. 2 lin. 7, II. vel (i of (au nou, nec ne) Barh. p. 161 lin. 
penult. sq. 

Membrum 6« 

TUodo - - tnodo; Aliquando - - aliquando; Interdum - - 
tinterdumi Nunc - - nunc; exprimitur 

A) Per praefixum Vau repetitum. Supra §. 104 Memb. 3 

; n.H. Ktt. B. 

y y v y .. 

B) Per ^3]A in priori membro, et — 0*J^O rn posteri- 

ori Ass. T. III. P. I. p. 245 col. 2 lin. 3. T. III. P. II. p. 275 

lin. 10, 11. 

y y v m y y 

C) Per — io ^3}£> m priori membro, et _*? — Z3]£} n) Post ]}] interrogatnrnm Num? (monne?) seanitor in altero membro 
of Am. T, O. p, 260 col. 2 lin. 14 — 16. Digitized by VjOOQlC §. 113. Partieularum. 31)4 

in posteriori Ass. T. m. P. h p. 46& cul. I lin. 1, 3* (Cfr. 
snpra Membr. 3.) . n 

D) Per —aJ <r^}-^ in P rion ^ 1 ^ 1 * ) et T^H^° m 
posieriori Tychs. Physiol. Syr. p. 3 lin. 4, 5. 

E) Per — &\ rr^}^ } a P j " or * ^ nem ' ,ro > et ^^V^° m 
posieriori Barh. p. 479 lin. ult. et sq. 

7 7 \7 7 r 7 7 

' F) Per <-^V2 — ^l^ iu priori menibro, et — ^}^o 

^OjL in posteriori Tychs. El. Sr r? y. ,93,1«^ 9 et 8 a fine #f , 

. :!' ^y p er j suA£g| A^t (est vel erat quando) in drversis 
membris repetitum Ass. T. 111. P. II. p. 882 fin. antep. sq> 

: fi) -Per ]A^fc iri Aiversis memteris' repetitum (en stnnd . - 
en stnnd; Stnndom - - stundom) Barh. p. 458 lin. 6, 7. ' * 

I) Per _£e \JLGI m priori mtmbro, -et~ ^*9 \jl<SIO in 
posteriori Ass. T. III. P. I. p. 465 col. 1 lin. 8,\ - : " Membrum 7. ?; - / Jt U . ,A 

1° Hitc ei illuc exprimitur — — ~— • Ct " f 

A) Per |^0 \s& Barh. p. 363 lirii 5 a fine. 

"** B) Per \<3i^o )&± Ass. T^ I. p. 437 col. 2Hn. 13. 

T. Ifc p. 73 col. 1 lin. pennlt. 

C) Per \<m^o ^oi^ Ass. T. III. P. I. p. 130 col. 1 

lin. 9. 

11° Huc - - iU*c y in diversis membris, exprimitur f 

Per \& . _ |^ Num 11: 31. 

Membrum 8. 

1° Hinc et illinc exprimitur | 

A) Per ^aioo RiD Barh. p. 574 lin. penult. Ass. T. I. 
p. 134 coi. 2 Iin."l7. Digitized by VjOOQlC dftt . Sjrntaxis §. U3. ° b) rier \<£* ^ieo' fata ^2» Apoc; aara ' ." ' ^ 

f II Hmk? - - tZhW in dirersis inembris, cxprimitur 
'"' ^PSr J^o - ^.'ta2e 4flh. 19: 18, Knos Chrest,p.$7 lin. 7. 

Membrum Tfc "'•'.. 

t- - " ■ Abhinc (seu ab hoete.ropore), et deinceps (seu in posternm). 
Exinde (sen ab illo inde tempore), ef deincepg (ifran denna tiden 
och fratngent) et similia 'exiprimnntnr ' > * - 

/k) Per \(3i^Q |-aiD «0 Barh. p. 35 Un. 1. p* H* 1W- 
11. p. 162 lin. 4. jh 4*3 Fin. 1. - ( v - L .,:. ... 

_ B).Per j^o. J^^o (cfr- lue* fttio^ Sjr^ p.4>Parh. 

p. 609 liu, Uit. P) ^ ". ,:.;;,;., . - 

C)* ?er ^ol^o "W*o Ass. T. JBL P.I. p. 483 col. 2 
lin. 12 a fine,;, ,.,,. t .'<,, /.. f r _ t ;. s 

D) Per \ol^o |Xfl ^ Ass. T. L p. 388 Not. col. 1 
lim 11 a fine. T. III. P. 1 p. 138 Noi col. 2 Ik. ult. sq. 

E) Per \<j|^o ^P-^ ^io <ab illo tejnpore # dejn- 
ceps) q) Ass./T. I; p f 3$9 s col, llTn. 22», c . o) De Joco etiam hoc ponitur, significan£ ftiftc, ei ulterius Ass. T f III, 
P, I. p. 307 Not, col. 2 lin. 7, Knos Chrest. p # 79. lin.' 5. — Idem 

quoque dieitur de loco, \>tfl^O L^D JCI _^£> A*a. T, II, p, 

264 lin. 1. quamyi* de tempore etiaim occurrat |A-0 JGI ^£o 
(abhinc, ab hoc inde tempore) ib, T. III, P. II p. 120 lin. 9« Barh» 
p. 25lin. 14. 
p) At in Ass. T. III. P. II. p. 120 lin. 9. ubi hic idem Barhebraei 
locus occurrit, legitnr \£&& jd — i£> (non jLs^o)» 

P 7 
q) Quamyis -^C^ -^C proprie sit adyerbium loci, inde, iUinc sae- 

piwime significans, tamen, ut Lat* inde et exinde, de tempore etiam 
ponitur, Yelut in Abs, T. I, p. 350 col. 1 lin, antep* Digitized by VjOOQlC §»113. Pai ticulai niu. . 3Q| 

F) Forte ide» ^ndi Litt E. sfgnificat jjfl^o J& £ mi& 
Aes. T. IIJ. P. I, p. 456 col. 2 lin. ult. Assemanns ha^; ^ 
proximi seqiientia verba siibobscnra e Versione exclusit. \ 

G) Per |ilio ji^{ oai ^O^b- illo tempore et dein- 
cfps) Ass. T. Iiip. 349* lin. nlt. , 

-H) Per \<j&o ^^Dol ^o, (aBibeTierio *Iie ef in posfel 
rnm; ab hac die. et 4ei«ceps) Ass. T, JI. p. 986 col. 2 liit 23 
afine. T. III. P. I. p< 571^ co). 1 Jin. 16.. p. 602 coL 3. Uo. 12 
et 11 a fine. Dicitnr etiam n>01^o | i V^i ^ i D# T. fc p 
a«0 «>1, 1 lin/* a fi ne . T: IH. P. Yk. p. 37» lST^: ' 

! > Per 1^© ^4 o<a ^g (ab illo die et dei^ceps) 

Ass. T. II. p. 167 col. 1 lin, 14, «. 

K) Similia. jsnnt seqnentia: ,f m.Y. yijt *.. tpO I * O l - r*^> ; . 
j£^0 a tempore apoatolormn tt tieinceps {km. akapOWo- 
Urum tempOre vd iUam aetatem) Ufe. T. 1H. "RH. prlfii lin. ' 
?f>* i4^f ^Q^JGLO s^3ia^al ; ^ig- o ^^'''(temiore) / 
CyrtBt et demdeps Tb. T. m.' P. I. p . \H coi^l jin,..&.$ t ' 
^a^o Jisa^ _Sc a «Ww/o et deincep» ib. p. 313 col. 1 
lin. 27. |^o OlliD a& t»o (ab illius t«jmpore).rf deinctp» 
ib. T. I. p. 331 col. 2 \m. 3. Barji. ^40* B* 4. _io 

"^lb J-JOT ^dollq^dh hc Ttberio (],. e. abhnjns 
Tiberii tempore) e# deinceps Barh. p. 91 lin. 13. 

a 

§114. * ' ; ' l ;^ 

Quomodo verba aliorum et arg\im-entum 
epistolae vel scripti referantur. 

1° Qnando Syri loqnentis alicnjns verba refernnt, perpetno 
fere, praeinisso iis Dolath (nt ita nnncnpem) rccitativo, id fa- Digitized by VjOOQlC Syntaxia Partienlaruin. §, W4 

***, sed etiam p„ 8t J& ^^fc , v j^ g 

£*•*■>> ^c% H' *«&«*. : W Otiola me * 6yr „ 

. U Verbnm p*j mpe ^^ ^ _ 

««-praeno Do,a.h, 0&.a ^. p . <& v^ ^ fc ~ £ 

«^^TOS^ wWIW : ; "* ^* 

t IY» ln oratibne recta DbTadTillud reckatwui^ f n I v 
omittitnr. Otiola Sjr. p. 20 not . fc A ?**""" ( D ; ty "*» 

t ? *» I» »ra1,W^b u Va^«^ V erb„m :t ti^?V rarissi m . 
onuttit«r.OaolaS J ivp.2«^ A , . ^" rm,8S,D,e i << . t »r V) Po« £& »»£*,„, .eq^J. •• 1 i ft J. --.-•« . - Ij. 

,->£*. ^i^i <^ ? ^ t-^ift^ * 

t) I»U»dnm .e*rf to ^j (c&w ^ „ ^ ^ - _ - > 

«to. 15, 16. K«o. p. 43 li». % 9. ^ * 3?5 ^ * 

a \?T°o"**7 ^ 1 (- "** * ***> **■ * « -• «o, 

**♦ w, Graec. Lue, 1 ; 63, ♦ Digitized by VjOOQlC tag.fc *. 1V%B, PostXm&l J ylihm t flm \*$M *fe- 

lebitur unctio et judiciutn *°* ^wl «# pmA^ T. I. j>. 
76 col. 1 lin, 5 a fine. — Pag. 11 §. 9 n. L A. Ji*. ult., Tm. 
jp«f quod yamtee }ooi >2^D praffinitum erat Asa, '% t 
b. 76 «ol. I lin. 4 a finc. — Pag. 41 §. 25 n, 1|. Supinum ih 
« desiuens exprimitur etiam per substantivum , e. fg. < n i Iff\ 

(j^Oia^ difficile inteVectu 2 Pet. 3: 16. — Pag* 54» y lin. 

nll» fePQ*40 |^OaO| concordia (fem.) el crwor (masc.) tnter 

P «P A 

eos jLqg\ y+QGl yi non erat Ass. T. I. n. 72 col. 2 lin. 10, 

11. — Pag. 67 n. II. Itn. ntt* m?Lom $urrfa*rumt oppidaui 
perfecerunt et ornarunt ahare et tcmplum, rStuR Neues Re- 
pert P. I. p. 77 lin. 6. et Ass. T. IH. P. II. p. 147 Hn. II. — 
Fag. 80 lin.3 Nova noJax Ilaywodvv&ftQiS drcflniscriWta* etiant 

per ^O ^id^ jJk» fwZfenf potemtia oiunium Ass. T« I. p. 
542 col. 2 lin^IO. V- Pag. 92 n. I. B; HnV 2. Nova nota: 
^4* JJ nullus, nemOy eodem modo iformatum est ac praec. 

©vife/s et ov»€ig. — Pag. 107 Merab. 12. Vpt-°? Ir^Hs, 
twi 5*fft h. e. milites, Pauli Nenes Repert. P. I. p. 8 lin. 4, 5. 
VHebr. Nnm. 31: 28. Ezcch. 39: 20). — Pag. 108 liri. 2 ab 

initio pagiuae, j-L^O^ beatus, pius y non inodo est epitheton 
mona,chi Mich. Chrest. p. 79 liu. antep. s^d ponitur etiam snb- 
stantive pro monacko Bnrh. p. 142 Kn. 16. *— Pag. 108. n. I. 

A. ]oAfi7 A*S domus hiemis Asg. T. 1 p. 392 col. I lin. 
antep. sq. (cfr. Hebr. Jer. 36: 22. Amos. 3: 1$) idemxalet ac 

•"20- Digitized by VjOOQlC 306 

)lo£& j^dbTD domus hibema Ass. T. II. p.258 co!. 2 lio. 

*p y 
6 a fiue. — Pag. 115 u. II. |^^ honorabUis $ venerandus, 

venerabilis Ass. T. III. P. I. p. 471 col. 2 lin. 10. p. 475 col. 
1 lin. pennlt. — Pag. 117 not. q. Tingebant sericum sanguine 

peregrino m vestitum JA^a^« [iffr^Vi\ RegaUtati ««- 

SiV t» c. ad vestes reguin impioram Ass. T. I. p. 2 col. 2 lin. 
/ — '' Pag. 122 B. lin. nlt. adde, Certiora snnt haec exempla: 

Jhtq |L£>GI? yp-A-^-LO ») pondo aurum h. e. anri b ) Ass. T. L 
p. 417 col. 1 Hn. 3. Barh. p. 82 lin. 14. p. 207 Jini penolt 
p. 236 Jin. 4, 5. p. 265 lin. 4 a fine. Duodecies mille \zzzk> 

\£» «mBs /rtWcw» (-ci) •) Barh. p. 418 lin. 8. itfflfc 

jflp^ lt^-_l- Kirau dactyli (-lorum) Barh. p. 191 lin. 1. 

Libra panis ib. p. 216 )in. 14. Quadringenta |j Vlii 1^}-»- 
<fo/ta rtntirn (-ni) ib. p.188 lin. 3. p.200 lin. 7. — Pag.122 
Mu* 3 ab initio .pagktae, adde, Cemtumbathi oleum (olei) et 
Ceptum Cori triticum (-ci) *) Lnc. 16: 6, 7. — Pag. 124 n. 
X. M». nlt (cfbns) perfectorum autem est cibus firmus Hebr. 

5: 14. — Pag. 130. C. Exactis 40 <fc&tis ci^oioj mor/tt 
.Oitnorte) /rofm Ass. T. II. p. 231 col. 2 lin. W 19. Annus 
jsexagesimus nativitatis (a nathitate) Maphriani ib. p. 263 coL 
21in.. 4. — Pagi 138 n. III. lin. nlt adde: Ex Coujng. Pebal- 

Iiel, |.VlVr \fc integer, perfectus Barh. p. 259 lin. antep. sine a). Yidetnr $s*e v«c Lat. * Ct*icn*rium «cil. . pondus, en Centner. 
)>) Vere genitiyus, Vndecim (^(3155 jjJLfc^J.0 po«<ft> <ww* A«. 
tIi. p. 280 Not. 2. ' \ 

? c) Per genitiYum^ ']-^Wj ,)a^ «*o#«» frtVtH Pauli Neues Repert. 

P. I. P.24lin. 5 % *' 

.. .' * .!*. t .-. ■ - ..■' ...... i ' • » - 

*) ?« geniriTum;^^? Jq^ Corus Iritici Barh, p. 191 lin. 1. P- 

195 liu. penult/ Digitized by VjOOQlC dtibio sfgnificantiiis est, qnam jlVJSiV) integer, perfectks^ 
jir*V^v tortuosus; pr avus, perversus Ass. T.l. p. 295 col. 1 

lin. 6 a fine. plus signat quam |WsV> Matth. 17: 17. |mnmn>' 

* *l \i •' •• i* p v '• .' • ' * * " -■■■ ■* -•-•>! 

crispus plus ralet qnam |TffinS sinuosus. Taje jest A«*b. 

^ii ffftfMNM adboAfM 4t intrepidus (ctr. Schultens JuSft^ 
cerptisexHiimasa p. 378), alia nt omittamv — Pag. 140 n©U#J 

Ktt. 2 aiTde: Sic Arabes, yr/jIiT- jli. i**» («ptii*ms> *#*-/ 

vantium, fcor. Sar. 3: 143. Sur. 23: 111, 118. e<]. Hiukj 

yCxlf ^" «wdk (pessima) jumentorum Snir. 8: 22, 57. ^— 

fag. >4? C. Exemplum ex Hahuii ChresC Sjr f p. 80 plenia» 
sic.exscribendum: Quis est 9 , qui non celeltret hunc ocadtmm. 
QWtUptot occyltissimum (Deum vel Christum), q*i (per incarnatfo- 

nem) venit in manrfestationem \s _l£> ^ iS^ JA^Nu 
apeiiam, {immo) ommum aperfisstmam HaW Pbrest. Syr. p* 8u 
Bn. uTC etsqq. — Pag. 14* B. jSa^o jLt^f patict <0 *i 
pofrct (h. e. paurissiiiii)' remnnserunt y Pauli Neues Repert. P. I; 
p. 92 Jie. 9. — Pag.MO n. XYII. Uil elL Nawi nota; Ut 

Sjri ..GttiStf r^ a ftne ejus, sic Hebraei dicnjit !n2J* *3, et Ara* 

bes'Lia ^. Jid. Sfchulttms Animadv. Phftol. ad Gen. 19 V^ 
— : Tag. 153 n.- V. li». «lU post Barh. p. 483 lin. 6 adde| 
| Va«K \jukt singulis annis (ar fran ar) janli Neues Hepert. 
P. I.jp.86 lin. 9. (Heor. Dent. 15: 20. 1 Sann 1: 7.j. — 
Pag^ 153 not. a. Pro 1 Sam 1: 7 pohendnm Nehem. 8: 18. — t 

Pag. 156 §.69. «qnl ii^N ^oUJ^ynn in ajfiictione d) |LL^? M«pe notat pauci Ass. T. I. p. 93 col. 2 lia. 24. Barh. 
p. 195 lia. antep. p. 380 lln. 3i i Digitized by VjOOQlC 166 n. l. jio^f fraternitas k,e, frafres Ass. T^ II. p. 58 

cofc 1 lin ; 2§ ? j^,^34 «I. 1 «n* 5. — Pag. 172 B. ..JJhSfli, 

l^DfO | M^ P wwjot* e* *©<*# * mcm* •) Ass. T. III. P.I. 
pl 2*8 coi. (ftian. 2& Pauli Neues lUjfcrt. P.' I. p. 21 Jin. 1— 
E*£M71 §; 88 Mhnfc 1 A. Ha.S fcg^j*** (fette <«& uUi. 
in^ie.tiMfo^-e^tf 9t/al«or tciJi irtiiwrmm Paoter >»* 

W#m M* mVmM^ainr uhtmusm /ririiKBns f*xeni{*R6, Yeltl 
p. 177 not. 4 ,p. 178 Ytil B. atque Jt nolis e ct *. Cfr. G#en. 
Lehrgeb*. der Qebr. §pr. p. 701. An post Toeem }OQ* 'in eon* 
structione, qnae ocenrrit pag. 179 taemb. 2 n. I. et p. 180 n. 1L 
HtomtdtMtit (luteitftfnt certtf) ^bffteffigrfthr? e. gi ^Wc ^ 
«Mnfo) *&&** 9*t>rtm> (*t. dfernmj h. e. die Vfcesteit secnn^ 
Mfcto OtffcB; *. 86 Jft. Ahtep. Certe plenior toristnic^, tiMhtt 
trfn bis positeV 4ccntiit in tiebr. Cnd* Nnm. 7: 72, 78- (c<* 
^ 60,. 66A £|Ntd $&*+* ***»^ '^ .^ **?**»*•*** **¥?£**• — .?*§• 
Q4 Memb. 4 n. L B. Hdde t ^i^g^f T ^qj^>y ; ^ 
Wafraginti* Act, li 3. — Pag. 18$ n. II. flT ita 5. Dic^nr 
•tfam }Ai»Ad»^£ JAADJ^ viee&rtia Banti Nmies Btyert* 

**/ .<£«■, T. I t p. «8 celi 2 ii*. 9 a f»«w — Pag. 20? not. fc 
Similia,;firancai MaUii.4: |6, c. 8; & Apoc. 2; 7„ 17. c. 6:4, 
— Pag. 207 not. m. Similia Graeca Matth. 21: 41. o. 26: 7i 
~ 3Pag. 211 fru. 1 post Terba vutgo praemittitur silbde hanc 
Nfttaini ftari&ime slne ptaeTio pronomine separato soltfni Si/f- 
Exum ^rithit pronomeii accnsatiVi casiis retfipf ocmh , &% 

f^nf^ ^JiS; CU^ctff eohjeeefuni & in ^Mi^^an^N^ 
Rcpert. P. I. p. 70 linT 9, 10. - Pair. 214 ». Ouando dixit 

e) Sa^i^e tr^ls W» tromjnibiw prtefigftttr\^ , Rttlt r pi M^An^ 13. 
P . 605 lin. 9, 11. p. 145 lin. §. . r Digitized by VjOOQlC 309 

oAI ^I de se ipsa Ass. T. L p. 99 col. 2 lin, 14. Hahn 
Chrest. Sjr. p. 132 lin. 8. — Pag. 247 in fine adde: K) Per 
Jj<3l repetitum, e. g. )joi^ Ir^of rJd ^^ «* alioEmira 
ad alium Panli Neues Repert. P. I. p. 70 lin. 6, 7. (Cfr. Hebr. 
Exod. 14: 20. Es. 6: 3.) ]2m <-ioo |^T \lm ^d ab 
altero latere atque ab altero seu tx utroquelatere , Aiitc rf 
«wfc, nt vertit Ass. T. UI. P. II. p. 675 col. 2 lin. 12, 13. p. 
686 col. 2 lio. 21. p. 905 lin. peunlt. (Cfr. Hcbr. Exod. 17: 12. 
Nuin. 22: 24.) — Pag. 251 n. III. Prior et posterior expri- 

7 7 7 7 

mittir porro B) Per _2e OOI, fera. _2c WJl /irtor, et OGI 

_*?, fem. _*? ^OI posterior Ass. T. II. Diss. de Monophjs. 

sign. ep.6 lin. nlt. — C) Per —Lo {Ja postenor, et _*? OGI 
* prtbr Ass. T, IH. P. I. p. 577 col. 1 lin. 12, 13. — Pag. 276 
§. 103. Posse adverbia gentilitia, iu A*] desiuentia, promiscoe, 
ut videtnr, cum vel sine praefixo Beth poni, patet ex hoc exem- 
plo: Nec sciebat Sanctus Pesoe A*^»?Qtf Syriace, nec San- 

ctus Ephraemus A^l^O^.i) n Aegyptiace Ass. T. I. p.41 
col. 1 lin. 7 9 8. , Digitized by VjOOQlC ■: M ,*;? ,1 . . . ; ,V .U:\ Digitized by VjOOQlC . fa C. M. Ajrcll Sitpplemcntfi Syntaxis Syrlacae' 

C o r r i g e u (1 a. ' 

rObf. CajiMlibet «ecdonls Tel notae (000 fodvt paginae) tineae feparatim 

nnmerantur. Pag. 19 §. 13. A. lin. 2 sq. pro perfeciui esi lege fwr. 
secutus M. — Pag. 26. B. Iin. 1 lege pronomine. — Pag. 28 
§. 19 liii. 6 fege col. 2 Ijn. 16 (nou 6). — Pag. 33 not. i. lin. 2 

Iiro . eonstruit lege constituit. — Pag. $7 D. lin. 3 pro 1 1, 12 
ege 10, 11. ~ Pag. 46 not. m. liu. 2 lege lin. antepenult. — 
Pag. 51 not. c. lin.il pro p. 115 lege-p. 111. — Pag. 58 §.34 
B. lin. 3 pro p. 79 Jege p. 99. — Pag. 64 not f. liou 2 leg. 
Sur. 33: 18. — lhid. not. h. liu. 4 lege coj. 1 Jjn. 21. — 
Pag. 85 liu. 8 ab initio pagiuae, pro lin. 6 a fine lege lin. 6. 

"— Ibid. n. II. Jin. 5 pro j^p^Aio lege |}**Aio. — Pag. 92 

E. lin. 1. pro non quidquam, nihil, , leg. non u/lus^ mdlps. — 
Pag. 93 n. III. C. lin. 2 lege AcL 4; 18. — Pag. 97 Memb. 2 
ii. I. lin. nlt. leg. P. I. p. 269. — Pag. 99 Kn. 15 pro p. 9 
lege p. 7., — Pag. 100 Ka. 2 ab initio paginae, lege tin. 16, 
18, 19. — Ibid. not. o. lin. 2 lege stance. — Pag. 105. Hn. 1 
pagiuae, leg. excommunicatorum (exsecrabilium, sceleratornm). — 
Pag. 111 n. V. lin. 3 pro p. 495 leg. 395, — Pag.; 118 not. 
y. leg. 'rVtttt w Cfr. Schultciis Anjinadv. Philol. >ad Dan. 2: 
49. - Pag. 126 ;§. 57. n. I. A. leg. Act. 9: 31. — Pag. 124 
ii. X. lin. 26 prc i putridus lege puiidus. — Pag. 126 n*I. A. 
liu. 3 pro Chobar leg. Chaborae (Hebr. Ezech. 1: 1,3).— 
Pag. 138 not. q., lin. 1 pro Gr. lege $en. — Pag. 144 B. lin. 5 
pro p. 228 lcge. 528. — Pag. 151 n. III. lin. 4, 5. pro.tttpra 
§. 62, II. lege supra p. 139 not. m. — Pag. 152 n. IV. lin. 4 
^qq. Exemplmu* Pepererunt ambae duos filios JiliQs Barh. p. 
165 liu. peuult. incertuin est et forte, dejeudura, quiaeajudem k>- 
cuiu repcri in Ass. T. 111. P. I. p. 213 Not. col. 2 liu. 8 a fine, 

tibi | i 1 non repetitur, sed semel tantum legitur, — Pag. 153 Digitized by VjOOQlC 312 

n. V. lin. • tagp mtffi^ wec$$*iv* y „ P»g. J$4 Ji».6 *b ini. 
tio pagiime, iw> (m, $ Nfc Ifo. 12. — Fng. 170 §. 78 lin. 4. 

Sost verba, mensem vel Septiwanam, adde ?»<?/ Annnm. — Pag, 
72 not. i liiu 4 pro rftV judicii lege rftV resnrrectionis. — 
Pag. 17* D v liiv 1 leg ? tyiw -- Pag. 176 §. 80 Uo. 1 pro 
Determinatione Jege Determinatio. — Pag. 178 not. b. liu. 3 
pro co/. 1 leg. co/. $. -- Pag # MB# n. J. jjL.Min. 10 le*e p. 88 
lin. 7. .— Ibid. lin. 16 pro itu le^e i tu. — Pag. 187 n. V. 
Jim 4. prp &atwr J«g»-.Wfrr. •" P»gt 189 lin. lipagiuae, 
lege T. III. P. II. — Ibid. litt. P. lin. 2 pro col. lege /t». - 
Ibid. not. lin. pennlt. pro p. 259 lege p. 269. — Pag. 190 not. 
k. liu. peuult. lege Ptene. — Pag. 194 not. a. lin. 1 leg. Pfc- 

na. — Pag. 199 n. III. D. lin. 3 lege WJI J^^sT. — P«g- 
200 npt. p. tege Marc. 14: 64. — Pafc. 2C*2 B. fiji; 1J, lege 
estque inrtinm precationis vel caniici cujusdam, Ass, T(\ "*• 
R IL p. 70P n. 24. T. III. f. I. p. 527 col. 2 cap, 11. — Pag, 
403 §. 87 n. 11. liu. 1 pro atia lege atiqua, — Ibid. uot. H. 

|*< penult. pro o<a #* fege oflltfc ir- Pag. 206 n. V. Ifo. 1 

fege uhi duorum ejusdem nutneri personae et generis sujfixo- 
rum. — ■ Hiid. not. f. Exemplnm hujns notae cqujungendum est 

com pag. 205 Ijt(. C. r- Pag. 213 not, x. lin, 4 leg, ^OqId. 

— Pag. 2l4 litt. 3 liu. 3. pro dimidfum lege domi^ium. — 
Png. 21T liu. 13 ab inido paginae, lege col. 1 liu. 8 a $ne. — 

iPa^. 220 not. r. «u. 1 lege ) \Ju — Pag. 221 uot w. lia. 1 

Jege Bxod. 32: 33. — Pag. 223 n. XI. lin. 4 leg, magfms. - 
*ag. 237 npt. t. liu. 2 lege ostendi. — • Pag. 241 not nlt.* 
Jeg* Esr. 0: 3. — Pag. 245 L. liu. 4 leg. T. III. P. H. - 
Pag.2i3C.lin. 9> lege aut quovis. — Pag. 254 . Memb. 1 A. 
Oio. 2 pro Cajrn feg. casus. — Pag. 276 §. 103 A. liu. 6 pro 
Ikh 4 lege iin. 3.: ~- Fa$, 278f B. lin. 1 leg. cst nota genitwi. 
— - Ibid. lin. 7 le^e in dhwne sua. — Pag. 280 n. II. lio. 3 
lese Apo*. 18: 16. — Pag. 282 Memb. 4 |5n. 3 lege Luc.4: 
34. — Pag.285D. liu. 4 pro p. 277 lege 377. — Pag. 289 
lin. nlt. (ipsius textus) lege p. 606 Ku. 1. — Pag. 298 §. 112 
C. fiu. 1 lifge OrUntules enim quamvis veritatem. — Pug. 299 
Meiub. 3 B. lege Svpra p. 242 not. r. — Pag. 303 H. lio. 5 
pro Im. 3 a fine lcjje iin. 9 a fi;ie. Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC Digitized by VjOOQlC 

Bi 

H *£Y I k »-* ■ * ■ 


■ ' ■ ■ 

KSPHHBBIli 

K lil ^'Ki 

■ ■ •••.*'.~'V/ ": rv -fr?*lt. v: : i m I - ; 'V.v: 
m^mWi 

•"■■-■'.:■